width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: 2008.04.13.

2008. április 13., vasárnap

Tanárverések és a népszabadság

Tanárverések és a népszabadság

Ami amúgy a 40-es évek végén elindított komcsi Szabad Nép jogutódja.

Ezt merték leírni a múlt pénteki népszabóság fórum rovatába :
"Egy pesti iskolában egy gyermek megrúgta, lökdöste, fenyegette a tanárát, egy kaposvári iskolában pedig a diák leköpte a tanárát."

"A bajok sokrétűek, közös eredőjük pedig a különböző helyekről megismert és befogadott minta, melyekből gyermekeink megkonstruálják viselkedési normáikat.

"Bizony van ebben politikusi felelősség is. Vajon milyen kulturális attitűdöt rögzít az a példa, hogy ha a nekünk nem tetsző ember beszél az Országgyűlésben, akkor kivonulunk?"

Ez már nem is csúsztatás, ez vérlázító hazugság, hogy pont ők mondják, írják ezt akiknek ez "köszönhető". Demokráciában nem illik a nemzeti ünnepen a tömegbe lövetni, ennek a "példamutató" hatásáról bezzeg nem beszél a kerületében több, színvonalas, és régóta meglévő iskolát bezárató cikkíró, akinek neve john emese zsidó szdsz -es, aki a "könnyű" drogok legalizálásáért a kendermag egyesület tüntetéseire rendszeresen ellátogat.

Az országgyűlésből az ellenzéknek alkotmányos joga kivonulni, tiltakozásul egy hazug, korrupt, gyerekek elé példaként semmiképp nem állítható erkölcsi nulla bohócmutatványa ellen. Nem tudok róla, hogy hasonló jogok szerepelnének bármelyik iskola házirendjében. Iskola és parlament NEM ÖSSZEHASONLÍTHATÓ. Olyan torz az összehasonlítás mint a liberális oktatáspolitika maga. Hosszú lenne leírni, hogy mely törvények vezettek ide. Csak néhány : nem lehet buktatni, a gyerek beleegyezése nélkül a szülőt nem lehet tájékoztatni az esetleges rendellenes iskolai viselkedésről pl ha a gyerek drogot és alkoholt fogyaszt. Az integráció erőltetése, azon intézmények megszüntetése ahol az ú.n. nehezen kezelhető gyerekekkel foglalkoznának.

Ez példátlan pofátlanság és galád cinizmus !!!

Diákok (és szüleik) terrorja a tanárok és a diáktársak ellen

2008.??.??. Újpest
2008.03.21. Józsefváros
2007.04.01. Darvas
2007.01.12. Hernádnémeti
2004.11.10. Szentkirályszabadja
2004.10.07. Tarpa
2004.05.05. Pécs
2004.03.27. Kunmadaras

Ehhez hasonló, a liberális dogmákat elvető pontok vezetnek el a megoldáshoz szerintem. A Jobbik-tól származnak ezek a pontok.

Kérdés, melyik kérdés rasszista. Válasz : egyik sem, de még a rasszizmusnak is lehet igazsága, hiszen a gének léteznek. :-)

1. A családi pótlék pénzben nem kifizethető. Azt a gyermek/ek étkeztetésére, tankönyvekre, üdültetésére, sportolására stb. kell felhasználni. A gyermekek számláit az önkormányzat kezeli. A gyerek az iskolában (ált.,közép) megkapja a reggelit, ebédet,uzsonnacsomagot, (ahol nincs konyha egy "food" cégtől) egységes iskolai formaruhát, tankönyvet, füzetcsomagot, tornafelszerelést, kirándulást. Óvoda és bölcsőde szintén ebbe a kategóriába esik. Iskolabusz rendszer bevezetése. 8. osztályig kötelező tanulószoba iskola után, ahol a gyermek felkészül a másnapi óráira.

2. Az iskolákban felfegyverzett biztonsági őrök, akik csírájában képesek elfojtani az iskolák, tanárok, diákok elleni atrocitást.

3. Szociális segély megszüntetése. Helyette közmunka után járó juttatás bevezetése.

4. Szabálysértési értékhatár leszállítása 1000 forintra.

5. Pozitív megkülönböztetés azonnali megszüntetése. (Vallási, etnikai hovatartozásra hivatkozás nem mérvadó. Az egyenlőség elve.)

6. Aki a 14. életévig nem képes elvégezni az általános iskolai tanulmányokat, internátusba, illetve felzárkóztató iskolára kötelezve.

7. Büntethetőségi korhatár leszállítása 10 évre! Szülői felelősség, büntethetőség a szülő felé. (Gyermekbűnözés megelőzése. Lásd Svájc)

8. Lakáshoz jutás feltételei: Rászorultak új lakáshoz jutása:
A lakáshoz jutó felelősséggel tartozik az ingatlan állagmegóvásáért! Amennyiben rászorultsági alapon, mint bérlő, jutott a lakáshoz, tulajdonosi előjogokkal nem rendelkezik. A lakást lakhatja, átalakítási jogok nélkül. Bármilyen átalakításért büntetőjogi felelősséggel tartozik. A szociális lakáshoz jutó köteles, a kiutaló által meghatározott havi megtakarítást befizetni. Amennyiben erre nem hajlandó, azonnali kilakoltatással sújtható.

9. A színesfém kereskedelem állami monopóliumba vétele.

10. A családi pótlék első két gyermeknek alanyi jogon jár. (Lásd 1. pont.), a harmadik gyermektől adóvisszatérítés igényelhető.

11. APEH ellenőrzés kiterjesztése a munkanélküli, illetve segélyből, közmunkából élőkre.

12. Életfogytiglani büntetés felemelése min. 200 évre!

13. Háromszorosan visszaeső büntetése automatikusan életfogytiglanra változik. Lásd 12. pont.

14. Büntetés végrehajtási intézményekben "konditermek" "tévészobák" azonnali megszüntetése. Helyettük tantermek, könyvtárak létesítése, és az elítéltek oktatásra kötelezése. Az elemi iskola elvégzése, és min. egy kitanult szakma nélkül egy elítélt sem szabadulhat! Amennyiben erre nem hajlandó, a büntetési tétel addig hosszabbítható, még ált. iskolai tanulmányait el nem végezte, és minimum egy szakmából nem szakmunkás vizsgázott! A levizsgázottak elhelyezkedésének elősegítése.

15. Szabálysértési értékek összevonása, pontrendszer.

Nagyon jók ezek a pontok! És még azt sem lehet mondani, hogy nem demokratikusak. :D

"ki kell mondanunk, hogy a pedagógusi tekintély már-már tudatos lerombolása szerintünk az agresszív cselekmények elburjánzásának első számú okozója. A rosszul fizetett, a gyerekekhez és szüleikhez kapcsolódó viszonyban tisztázatlan jogállású tanárok és tanítók ingatag pozíciójára tanítványaik ösztönösen ráéreznek, és feltűnési vágyból, bosszúból a rossz jegyért, vagy egyszerűen a balhé kedvéért sokszor olyan cselekményekre ragadtatják magukat, amelyek az előző generációk idejében elképzelhetetlenek voltak. És akkor még nem is említettük az óraszámnövelést, ami a pedagógus fizikai-lelki állóképességét rombolja. Nem szóltunk a magas létszámú osztályokról, ahol képtelenség valamennyi tanítvány előmenetelére – és az iskolai rendszabályok betartatására – rendesen odafigyelni. Nem mondtuk, hogy az állásvesztés rémétől is üldözött pedagógus inkább titkolja az ellene irányuló agresszivitást, mert ha kitudódik, esetleg éppen ő lesz az alkalmatlan tanerő, akit legközelebb leépítenek."

A tanároktól és az iskoláktól minden eszközt elvettek az iskolabezárásokkal, iskolaösszevonásokkal. 50 fős osztályokban nem lehet színvonalasan tanítani. Pláne ha a abba az osztályba a problémás gyerekek is "integrálva" vannak, akiknek speciális osztályban lenne a helyük, mert ez az érdekük, mivel így fejlődnének megfelelően.

Az oktatástól a pénzt megvonták.

A tanári fizetéseket elértéktelenítették.

A tanárok tekintélyét lerombolták.

A tanárok megbecsülését felszámolták.

A tanároknak semmiféle joguk nincs fegyelmezni a renitenseket.

A tanárokat semmi se védi a diákoktól, de még akkor is ő lesz rasszistának. hazudva, ha a túlkoros cigány tanuló támad rá.

"Gyakorló pedagógus vagyok. Hosszú évekre visszamenően mondhatom a szeretetteljes szigor a célravezető."

Az én érdekem pedig az, hogy a gyerekeim a lehető legtöbb tudást tudják összeszedni iskolaéveik alatt. Ezt akkor tudom biztosítani, ha "jól nevelt", kiegyensúlyozott gyermekeket küldök iskolába, akik tisztában vannak vele, hogy mi a rend, fegyelem, és hogy szükséges az erőfeszítés.
Ne kelljen a gyermekem fegyelmezésével a pedagógusnak az idejét fecsérelni.

Kaposvár Újpest Józsefváros Őrhalom Darvas Hernádnémeti Szentkirályszabadja Tarpa Pécs Kunmadaras, Szabad Nép

cionista-hedonista

Bíber: A cigánybűnözés a cionisták biológiai fegyvere


A cionista-hedonista politikai nomenklatúra döntő támadásra szánta el magát, a magyar nemzeti ellenállás totális és végleges megsemmisítését záros határidőn belül be akarja fejezni. Évek óta erre készül. Törekvéseinek nyílt színi megjelenése két üzenetet hordoz magában: már elég erősnek érzi magát arra, hogy ezt meg is tegye, de azt is, hogy mindez átkozottul sürgős a számára!

Most kell, hogy ellenálljunk!
Minden törvényes eszközzel, ésszel, összetartással, kitartással, a gyarmatosításunkat megakadályozó kidolgozott, tehát teljesen tudatos nemzetvédelmi stratégiával.
Mert az ellenünk fellépő erők olyan történelmi tapasztalatokon nyugvó évezredes hatalomgyakorlási-gyarmatosítási technikákat vetnek be a megtörésünk érdekében, amelyekkel szemben csak hasonló eszközökkel, és a sarokba szorított vadállat elszántságával védekezhetünk.
Védekezzünk?
Naná!
Jogunk van hozzá!
Történelmi jogunk, erkölcsi kötelességünk és erkölcsi fölényünk is, mivel csak a legteljesebb megvetéssel és undorral tekinthetünk le az olyanokra, akik felsőbbrendűségük hamis tudatában, kihaló fajként aposztrofálnak bennünket.

Sok múlik rajtunk.
Nem csak Magyarország, hanem az egész nemzetünk megszűnik, amennyiben egyesével szivárogva, külföldön keresünk munkát, feladjuk a harcot, vagy behódolunk csak azért, mert Izraelben ezt így akarják.
A cionisták gyarmatosítási módszereiben semmi új nincs: az ókori Róma egykoron jól bevált birodalmi politikáját alkalmazzák, amely egymásnak ugrasztott nációk természetszerű legyengülését követően az ellentéteket gerjesztő nevető harmadik uralkodását eredményezi.

Az „oszd meg, és uralkodj” elvű zsidó politikai sakkjátszmában a honi cigánysággal igyekeznek a magyarságot sakkban tartani abban a biztos tudatban, hogy amíg a goj a cigánybűnözés elviselhetetlen pressziójával hadakozik, addig nem a zsidók honi dominanciájával van elfoglalva.
Cinikus, de célravezető uralkodási technika ez, aminek lényegét felismerve a parlamenti pártok egyértelmű és szándékos felelősségének megállapításáig juthatunk el, amennyiben a magyarországi cigányság megoldatlan helyzetének okaira keressük a választ.

Miért hallgat ugyanis az összes döntéshozó helyzetben lévő politikai erő a cigánybűnözés témájában?
Nem látják, hogy etnikai bomba ketyeg Magyarországon?
Nem tűnik fel nekik, hogy a honi cigányságot rendőri eljárás alatt álló, vagy már el is ítélt alakok vezetik?
Dehogynem!
Csak vélhetően abban érdekeltek, hogy a Simon Peresz, izraeli államfő által elmondottak megvalósulhassanak, és Magyarország teljes egészében zsidó befolyás alá kerüljön.

Mi is tehát a cigánybűnözés?
Ne áltassuk magunkat: biológiai fegyver a cionizmus kezében.
De ne feledjük: ki kardot ránt, kard által vész el, és különben is, hol van már a Római Birodalom?

Budapest, 2008. április 13.

Bíber József Tibor
a Jobbik alelnöke