width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: 2007.09.21.

2007. szeptember 21., péntek

Miért kellett a levente mozgalmat létrehozni?

Levente mozgalom.

A levente mozgalmat 1921-ben hozták létre, fő céljaik közt volt a fiatalok hazafias nevelése, honvédelmi kiképzése. Sport-tevékenységek által volt hivatott népszerűvé válni. Voltak katonai gyakorlataik is, alaki kiképzést is kaptak, akadálypályás gyakorlótereken is edzettek, és elsősegélynyűjtást is tanultak.

Az elméleti kiképzés része volt a hazafiasságra nevelés. Ennek keretében megismertették velük a magyar történelem hőseit, a magyar történelem uralkodóit, és a magyar heraldika-történetet is.
A magyar virtus kinevelése is cél volt, azaz a fiatalokból álló közösségekben jó esetben eleve meglevő bajtársiasságra, bátorságra, önérzetességre, és erkölcsösségre is alapoztak. Sajnos sok fiatal ma éppen ennek ellentéte, a liberálmédia hangzatos de hazug szólamait vakon elhiszi. A diákújságokat sok helyütt a központban azaz az szdsz-közeli médaiműhelyekben megírt cikkekből állítják össze, legutóbb igen dühösen olvastam egy, a fű veszélyességét elbagatellizáló cikket : szerzője valami müller nevű zsidó volt. :D Talán az ifjúságvédelem feladatát is elláthatja majd a Gárda...

Minden fiú levente volt 12-21 éves kora között, ez iskola melletti kötelező elfoglaltság volt. Igaz, se tv, se számítógép nem volt még akkor. Webkettes meg pláne XD sőt szmájlik se voltak (ja, és nem vagyok emós, (EBM zenéket hallgatok) csak mert XD-t rakok ki.) zárójelhalmozás rulez :-D

A trianoni rablóbéke ugyanis csak 35 000 fős hadsereget engedélyezett. Most 19 ezer fős seregünk van. A kisantant nyíltan ellenségesen viselkedett velünk szemben. Egy honvédelmi, esetleges katonai megszállásunkat megelőző jellege volt a levente mozgalomnak.

Egyébként anyai nagyapám is volt levente! Kár hogy már nem él, így sajnos nem tudom megkérdezni tőle, milyen volt. :(

Így hát innen idézek helyette : http://www.czegledy.hu/cgi-bin/czc/index.cgi?mod=3&id=77&rovat_id=2

" Ebben az időben a legnagyobb szervezet és szervezettség a faluban a Levente mozgalom volt, ami magába foglalta a hat osztályt elvégzett gyermeket, fiút egészen a katonasorig.
Egy héten, egy délutánt teljes egészében a leventeszolgálatnak kellett szentelni, ha akarta a magyar, ha nem.
Úgy emlékszem minden csütörtök délutánján, egytől öt óráig volt az együttlét.
Jó idő esetén kinn a szabadban, erre külön fenntartott levente gyakorlótér szolgált, a falun kívül, a „Mogyorós” réten, ahol egyben volt a lövölde is, hiszen lövészetet is gyakoroltak a leventék, igen jó kispuskákkal.
A leventekiképzésben humán és reáltárgyak is szerepeltek, de a központi kérdés mégis a katonai kiképzés előkészítő óvodájának tartották, ahol megkapta a levente az alapvető kiképzést, előképzést, amire a laktanya már tudott építeni.

Országos szervezettségben élt a levente mozgalom, aminek legfőbb, legmagasabb fóruma a honvédelmi miniszter és országos levente parancsnokság, majd megyei, járási és végül a falu, azaz körzeti tagozottság jellemezte a felépítettségét.
Mivel magas hivatali méltóságok képviselték a mozgalmat, nagy tekintélyt vívott ki a mozgalom, úgy civil, valamint egyházi méltóságok pártfogolták, támogatták a levente mozgalmat.
Külsőben is egységet nyert a mozgalom, habár kezdeti szegénységben élt, de mégis volt egyenruha, leventeing, sapka, jelvénnyel, díszkivonulás esetén szép pulykatollal ékesítve, ha lehetséges volt fekete nadrág, így az egyenruha is erősítette az együvétartozást, de az ifjúnak is adott valami kötelezettséget a ruha viselethez. Hiszen a levente törvények, amik megegyeztek az általános emberi erkölcsi normákkal, az uniformis az kötelez bárkit, de kötelez valamire.
Amikor Rábakovácsiba kerültem, akkor, ha jól emlékszem Polgár nem volt levente parancsnok, vagy igen?...csak vitéz Sütő Ágostonra emlékszem, aki az első világháborúban szerzett katonai bátorságáért vitézséget és a vele járó vitézi földet kapta. Ez bizony nagy tisztelet, főleg megbízhatóságot, elkötelezettséget a jelenlegi kormány melletti hűséget kívánta meg, így mint az akkori legmagasabb katonai ranggal bíró honpolgár törzsőrmester volt, vitte a levente főparancsnokságát. Derék kemény becsületes magyar munkát végzett, ahogyan egy világháborút végigharcoló magyartól elvárható volt. "

" Levente-mozgalom "

" A vallásos, nemzeti szellemű nevelés, illetőleg a testnevelés elősegítésére létrehozott intézmény. Leventekötelesnek minősült minden 12 és 21 év közötti fiú, aki nem járt rendszeres testnevelést nyújtó iskolába, vagy nem vonult be tényleges katonai szolgálatra. Mivel a trianoni békeszerződés megtiltotta Magyarországnak az általános védkötelezettség érvényben tartását, a levente-mozgalom ennek pótlását is megcélozta. A leventék hétvégenként, leszerelt tényleges vagy tartalékos tisztek irányítása mellett ugyanis nemcsak sportfoglalkozásokon és menetgyakorlatokon vettek részt, hanem a fegyverhasználatot is gyakorolták. (Az 1939: II. tc. a honvédelemről a 12. életévtől kötelezővé tette a honvédelmi nevelést, és bevezette a leventekötelezettséget.) (Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században, Budapest, Osiris, 2002, 181–182. oldal) "

Magyar ifjúsági szervezet a két világháború között. 1921-ben hívták életre, amely minden 12 és 21 év közötti olyan fiút, aki nem járt rendszeres testnevelést nyújtó iskolába, hétvégi test- és menetgyakorlatokra kötelezett. Célja a trianoni békeszerződés által megtiltott általános védkötelezettség pótlása volt.

Azért azt előrebocsájtom, hogy én NEM vagyok Gárda-tag!!!

No, lássuk akkor a jelent.

A fidesz részéről a zsidó lázár jános már a megalakulás előtt napokkal elhatárolódott - de ő is zsidó, és viselkedése alapján avatott cionista - beépül és bomlaszt a fideszben, akár csak a többi "tégla" : popkorni zsidó, schmidt maria zsidó, rogán zsidó.

A történelmi egyházak is többé-kevésbé elhatárolódtak azoktól, akik az avatáson képviselték őket. A katolikus egyház kevésbé, de tőlük sem ezt vártam volna. Elvégre mi rossz dolog van egy zászlófelszentelésben??? A Kígyó a klérust is át meg átfonja, a mai magyar egyházban pedig soksn ügynökök, besúgók voltak 89 előtt, és ezzel zsarolják őket. A reformátusok egyháza pedig 100% zsidó vezetésű, persze a ref. egyház mindig is kedvelt hely volt a kitárt zsidóknak. Attól, hogy kitértek, egy kereszténnyel ugyan több lett, viszont nem lett egy zsidóval kevesebb. Ahogy azt a jó Istóczy Győző is már megállapította a 19. század végén... azóta csak rosszabb lett a helyzet!

Pedig : (idézet a Magyar Gárda alapító nyilatkozatából)

" A Magyar Gárda a következő feladatokat tűzi maga elé:

A besorozott és felesketett gárdisták fizikai, lelki és szellemi képzése és önképzése, hogy feladataikat példamutató hatékonysággal, kellő erővel, céltudatossággal és alázattal hajthassák végre.
Ápolja a magyar kultúrát és történelmünk emlékeit, adja tovább a felnövekvő generációk épülésére.
Aktívan vegyen részt katasztrófa-elhárításban, rend- és polgárvédelmi feladatokban.
Karitatív és szociális missziók támogatása és szervezése.
Rendkívüli helyzetben a nemzeti önvédelem erősítése.
Része vagy gerince kíván lenni a majdan felállítandó Nemzetőrségnek. "

Azok nem találnak kivetnivalót a Gárdistaságban, akik azt gondolják, hogy Magyarországon a magyar emberek érdekeinek megfelőlen kell történnie a folyamatoknak. Akik nem nézik jó szemmel a külföldi érdekek befolyás szerzését. Akik azt gondolják, hogy ez itt Magyarország, és nem tudnak jó képet vágni az eddigi cionliberális politikai érdekek hatalomátruházásához. Akiknek elegük van a korrupt, zsarolható, és emiatt gyáva áljobboldal tehetetlenségéből. A fidesz egyre inkább az mdf sorsára jut!

Rögtön nemzetközi ZSIDÓ szervezetek kezdenek el hisztizni, mihelyst a magyarság megpróbálja visszaszerezni az őt jogosan megillető befolyást, hatalmat a saját hazájában, és ettől felfordul a gyomrom. Ugyanis ez itt, a magyarok hazája, a gyökértelen, hazátlan csürhe véleménye pedig pont nem érdekel. De azért az már mégiscsak több a soknál, hogy lassan a magyar embereknek van a legkevesebb joguk ebben az országban. Akár szervezkedni. Hiszen EZEK mindig azt mondják ellenérvként a zsidókat érő kritikákra : csináljátok utánuk ti is, szerveződjetek, fogjatok össze, legyetek tehetségesebbek. Ja, és ezért kell tönkretenni az oktatás színvonalát, meg milliós tandíjakat bevezetni, hogy erre esélyünk se legyen. A zsidók többsége BP.-en és Debrecenben él, elég gazdagok is, őket nem érintik érzékenyen a brutális megszorítások, amit nagyrészt eladósodottságunk miatti kamatrabszolgaságunk okoz. De a felvett hitelek NEM a magyar népet, hanem a szoci-szadis kiskirályokat gazdagították, gazdagítják, a rohadék tolvaj hajdú-bét-es spekuláns zsidó bajnai gordon, (aki az ue-s fejlesztési pénzekel készül lenyúlni) a helyi-önkormányzati közpénzeket ki nem fizető tolvaj zsidó lamperth mónika, a nyomorék zsidó buzi szetey gábor, a dél-koreai zsidók akik a hankook gumigyárat idehozták, és 34 milliártos állami támogatást nyúltak le, miközben alig fizetnek adót és nem tartják be a munkajogi előírásokat : szarul bánnak a dolgozókkal!

A Magyar Gárda célkitűzései közt még ezen állapotok megváltoztatása sem áll. Ezért nem értem, hogy a hazugságoktól is orrnehéz gyurcsányi miért utasitgatja az ügyészséget. Van egyáltalán erre alkotmányos joga ? Hát persze hogy nincs. Az alkotmányos rend megdöntésére készül, a központosító rendeleteivel... Legutóbb azt olvastam valahol, hogy az ügyészségek, bíróságok a törvényesség őrei. Tényleg......... Már ideje lenne, ha nem politikai érdekeket szolgálnának ki.

Zsidók! Ilyen krausz tamás zsidó féle sztálinmentegető, gulág-tagadó férgekre kell itt gondolni... Mindig az árpád sávos szalagokra és zászlókra vagytok kiakadva, de kérdem én mióta történelmi zászlónk? Ki mindenki is esküdött már fel előtte? A karszalag pedig, az átlag BP.-i polgár számára a bunkó erőszakos BKV ellenőröket inkább jelenti, mint a nyilasokat. :-)
A levente mozgalom pedig a magyar történelem egyik legszebb mozgalma volt.
Csak azok "félnek", akik nem tisztességesek, akik a magyar nép ellenére tesznek nap mint nap, és ezek főleg balliberális politikusok, illetve fizetett hazugok, azaz hát közéletben aktívan résztvevő ZSIDÓK.

Be lehetne most akkor ide a post végére szúrni egy SS katona képét, csak hogy teljen a hely, de minek :-) Hiszen SS katona sem vagyok... :D