width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: 2008.03.01.

2008. március 1., szombat

Csoportérdekért hazudtak, hazudnak

Csoportérdekért hazudtak, hazudnak

No, csak mert bizonyos ballib fórumokon rendszeresen azt írkálják, hogy mind buta, aki zsidókat negatív kontextusban emleget. :-)

Akik a zsidók túlhatalmáról panaszkodnak, nem "bűnbakot keresnek", hanem látják, kik miatt nehezebb az életük, mint lehetne. Ennek meglátásához információkat kell keresgélni, a tömegmédiából, és főle a zsidós kereskedelmi tévékből mindezeket nem kapja meg az egyszeri ember. Ez bizony egy széllel szembeni tevékenység, nem készen elfogadni indormációkat, hanem több forrásból utánanézni (a források tulajdonosi körének figyelembevételével, vagyis vigyázat, zsidómédia!), gondolkodni, és önálló véleményt alkotni, ami aktív és éber, jó rendszerező képességű embert feltételez.

"az a zsidó, aki azt mondja, hogy ő nem zsidó: ezt a kijelentését tiszteletben kell tartani" ez is hülyeség, nem lehet egyik nap zsidó valaki, a másik nap pedig nem. A zsidó jog és a Tóra amúgy a zsidó származás megtagadását csak az idegenek, és ellenségek megtévesztésére engedélyezi!!!!

Tehát ha egy zsidó letagadja előttünk a származását, akkor ellenségének tekint.

A zsidó jog szerint is vér szerint, és anyai ágon öröklődik a "vallásuk".

Van itt 2 dokumentum ami megint csak cáfolja a holokausztot. Egyik arról ír, a kitelepítés volt az a bizonyos "végső megoldás" azaz Endlösung. A táborok egyrészt gyűjtőhelyek voltak, másrészt, hogy a kitelepítendők is segítsék a háborús erőfeszítéseket, munkatáborok.

GÖRING UTASÍTÁSA A "VÉGSÕ MEGOLDÁSRA"

A nagynémet birodalom birodalmi marsallja Berlin, 1941. július 7.
A négyéves terv felelõse
A birodalom védelmi minisztertanácsának elnöke
A biztonsági rendõrség és az SD fõnökének
Heydrich SS-Gruppenführernek
Berlin

Az 1939. 1. 24-i rendelkezéssel már Önre bízott azon feladat kiegészítéseként, hogy a zsidókérdésre kivándorlás vagy evakuálás formájában a körülményeknek megfelelõen a lehetõ legkedvezõbb megoldást megvalósítsa, ezennel megbízom, hogy szervezeti, tárgyi és anyagi tekintetben tegyen meg minden szükséges elõkészületet a zsidókérdésnek Európa német befolyás alatt álló területén történõ teljes megoldására.
Amemnyiben ez más központi hatóságok hatáskörét is érintené, azokat is be kell vonni.
A továbbiakban megbízom, hogy a lehető legrövidebb időn belül terjesszen elém átfogó tervezetet a zsidókérdés végleges megoldásához szükséges elõzetes szervezeti, tárgyi és anyagi rendszabályokra.

Göring
Nürnbergi per : PS-710 (NG-2586-E)
Forrás : Akcióban az SS, 106. oldal


Vagy itt van ez a másik perirat-fordítás, és igen, 2 ember (mindkettő zsidó) szóbeli elmondása alapján ítéltek halálra Nürnbergben százakat ártatlanul!!!
El tudom képzelni, mi történhetett. Összeült a kupaktanács, kiokoskodták, mit hazudjanak, ezt leírták egy "jegyzőkönyvbe", és terjeszteni kezdték a zsidók, kommunisták közt, hogy ne legyen az. hogy mindenki mást mond... Persze így is sokszor eltérő dolgokról számoltak be a "szemtanúk", akik egy része például Paul Rassinier keresztkérdéseire megtört, és bevallotta, hogy a szörnyűségeket csak kitalálta. Amúgy a háború után a francia szocialista Paul Rassinier különösen behatóan tanulmányozta ezt a jegyzőkönyvet.
"Paul Rassinier, francia szocialista és ellenálló, maga is évekig volt fogoly
Buchenwald-Dora-ban, a háború után behatóan foglalkozott a tanúvallomások
hitelességével. "Az európai zsidók drámája"[39] c.művében a következő eredményt közli:
15 év óta
mindahányszor, ha valaki nekem Európa bármely nem szovjet megszállású
szegletében egy tanút nevezett meg, aki maga is tanúja volt az elgázosításoknak,
időt nem fecsérelve odautaztam, hogy felvegyem a vallomását. Mindig ugyanaz
történt: Aktákkal a kezemben a tanúnak olyan sok és igen precíz, pontos kérdést
tettem fel, hogy az szemmel láthatólag igen rövid ideig tartotta fenn a
hazugságait, és rövid idő után avval magyarázkodott, hogy egy igen jó - sajnos
közben elhunyt - ismerőse mesélte el neki ezeket a dolgokat, akinek
kijelentéseit nem lehet megkérdőjelezni. Ilyen módon több ezer kilométert tettem
meg keresztül-kasul Európában. "

http://www.radioislam.org/hu.htm innen a fenti idézet

Ő saját maga is volt gyűjtőtáborban, épp ezért foghatott gyanút a jegyzőkönyv hitelességét illetően. Persze az egyrészt kommunista, másrészt cionista "szövetséges ellenőrző bizottság" tagokra, a különféle vádpontokra, és egyáltalán a nürnbergi perre mindez már nem lehetett hatással, mert ő a kutatásait már 1946 után végezte.

1944. április 7-én Walter Rosenberg (Rudolf Vrba) és Alfred Wetzler (Josef Lanik) őrízetesek megszöktek az auschwitzi koncentrációs táborból. Szökésüknek határozott célja volt. A világ tudomására akarták hozni a megsemmisítő-komplexum felépítését, működését, illetve fel akarták hívni a magyarországi zsidóság és a közvélemény figyelmét arra, hogy közeleg az ország zsidóságának megsemmisítése. A két szökevény április 21-én Szlovákiában talált menedéket. Ott többször is elmondták élményeiket, ezek alapján állították össze az ún. "Auschwitz Jegyzőkönyv"-et. A dokumentumok eredetileg német nyelven íródtak, és több csatornán keresztül is eljutottak Magyarországra. Már Szlovákiában is készült egy magyar fordítás, de egy német nyelvű példányt Budapesten fordítottak le. Az okmányok ezután egyrészt a zsidóság prominens képviselőihez, vezető magyar politikusokhoz ill. közéleti személyiségekhez, diplomáciai csatornákon keresztül pedig külföldre is eljutottak. Sajnos céljukat nem tudták elérni, a magyar zsidók sorsa tragédiába torkollott. A fentiekben vázolt kalandos előéletének következtében a jegyzőkönyveknek több változata is ismert. Ezek egy része töredékes, de két, teljesnek nevezhető magyar nyelvű változat is könnyen hozzáférhető. Egyiket MUNKÁCSI Ernő : Hogyan történt? Adatok és okmányok a magyar zsidóság tragédiájához. Bp. : Renaissance, 1947. c. művének 88-110. oldalán, a másikat az Emberirtás, embermentés : Svéd követjelentések 1944-ből : Az Auschwitzi Jegyzőkönyv / vál., ford., [...] Bajtay Péter. Bp. : Katalizátor Iroda, 1994. c. kötet 44-75. oldalán lehet megtalálni. A két szöveg kevés eltéréssel megfelel egymásnak. Az itt közölt változat az utóbbi fordításra támaszkodik, a kizárólag a Munkácsi-féle fordításban előforduló részeket dőlt betűvel jelezzük.

Az Auschwitz Jegyzőkönyvet a nürnbergi per során bizonyítékként terjesztették be, NG-2061 szám alatt.