width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: 2008.04.09.

2008. április 9., szerda

Blaszfémia

Blaszfémia

Példátlan keresztényellenes támadás Bécsben: "buziorgia volt az Utolsó vacsora"

A zsidó Habsburgok birodalma maradékában egy olyan kiállítás megnyitását engedélyezte Bécs zsidó származású katolikus érseke, ahol a kiállító művész az apostolok homoszexuális orgiájaként festette meg az Utolsó vacsorát. A főpap persze próbál magyarázkodni.

Christoph Schönborn bíboros szerdai közleményében azt állítja, hogy a részletek ismerete nélkül engedélyezte a Dommuseum nevű galériában a botrányt okozó, "Vallás, hús és hatalom” című kiállítást, amelynek fő attrakcióját, az Utolsó vacsorát az apostolok homoszexuális orgiájaként lefestő képet csak egy héttel a nyitás után távolíttatta el.

Schönborn bíboros mindamellett védelmébe vette az idén 80 éves Hrdlickát, aki - mint mondta - Ausztria egyik legjelentősebb élő művészeként megérdemel egy ilyen retrospektív kiállítást. "Hrdlicka valószínűleg minden más élő művésznél jobban a szenvedő és elnyomott emberi lénynek szentelte magát, s Passiójával az együttérzésre hív fel” - hangsúlyozta az érsek.

Az Utolsó vacsora sajátos verzióján kívül a hívek megütközését váltott ki az a kompozíció is, amelyen egy római katonai a Megváltót korbácsolja, miközben megfogja jól látható nemi szervét.

Jól beleillik a sorba, azaz blaszfémia ez is :

http://kitartas.mozgalom.org/cikk.php?t=358

A mi liberális zsidóink, amikor nálunk volt Serrano kiállítás, az egekig dicsérték fel a "magas művészetet".

Pedig nemcsak hit, hanem bizonyosság is adatik néha. Jeanne D'arc és sok más szent élete a pléda rá.

Anne Catherine Emmerich 1774-ben született a münsteri püspökség egyik falujában, nagyon szegény parasztszülők gyermekeként. Az enciklopédia úgy tudja, hogy extatikus élményei azután kezdődtek, hogy huszonnyolc évesen belépett az agnetenbergi Ágoston-rendi kolostorba. Más életrajzírók szerint azonban Anne Catherine-nek már négyévesen rendszeres látomásai voltak arról, hogy egy védőangyal látogatja meg őt. A környezetében élő emberek is felismerték, hogy rejtélyesnek mondott erő vette körül a kislányt. Tinédzserként többször megfigyelték, hogy amikor belépett egy szobába, lábai nem érintették a földet. Misztikus élményei során lelke kilépett a fizikai testéből, hogy időben és térben távoli helyekre vándoroljon. Emmerich nővér azt állította például, hogy ott volt XVI. Lajos kivégzésénél, és felkereste feleségét, Marie Antoinette királynőt is a börtönben. Más alkalmakkor elragadtatásai a purgatóriumba vezették lelkét, ahol látta a szenvedők gyötrelmét. (Az Amazon internetes könyváruház Emmerich könyvét együtt ajánlja a medjugorei Emmanuel nővérnek a purgatórium titkairól szóló víziójával, aki előfutárának tekinti a német apácát.)

"Jézus szenvedéseinek a látványa, a kemény szívű zsidókban, ahelyett, hogy együttérzésre indította volna őket, megvetéssel és dühvel töltötte el a bensejüket. Az irgalom ismeretlen érzés ezeknek a gonoszsággal betöltött embereknek."

Emmerich szerint a zsidók szoros kapcsolatban állnak az ördögökkel (démonokkal): "sok-sok ördög nyüzsgött a tömegben, bátorították a zsidókat, a fülükbe sugdostak, a szájukba másztak, még inkább felindítva őket Jézus ellen." Emlékezetes, hogy Gibson filmjében a Sátán pontosan így járkál az összegyülekezett tömegben. A nővérnek nemcsak a Jézus elítélésénél jelen lévő zsidókról, hanem az egész népről az volt a véleménye, hogy átkozottak: "Ez az átok, amelyet magukra hívtak, behatolt a csontjuk velejéig, még a meg nem született csecsemők bensejét is áthatja. Úgy láttam őket, mint akiket minden oldalról sötétség vesz körül, minden beszédük olyan, mint amikor éjfekete lángok törnek fel egy ember szájából, megrontva a másikat." Az egyik purgatóriumba (bibliai értelemben: a pokolba) tett látogatása során állítólag azt is megtudta az egyik elkárhozott lélektől, hogy a zsidók rituális emberáldozatot mutatnak be. Pál apostol, aki pedig őszintén megfogalmazta mind a pogányokkal, mind a zsidóságból valókkal szemben a tényszer? kifogásait, azt írta a Rómaiakhoz írt levelében, hogy a zsidók "szerelmetesek (Isten előtt) az atyákért"

(Anne Emerich idézetek innen : parokia.hu)