width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: 2008.04.29.

2008. április 29., kedd

Kihaló faj vagytok

Kihaló faj vagytok

"kihaló faj vagytok" mondja a zsidó ITT : http://kuruc.info/r/1/23447/

Ezt úgy kell érteni, kihaló nemzet vagytok, mert hagyjátok magatokat becsapni, kiárusítani, leigázni, hagyjátok, hogy egy zsidó kisebbség felvásároljon kilóra benneteket, hagyjátok, hogy megsemmisítsék a nemzet-tudatotokat. Többek közt a keményen szdsz-kézben tartott szórakoztatóiparral, amiben a MÜLLER péter sziámi félék szabják meg a tartalmat és mondanivalót.
Nincs bennetek ragaszkodás az ősi földhöz, tulajdonhoz, kultúrához, egy tál lencséért meghunyászkodtok a haramiák előtt.
Nincs bennetek összetartás, büszkeség, nem vigyáztok arra az örökségre, amit őesitektől kaptatok...
Ezért vagytok kihaló faj, mert eltűritek a nemzetpusztító nagyorrút.

A zsidók, mindíg is a fenyegettségükre hivatkozva tudták egybetartani a népüket, különben már rég beolvadtak volna a különféle népekbe.
Emellé társul néhány zsidó család (őket hivom én nagytőkének)világuralmi törekvése, s védőpajzsként tolják maguk elé az átlag kis zsidók tömegeit, akik vakon követik falkavezéreiket, mint anno Mózest a pusztában.

A zsidóság történelme során ahány országban és nép között előfordultak, mindenütt utálatot és gyűlöletet váltottak ki magukkal szemben. Más népek hülyének nézése, és kiszipolyozása
maga után vonta, hogy szinte minden közösség kivetette sorai közül őket.
Pl. Perzsia, Mezopotámia, Szíria, Palesztina, Egyiptom – az Ókorban
majd ezt követően.

Flavius Josephus : A zsidók története

„ Hamdathe fia, Hámán…. Tehát elment a királyhoz és panaszt emelt, hogy birodalmában szétszórtan él egy gyalázatos nép, amely egészen elkülönül és nem keveredik a többivel és nem imádja azokat az isteneket, amelyeket többi alattvalói , nem is engedelmeskedik törvényeiknek, hanem erkölcsei és intézményei miatt minden más népnek ellensége. Azután így folytatta : „ Ha jót akarsz tenni alattvalóiddal, parancsold meg, hogy ezt a népet egy szálig kiírtsák és egyetlenegy se maradjon belőlük, még rabszolga és hadifogoly se. De hogy semmi kárt ne szendvedj amiatt, mert elveszíted az adójövedelmedet, amit ők fizetnének, felajánlom, hogy vagyonomból negyvenezer ezüst talentumot befizetek oda, ahová akarod. Szívesen megfosztom magam ettől az összegtől, ha a birodalom megszabadult ettől a mételytől és végre békében élhet……..Artaxerxés, a nagy király, ezt írja : „ Most azonban Hámán…jelentette nekem, hogy népem között él egy ellenséges nép, amely a törvényeket megveti, a királynak nem engedelmeskedik, a maga szokásai szerint él, államunkat gyűlöli és alattomos terveket sző ellenünk. Tehát megparancsolom, hogy a … Hámántól megjelölt embereket feleségestül és gyermekestül ölessétek meg és egyetlenegynek se kegyelmezzetek. Nehogy pedig a szánalom arra indítson, hogy parancsom ellen cselekedjetek ! Ez pedig történjék meg a jövő év tizenkettedik hónapjának tizenharmadik napján, hogy ellenségeink ugyanazon a napon pusztuljanak el és mi a jövőben biztonságban élhessenek felőlük. „

„ Miután tehát minden tartományban kihirdették a király rendeletét, a zsidók magában Susában körülbelül ötszáz ellenségüket ölték meg. A király közölte feleségével, hogy a városban mekkora a megöltek száma és hozzátette : még nincs tudomása róla, mi történt a tartományokban és megkérdezte, vajon nem kíván-e még valamit, mert mindent azonnal teljesíteni fog. Eszter csak arra kérte, engedje meg a zsidóknak, hogy másnap IS GYILKOLHASSÁK meg ellenségeiket és Hámán tíz fiát keresztre feszíthessék. A király még ezt is megengedte a zsidóknak, mert Esztertől semmit sem akart megtagadni. A zsidók tehát Adar hónap tizennegyedik napján megint összegyülekeztek és megint körülbelül háromszáz ellenségüket ölték meg, de vagyonukhoz hozzá sem nyúltak. A tartományokban és a többi városokban lakó zsidók HETVENÖTEZER lennefelüket ÖLTÉK meg…..Innen van, hogy még ma is az egész földkerekségén ünnepélyesen megülik a zsidók ezt a két napot és ekkor egymást kölcsönösen megajándékozzák. „

A gyűlölet , lenézés és a bosszú népe....

Egy kihaló nemzet hagyja kifosztani magát.
Hogyan?
Így:

2007-ben pl. az OTP kb. 200 milliárd, a Mol kb. 80 milliárd profitot ért el.
Ha csupán e két cég profitjának a fele befolyna a költségvetésbe, nem lenne szükség megszorításokra, hisz pl. az egészségügyi és az oktatásügyi "reformokkal" elért megtakarítások ennél kisebb összegűek.

Új Tulajdonosi Program

Mészáros Tamás (zsidó), az Új Tulajdonosi Program Tanács elnöke szerint a magyar lakosság 51 százalékának semmilyen megtakarítása nincs, és nem is látnak arra lehetőséget, hogy ez a kör jelentősen megmozduljon.
A programban a korábban már megjelent találgatásoknak megfelelően az Állami Autópályakezelő Zrt., az MVM, illetve a róla leválasztott Mavir, a Szerencsejáték Zrt., egy-két ingatlanokat tartalmazó holding, illetve a későbbiekben a Magyar Posta Zrt. lennének azok a cégek, amelyeket bevonnának a kedvezményes részvényvásárlási programba. Ezeken túl felvetődtek még víziközmű- és agrártársaságok, a Tokaj Kereskedőház is - ismertette a még kidolgozásra szoruló, a főbb vonalakat tartalmazó javaslatot a testület elnöke. FN.hu

Mi ennek a programnak a lényege?
A lényeg szigorúan titkos, de akik kicsit is tájékozottak a közgazdaság-tudományban, azok tudják ezt.
A magyar állam, vagyis minden állampolgár tulajdonát "kiosztják" a tehetősebb magyar állampolgárok részére, természetesen a többiek kárára, akiknek nincs módjuk és lehetőségük részvényeket vásárolni. Itt már jelentkezik egy nagy vesztes többség, csak még nem tudják, hogy ők vesztesek, és mint tudatlan birkák, eltűrik a megnyíratásukat.
A kisbefektetőkre pedig jellemző, hogy tömegesen akkor vásárolnak, amikor tőzsdei eufória van, és akkor adnak el, amikor beüt a krach.
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök jól ismeri ezt a törvényszerűséget...
Jól tudja, hogy az aranytojást tojó tyúkokat a kisbefektetők néhány éven belül, csalódottan és alacsony áron el fogják adni a jelenlegi célszemélyeknek, a birodalomépítő hálózat tagjainak, külföldi befektetőknek.
Ez Új Tulajdonosi Program tehát burkoltan, több lépésesben fosztja ki a magyar állampolgárokat.
Aljas terv, mert úgy adják elő, mintha az jót tenne a magyar állampolgárokkal, mintha az a magyar állampolgárok érdeke lenne.
Ez a gyalázatos program, újabb átverés, újabb fosztogatás, egy alattomos nemzeti vagyoncsökkentő program, amely a magyar nemzetet pusztítja.
Jelenleg, állami tulajdonban ezek a cégek minden magyar állampolgárnak termelik a hasznot, az álamnak éppen olyan bevételt jelentenek, mint az adók.
Ha az állam eladogatja a nyereséges állami cégeket, akkor a kieső bevételeket növekvő adókkal kell pótolni.

A privatizáció után, a szabadpiacon (a tőzsdén) erre ráteszik a kezüket azok a birodalom-építők, akik fel akarják vásárolni Magyarországot.
Az Új Tulajdonosi Program a még megmaradt, csekély nemzeti vagyont pusztítja el.
Olyan ideológiát gyártottak hozzá, hogy elfogadhatóvá tegyék ezt a fosztogatást.
Félelmetes, hogy a magyar nép nem tud ellenállni annak, hogy felvásárolják a vagyonát „kilóra”.
Gyurcsányék olyan programmal nyertek választást, hogy a privatizációnak már vége, és szociális, kisemberek érdekeit képviselő, nemzeti érdekeket képviselő gazdasági programot valósítanak meg. Ellenkezőjét teszik, hazudtak, a magyar nép számára idegenek férkőztek be a hatalmi gépezetbe, akik gátlástalanul visszaélnek ezzel.