width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: 2007.09.11.

2007. szeptember 11., kedd

Zsidó demokrácia , zsidó demokraták, nevetséges !!! :-)

Miért csak az a zsidó, akinek az anyja az? Talán ez is azért van, mert mégis csak valami kizárólag a zsidókra jellemző génkészlet csak ezen a módon tud tovább adódni? Mégiscsak faj a zsidóság.

"" Az egész vérszag, amely a bolsevizmusból, vagy a marxista-sztalinista-leninista diktatúrákból kicsap, nem a diktatúrák vérszaga, még csak nem is a Marx Károly tanításaié, hanem egyenesen és közvetlenül a Talmudé és a Tóráé. A terrorista gyilkos lelkét csak közvetve alakítja ki Marx, mert a Talmud és a Tan az, amely nemzedékről nemzedékre neveli a gyűlöletet, és beoltja már azt a gyermek lelkébe. Nagyon valószínű, hogy azok a kis proletár zsidók, akik a magyarországi kommunista diktatúra terrorista gyilkosai, és a magyarság hóhérai lettek, vajmi keveset hallottak a marxista elméletről, de gyermek, vagy ifjú-korukban a Talmud és Tóra iskolák nevelésében részesültek, épp úgy mint az első kommunista diktatúra intellektuelje. [157] ""

"Uralmuk alatt elpiszkosodott az utca, leromlottak a közintézmények, a betyár hang tüntető diadallal vonult be a közhivatalokba, elaljasodtak, az erkölcsök, pokolba valóan tűrhetetlenné vált a társadalmi érintkezés, kihalt a szívekből a szeretet gyöngyvirága, a szellem elsorvadt, a lélek elványadt, az irodalom és a művészet illatát vérszag fertőzte meg." Nem vehetjük rossz néven, ha Molnár Jenő nem mondotta ki, amit később a Tharaud testvérek írtak meg, hogy így van ez mindenütt: "Ahol Izrael a király." Mert király volt a befogadottak, emancipáltak népe, és a magyar nép, ha nem is látta tökéletesen, jól sejtette az idegen uralom igazi bűnét, azt, hogy mint visszaható dögvész a magyar nép felszabadulását akadályozta meg: " Vérrel és ganéjjal mocskolták be az oltárt. A munkásság felszabadításának hatalmas folyamatát tartóztatták fel a rombolók, ahelyett, hogy gazdasági kulturális színvonalát emelték volna." [162] "

A zsidók hajlamosak a tapintatlanságra, a tolakodásra, az üzleti stiklikre, a közönséges viselkedésre, a hangoskodásra, és annyira összetartók, hogy képesek összefogni a keresztény világ ellen.

Milyen lenne, ha valódi jobboldali kormány kerülne hatalomra? Ha ilyen kormányunk lenne, a zsidómédia rágalmakat szerkesztene, mocskokat, tüzet okádna ellenük reggel éjjel meg este, valamint a szdsz blokádokat szervezne, petíciózna meg sikongatna a nemzetközi zsidó szervezeteknek VISÍTANÁNAK MINT A PATKÁNY MIKOR SAROKBA SZORÍTJÁK az mszp pedig a komcsi szakszervezetek által súlyos, az országot megbénító sztrájkokat szervezne, olyanokat, mint a vasutassztrájkok voltak. A zsidó ovb pedig hatszor újraszámolná a szavazatokat, hátha mégse. Persze ha a ballibek győznek, hamar bedarálják a szavazócetliket without újraszámolás :)

Néhány tipikus negatív zsidó tulajdonság : bosszúálló, kapzsi, ügyeskedõ anyagias, ravasz, törtetõ, klán/klikk a többségi társadalom elenében, annak kárára.

A zsidók azért tartanak össze, hogy egymás karrierjét kölcsönösen elõmozdítsák.
A zsidók még mindig Isten kiválasztott népének tartják magukat.
A zsidók nem fogadják el a kereszténység alapértékeit.
A zsidók általában leplezik, hogy összetartanak.
A zsidók bomlasztják és gyengítik az õket befogadó nemzeteket.