width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: 2008.10.01.

2008. október 1., szerda

Magyar Tarka - Az erőszak ellen?

Magyar Tarka - Az erőszak ellen?

Magyar charta marha tarka SZARKA farka XD - ez egy link egy újabb bejegyzésemre

NO, KIK HORDJÁK A BALHÉS, BÖRTÖNVISELT KANCIGÁNYOKAT BUSZOKKAL ODA BALHÉZNI, AHOL A JOBBIK VAGY A GÁRDA MEGJELENIK, TOBOROZ, SZÓNOKOL, VAGY TRIANONRA EMLÉKEZIK?

UGYANAZOK, mint akik a "magyar tarka" nevű csődületet szervezik.


MI IDE MENJÜNK :

A magyargyűlölet áldozataira emlékeznek a „Hazatérésben”
2008. október 01. 17:46
HunHír.Hu-információ

A Hazatérés temploma gyülekezetének karhatalmi meggyalázása ellen szolidaritási istentiszteletet tartanak október negyedikén Budapesten. A Budapest Szabadság téri Hazatérés templomában igét hirdet ifj. Hegedűs Loránt. Ott lesz Vona és Morvai is.

2008. OKTÓBER 4-ÉN, SZOMBATON 18 ÓRÁTÓL A BUDAPEST SZABADSÁG TÉRI HAZATÉRÉS TEMPLOMÁBAN.

Az istentisztelet fő mottói:

A CSALÁDI ÉLET SZENTSÉGÉÉRT,
A LELKI ÉS SZELLEMI ÉLET TISZTASÁGÁÉRT,
A JUDEOBOLSEVIK GYŰLÖLETKELTÉS ÉS
A CIONISTA ÁLLAM MEGSZÁLLÓ TÖREKVÉSEINEK MEGAKADÁLYOZÁSÁÉRT


IDE VISZONT NE MENJÜNK! PROVOKÁCIÓ!


Akik tiltakoznak a Tarka Magyar ellen, azok...
2008. október 01. 17:23
HunHír.Hu

Ellenvonulást jelentett be egy magánszemély a rendőrségen, a Tarka Magyar! néven szervezett civil demonstráció elleni tiltakozásul; a két csoport a tervek szerint egymással szemben vonulna szombat délután a fővárosban, az Andrássy úton. Tisztázzuk: a zsidó az zsidó, a cigány az cigány, akkor ne magyarkodjon.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság szóvivője szerdán közölte: két ellentétes érdekeltségű csoport is vonulásos demonstrációt jelentett be október 4-re, az Andrássy útra. Tafferner Éva elmondta: az „Összefogás az erőszak ellen" nevű civil tömörülés még augusztus 28-án jelentette be a rendőrségen, hogy október 4-én az Erzsébet térről a Hősök terére vonulva kívánnak demonstrációt tartani. Hozzátette: a rendezvény szervezőivel először szeptember 3-án egyeztettek.

Szeptember 29-én, hétfőn egy magánszemély szintén demonstrációra vonatkozó bejelentést tett a rendőrségen: a Hősök teréről indulva az Andrássy út szervizútján a Szent István-bazilika előtti térre vonulnak.

HunHír.Hu kommentár:

A provokátorok, az NBH-sok már beépültek, lehet majd ismét arról hörögni, hogy a zsidók és cigányok békemenetét újra megtámadták a magyar fasiszták. A Draskovics-féle antiradikális csomag az asztalon hever, kell még egy kis felhajtás, műbalhé, hogy a törvény majd átmenjen, s legyen lakat, szájkosár a radikálison, sajtóján, szónokai száján. (kétharmados törvény!-SF)

A zsidó minden mást vallást semmibe néz, ami nem azt jelenti, hogy megtagadják a Teremtőt, hanem csak azt, hogy a valódi Isten helyett az általuk IHVH -nak vagy jehovának nevezett entitást ismerik el egyedüliként. Az álkeresztény szekták (hitgyüli, jehova tanúi, stb.) is a Jehova imádatról ismeretesek. Jehova vagy egy kitalált figura, vagy a rosszabbik esetben egy valóban létező nem evilági entitás. Luther talán erre mondta, hogy a zsidók ördögimádók? :-)

Nem is találni Tórájukban (ami részben megegyezik az ószövetségi szentírással) egyebet, egy haragos, bosszúálló, rettegett "Isten"-nél. Ám a művet átolvasva arra is rájöhetünk, hogy ez nem is annyira egy vallási tárgyú, hitet erősítő dolgozat, hanem inkább ennek a népségnek a történelemkönyve, amiben a házasságszédelgéstől a vérfertőzésen át, a népirtásig mindent megtalálni, még a korra vonatkozó egészségügyi óvórendszabályokat is. Ezért nem talál ni benne egy imádságot, egy hitvallást sem. Ők maguk sem arra használják. Ennek a népségnek az "imakönyve" a Talmud, Kabbala és egyéb sötét eredetű és szándékú művek. Jellemzően a talmudjukra jegyzem meg, a rabbijaik minden áldott nap megátkozzák a keresztény világ tanításainak alapját képező Jézust, és édesanyját, Máriát. Jézust fattyúnak, édesanyját pedig hajfonogató fodrásznak, ledéréletű nőszemélynek nevezik. A fodrász az ő értelmezésükben tehát kurvát jelent. Fodrász lányok, látjátok, a talmudzsidók milyen szemetek. :-)

Elegem van már abból hogy a zsidókat nem lehet megviccelni, vagy belőlük gúnyt űzni, miközben ők viccelhetnek a számomra fontos dolgokkal. Annak az Ember Tragédiáját átköltő Sirály klubos zsidó rendezőnek nincs az a rossz, amit ne kívánnék. Ha ennyire nem tisztelik a mi kultúránkat, kiérdemelnek minden szankciót, akár ilyent is, mint amit kaptak...

Érdekességek a zsidók népszokásairól http://www.kuruc.info/r/6/28841/
A zsidó mentális betegségekről http://www.bombagyar.hu/index.php?post=1195
A zsidójel története http://www.bombagyar.hu/showpost.php?post=1398

Egy vándor népről van szó, akik soha nem találták a helyet, ahol a manna igényeik szerinti mennyiségben lenne - állítólag Isten átkozta meg Őket, hogy örökké hazátlanok legyenek. Ezért nehéz értelmezni, hogy egy zsidó jó hazafinak nevezi magát, hiszen az Izraelbe vándoroltak is sok esetben egy-két év után továbbállnak valami zsírosabb helyre.

Bár Mózes az Abesszin hegyekből lejött, és az egyiptomiak között kikupálódott népét megpróbálta az ígéret földjére elvezetni, de már akkor elkóricáltak, kik Afrika északi részén a mórokig, ezekkel Spanyolföldig (mígnem Izabella ki nem kergette őket), és így kerültek észak Európába. Mások meg Sion hegyét sem találták elég jónak, ezért megkerülték az Ararátot (bár az is lehet, hogy az Araráton Noé rakta ki bárkájából őket), és a kazárokon keresztül Galiciáig meg sem álltak. (A. Kösztler: Askenázi zsidókról)

Akik meg Galileában maradtak azok sem bírták sokáig a római felügyeletet, de háborújuk csak újabb szétszóratást eredményezett, amit vezérük, a Jotapata várában lévő népét eláruló Jószéf ben Mattitjáhu (alias Josephus Flavius) örökített meg a Zsidó háború c. művében. Miután a farizeus rabbigyerek Titusnak benyalva, saját jólétét római polgárként biztosította, és már a zsidó nép Hellaszhoz és Rómához mért nagyságáról ír a Zsidók történetében, el nem felejtve megemlíteni, hogy Nagy Sándor és Iulius Caesar is tiszteletét tette a Jeruzsálemi szentélyben (de lehet, hogy karddal).

A jellembeli bajok már itt látszanak, amikor egy csaló, vesztes más kultúrnépek fölé akarja magát helyezni, azaz erkölcsi fölényt akar mutatni.

Einstein: Hogyan látom a világot 1934-ben írta :

"A zsidó néptudatnak, a zsidó méltóságnak legnagyobb ellensége …, valamint a nem zsidó külvilágtól való benső függés bizonyos faja, amely a zsidó közösség lazaságából nő ki. Az emberben a jó csak akkor fejlődhet ki, ha ő a maga közösségében oldódik fel. Mily nagy tehát az az erkölcsi veszély, amely azt a zsidót fenyegeti, aki saját népcsoportjával való kapcsolatát elvesztette, és akit a befogadó nép mégis idegennek tekint! Ebből a helyzetből gyakran lenéző örömtelen önzés származik."

Világos, tehát a zsidó csak saját közösségétől függ, a befogadó ország népével való szolidaritás vállalásáról, a a hazával kapcsolatos kötelezettségekről szó sincs soha. Zsidó nemzettudat nincs, csak zsidóság tudat van.

Van olyan madár, amely a zsidóknak lehetne nemzeti szimbólum : a kakukk. Pontosabban annak a fiókája.

A tojó, kiválaszt egy takaros fészket egy másik madár, más fajhoz tartozóéból, (mert ugye a saját fajtája nem épít, nem rak fészket!) Négy-öt tojás közé tojik egyet, de egyet a "gazda" tojásaiból ki lök a fészekből. A "tulaj", ha tud számolni, ne vegye észre a turpisságot. Miután a kakukkfióka hamarább kikel, máris helyezkedik. Saját erejéből ki lök egy-két tojást a "gazdaállatéból". Majd ami mégis ki kellhetett, azt, mint fiókát löki ki az állandóan éhes, követelőző, tolakodó kakukkfióka. "Nevelő szüleit" félrevezetve, még több élelmet követel, majd "egykeként" hetykén túl nő a "szülein" és folytatja a kakukk fajra jellemző "építést", "alkotást", ha kell "művészi módon" is tálalva.

Átugorva a középkor önkéntes zsidó gettóit, egy érdekes írással találkozunk:

"Ha a társadalomnak sikerül a zsidó sajátságos lényét, a nyerészkedést és annak előfeltételeit megszüntetni, akkor a zsidó létalapja megszűnik. A zsidók társadalmi felszabadítása egyenlő a társadalom felszabadításával a zsidóságtól."

Ezt a rabbi nagyszülőktől származott Henrich Karl Mordechaj (alias Marx Károly) írta 1843-ban, Brúnó Bauer-ral a zsidókról folytatott vitájában. http://www.vho.org/aaargh/magy/marx.html

És, hogy napjainkig jussunk, itt van egy Bogár Lászlóval készült interjú, ahol csak a globális szót kellene kicserélni zsidóra. :-) http://barikad.hu/node/16184

Azt, hogy mennyire jogos ma a politikai elit lecserélését követelni, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a globális gazdaságot a Rotschildok, a Soros Györgyök, stb. uralják, és idehaza is megtalálták maguknak a hazaáruló féléket, így hazai vigéceik behajthatták hazánkat is ebbe a karámba.

Azt meg, hogy mennyire súlyos a helyzet, hadd szemléltessék az adatok: a gengszter váltás idején Magyarország adósága cca. 20 milliárd Euro volt, 2002-ben az Orbán korcsmány leköszönésénél 40 milliárd, az elmúlt év végén majdnem 100 milliárd (MNB adat), ami megfelel az éves GDP-nek, miközben 5 milliárdot vittek ki zsákmányként.

És az összeesküvés még nem fejeződött be, mert még van saját házunk, földünk, tehát még jobban el kell adósítani Magyarországot, amíg a határra ki nem lehet tenni a jelzálog táblát.

Ezért hirdetik a hiteleket, ezért emeli az MNB az alapkamatot, ezért vesz fel hitelt minden szélhámosságra (meg sem épülő kormányzati negyedre meg ilyenekre) a vásári pojácákból álló korcsmány.

Az USA szövetségi állami bankjában (federal reserve, FED) meghatározó egy jól körülhatárolható, zsidó érdekeltségű pénzügyi lobbi befolyása, így az gyakorlatilag a magánérdek kizárólagos irányítása alatt áll. Ráadásul az USA elnökének sincs érdemleges beleszólása a szövetségi bank ügyeibe, viszont az utóbbi csinálja vagy buktatja meg az elnököt.

Védekezés csak egy van, nem eladósodni a zsidók felé, - de miután minden Bankban ők vannak - ezért senki felé sem, mer hazánkat nem tönkretenni, hanem megszerezni akarják. A tönkretétel csak annak az eszköze, hogy olcsón legyen eladó a nemzeti vagyon, miután már meg van az ország költségvetése szorulva.

Tényleg borzasztóan rafináltan, kifinomultan tudnak ajvézni, hazudozni, követelőzni, szennyet szórni mindenkire, aki ellenáll a parazita, nyerészkedő, tolvaj, zsaroló lényüknek.

Ez a szenny van egy zsidó "értelmiségi" -ben, oly mértékben, amennyire a legtudatlanabb, legelvadultabb magyar emberben sincs.

De mit tenne az egyszerű paraszt ember, ha egy ilyen féreg a házába téved? Egyszerűen eltapossa, legfeljebb utálkozik rajta, és megfelelő irtószerekkel gondoskodik arról, hogy legközelebb még az istállójába se férhessen be. És hogy mit tesz ez a féreg a New Yorki gettó csatornájában, akár ünnepelt íróvá vagy filmrendezővé válhat aki - a saját zsidó közösségében - köztiszteletnek örvendhet.

Tehát ők felválllalják a regös féléket is, nekünk meg még azt is meg akarják szabni, melyik magyartól határolódjunk el, mert esetleg olyan kijelentéseket tett, amivel a zsidóság bűneire konkrétan és közérthetően rámutatott.

Ez a zsidóság taktikája, a médián keresztül provokál, hogy foglalkozzanak velük, és saját sértettségét hangoztatja, amiből azután előnyöket szerezhet. Ezt úgy 150 évvel ezelőtt a liberális, és zsidóellenességgel nem vádolható Dosztojevszkij is megállapította:

"Ám tegyük fel, hogy mindaz, mit eddig a zsidókról mondottam, még nem tartalmaz súlyos kifogásokat - sőt ezt magam is beismerem. Mindazonáltal nem tudom szó nélkül elhinni a zsidók jajongását, hogy őket oly rettenetesen megaláznák, kínoznák és megvernék. Véleményem szerint az orosz paraszt és általában az alacsonyabb orosz néposztályok sokkal nagyobb terheket cipelnek, mint a zsidók."

Istóczy Győző 1883-ban már az országgyűlésben elmondta:

"… a zsidókérdés nem csupán gazdasági kérdés, ma már nemzeti létkérdés, ma már az a kérdés, a magyar vagy zsidó elem legyen uralkodó Magyarországon. Összes közviszonyainkat a zsidó szellem, a zsidó befolyás uralja. A jelenlegi közállapotok nem változtathatók meg másképp, mint a zsidó hatalom megtörése által nemcsak közgazdasági, hanem társadalmi és politikai téren is."

De Istóczy azt is leírta, hogy mi vezetett a zsidók kiváltságos helyzetéhez:

"Hibáztatja a keresztény társadalom közönyösségét: a morális gyávaság, részvétlenség, közöny, rövidlátás, értelmetlenség, az áldozatkészségnek úgyszólván teljes hiánya, a gyors siker be nem állása fölötti elcsüggedés, ezek az átkai társadalmunknak, pedig ha a magyar társadalom e részbeni magatartását meg nem változtatja, az antiszemitizmus ügye nem előbbre, hanem mind hátrább fog menni."

Ezeket azért idéztem, hogy világos legyen, hogy több mint 100 éve ugyanaz a problémánk a zsidókkal...

Az izraelita, és a többi más dogmákon alapuló vallás közötti különbözet hangsúlyozása addig viszi a zsidóságot, hogy a fajmegmaradás, elkülönülés, és az emiatti beltenyészetből következő destruktív génállományuk, és a Tórájukból következő anyagias világszemlélet folyományaként az egész emberiséget gyűlölik, köztük pedig elsősorban Jézust, és anyját, Máriát.

A kizárólag anyagiakban gondolkodás is tőlük ered, és később, a 19. századtól kezdve is a kifejezett ateizmus vezéralakjainak elsöprő többsége zsidó származású volt.

"A násznép már hosszú ideje ácsorog a kapunál. Kérdeztem, hogy miért? Felvilágosítottak, hogy a lány apja elment a hozományért, mert a vőlegény addig nem hajlandó letenni az esküt, amíg kezében nincs az apanázs. A szülők elvárták, hogy eltartsák a lányukat, a férj meg azt, hogy akkor a szülők fizessék is ezt meg. Minden a pénzről szólt, bizalom még egymással szemben sem volt. Sajnos, a zsidóknál tényleg nincs igazi szeretet, csak a vagyon iránti vonzalom létezik, utána következik minden más. Ez olyan hideg, rideg, és visszataszító. Mindenesetre ez által életrevalóbbak, ez az egy biztos! De milyen kártékony az ő életük azok számára, akiken élősködnek!"

Tökéletesen érzékelteti a fenti anekdota a zsidó és befogadó nép problémáját. Ha egy zsidó gyerek magyarként is növekszik, előbb-utóbb felhívják a figyelmét arra, hogy többre hivatott, és kezdődik a kiválasztottság sulykolása, a vegyes házasság megakadályozása a szülők részéről. Nagyon közelről ismertem lakóközösségbeli zsidó fiúkat. Nagy nőcsábászok voltak, de feleségül csakis zsidó lányt vettek el, még ha az ronda is volt. Sőt, náluk megvan még a kommendálás intézménye, mint ahogy a Hegedűs a háztetőn című musicalben is láttuk : a matchmaker dönti el, kik valók össze.

A magyar fiataloknak meg azt sugalmazzák, légy szingli, és élj bele a vakvilágba egyedül. Hogy hol sugalmazzák? Az összes zsidó bulvármédia, axel, sanoma, a fiataloknak szánt életstílus-propaganda tévék : a cool tv, általában a zenei tévék...

Tehát a zsidó sokra becsüli a maga berkein belül a családi értékeket. Konzervatívok, hogy úgy mondjam. DE! E mellett a nem zsidók felé azt üzenik, a család így elavult, meg úgy elavult. Volt egy feminista zsidónő, aki könyvet írt arról, miért nem akar egy nő gyereket, és miért jó ez így.

A könyvet író zsidó nőnek HÁROM gyereke volt, amikor a könyvet megírta. No és férje!

A feministák tehát a nőknek is ártani akarnak, azonkívül céljuk még a két nem meggyűlöltetése egymással, hogy annyival is kevesebb pár formálódjon, és ez által kevesebb gyerek szülessen.

Nekünk nem kell tőlük SEMMI. A jelen kori zsidó anarchisták, akik "modern baloldal"-nak meg "zöld alternatív"-nak mondják magukat (szélsőközepesek, indymédiások) igazából Trockij világfelforgató eszméit vallják magukénak, aki még a bolsevikoknál is veszélyesebb felforgató lett volna, ha nem öleti meg Sztálin. Nem csoda, hogy még a kommunisták is üldözték őket, hiszen mindenben ellent mondanak az egyetemes világrendnek, alapvető emberi természetnek, és a józan észnek!

Mellesleg ezek szervezik a MAGYAR TARKA (marha) nevű förtelmet. Hirdetik, hogy ők békések, meg az erőszak ellen vannak.

NO, KIK HORDJÁK A BALHÉS, BÖRTÖNVISELT KANCIGÁNYOKAT BUSZOKKAL ODA BALHÉZNI, AHOL A JOBBIK VAGY A GÁRDA MEGJELENIK, TOBOROZ, SZÓNOKOL, VAGY TRIANONRA EMLÉKEZIK?

UGYANAZOK, mint akik a "magyar tarka" nevű csődületet szervezik.


Amúgy a zsidó hatalom alapja az, hogy a pénzkibocsájtást ők uralják. Nem siratnám a kapitalizmus jelenlegi formáját, még az ideiglenes zűrzavar árán is megérné, ha összeomlana a rendszer, legalább azután magunk javára és hasznára alkothatnánk, élősködő uzsorásoktól mentesen.

Van megoldás, és most Henrich Karl Mordechaj (alias Marx Károly) axiómájára gondolok, miszerint: "Ha a társadalomnak sikerül a zsidó sajátságos lényét, a nyerészkedést és annak előfeltételeit megszüntetni, akkor a zsidó létalapja megszűnik, …".

Ausztriában is vannak zsidók, de legtöbben közülük Bécsben tömörülnek, ott van még a vidék, ahol alig vannak. Ahol alig vannak zsidók, nem választanak zsidót képviselőnek, csak végszükségletben vesznek fel hitelt, és az önellátó polgári gazdálkodásra rendezkednek be. Ha a nemzetközi nagytőkét beengednék, nem sok maradna nekik. És valóban, az osztrák vidék provinciális maradt, nincsenek nagy plázák, lassúbb, nyugodtabb az élet, és itt-ott a jobboldal alakít tartományi kormányt. Most is jól járt a választásokon az ottani nemzeti oldal.

A magyarság jövője vidéken fog eldőlni, de ehhez fegyelmezetten vissza kell lépni az autarchikus gazdálkodásra, és összetartva, egymás segítésével, és egymástól való vásárlásokkal kell megoldani létezésünket. Tudom, hogy egyesek most azt gondolják, hogy ez utópia, mert ki az a bolond, akit meg lehet győzni, hogy ne a legújabb cuccokat vásárolja, amikor még hitelt is ajánlanak hozzá. Pont hogy nem utópia, az utópia ugyanis olyanra utal, ami még nem volt, és módszertechnikailag is futurisztikus kivitelezni, ellenben a vidéki élelmiszer-önellátás több ezer éven át létezett, és most így a neten is nagyon sok tapasztalat hozzáférhető a gazdálkodáshoz.

Hát pont ez a zsidó csapda, mindenkit eladósítani, megfosztani a polgári lét alapjául szolgáló anyagi függetlenségtől, és egyik napról a másikra élő proletárrá tenni, ekkor a kiszolgáltatott embert úgy rángathatják, ahogy ők akarják. Ezt hazánkkal már megtették, 20 milliárd mai eurónak megfelelő összeg volt 1990-ben az államadósság. Ez 2002-re 40 milliárdra növekedett, azóta viszont eszeveszett tempóban nő, a múlt év végére majdnem 100 milliárd lett.

Gondolom karácsony előtt majd megint megrohanják a népek az üzleteket, hogy hitelre, ilyen 50%-os THM-re bevásároljanak a karácsonyi ajándékokból. Ezt sem kéne : miért nem lehet év közben félretenni a karácsonyra szánt pénzeket? Így az a pénz, amit félre tehetnének karácsonyra, elmegy az uzsorakamatra. Hitelre ugyanis minden a másfélszeresére, vagy akár a duplájába kerül...

Az unokáinkat is eladósították, mint akik érzik, hogy a hatalmuk a végéhez közeledik. Én nem hiszem azt, hogy azt az adósságot nekünk valaha is ki kellene fizetnünk, az fizikailag is lehetetlen, nomeg egy felelős magyar kormány simán megtagadhatja a további kifizetéseket, a nagyobbik gond az, ami a jelenben létezik és kihat, az az, hogy a KAMATJÁT fizetni kell - ez a tétel egymagában 1200 milliárd Forint mínuszban a 2009-es költségvetésben.

Az erőszak ellen?, Buzi, cigány fajvédők, cionista, cionisták, Meleg Méltóság Menet, gay pride, magyar tarka, magyar charta, magyar karta, szarka farka XD

update :

Hihetetlen! Orbán elsőként írta alá a tarka marhák nyilatkozatát
2008-10-01 17:45 barikád.hu

Mélyrepülés

Idézet a civilnek mondott kezdeményezés hivatalos honlapjáról:

A szervezők arra kérték a pártok képviselőit, hogy a demonstráció Nyilatkozatának aláírásán túl tartózkodjanak minden, a rendezvénnyel kapcsolatos megnyilvánulástól és tartsák tiszteletben a tüntetés civil tisztaságát.

Sajnálattal értesültünk a sajtóból, hogy Gyurcsány Ferenc mindezek ellenére, nyilatkozatot tett közzé támogatásáról. Miután ez a hír nyilvánosságra került, fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy minden parlamenti párt vezetője csatlakozott a kezdeményezéshez és aláírja a nyilatkozatot. Orbán Viktor elsőként már alá is írta a Tarka Magyar demonstrációt támogató Nyilatkozatot, de kérésünknek eleget téve ezt nem hozta nyilvánosságra, hogy bevárhassuk a többi pártvezető aláírását is.

Folytatódik hát Orbán Viktor mélyrepülése. Repülőút Tom Lantos halottas ágyához, két pofon a Gárdának, Oroszország felmérgesítése, most pedig tarka marháskodás...

barikád.hu