width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: 2007.12.17.

2007. december 17., hétfő

Mégse gumicsont ...

A cigányok a zsidók agresszív uszítására és védelmében szinte bármit meg tehetnek a magyarokkal. Magyarországon bűn nem szeretni a zsidókat (antiszemita jelző) pedig mindent elkövetnek annak érdekében, hogy ez bekövetkezzen. Még ilyen idealista emberek is megutálják őket, mint én. De szerintem ehhez több köze van a hazai ultraradikális cionista, - liberálisnak mondott bandának, mint a Magyar Gárdának. Amennyiben honfitársaink nem lennének olyan gyávák, mint amilyenek nem lehetne ezt az országot az orránál fogva a gödörbe húzni. Számtalan példáját láttam annak, hogy a cigányok kirívó bűncselekményei miatt, a rendőrséggel egy időben a helyszínre érkező újságíróknak az a magyar lakosság, akit rendszeresen megver, meglop, kirabol, és estenként agyonver – nem nyilatkozik a sajtónak, és rosszabb esetben szépen elmeséli, hogy őneki semmi baja a cigányokkal., pedig már csak a vak nem látja, és a bolond nem tudja, hogy mi is történik hazánkban.

Ez már nem félelem, ez gerinctelenség!

Hagyjuk szétrohasztani, szétlopni hazánkat, mert itt senkit nem érdekel semmi. Mert azt megértem, hogy az ultraliberális sajtó miatt, kevés információ jut el a zsidók tevékenységéről és nem is könnyen átlátható az együgyű embereknek, de a cigánybűnözés már nem naponta, hanem óránkét látható a TV – valamelyik csatornáján. Azok a polgármesterek akik kitiltják a Magyar Gárdát, azt az egyetlen önkéntes segítő csapatot akik ha kell pótolják a nyámnyila és csak magyarok ellen fellépni merő rendőrséget, nem érdemlik meg, nem csak a rájuk bízott tisztséget, de még a magyar állampolgárságot sem.

Olvasó : a Gárda helyzete kapcsán: dübörög a diktatúra!
2007-12-18. 12:02

Bizony, immáron nem lopakodik, nem a kertek alatt settenkedik, nem bújik a spájzba a befőtt mögé. Immáron nem álcázza magát, nem csomagolja díszes papírba az egyre keserűbb pirulát, nem bújik a nem véletlenül rossz törvények mögé.

Immáron nyíltan, leplezetlenül dübörög!

Legázolja nemzeti önbecsülésünk megtépázott maradékait, erőtlen ellenállásunk tétova kísérleteit, kíméletlenül lenyesegeti, amputálja „rendszerellenes” gondolatainkat, ólmosbottal üti tétován felemelt fejünket, két lábbal ugrál óvatosan egyenesedő gerincünkön.

Nyíltan és leplezetlenül dübörög a diktatúra!

A nemzeti vagyon szétrablása közben ellopták a rendszerváltás legcsekélyebb reményét is. Ócska, népellenes törvényekkel körülbástyázták ingatag hatalmukat, megvásárolták a tömegtájékoztatást, milliós fizetésekkel tömték be az igazság kimondására hajlamos újságírók száját. Demokráciáról beszélt hazug szájuk, közben egyre kurtították az egyetemleges szabadságjogokat, melyekért ez a nemzet annyi, de annyi honfivért ontott már!

Jelenleg aki el akarja zavarni a nyakunkba hazudott, többszörösen nemzetellenes kormányt, az törvényt sért, szembe megy a hatályos Alkotmánnyal és súlyos börtönbüntetés fenyegeti.

Vannak, akik azt mondják, a népszavazás majd mindent megold. Hét vagy nyolc kérdésből lett három.

De elmaradt a Magyar Anyaföld eladásáról szóló kérdés, és a most megszavazott egészségbiztosítási privatizáció megakadályozása sem volt fontos.

MIÉRT?

Nagy egyetértésben, közösen megszavazták az Unió megbukott Alkotmányát helyettesítő, gyarmati sorsunkat tovább súlyosbító alapszerződést.

MIÉRT?

Nagy egyetértésben, közösen zárkóznak el nemzeti sorskérdéseink felvetésétől is, határolódnak el mindentől, ami Magyar.

MIÉRT?

A százszorosan meggyalázott nemzet mégis megmozdult. Először tavaly ősszel, majd idén is többször már. A nemzet elkezdte keresni a megoldást. Hiába várta kedvenc politikusaitól a megváltást, az egyre késett. Elmaradt a beígért közös mozdulás, elmaradt a tényleges tett. Csak a szép szavak maradtak, a ködös, burkolt „neszesemmifogdmegjól” típusú, kiüresedett beszédek.

És akkor, mintegy a nemzet immunreakciójaként a rátámadó életveszélyes vírusokkal szemben, megalakult a Magyar Gárda!

Hihetetlen gyűlöletkampány fogadta az egyik (mindkét) oldalon, ugyanakkor óriási öröm, bizakodás és reményteli várakozás a nemzet oldalán. A Gárda megtestesítette mindenki azon óhaját, hogy végre történjen már valami! Valaki mutasson kiutat ebből a reménytelenül fojtogató válságból!

Felavatták az első ötvenhat Gárdistát. A Sándor palota előtt könnyes szemű tömeg ünnepelt!

És októberben megtízszereződött a Magyar Gárda létszáma! Hatszáz fiú és lány, férfiak és családanyák, igaz, tenni akaró hazafiak, a Nemzet reménységei!

A diktatúra ekkor próbálkozott először.

Kitalálták, hogy a Gárda nem foglalkozhat honvédelemmel, és nem tevékenykedhet, nem segíthet katasztrófa esetén. Ha már említettük az ócska Alkotmányt, akkor ebben az áll, hogy minden Magyar számára elsőrendű KÖTELESSÉG a Haza védelme és baj esetén a segítségnyújtás. Mindenkinek kötelező; a Magyar Gárdának tilos.

Aztán a helyiek kérésének eleget téve, a Gárda elment Tatárszentgyörgyre. Békés, fegyelmezett rendezvényt tartottak. Nem tettek mást, mint felhívták a figyelmet egy olyan problémára, melyet a politika önös érdekből évtizedek óta a szőnyeg alá söpör. Mert a társadalom, politikai hovatartozástól függetlenül naponta szembesül a kisebbségre jellemző törvényellenes cselekedetekkel, a pozitív diszkrimináció zsákutcájával és az ezzel kapcsolatos álságos szemérmességgel. A Gárda honlapjára ezerszámra érkeztek a személyes tapasztalatokkal igazolt beszámolók. És senki sem akarta fizikailag bántani a cigányságot, mindenki békés módon szeretné megoldani ezt az össztársadalmi problémát. Beszélni, tárgyalni kell a kérdésről! Bevonni a cigány értelmiséget, a cigány érdekvédelmi szervezeteket, a jószándékú, valóban a cigányságért tenni akarókat! Kezdjünk párbeszédet, keressünk megoldást, erre a minden fél számára rossz, tarthatatlan, feszült viszonyra. Naponta százötvenen jelentkeztek a Gárdába, tízezrek támogatták céljaikat.

És akkor újra közbeszólt a diktatúra.

A főügyészség kezdeményezi a Magyar Gárda feloszlatását. A köztársasági elnök nem kíváncsi a Gárda vezetőinek véleményére. Mindenki kirekesztésről, náci eszmék újraéledéséről beszél. Nem a problémáról! Nem a megoldásról! Nem! Betiltani! MOST!

Természetesen nem a Gárdától félnek. A Magyarok összefogásától, önszerveződésétől rettegnek. Miért?

Pontosan tudják, ha most sikerül elgáncsolni a Magyar Gárdát, akkor jó ideig senki sem mer újra valami hasonlót létrehozni. Újfent meg akarják törni a nemzet ellenállását. Miért? Kinek az érdeke ez? Miféle érdekeket szolgál a magyar kormány, a köztársasági elnök, az országgyűlés és a parlamenti pártok? Ki a kirekesztő és ki képviseli az itt senyvedő milliókat?

A Gárda nyilván nem adja fel. Jogászok százai jelentkeztek, ajánlották fel segítségüket. Ez a per sorsdöntő lesz az egész további jövőnk szempontjából. Ha veszít az igazság és győz a hatalom, akkor többé szavakban sem emlegethetjük hazánkban a demokráciát. Akkor Magyarországon kikiálthatjuk a diktatúrát. Amelyik dübörögve legázolhatja maradék önbecsülésünket, tisztességes hazaszeretetünket, nemzeti büszkeségünket, elveheti mindenünket, akár az életünket is.

Mit tehetünk?

Támogassuk a Magyar Gárdát! Mindenki, aki csak egy kicsit is szimpatizál a Gárdával, jelentkezzen Gárdistának!

Ha hatszáz Gárdistától ennyire félnek, akkor tízezer, százezer, vagy akár milliónyi Gárdistától már meg kell hátrálniuk. Egy országot nem lehet feloszlatni, betiltani, bármennyire is ezt szeretnék!

Védjük meg a Magyar Gárdát és megmenthetjük nemzetünket, megóvhatjuk országunkat!

Merjünk nagyok lenni!

Adjon az Isten! Szebb jövőt!

Biró László életvédő

És hogy lássuk a párhuzamot :

Széleken a Nemzeti Demokrata Párt

2007-12-12 13:09 Barikád.hu Külföld

Nemzeti Demokraták: A demokrácia jegyében tiltani akarják

„Ahogy Németországban a szélsőjobboldali NPD betiltásán gondolkodnak, miközben a keletnémet állampárt utódszervezete, a Stasit nyíltan éltető Die Linke (A Baloldal) több német tartomány kormányában is helyet kaphat. Németországban szélsőjobboldalinak lenni halálos, kiátkozással járó bűn, míg kommunistának lenni esetleg udvariatlanság csak.” Techet Péter: Ki rekeszt?

A Német Nemzeti Demokrata Párt (németül: Nationaldemokratische Partei Deutschlands, NPD) újra a betiltás szélére került. 1964. november 28-án alapították a Német Birodalmi Párt örököseként (Deutsche Reichspartei, DRP). Elnöke 1996 óta Udo Voigt. Jelenleg két tartományi parlament tagja.

A párt színei – fekete-fehér piros – a Német Birodalom zászlójának színeit mintázzák. Bírálóik azonban jellemző módon a barna színnel kötik össze őket, hogy neonácinak bélyegezhessék a szervezetet, de ezt még nem sikerült bizonyítaniuk, erre a legjobb bizonyíték, hogy a párt a mai napig törvényesen működik.

A párt 2005-ben 1,8%-ot ért el, így egyelőre elmaradt az 5%-os küszöbtől, a szervezet népszerűsége, azonban a legtöbb mutató szerint megállíthatatlanul növekszik, nagyrészt a fiatalság körében. Éppen ezért is tartják sokan fontosnak, hogy a politikai erő ne tudjon indulni a következő választásokon.

Szászországi referendum: az újraegyesülés sikere

A szövetségi választásokon sohasem érték el a Bundestagba jutáshoz szükséges 5%-os határt, de az 1960-as években több német tagállam parlamentjébe bejutottak. A 2004-es szászországi választáson pedig 9,2%-os eredménnyel 12 képviselőt küldhettek a szász tartományi parlamentbe. Ezt a sikert úgy érhették el, hogy előzőleg megegyeztek fő radikális jobboldali riválisukkal, a tőlük levált, kezdetben a CDU (német kereszténydemokraták) támogatására többször felszólító Német Népi Unióval (Deutsche Volksunion, DVU). A harmadik jelentős német nacionalista párt, a Republikánusok eddig visszautasították, hogy csatlakozzanak ehhez az együttműködési egyezményhez, de egyik vezetőjük pártja szászországi választásokon való indulását megakadályozta, hogy így segítse a nemzeti demokratákat. A radikális jobboldal megújult egysége így sikert hozott a német nacionalistáknak.

Körlevélben terjedő kuruclevelek

A németországi Nemzeti Demokrata Párt aktivistái 2005 májusában több ezer e-mail címre küldték el etnotudatos üzenetüket az észak-rajna–vesztfáliai választás alkalmából olyan tárgysorokkal mint pl. „multikulturális = multibűnözés”, a levelek nyíltan ellenezték Törökország európai uniós csatlakozását és ennek nyomán egyesek rasszizmussal vádolták a szervezetet. Ami figyelemre méltó, hogy a legtöbb támadást mégsem az ideológiáért kapta a szervezet, hanem a lebonyolítási technika miatt. A kiküldött kampányjellegű e-mailekbe ugyanis be volt építve egy program (Sober.Q), amely a számítógépen található levélcímeket begyűjtötte, majd továbbküldte magát azokra.

Tiltani akarják

Az 1960-as években több kísérlet történt, hogy a hitleri náci párt örököseként határozzák meg és így betiltassák őket, ezek a törekvések azonban kudarcot vallott. 2003-ban kezdeményezte az akkor baloldali (SPD) kormányzat a párt betiltását, ám az nem járt sikerrel.

Így az NPD mégis a mai napig a német politikai élet része maradt. Sőt a sikertelen betiltást követően népszerűsége növekedett.

Azonban Németországban továbbra is heves viták dúlnak az egyre erősödő Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) betiltásáról. A tartományok megbízást kaptak, hogy márciusig minden követ mozgassanak meg, és a demokrácia (!) jegyében gyűjtsenek terhelő adatokat a pártról. Erről egyeztetett Wolfgang Schauble CDU-s belügyminiszter tartományi kollégáival, miután az SPD ismét kezdeményezte a szervezet betiltását. Schauble szerint jelenleg nincs esély az erősödő NPD betiltására, de tavasszal már megtörténhet a példátlan eset.

Forrás:

Wikipedia
Wikispam
Barikad.hu

--idézet vége--

Nesze neked demokrácia. Ha a nép soraiból indul el egy valóban a nép érdekeit képviselő párt, szervezet, vagy mozgalom, akkor azt mindjárt be akarják tiltatni. Maximálisan igazuk van azoknak, akik a szalonnacionalistákat a rendszer (ZOG) részének tekintik. Én valamikor régebben (2005) még jónak láttam a fideszt, (legalábbis a kisebbik rossznak) de a 2006 ősze óta történtek, a tüntetőktől, gárdistáktól, Jobbiktól! (pedig ők is szintén egy kisebbik rossz) való elhatárolódásuk végképp betette az ajtót. Nincs különbség. Ugyanaz a dróton rángatott, cionista megszállók által pénzelt társaság, csak nekik az a szerepük, hogy ők az ellenzék. A látszat kedvéért tartják őkert. Lényegi kérdésekben : iraki, afganisztáni katonai kiküldetések, Románia FELTÉTEL NÉLKÜLI eu csatlakozása (lehetett volna a székelyek autonómiája a kikötés!), és most a 2/3os eu alkotmánypótlék amit megszavaztak a kormánnyal, különben az EU-alkotmányhelyettesítő átalakítás sarkozí franciaországi zsidó személyes kezdeményezése.

És amit egy zsidó, és a cionista lobbi erőltet át a törvényhozáson, az nekünk egész biztos nem lesz jó.

Vissza a Gárdához : Létrejött a Gárda, nagyon örülünk neki mindannyian - de ez nem azt jelenti hogy mostantól mindenhol ott lesz egyenruhában, és minden bajt megold mások helyett. Ha első körben sima polgárőrök leszünk, és meglátjuk mennyire való ez nekünk, az ott szerzett tapasztalattal mégis csak jobb Gárdisták lehetünk.

Nagy baj ez az állandó megfelelési kényszer a zsidók felé, ez az oka annak is hogy pl. a Hír tv-ben ugyanúgy fasisztázzák a Gárdát. A Hír tv-n, belső utasításra, semmi esetre sem említeni, a Jobbikot pedig a jelentősebb események kivételével, el kell hallgatni.

Én azt is tudom miért támadják igazából : mert közösség, és a globalizmus magányos, atomizált embereket akar kinevelni. Azt lehet "karrier" felkiáltással jól kizsákmányolni, az fogad el kritika nélkül liberális, és egalista dogmákat (tolerancia, multikulti, kozmopolitaság...).

Még a céges rendezvények is részben átnevelő célzatúak. Főleg az amerikai-izraeli tulajdonú cégeknél. Olyan is van például, hogy toleranciatréning! Buzik, színesek, zsidók, stb. persze akiket tolerálni kéne. Pontosabban KORLÁTLANUL tolerálni rendeltettek. Itt ébred fel a gyanú a dörzsöltebb melósban "hát mivégre ez, mit akarnak ezek tőlem, gyengeelméjűnek vagy kiskorúnak néznek?"

Pedig a munkavállaló világnézete bizony az ő magánügye.