width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: 2007.08.25.

2007. augusztus 25., szombat

Zsidó gárda :D

Az In-Kal Security kapta a kormánytól a megbízást, hogy hallgassa le a tüntetés és blokád szervezőinek telefonját és valótlan hírek terjesztésével válassza le őket a fellázadt népről. A kormány ezzel a megbízással közhatalmi jogosítványokat adott, teljesen törvénytelenül egy őrző - védő magáncég kezébe. -- A titkosszolgálati műveletet Szende Iván volt III/II-es kémelhárító tiszt, jelenleg a Moszad titkosszolgálat őrnagya, az In-kal security stratégiai igazgatója koordinálja. PPSZ Sajtószolgálat

És elküldé őket Mózes a Kánaán földének megkémlélésére... És nézzétek meg a földet, hogy milyen az és a népet, amely lakozik azon: erős-é az vagy erőtlen, kevés-é az vagy sok?" /Mózes IV. könyve, 13:18-19/

Az izraeli titkosszolgálat egyike a világ legrégibb hírszerző intézményének. Rokonszenveznek a liberálisokkal, az anarchistákkal, a szociáldemokratákkal. Egyszóval minden olyan elem, amely a ellenséges nézeteket és érzelmeket vall a Haza érdekei iránt. Ez így volt a 20. század kezdete óta ami a mai napig tart! Hihetetlen? Íme olyan valaki, aki járatos és tapasztalt az ilyen körökben!

Részlet Kozenkay Jenő egykori kémelhárító tisztnek a Magyar Demokratának adott beszédéből:

"(..)Ez egy jól szervezett operatív akció keretében zajlott, amihez többféle támogatás kellett. Szükséges volt, hogy a hazai titkosszolgálatok - magyarul mondva - ne pofázzanak bele, és szükség volt médiatámogatásra. Az a szervezett erő, amely parancsra van jele a médiában, és most rendkívül hallgatag, az a Moszad állománya. Az izraeli belbiztonsági szolgálat, a Sin Bét honlapján toborzó felhívás olvasható, amely arra hívja a zsidó fiatalokat, hogy vállaljanak fizetett munkát a Moszadnál, a hírszerzéstől a kiszolgáló tevékenységig mindenféle területen. Az izraeli titkosszolgálat keresztbe-kasul átszövi a magyar közigazgatást, a tömegtájékoztatást, a hatalmi szerveket, beleértve a titkosszolgálatokat is. Olyanok vagyunk, mint egy lyukaktól hemzsegő ementáli sajt. Tény, hogy a magyar nemzetbiztonság aláásása nem magyar, hanem idegen érdek. A mélységes hallgatás bizonyítja, hogy telibe találtam. Legfőképp két ember hallgatott, akiknek meg kellett volna szólalni ebben az ügyben. Az egyik Lamperth Mónika belügyminiszter asszony, a titokgazda, a másik Gyurcsány Ferenc, aki amúgy mindenhez hozzászól. Ebben az ügyben azonban még véletlenül sem hallatta a hangját. Azok, akik ebben a szakmában, ebben a titkosszolgálati közegben dolgoztak vagy dolgoznak, tudják, hogy nem csak arra kell figyelni, hogy ki mit mond, hanem arra is, hogy ki mit nem mond, vagy ki az, aki hallgat. Gyakran kell a sorok között olvasni.

Milyen erőt képvisel az izraeli titkosszolgálat hazánkban?

Magyarországon hétezer és tizenháromezer fő között van a Moszad ügynökeinek a száma. Ezek nem mind hírszerzők és kémelhárítók. Vannak köztük az operatív találkozások helyszínéül szolgáló lakások tulajdonosai, futárok, olyan cégvezetők, akik a rendszer működtetéséhez biztosítják a pénzt, és mások. A Moszad minden megyében, minden városban a döntés-előkészítő és döntéshozó helyen jelen van. (...)"

Kérdezzük: milyen jogon és alapon tevékenykedhet tízezernyi idegen titkosszolgálati ügynök egy "függgetlennek" mondott országban? Csak nem magunktól védenek meg bennünket a saját érdekünkben?

Kik térítették el tavaly a Kossuth teret?

A kormánypártok a politikai elemzők mellett az Állambiztonsági Szervek volt munkatársai közül több „hithű” és mellettük elkötelezett személyt napjainkban is foglalkoztatnak. Ezen operatív szakembereknek a feladata az ellenzéki pártok vezetőinek megfigyelése, családi helyzetének és vagyoni körülményeinek tanulmányozása, szükség szerint környezettanulmány készítése is. Különös hírt tett közzé a Polgárok és Polgármesterek Szövetségének Sajtószolgálata. Állítja: közismert, hogy úgy az MSZP, mint az SZDSZ több politikai elemző csoportot foglalkoztat, amelyek kiemelt figyelmet fordítanak az ellenzéki pártok napi tevékenységére és nyilatkozataira. Naprakész értékeléseik alapján azonnal javaslatokat tesznek az MSZP, illetve az SZDSZ vezető politikusainak az ellenzék és a tűntetők elleni gátlástalan reagálásra, és valótlan információk terjesztésére. Nagyrészük zsidó!

- Apró Antal alezredes, a BM III/II Csoportfőnökség volt munkatársa (Gyurcsány rokona),
- Dr. Vajda József az NBH volt tábornoka (Apró Piroska rokona),
- Gyimesi György az NBH volt ezredese,
- Kende Péter miniszterelnöki tanácsadó,
- Harangozó Szilveszter altábornagy a volt BM III. Főcsoportfőnöke, MSZP elnöki tanácsadó,
- Dr. Kacziba Antal az ORFK volt tábornoka, jelenleg MSZP elnökségének tanácsadója,
- Tüske Gyula a KBH volt tábornoka, jelenleg Kiss Péter miniszter tanácsadója,
- Somogyi Tamás az NBH volt tábornoka, aki jelenleg az MSZP elnökségének tanácsadója,
- Szabó Zoltán az IH volt alezredese,
- Dr. Ripka Géza az IH volt ezredese,
- Dr. Vágó Ervin az NBH volt ezredese,
- Ruska Zsolt az NBH volt alezredese,
- Dr. Dankó László a BM II/II Csoportfőnökség volt ezredese,
- Dr. Szövényi György a BM III. Főcsoportfőnökség volt alezredese,
- Tyekvicska Árpád a BM III/II Csf.-ség volt alezredese, az SZDSZ és a Political Capital szakértője,
- Dr. Gyekinszki László a BM volt kabinetfőnöke, az SZDSZ nemzetbiztonsági főtanácsadója,
- Deák Péter a KBH elődjének volt ezredese, miniszterelnöki tanácsadó,
- Jávor Endre a KFH ezredese, főtanácsadó,
- Meruk József a BM III/I Csf.-ség titkos munkatársa volt, az MSZP tanácsadója,
- Dr. Lusztig Péter ny.r. ezredes a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság volt állambiztonsági helyettese, jelenleg az MSZP biztonsági tanácsadója és Dr. Petrétei József miniszter szaktanácsadója,
- Szende Iván a kémelhárítás volt tisztje, aki a 80’-as évek végén Izraelbe disszidált, majd a rendszerváltás után újságírói fedéssel, MOSZAD ügynökként hazatért és jelenleg az In-Kal Security egyik vezetője.

Az ősszel idős amerikai magyar egy hazai barátjától telefonon érdeklődött, hogy lesz-e valamilyen nagy változás otthon, s hogy Pozsgayék miért nem üldözik ki a megszálló zsidókat az országból :

"Mondtam, hogy a Kossuth téren már megjelent Szűrös Mátyás (MSZMP), a vakoló Makovecz Imre és még Pozsgay Imre is beszédet mond. Mivel már lelkileg belefáradtam az embereket felvilágosítani, csak hagytam az öreget, hadd botorkáljon tovább a reménység útjain ... Mi mást tehettem, elköszöntem tőle: "szebb jövőt és igazságot a Hazának"

Richard Deacon: Az izraeli titkosszolgálat c. könyve a Kabala Kft kiadásában Magyarországon is megjelent, 1991-ben:

"Az oroszok nagyon vágynak arra, hogy valamit megtudjanak Izrael hírszerzési módszereiről és technikájáról... Rendkívüli módon szeretnék megtudni, hogy milyen értesüléseket adnak át a cionisták a Szovjetunióban. Bár az oroszok ragaszkodtak ahhoz, hogy ne alkalmazzanak orosz zsidókat kulcstechnológiai állásokban vagy a titkosszolgálatban, a Szovjetunióban az elmúlt néhány évben mégse tudták teljesen kiűzni a korábbi zsidó monopóliumot a tudományból. Ahogy Izrael felhasznált olyan zsidókat, akik ki tudták adni magukat arabnak, hogy arab területeken kémkedjenek, ugyanúgy tudnak olyan zsidókat is alkalmazni, akik nem zsidó orosznak adják ki magukat a Szovjetunióan. Hiába igyekeztek az oroszok eltávolítani a zsidókat a KGB-ből és más biztonsági szolgálatból, néhány más kelet-európai ország nem követte őket ebben. Még mindig van néhány cionista a hírszerzés kulcspozícióiban Romániában, Bulgáriában és Csehszlovákiában, -- (Magyarországon!-tj) -- akik a Moszad ügynökeiként is felléphetnek." /351.oldal/

Kozenkay Jenő szerint:

A Moszad jelen van "[..] - minden olyan szervnél, ahol bizalmas információk vannak. Egy ilyen szervezet olyan, mint a rákos daganat. Nem árt azon elgondolkodni, hogy a "nagy" Amerika, amely Izrael leghűségesebb szövetségese, felháborodottan tiltakozik [....? nincs arról tudomásunk, hogy a cionisták AIPAC /American Israeli Political Action/ szervezete által megszállt washingtoni Kongresszus és benne a Bush-kormányzat túlságosan hevesen tiltakozna! -tj] az ellen, hogy a Moszad agresszív, a két ország bensőséges viszonyát figyelembe véve kifejezetten arcátlan módon lopja az Egyesült Államok titkait. Hogyan is gondolhatja bárki, hogy ez a titkosszolgálat nincs jelen meghatározó erővel Magyarországon, ahol a hivatalos adatok szerint mintegy százezer zsidó él? [..]" -- Ugyan! A "hivatalos létszám 100 ezer" már a háború vége óta! Persze kevesen tudják, hogy még a Talmud is tiltja -- főleg gójoknak - a zsidók számlálását. -tj