width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: 2014.03.20.

2014. március 20., csütörtök

Krím-félsziget Oroszország része volt a XVIII. századtól, az 1954-es Hruscsovi döntés, amivel a Krím Ukrajnához került, erősen megkérdőjelezhető

"Krím-félsziget Oroszország része volt a XVIII. századtól, 1954-es Hruscsovi döntés, amivel a Krím Ukrajnához került, erősen megkérdőjelezhető"

Mi a legitim, mi nem. A tatár - orosz ellentétnek is volt történelme, de mostanság békés volt a viszonyuk. A zsidók viszont mindenütt kihasználják az ilyen viszályokat, felerősítik akár hamis zászló alatt végrehajtott akciókkal, csak hogy a végén ők lehessenek a "nevető harmadik".

"Több ok miatt se lehet az orosz lépést Krímmel kapcsolatban hibásnak nevezni. Ezek közül az egyik, hogy a Krím-félsziget Oroszország része volt a XVIII. századtól." Ferry hozzáteszi, hogy "...ezzel szemben az 1954-es Hruscsovi döntés, amivel a Krím Ukrajnához került, erősen megkérdőjelezhető."

http://www.hidfo.net/2014/03/20/franciaorszag-volt-oktatasi-minisztere-es-deli-aramlat

Franciaország volt oktatási minisztere és a Déli Áramlat

2014.03.20 16:34 hidfo.net

Luc Ferry, Franciaország volt oktatási minisztere (2002-2004 között, Jacques Chirac elnöksége alatt) cikket tett közzé az egyik legismertebb francia napilapban, a Le Figaro-ban, melyben kifejtette: "Több ok miatt se lehet az orosz lépést Krímmel kapcsolatban hibásnak nevezni. Ezek közül az egyik, hogy a Krím-félsziget Oroszország része volt a XVIII. századtól." Ferry hozzáteszi, hogy "...ezzel szemben az 1954-es Hruscsovi döntés, amivel a Krím Ukrajnához került, erősen megkérdőjelezhető."

Ferry nemcsak a területi dolgokról beszélt, hanem meggondolatlannak és ostobának nevezte az új nyelvtörvényt ukrajnában, ami szerinte nyílt provokáció. A volt oktatási miniszter szerint Oroszország továbbá nem szegte meg a nemzetközi jogot, amikor további csapatokat küldött a Krím-félszigetre, hanem élt a szerződéses lehetőségeivel. Górcső alá vette továbbá a krími etnikai kérdést is; "Nem lehet tagadni, hogy a Krím-félszigeten nagyon nagy arányban oroszok élnek. A nyugati országok ellenvetései ezen a téren értelmezhetőek a legkevésbé."

Frerry emellett feltette a kérdést a nyugati vezetőknek; "Mégis milyen jogon tagadják meg az emberektől az önrendelkezés jogát?" Kedves olvasónk bizonyára már tudja is a választ. Természetesen a Déli Áramlat energiahordozó vezeték miatt elsősorban. Hiszen eredetileg a nyugati haszonlesők eképzelése Ukrajna elfoglalásáról az volt, hogy szépen ráteszik a kezüket a Déli Áramlat Fekete-tengeren áthaladó részére.

A jelenlegi helyzet szerint Oroszország hozzávetőlegesen 30 milliárd dollárral lesz képes csökkenteni a hálózat kiépítésének költségeit, mert így közelebb vezethetik el a parthoz egy kis részen érintve is azt, valamint nem kell attól tartani az orosz kormánynak, hogy Ukrajna (illetve a NATO és USA, ha már ilyen szépen bevitték Ukrajnát a málnásba) ráteszi a kezét valamilyen mondvacsinált indokkal a vezeték "rajtuk" átmenő részére, esetleg megcsapolja azt.

Mivel a Krím már Oroszország, innentől fogva hazánkig csak az oroszok számára baráti országokon keresztül menne a vezeték. Bulgária és Szerbia nyíltan oroszbarátok, ha a magyar kormány jól viselkedik, akkor pedig megtarthatják a szerződést és ezzel az oroszok barátságát is. Innentől fogva pedig ki van lőve a képből minden potenciális NATO-csatlós, mint például Románia vagy Ukrajna.

Luc Ferry

A Déli Áramlat alternatív útvonalterve.

"A kapitalizmus a magánjavak gyarapításában jelesre vizsgázott, a gond az, hogy a közjavak előállításában és megtartásában már akadozik a gépezet." Bogár László: Önző egyének világhódítása

„A kapitalizmus a magánjavak gyarapításában jelesre vizsgázott, a gond az, hogy a közjavak előállításában és megtartásában már akadozik a gépezet." Bogár László: Önző egyének világhódítása

Bogár László: Önző egyének világhódítása

2014. március 19. 18:08 Hunhír.info

Az elmúlt két-háromszáz év során a globális véleményhatalmi diktatúra sikeresen terjesztette el a végzetes téveszméket, illetve azt, hogy aki meg meri kérdőjelezni a fennálló létszerveződési módot, az gyűlöletbeszél és/vagy összeesküvés-elméleteket gyárt. Természetesen gonosz szándékkal. Nekünk a bábok mozgatóit, a bábmestereket, vagyis a „zsinórpadlás urait" kellene megtalálnunk, ami nem egyszerű feladat.

Kenneth Rogoff, a Harvard Egyetem közgazdász-professzora egyik interjújának lényegét foglalják össze az alábbi mondatok. „A kapitalizmus a magánjavak gyarapításában jelesre vizsgázott, a gond az, hogy a közjavak előállításában és megtartásában már akadozik a gépezet."

Rogoff szerint a soron következő évtizedekben a fejlett világban már nem elsősorban a magánjavakra kell majd koncentrálni – nem kell már több autó, tv vagy lakás –, hanem sokkal inkább a közjavakra. A fejlett világnak ezért már inkább olyan értékekre kell(ene) fókuszálnia, mint az oktatás, egészségügy, környezetvédelem, jövedelmi egyenlőség, egészségi állapot vagy éppen a minőségi időskori életkörülmények biztosítása. Miért ezekre kell összpontosítania? A professzor szerint azért, mert a fejlett világban a legfőbb veszélyek ma már nem a magánjavak, hanem a közjavak hiányából fakadnak, ezek előállításában pedig a kapitalista rendszer, úgy tűnik, hogy nem nagyon jeleskedik. Hogy miként tudja majd kezelni a kapitalista rend a növekvő jövedelmi különbségeket, a társadalom elöregedését, a génmanipulált élelmiszerek térnyerését, az olyan egészségügyi problémákat, mint a túlsúlyosság, anyagcsere-betegségek, stressz és magányosság? Nos, ez egyelőre a jövő megválaszolatlan kérdései közé tartozik. Rogoff fenti gondolatai az elmúlt két évszázad uralkodó közgazdaságtanának fő ellentmondására hívják fel a figyelmet.

A klasszikus közgazdaságtan egyik alapfeltételezése és egyben központi kategóriája a „homo oeconomicus", vagyis a „gazdálkodó ember", aki – e nézetrendszer szerint – olyan mechanikus szerkezet, amely pontosan és hibátlanul felismeri saját érdekeit, és mindenkivel szemben, mindenre elszántan követi azokat. Az uralkodó nézetrendszer ehhez azt is hozzáteszi, hogy ez így van jól, mert ez az „önző egyének" állandó harcára épülő világ minden világok legjobbika.

Mindezt nagyjából az alábbi logika szerint beszéli el a főáramlatbeli közgazdaságtan: „Az önérdekét követő egyén a lehető legjobban szolgálja a közösség javát is. Amikor arra törekszik, hogy a termelési költségek és a haszon között a lehető legjobb arány álljon elő, a termelési költségek és a fogyasztók igényei kielégítése között is a lehető legjobb viszony megteremtésén fáradozik. Az önérdekre épülő gazdasági tevékenység tehát társadalmilag is a legjobb és a legcélszerűbb. A kereslet arra készteti a termelőket, hogy olyan javakat állítsanak elő a keresett mennyiségben és minőségben, amelyekkel a fogyasztók valóban létező igényeit kielégítik. Így aztán nemcsak a termelést, hanem a termelt javak elosztását is a »láthatatlan kéz«, a piac ármechanizmusa irányítja a lehető legjobban."

A liberális tankönyvekben minden bizonnyal így is van, azonban a valóság, mint arra Rogoff is felhívja a figyelmet, kicsit másként működik. Hogy megértsük miért is más a valóság, ahhoz legelőször is azt a kérdést kellene feltennünk, hogy miként is „jön létre" egy ilyen önző egyén, aki manapság, mondjuk, úgy 25-30 éves kora körül elindul világhódító útjára. Hát, először is kellett lenni egy önzetlen anyukának, aki nemcsak megszülte, de rengeteg anyagi, fizikai és legfőképpen lelki, szellemi energiát fordított arra, hogy kislánya, kisfia sikeresen felnőjön. Ezt követően alapos kutakodással biztosan találnánk még legalább több tucat olyan személyt (barátok, szerelmek, rokonok, ismerősök, óvó nénik, tanárok, nevelők stb.), akik önzetlen szeretettel dolgoztak azért… miért is? Hát azért, hogy önző egyénünk elkezdhesse földi pályáját.

Ha azonban az önző egyén csak ezen „közjavak" (ahogy Rogoff nevezi őket), vagyis merjük kimondani a teljes nevüket, „közösségi szeretetjavak", segítségével válhatott sikeres önző egyénné, akkor vajon „hová könyveljük" ezeket a „kiadásokat, költségeket, ráfordításokat", amelyek nélkül önző egyénünk, most nemcsak önző egyén nem tudna lenni, hanem egyáltalán létezni sem tudna, hisz meg sem születik. Vagyis, ne szépítsük, a végtelen, egyetemes „szeretetenergiák" szabad áramlására épülő „láthatatlan gazdaság" nélkül ez az egész, önző és racionális egyén feltételezésére alapozódó közgazdaságtan, amit éppen ezért inkább talán „magángazdaságtannak" kellene hívni, kártyavárként omlana össze. Pontosabban szólva, soha létre sem jöhetett volna.

Az uralkodó közgazdaságtan egész létértelmezési logikája végzetes tévedésre vagy, ha kicsit kevésbé vagyunk jóhiszeműek, azt kellene mondanunk, tudatos megtévesztésre épül. A fő kérdés azonban az, hogy „ki" ennek a megtévesztésnek az alanya? A közgazdaságtan oktatói és kutatói, akik nap mint nap legitimálják ezeket a pusztító téveszméket? Akik vagy olyan tudatlanok, hogy „nem tudják, mit cselekszenek", vagy olyan cinikusak („önző egyének"), akik nagyon is tisztában vannak a helyzettel, de egyéni haszonszerzés céljából, megélhetési bűnözőként mégis működtetik ezt a létszerveződési modellt. Nem hiszem, szerintem ők csak egyszerű „eszközök" ebben a színjátékban. Nekünk a bábok mozgatóit, a bábmestereket, vagyis a „zsinórpadlás urait" kellene megtalálnunk, ami nem egyszerű feladat. Azért sem, mert az elmúlt két-háromszáz év során a globális véleményhatalmi diktatúra sikeresen terjesztette el ezeket a végzetes téveszméket, illetve azt, hogy aki meg meri kérdőjelezni a fennálló létszerveződési módot, az gyűlöletbeszél és/vagy összeesküvés-elméleteket gyárt. Természetesen gonosz szándékkal.

Így ma már nagyon nehéz megértetni az emberekkel, hogy a „láthatatlan" élet-újrateremtő szeretetgazdaság mellett van egy szintén „láthatatlan" életpusztító gyűlöletgazdaság is. Pedig a tisztánlátás nélkül nincs esély a túlélésre.

MHO

Szaniszló Ferencet index.hu balliberális média szélsőgésnek tartja FREEBLOG diribdarabok - tavaly ilyenkori hír -

Szaniszló Ferencet index.hu balliberális média szélsőgésnek tartja

- tavaly ilyenkori hír -

március 21, 2013 by futás

Részletek az Index.hu balliberális pornómédiából:

"Ez a veszély többé láthatóan nem fenyeget: Szaniszlón túl ugyanis két másik nem kevésbé szélsőséges nézeteket képviselő személy is magas állami kitüntetést kaphatott. Könnyű lenne tehát azzal elintézni a kitüntetés-botrányt, hogy egyszerű figyelmetlenségről és vezetői hibáról van szó."

Tehát az a média amely a nyitólapja állandóan "felnőtt tartalmú" bejegyzéseket tartalmaz a nézettség növelésére, a magyar gondolkodású Szaniszló Ferencet szélsőségesnek nevezi.

Az index.hu -n gyakori, hogy az oldal beírásainak tartalmát gyakran blogereknek álcázzák, melynek célja kettős:

- így próbálják meg balliberális véleményüket beadagolni az olvasóknak – mintha mindenkinek ez lenne a véleménye

- név nélkül kisebb felelősséggel is beírkálhatnak

Újabb idézet az index.hu-ró: "Véleményvezérek a Véleményvezéren – Blogunkon újságírók, bloggerek, közgazdászok és más, közélettel foglalkozó szakértők fejtik ki véleményüket a hozzászólásokban."

Természetesen ezt a bejegyzést most csak azért rakták ki, hogy a nép lássa mennyire hozzáértőek.

Zárásul másik idézet az index-től: "az Index is közölt összefoglalót Szaniszló jelenlegi – antiszemita és romaellenes – munkásságából, ami addig nem jutott el a kitüntetést adományozó miniszterhez".

Jó reggelt Magyarország, liberális és nem egy magyar országban élünk!

Precedens volt Koszovó függetlenségének kikiáltása 2008-ban, és az is, hogy ezt elismerte a Nyugat. És ez a precedens most megmarad a nemzetközi jogban. Az ENSZ Hágai Nemzetközi Bírósága 2010-es határozatában gyakorlatilag elismerte, hogy az ilyenfajta egyoldalú akciók megfelelnek a nemzetközi jognak. 2009 júliusában az amerikai Fehér Ház az ENSZ Nemzetközi Bíróságához intézett kommentárjában a koszovói helyzet kapcsán kijelentette, hogy a területi integritás jogi elve nem akadályozza a nem állami képződményeket abban, hogy békés úton kinyilvánítsák függetlenségüket.

Hiába ajvékol a nyugat- Koszovóval maga teremtette a precedenst

2014. március 19. 19:36 Hunhír.info

Bár az Egyesült Államok és az Európai Unió már bejelentette, hogy nem ismerik el sem magát a krími népszavazást, sem annak az eredményeit, a régióban már megváltozott a geopolitikai realitás.De ezeknek a változásoknak és az események alakulásának forgatókönyveit az 1990/2000. évek fordulóján kell keresni.

Nehéz elvitatni, hogy az Ukrajna körül kialakult szituáció már hónapok óta destabilizálja Európában és az egész világon a politikai és a pénzügyi helyzetet. Ugyanakkor, ha szélesebben tekintjük át a problémát, akkor ez a helyzet folytatása azoknak a geopolitikai változásoknak, az eurázsiai és észak-afrikai térség átformálásának, amely még az 990-es években kezdődött a volt Jugoszláviában, mint „próbatelepen". Csak a „színezet" változott: míg 1990-es években és a 2000-es évek első felében a változások alapvetően az Egyesült Államok. Az EU és a NATO érdekeinek medrében folytak, addig a 2000-ea évek végétől Oroszország növekvő befolyása és integrációs projektjei ezt kiegyensúlyozzák.

Kulcsfontosságú tényező lett itt Koszovó függetlenségének kikiáltása 2008-ban. A nyugati hatalmak sietősen elismerték ezt, és így a koszovói precedens sok tekintetben meghatározta az események alakulását a Balkán, a Fekete-tengeri övezet és a Kaukázus más konfliktusos régióiban. Ez a hatás mind a mai napig nem gyengült- mondta az Oroszország Hangjának Alekszandr Karaszjev szakértő.

Azt hiszem, a koszovói események visszhangja még sokáig meglesz. Precedens volt Koszovó függetlenségének kikiáltása 2008-ban, és az is, hogy ezt elismerte a Nyugat. És ez a precedens most megmarad a nemzetközi jogban.

Az ENSZ Hágai Nemzetközi Bírósága 2010-es határozatában gyakorlatilag elismerte, hogy az ilyenfajta egyoldalú akciók megfelelnek a nemzetközi jognak. 2009 júliusában az amerikai Fehér Ház az ENSZ Nemzetközi Bíróságához intézett kommentárjában a koszovói helyzet kapcsán kijelentette, hogy a területi integritás jogi elve nem akadályozza a nem állami képződményeket abban, hogy békés úton kinyilvánítsák függetlenségüket.

Az Európai Unióban most megpróbálják maximálisan csökkenteni a krími referendum kihatását. Catherine Ashton, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője „párbeszédre hívta fel Oroszországot Ukrajna vezetőségével. Folytatni kell a párbeszédet a világközösséggel, hogy enyhüljön a helyzet, és legyen politikai úton kijutás a válságból". Oroszország kész a tárgyalásokra. Ugyanakkor a Krím lakosainak egységes akaratnyilvánítása már megtörtént. Nem Oroszország a hibás abban, hogy hat évvel ezelőtt a koszovói precedens radikálisan „átírta" a geopolitikai térséget.

http://hunhir.info/index.php?pid=hirek&id=73594

Ukrán vagyok "vírusvideót" USA külügyminisztériumához kapcsolódó cég készítette Még ha lebukik is egy ilyen, váltig tagad mindent. Genetikailag képtelenek a szégyenérzetre. Leleplező videó az ukrán háborút (is) tervező "emberjogi szervezetek" aknamunkájáról Az USA külügyminisztériumához kapcsolódó cég készítette az Ukrán vagyok "vírusvideót", hogy békés színben tüntessék fel az ukrán tüntetőket, akiket a Nyugat pénzelt és készített fel erőszakos cselekedetekre. Cél a globalizáció ellen szembeszálló nemzetek megtörése, amiben a "demokráciáért" és "emberi jogokért" harcoló megbízott szervek játsszák a főbb szerepet beszivárgással, szervezéssel, a sajtó félrevezetésével, köztük az Amnesty International, Vöröskereszt, Human Rights Watch, Nemzeti Alapítvány a Demokráciáért...Még ha lebukik is egy ilyen, váltig tagad mindent. Genetikailag képtelenek a szégyenérzetre.

Leleplező videó az ukrán háborút (is) tervező "emberjogi szervezetek" aknamunkájáról

http://kuruc.info/r/34/125153/

Az USA külügyminisztériumához kapcsolódó cég készítette az Ukrán vagyok "vírusvideót", hogy békés színben tüntessék fel az ukrán tüntetőket, akiket a Nyugat pénzelt és készített fel erőszakos cselekedetekre. Cél a globalizáció ellen szembeszálló nemzetek megtörése, amiben a "demokráciáért" és "emberi jogokért" harcoló megbízott szervek játsszák a főbb szerepet beszivárgással, szervezéssel, a sajtó félrevezetésével, köztük az Amnesty International, Vöröskereszt, Human Rights Watch, Nemzeti Alapítvány a Demokráciáért... 

Putyin és a kapzsi gyártulajdonosok. Ott létezik elszámoltatás, az oroszoké nem következmények nélküli ország, mint holmi uniós liberális demokráciák! Szentpétervártól nem messze a terület megélhetése nagymértékben függött egy óriási cementgyártól. A tulajdonosok ezért jelentős támogatást kaptak a kormánytól, de három hónap után a gyárban még mindig szünetelt a termelés.

Ott létezik elszámoltatás, az oroszoké nem következmények nélküli ország, mint holmi uniós liberális demokráciák!Szentpétervártól nem messze a terület megélhetése nagymértékben függött egy óriási cementgyártól. A tulajdonosok ezért jelentős támogatást kaptak a kormánytól, de három hónap után a gyárban még mindig szünetelt a termelés.Putyin és a kapzsi gyártulajdonosokhttp://youtube.com/watch?v=Ql-3wsylHh0&feature=autoshare

HaHa, a független magyar(gyűlölő) vadliberális tumbászokat ki ne ismerné. Akik CSAK és kizárólag nácizni bírnak, mást nem. Ezek is mind neoliberálisok, hiába hazudnak mást : ahhoz bezzeg értenek, de semmi máshoz! Az a szomorú, hogy részben az elvileg OBJEKTÍV, "független" index, cink, 444, vs.hu, hvg, gawker media, origo, hír24 stb társaságok "újságíróként" foglalkoztatott hülyegyerekeinek a blogjai ezek. Rá kell keresni site:tumblr.com utótaggal tetszőleges jobboldali közszereplő vagy intézmény nevére, és lehet szörnyülködni mi lakik a fekete lelkükben az ilyeneknek. Saul alinsky tanítványok, fizetett antimagyar trollok. Szemtelen, cinikus, égről a csillagokat lehazudó újgén újszadesz palánták. Büfészakos mind, piacról nem él meg, ilyenekből csinál kádereket magának a ballib. archiváljunk  Twitter  Home  Notifications  Discover  Me Search query  Search   Settings and help  Compose new Tweet Szigetvári Viktor ‏@szigetv · Mar 15 azért az, ahogyan a jobbik mindenben az orosz k

HaHa, a független magyar(gyűlölő) vadliberális tumbászokat ki ne ismerné. Akik CSAK és kizárólag nácizni bírnak, mást nem. Ezek is mind neoliberálisok, hiába hazudnak mást : ahhoz bezzeg értenek, de semmi máshoz! Az a szomorú, hogy részben az elvileg OBJEKTÍV, "független" index, cink, 444, vs hu, hvg, gawker media, origo, hír24 stb társaságok "újságíróként" foglalkoztatott hülyegyerekeinek a blogjai ezek. Rá kell keresni site:tumblr.com utótaggal tetszőleges jobboldali közszereplő vagy intézmény nevére, és lehet szörnyülködni mi lakik a fekete lelkükben az ilyeneknek.

Saul alinsky tanítványok, fizetett antimagyar trollok. Szemtelen, cinikus, égről a csillagokat lehazudó újgén újszadesz palánták. Büfészakos mind, piacról nem él meg, ilyenekből csinál kádereket magának a ballib.

archiváljunk

fb kommentek, egy hahás - hipszter szemita kinézetű libajnaistának írta valaki

A kérdés inkább az, hogy te kinek a pénzéből írogatod ide a marhaságaidat ilyen lelkiismeretesen...

Ha te eddig is tisztában voltál azzal, hogy a külföldi "szakértők" a hazai ellenzék szövegeiből dolgoznak, akkor örülj neki... sajnos sokan ezt még nem tudják a baloldalon, és hajlamosak hinni az ilyen szemfényvesztőknek.

1. Hát persze... mindig mindenki "öntudatos", "független" és "szakember"... egészen addig, amíg ki nem derül (lásd fenti példa), hogy tulajdonképpen kinek is tolja a szekerét. Nézd el nekem, hogy így látatlanban ezt nem hiszem el neked... ha zavar Kumin blogja, akkor nem muszáj olvasni. És főleg nem muszáj hűségesen kommentelni a marhaságokat hozzá.

2. Hűha, vannak külföldi haverjaid? Akkor te aztán biztosan tudod, miről beszélsz... Azért nézd el nekem, ha most nem dobtam ettől egy hátast.

3. Az ország elég sok előremutatót produkált az elmúlt négy évben (az EU-ban a legnagyobb mértékben csökkentette az államadósságot; az EU-átlag háromszorosát produkálta GDP-növekedésben tavaly; történelmi mélypontra süllyedt az infláció, az alapkamat, és az állampapírhozamok; új alapokra sikerült helyezni a magyar alkotmányosságot; a magyar kormány több intézkedése úttörőnek bizonyult Európában, melyet azóta többen követtek -- lásd banki különadók, mnyp-reform... csak hogy egy párat említsek), a probléma az, hogy a drága külföldi sajtósoknak ez többnyire elkerüli a figyelmét, mert éppen azzal vannak elfoglalva, hogy a Jókai utcában megírt paneleket kibővítsék egy-két ütős jelzővel, majd szenzációhajhász cikkeket írjanak, 0 tényalappal. Kifejezetten hasznos Kumin blogja, amelyik leleplezi ezeket a hamis állításokat, és legalább az érdeklődők számára elmondja a tényeket. Persze nyilván nem sokan kíváncsiak rá (mindannyian tudjuk, hogy ezeknek a sajtótermékeknek nem az igazság kiderítése a célja), de legalább van, ahol elérhetők a tények is, és nem csak magyarul.

4. A temérdek EU-pénz nem ajándék, hanem csekély kompenzáció azért, amiért vállaltuk a vámuniót, és hagytuk, hogy a nyilvánvalóan versenyképtelen magyar gazdaságra rászabaduljon a sokkal termelékenyebb nyugati konkurencia. Ha valami fura oknál fogva úgy érzed, hogy ezért a néhány tál lencséért híven kellene bólogatnunk minden brüsszeli agyrémre, akkor ott már nagy a baj...

5. Hogy a nagyapádat ki súgta be, azt valószínűleg soha nem fogod megtudni. Tényleg azt gondolod, hogy a rendszerváltás évei, majd a Horn-kormány 4 éve, végül a Medgyessy-Gyurcsány-Bajnai trió 8 éve után bármiféle érdemleges és hiteles információ maradt az ügynökaktákban? Hát ez aranyos.. A télapóban is hiszel még, ugye?

6. Ha angol nyelvleckének jó a Kumin-blog, akkor már megéri olvasnod... neked is elkelne az előző egy-két próbálkozásod után, amit angolul próbálták összehozni.


Twitter

Home

Notifications

Discover

Me
Search query

Search


Settings and help

Compose new Tweet
Szigetvári Viktor ‏@szigetv · Mar 15

azért az, ahogyan a jobbik mindenben az orosz külügy narrálását teszi magáévá ukrajna ügyében, mindig meg tud lepni. http://kuruc.info/r/34/125153/

 Reply
 Retweet
 Favorite
 More
Details

User Actions
 Follow
Eva S. Balogh
‏@esbalogh

@szigetv Mi tortent a marcius 12-i irasaval kim lane scheppele-rol?
View translation
 Reply
 Retweet
 Favorite
 More
11:04 PM - 15 Mar 2014
Tweet text
Reply to @esbalogh @szigetv
Dismiss
Image will appear as a link
Szigetvári Viktor ‏@szigetv · Mar 15

@esbalogh történt valami a posztommmal?
 Reply
 Retweet
 Favorite
 More
Details
Eva S. Balogh ‏@esbalogh · Mar 15

@szigetv Igen, eltunt. Valaki levetette? Mert nem volt eppen szep.
 Reply
 Retweet
 Favorite
 More
Details
Szigetvári Viktor ‏@szigetv · Mar 15

@esbalogh nem vettem le, nem vetette le senki, most is olvasható. én kim-et ismerem, tisztelem. de néha saját érveit gyengíti.
 Reply
 Retweet
 Favorite
 More
Details
Szigetvári Viktor ‏@szigetv · Mar 15

@esbalogh például az, hogy az arányos választási rendszereket kedveli, nem tesz önmagában normatívan rosszá minden mást.
 Reply
 Retweet
 Favorite
 More
Details
Eva S. Balogh ‏@esbalogh · Mar 15

@szigetv Nem lenne szabad kitenni a vilag ele a velemenyet. Mondja meg neki.
 Reply
 Retweet
 Favorite
 More
Details
Szigetvári Viktor ‏@szigetv · Mar 15

@esbalogh fogalmam sincs, miért ne lehetne róla minden elismerésem mellett, bizonyos pontokon másokétól eltérő véleményem.
 Reply
 Retweet
 Favorite
 More
Details
Szigetvári Viktor ‏@szigetv · Mar 15

@esbalogh és a posztomban csak azt mondtam, hogy a 444 cikke visszafogottabban írta le a problémákat. ez azért nem vállalhatatlan észrevétel
 Reply
 Retweet
 Favorite
 More
Details
Eva S. Balogh ‏@esbalogh · Mar 15

@szigetv rosszul emlekszik jogilag és tartalmilag kim lane scheppele-nél pontosabb." Mguk megerdemlik a bukast.
 Reply
 Retweet
 Favorite
 More
Details
Szigetvári Viktor ‏@szigetv · Mar 16

@esbalogh hát sajnálom. de szerintem téved.
 Reply
 Retweet
 Favorite
 More
Details
Eva S. Balogh ‏@esbalogh · Mar 16

@szigetv Hogy hogy tevedek "jogilag es tartalmilag kim lane scheppele-nel pontosabb." Maga jart jogra?
 Reply
 Retweet
 Favorite
 More
Details
Szigetvári Viktor ‏@szigetv · Mar 16

@esbalogh nem, nem jártam, de választási jogban például kim is elfogadja a tudásom. utoljára másfél hónapja vacsoráztunk hosszan.
 Reply
 Retweet
 Favorite
 More
Details
Eva S. Balogh ‏@esbalogh · Mar 16

@szigetv Kim mindenkivel udvarias. Ugyanazt nem lehet valakirol elmondani, aki igy viselkedik mint maga.
 Reply
 Retweet
 Favorite
 More
Details
Szigetvári Viktor ‏@szigetv · Mar 16

@esbalogh hát akkor hagyjuk ezt. sok személyes találkozóm volt vele, és tisztességes a személyes viszonyunk, döntően egyet is értünk,
 Reply
 Retweet
 Favorite
 More
Details
Eva S. Balogh ‏@esbalogh · Mar 16

@szigetv En elkuldtem neki, mert annyira felhaboritott. Mi itt halalra dolgozzuk magunkat es maguk meg mindent elrontanak.
 Reply
 Retweet
 Favorite
 More
Details
Szigetvári Viktor ‏@szigetv · Mar 16

@esbalogh számos pontos használta/használja az elemzéseimet. de szerintem megjelent egy írás, amely még pontosabban írta le a bajokat.
 Reply
 Retweet
 Favorite
 More
Details
Eva S. Balogh ‏@esbalogh · Mar 16

@szigetv Igen, Kimnek szerintem tul jo velemenye volt magarol. Szerintem. Sorry
 Reply
 Retweet
 Favorite
 More
Details
Szigetvári Viktor ‏@szigetv · Mar 16

@esbalogh én sem lógatom a lábam, higgye el. remélem kim-et nem zavarta, hogy szerintem volt valaki, aki nála pontosabban fogalmazott.
 Reply
 Retweet
 Favorite
 More
Details
Eva S. Balogh ‏@esbalogh · Mar 16

@szigetv Mar megtamadtak a kormany reszerol, nincs szuksege magukra is
 Reply
 Retweet
 Favorite
 More
Details
© 2014 Twitter
About
Help
Ads info

March 18, 2014 (5:52 pm)
The Hungary 'Expert' Discredited on Twitter

"I have been helping her understand the details of the system for two years," says Viktor Szigetvári about a certain Princeton professor, Kim Lane Scheppele. She "is using my analyses on numerous points," says the former campaign manager and veteran of Socialist Party politics and now co-chair of Gordon Bajnai's opposition political party, Together 2014.

Recently, Szigetvári and a blogger closely affiliated with the Hungarian opposition had a little, public spat on Twitter. The disagreement was about criticisms of the new Hungarian electoral system (see an English version of the Twitter conversation below). Sounds arcane, I know. So why is it important?

It's important because their sniping over Twitter exposed a truth that many of us have said for some time:

Kim Lane Scheppele, the Princeton University professor so often held up as an independent expert on Hungary is, according to Szigetvári's tweets, working hand in glove with the opposition, conferring with them in long meetings and relying heavily on their analysis for her own writing.

Viktor Szigetvári served in the Gyurcsány Government, was the Socialist Party campaign manager during the Gyurcsány era and is now co-chairman of Gordon Bajnai's opposition political party called Together 2014. While we don't agree on much, I've known Mr. Szigetvári for some time as a fellow political scientist and respect him as knowledgeable and experienced in the field of political campaigns.

Last week he made a comment on Twitter about an article that appeared on the Hungarian news site 444 hu. It was critical of the electoral system, and he said it was "more precise from a legal perspective and content-wise than Kim Lane Scheppele".

That was too much for Eva S. Balogh, a former professor and writer of the well-known blog, Hungarian Spectrum. She takes Szigetvári to task - on Twitter - for airing such criticism so publicly. "We are working ourselves to death here, and you all are ruining everything," she tells him, not specifying what she means by "we" but referring to the professor as their "supporter" in a piece posted later to her blog.

But in the course of their conversation, we learn that Szigetvári has "had many personal meetings" with Scheppele. He adds that the "last time we had a lengthy dinner together was a month and a half ago".

"I have been helping her understand the details of the system for two years," Szigetvári tweets at one point. She "accepts my expertise," he says, and "she has used/is using my analyses on numerous points".

You see the problem. The professor, always presented with her Princeton affiliation and as an independent expert, is now peddling a story about how Hungary's upcoming parliamentary election will not be free and fair, but this so-called expert is drawing her conclusions seemingly entirely from sources deeply embedded in opposition political parties.

The professor is quoted regularly and has been a guest contributor on Paul Krugman's blog at the New York Times. She has even been called upon to testify as a Hungary expert at a U.S. Congressional hearing. Rarely does she acknowledge Szigetvári or his political foundation in her work. When she does, she never states the political affiliation of her sources. She does not cite sources – or have lengthy dinners with sources? – from the other side.

Many would say that that is not serious scholarship. Some would say it's much worse, intellectually dishonest. Yet, this is what passes as a Hungary "expert."

Exasperated by Szigetvári, Balogh tells him that "Kim has too high an opinion of you". In her subsequent blog post she adds that "a politician should never turn against supporters of his cause," adding that "party loyalty is important. If someone cannot adhere to this basic rule of the game he or she should get out of politics." So criticism of the independent expert at Princeton is an act of disloyalty to the party line.

"You all deserve to fail," she says. "You have no idea what you're doing. I'm done with this. My opinion: you have no business being anywhere near a campaign."

The following is an English translation and reconstruction of the Twitter conversation that took place between Balogh and Szigetvári on March 15th. The original is, at time of writing, available here in Hungarian.

Eva S. Balogh @esbalogh 3:04 PM – 15 March 2014

@szigetv What happened to the March 12th article about Kim Lane Scheppele?

Szigetvári Viktor @szigetv 3:08 PM – 15 March 2014

@esbalogh Something happened to my post?

ESB: Yes, it's gone. Did someone take it down? Because it wasn't very nice.

VSZ: I didn't take it down, nobody took it down, it's still there. I know Kim and respect her. But she sometimes weakens her own arguments.

VSZ: For example, she likes the proportional electoral system but that in itself does not make normatively every other system bad.

ESB: You shouldn't put that opinion out there for everyone to see. Tell her [privately].

VSZ: I have no idea why I cannot disagree with her on certain points, with all due respect to her.

VSZ: And in my post, I said only that the 444 hu article wrote more moderately about the problems. That's not an outrageous observation.

ESB: You don't recall correctly. [You wrote that the other article is] "more precise from a legal perspective and content-wise than Kim Lane Scheppele". You all deserve to fail.

VSZ: Well, I'm sorry. I think you're mistaken.

ESB: How am I mistaken? [You wrote that the 444 hu article is] "more precise from a legal perspective and content-wise than Kim Lane Scheppele" Did you study Law?

VSZ: No, I did not study Law. But when it comes to electoral law, for example, Kim accepts my expertise. The last time we had a lengthy dinner together was a month and a half ago.

ESB: Kim is polite to everyone. The same cannot be said for someone who behaves like you.

VSZ: Well, then enough of this. I've had many personal meetings with her, and our personal relationship is one of respect. We agree for the most part.

ESB: I sent her [your] post because I was so outraged. We are working ourselves to death here, and you all are ruining everything.

VSZ: She has used/is using my analyses on numerous points. But, in my opinion, there's an article out there that described even more precisely the problems [with the electoral system].

ESB: Yes, in my opinion, Kim has too high an opinion of you. In my opinion. Sorry.

VSZ: I'm not exactly sitting here twiddling my thumbs, believe me. I hope it hasn't upset Kim, that in my opinion someone articulated it more precisely than her.

ESB: The Government has already attacked her. She doesn't need you doing it as well.`

VSZ: But please understand, I'm not attacking her. And whatever the Government says is unquestionably unacceptable, including Magyar Nemzet.

VSZ: For the most part I agree with her statements and always have, I have been helping her understand the details of the system for two years.

VSZ: There are things I see differently. That doesn't mean that I was criticizing her, certainly not in the way the Government criticizes her.

ESB: But you said that the opinion of those two nobodies is from a legal perspective and content-wise better than hers. That's quite a compliment!!!! Don't you think?

ESB: Do you think this should be trumpeted to the whole world? You show an interesting way of thinking.

VSZ: Those are not just two "nobodies" but two good journalists. Whatever. I didn't say anything offensive about Kim. I just found a better/more precise article.

ESB: You have no idea what you're doing. I'm done with this. My opinion: you have no business being anywhere near a campaign.
#Elections #Hungary #SzigetváriViktor #KimLaneScheppele #Discredited
scallfast reblogged this from ferenckumin and added:
HaHa, a független magyar(gyűlölő) vadliberális tumbászokat ki ne ismerné. Akik CSAK és kizárólag nácizni bírnak, mást...
ferenckumin posted this
facebook

2012–2014 Ferenc Kumin

Terrorizmus, háborúk - a zsidó mindig jól jár velük! Honnan tudta előre silberstein?

Honnan tudta előre silberstein?

Terrorizmus, háborúk?

A zsidó mindig jól jár velük!

Az usa jól megszedi magát ha energiahordozókat fog exportálni Európába, az oroszok meg találnak más vásárlót. Egyedül mi vagyunk olyan hülyék, hogy csak veszítsünk ezen a konfliktuson

A nyomi neokon pincsikutya németh zsoltnak ezek a békés civilek. Tehát etnikai alapon pogromra készülődni teljes mértékben européer magatartás. Sok ilyen látogatót kívánok neki, pártjának, és a többi nemzeti érdekeinket eláruló #atlantista pártjnak is.

Pogrom Kelet-Ukrajnában – A védtelen helyi orosz lakosságot terrorizálják a kijevi Majdan hordái

"A fenti videón jól látható a Majdan "hőseinek" gyilkos pogromokra hajló természete. – Sokan, felfegyverezve, – kevesek ellen."

http://szabadriport.wordpress.com/2014/03/17/pogrom-kelet-ukrajnaban-a-vedtelen-helyi-orosz-lakossagot-terrorizaljak-a-kijevi-majdan-hordai/

Fideszék rengeteg kárt okoznak az országnak a jenki és eu-s cionisták geopolitikai érdekeiért - a mi kárunkra. Eszetlen banda! Azért kampányolnak még a rezsicsökkentés topikkal, aztűn meg na vajon mi lesz abból, ha hajókkal hordják ide a gázt és mástól NEM vehetünk mert az usraeli - eu-s elnyomóink megtiltják.

A Jobbik, igen. Semmi más! Különben háború jön és szegénység.

"Egy római kereskedő telefonon a következőket mondta az orosz hírportálnak: az USA jól megszedi magát, ha energiahordozókat fog exportálni Európába, az oroszok meg találnak más vásárlót. Egyedül mi vagyunk olyan hülyék, hogy csak veszítsünk ezen a konfliktuson."

Önmagát károsítja meg a Nyugat, az Oroszország elleni szankciókkal

http://szabadriport.wordpress.com/2014/03/18/az-nyugat-onmagat-karositja-meg-az-oroszorszag-elleni-szankciokkal/

Posted on 2014/03/18 Szerző: Admin

Gazdasági háború – Oroszország akár bedöntheti a dollárt is…
…"Az üzletembereknek minden okuk megvolt az idegeskedésre: az orosz törvényhozásban ugyanis elkészült az a törvényjavaslat, amely az EU-USA szankciókra válaszul lehetővé tenné a kormánynak, hogy elkonfiskálja a külföldi cégek vagyonát. A kanadai-orosz üzleti kamara, amely évi hárommilliárd dollár forgalmat lebonyolító 150 vállalatot képvisel, kiegyensúlyozott, visszafogott, óvatos viselkedésre szólította fel a kanadai és az orosz kormányt…

…"Olasz üzletemberek arra panaszkodnak, hogy nem pólókat árulnak Oroszországban, amiknek semmi perc alatt találhatnak másik piacot, hanem gépipari bázisaik vannak az országban. És ez csak az üzlet egyik vége…"

Botrányba fulladt a tárgyalás – saját magát kasztrálja az EU?

Kudarcba fulladt az a tanácskozás, amelyen az EU oroszországi megbízottja próbálta tájékoztatni az ottani érdekeltségekkel rendelkező üzletembereket az EU-orosz viszony alakulásáról. Az értekezlet süketek párbeszédének bizonyult.

Zárt körül tanácskozást tartottak múlt csütörtökön jelentős oroszországi érdekeltségekkel rendelkező európai üzletemberek és Vygaudas Usackas litván diplomata, az EU moszkvai irodájának vezetője. A menedzserek arra kérték Usackast, hogy próbálja rávenni főnökeit: találjanak módot az Oroszországgal szemben tervezett szankciók elkerülésére. Ez ugyanis hasonló választ szülhet Moszkvában, így cégeik ottani részlegein csattanna az ostor – írja a Moscow Times.

Ez olyan, mintha egy férj önmaga kasztrálásával akarná büntetni hűtlen feleségét – jellemezte a helyzetet a maga színes fogalmazásában egy neve elhallgatását kérő résztvevő. Európa halott – foglalta össze lakonikusan véleményét egy finn üzletember. Egy olasz kollégája ahhoz hasonlította a hangulatot, mintha az EU megbízottja össztűz alá került volna, pedig egyetlen orosz sem volt a meghívottak között.

Menjen a…

Az egyik vállalkozót annyira felbosszantotta, hogy szerinte süket fülekre talált Usackasnál a mondandójuk, hogy a beszélgetés egy pontján – az orosz portál tudósítása szerint – a "Húzzon már el!" felszólítást intézte hozzá. Amikor a beszélgetés hangulata túlságosan feszültté vált, Usackas kénytelen volt véget vetni a beszélgetésnek. Az uniós megbízott nem kommentálta a Moscow Times értesüléseit.

Az üzletembereknek minden okuk megvolt az idegeskedésre: az orosz törvényhozásban ugyanis elkészült az a törvényjavaslat, amely az EU-USA szankciókra válaszul lehetővé tenné a kormánynak, hogy elkonfiskálja a külföldi cégek vagyonát. A kanadai-orosz üzleti kamara, amely évi hárommilliárd dollár forgalmat lebonyolító 150 vállalatot képvisel, kiegyensúlyozott, visszafogott, óvatos viselkedésre szólította fel a kanadai és az orosz kormányt.

Az amerikai-orosz kamara, amely 700 céget képvisel óvatosabban fogalmazott: reménykednek abban, hogy jó diplomáciai megoldás születik az ügyben. A 600 európai vállalatot képviselő orosz-európai üzleti kamara vezetői szintén azért lobbiztak a múlt héten Brüsszelben, hogy az EU és Oroszország diplomáciai úton rendezze nézeteltérését.

Rossz ötlet

Usackas csak szeptember óta képviseli az EU-t Moszkvában. A múlt heti tanácskozás résztvevői azt is rossz ötletnek tartják, hogy Brüsszel egy litván politikust küldött Oroszországba – a két ország éles történelmi szembenállása közismert. Olyan ez, mintha egy izraelit küldtek volna Iránba – mondta egyikük a Moscow Timesnak társaihoz hasonlóan színes hasonlatba csomagolva véleményét. – (Ezért élünk mi is a gyanúperrel, hogy, eleve meg se akartak egyezni – a szerk)

Másokat az ukrán válságra adott európai reakciók gyorsasága lepett meg. Miközben a 140 ezer áldozatot követelő szíriai polgárháború ügyében éveken át húzódott a válaszok keresése, most hetek alatt követik egymást a brüsszeli döntések.

Olasz üzletemberek arra panaszkodnak, hogy nem pólókat árulnak Oroszországban, amiknek semmi perc alatt találhatnak másik piacot, hanem gépipari bázisaik vannak az országban. És ez csak az üzlet egyik vége. A másikon az észak-olaszországi városok bevásárlóutcáinak boltosai állnak. Nem véletlenül alkalmaznak oroszul is tudó eladókat. Egy római kereskedő telefonon a következőket mondta az orosz hírportálnak: az USA jól megszedi magát, ha energiahordozókat fog exportálni Európába, az oroszok meg találnak más vásárlót. Egyedül mi vagyunk olyan hülyék, hogy csak veszítsünk ezen a konfliktuson.

Moscow Times – Napi.hu

Szabad Riport

Gazdasági háború – Oroszország akár bedöntheti a dollárt is…

Előre tudta a cionbérenc média és turcsinov is, hogy a saját embereik mire készülnek, HOPPÁ!

Nem tetszik az atlanti - cion uszítás éjjel, este, meg nappal a közmédiában? Vagy martonyi sunyi pofája? Van megoldás, a "demokratikus" ukrajnai oroszellenesek példáját követve! Nincs leválthatatlan hatalom, a népellenes ZOG megbuktatásához még választás sem feltétlen kell, elég ha a nép akarja.

"Ezt a videót és ezt a "demokratikus módszert" figyelmébe ajánljuk Martonyi külügyminiszter úrnak és minden magyar politikusnak, akik elismerték a kijevi jutnát, a terrorista módszereikkel együtt. – És egyben figyelmeztetjük őket: ezek a módszerek előbb-utóbb visszaütnek mindazokra, akik elfogadták ezt."

A nyugati demokráciák ukrán barátai, – ilyen demokratikusan mondatják le az ukrán állami tévé elnökét

http://szabadriport.wordpress.com/2014/03/19/a-nyugati-demokraciak-ukran-baratai-ilyen-demokratikusan-mondatjak-le-az-ukran-allami-teve-elnoket/

Előre tudta a cionbérenc média és turcsinov is, hogy a saját embereik mire készülnek, HOPPÁ!

"Turcsinov még nem is értesülhetett a történtekről, máris engedélyezte a Krímben tartózkodó ukrán katonáknak, hogy fegyvert használjanak és "védjék az életüket". A helyszín környékén érdekes módon több nyugati újságíró is tartózkodott, akiket az önvédelmi alakulatok nem engedtek a bűncselekmény helyszínére."

"A támadás ugyanazon módszer, mint amit a Majdanon alkalmaztak a nyugati zsoldosok, ahol a rendőrökre és a tüntetőkre felváltva lőttek, hogy a tömeget radikalizálják. A nyugatnak és a Kijevben hatalomra juttatott helytartói kormánynak célja, hogy fegyveres összetűzést provokáljon ki az ukrán és orosz katonák közt."

Háborús provokáció - mesterlövészek nyitottak tüzet az ukrán és orosz fegyveresekre

http://www.hidfo.net/2014/03/19/haborus-provokacio-mesterloveszek-nyitottak-tuzet-az-ukran-es-orosz-fegyveresekre

Háborús provokáció - mesterlövészek nyitottak tüzet az ukrán és orosz fegyveresekre

2014.03.19 07:47

Az önvédelmi alakulatok egy tagja és egy ukrán katona is életét vesztette Szimferopolban, ahol egy katonai kutatóközpont melletti lakatlan épületből mesterlövészek tüzet nyitottak mindkét félre. Az egyik merénylőt elfogták, a másik után még folyik a hajtóvadászat. A krími belügyminisztérium közleménye szerint a mesterlövészek egy építés alatt lévő épületbe vették be magukat, ahonnan tüzet nyitottak az ukrán katonákra és az orosz önvédelmi alakulatokra is. Céljuk nyilvánvalóan az volt, hogy fegyveres összeütközést provokáljanak ki az ukrán hadsereg és az orosz milíciák közt.

A belügyminisztérium közleménye szerint a védelmi csoportok információt kaptak arról, hogy fegyveresek egy csoportját fedezték fel a lakatlan épületben. Az ellenőrzés során az ismeretlen fegyveresek rájuk lőttek, és azonnal tüzet nyitottak a közelben állomásozó ukrán katonákra is. A katonai kutatóközpont őrizetéből egy ukrán katona életét vesztette, egy pedig megsebesült. Az önvédelmi alakulatoktól egy önkéntes életét vesztette, többen megsérültek.

A kutatóközpont vezetése korábban döntött arról, hogy csatlakozik Krímhez és egyben Oroszországhoz, erre már folyamatban voltak a munkálatok.

A támadás ugyanazon módszer, mint amit a Majdanon alkalmaztak a nyugati zsoldosok, ahol a rendőrökre és a tüntetőkre felváltva lőttek, hogy a tömeget radikalizálják. A nyugatnak és a Kijevben hatalomra juttatott helytartói kormánynak célja, hogy fegyveres összetűzést provokáljon ki az ukrán és orosz katonák közt. Turcsinov még nem is értesülhetett a történtekről, máris engedélyezte a Krímben tartózkodó ukrán katonáknak, hogy fegyvert használjanak és "védjék az életüket". A helyszín környékén érdekes módon több nyugati újságíró is tartózkodott, akiket az önvédelmi alakulatok nem engedtek a bűncselekmény helyszínére.