width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: 2007.08.23.

2007. augusztus 23., csütörtök

Zsidókritika 1.

Mi itt tényleg keményen nyomjuk, de a stílus mögé is lehetne látni, ( miért is illetjük a gonosz cionistákat jelzőkkel? Ezt már többen is mondták, hogy nem biztos hogy jó - de akkor hogyan vázoljuk fel a képet? )

Álljon itt az adl zsidóellenesség jelentés kritikája :

1. Ilyen elnevezéssel, hogy "Rágalmazásellenes Liga", az embernek rögtön az a szó jut az eszébe: "zsidó". Valami hasonló, mint amikor Afganisztánban a tálib rendszer idején a legsátánibb ördögképviseletet nevezték el valami Valláserkölcsi minisztériumnak. Ha ez a Liga cigányháttérrel működne, akkor cigányliga lenne a neve. Ha magyar hátterű lenne, akkor benne lenne a nevében, hogy magyar. Ha német, ha afgán stb. lenne, ott állna a nevében: "német", "afgán" stb. Alighanem egy nemzetközi, globalizációs összefogás tud ilyen nevet összehozni, amely mögött a legfőbb támogató és politikai hatalom zsidókból tevődik össze, akik "hűek" Izraelhez, azaz bomlasztók mindenütt, Izrael malmára keresvén a jattot.

2. Ebben a felmérésben nem látom, hogy a zsidóellenesség kimutatható lenne. Azt sokkal inkább, hogy ha a statisztikákban a "zsidó" szót lecserélnénk pl. "zairei"-re, "angol"-ra vagy pl. "brazil"-ra, embernek nem jutna eszébe a vizsgálatok láttán olyan hülyeséget kijelenteni, hogy a felmérés zairei vagy brazilellenességet, netán antiangolizmust mutat. Hanem egyszerű ténykérdésekről van szó:

a) valószínűleg igaz, hogy a zsidók külföldön is hűségesebbek az anyaországhoz, mint ahhoz az államhoz, ahol élnek.Mit mondjunk erre? Pl. azt, hogy bizony van az úgy, hogy az embernek haza húz a szíve, pláne, ha jó kapcsolatai vannak üzleti, politikusi, fegyverkereskedői, milliomos stb. körökkel, ahogyan a milliomos tőkés zsidóknak van világszerte. Ezek a tények.

b) A zsidók túl nagy hatalommal rendelkeznek a pénzpiacon. Ez tény. Ott vannak a statisztikák. Hol itt a zsidóellenesség? Azért, mert a zsidók a meghatározók? Ez tény, nem rasszizmus. A rasszisták legfeljebb ők, amikor a tények puszta felemlítése miatt is rögtön antiszemitát kiáltanak; persze addig is lehet ürügyet szerezni a további befolyás elérésére.

c) A zsidók ellenőrzik az USA közel-keleti politikáját.Mi itt a probléma? Akinek ez a véleménye, az zsidóellenes? Miért? Annyira felsőbbrendűek a zsidók, hogy bármely népről lehet ilyen véleményt megfogalmazni, de ha ugyanaz a vélemény a zsidókra vonatkozik, akkor az már rasszizmus?

Nézzük csak a pontokat:

1) Ki nem tudja, hogy a zsidók a legmeghatározóbb hatalmi tényező a világ pénzpiacán? Nincsenek felmérések, amik evidensen ne ezt mutatnák. Ha erre azt mondom, hogy mivel ők a legerősebb lobbi a világ tőkepiacán, így túl nagy hatalommal rendelkeznek, akkor zsidóellenes vagyok? Csak nem azt kéne mondanom, hogy adjunk még nagyobb befolyási lehetőséget és még több pénzt, és még több politikai-gazdasági-hadászati befolyást és hatalmat a zsidóknak, miközben nehogy beszéljünk erről, mert akkor az rasszista, aki ezt teszi? Még ilyet.

2) Hát persze, hogy a zsidók ellenőrzik az USA közel-keleti politikáját. Ariel Sharon élő rádióműsorban rúgta össze a port Simon Peresz jelenlegi elnökkel, amikor Peresz azt mondta neki, hogy ne mondja már mindig, hogy az USA Izrael zsebében van, nehogy megharagudjanak az amerikaiak. Erre Sharon így felelt (több helyen szó szerint emlékszem):- Ide figyelj, mondok én neked valamit: te mindig azt mondod, hogy az amerikaiak megharagudhatnak. Pedig az amerikaiak a zsebünkben vannak, azt csinálják, amit mi akarunk.

Itt kell hozzátenni, hogy aki olvasta Izrael történelmét, arról is tud, hogy a zsidók már az első pillanattól kezdve az USA-t nevezték meg legfőbb stratégiai célpontjuknak a terjeszkedésre. A legnagyobb cionisták (zsidó nacionalisták/fasiszták, kinek hogy tetszik) fennmaradt írásai (a cionisták írásai) arról számolnak be, hogy az USA-t szervezett módon kell bevenni, be kell jutni a legmagasabb hatalmi intézményekbe, birtokba kell venni a teljes gazdaságot, és megszerezni az Egyesült Államok katonai bázisai és hadászata felett a teljes ellenőrzést, hogy onnan, az USA kormányzatán és gazdasági hatalmán keresztül az egész Földet uralni tudják.

De hiszen alig van olyan gazdasági és politikai vezető az USA-ban, aki nem zsidó volna.
Ennél fogva az ENSZ összes határozataival szemben, amelyeket akár az egész világ minden népe megszavaz az ENSZ-ben, az állandó kakukktojás az USA, amelyik az ENSZ békehatározatait és emberjogi köcveteléseit megvétózza! Tilos erről beszélni? Hát ez a tény! Miért volna antiszemitizmus az, ha erről beszélünk?

* Mivel az internálótáborok nem voltak szegregáltak, a világháborús fénykép-dokumentumok - úgy élő, mint halott - ábrázoltjainak azonosítása szakmai körökben kétségeket váltott ki. "Tény, hogy az 1945-ben felszabadított német táborokban csak egy relatív kisebbség volt zsidó", írta Peter Novick. Az áldozatok nemzetiségi illetve faji hovatartozásának kétségbe vonható megítélése az irodalomban is téma lett, - az EMPIRIA Cédulák rovatának negyedik része erre utaló idézetet közöl a politikai ellenállóként német táborba hurcolt William Styron Sophi's Choice című regényéből.

** A British Broadcasting Company (2000. január 28) közlése szerint akadémiai körökben megindult a folyamat, amely kétségbe vonja a holocaustra vonatkozó eddig törvényszerűen elfogadott nézet továbbtarthatóságát és ennek következtében morális megítélésének univerzalitását. A BBC ezt a megállapítását Norman Finkeltstein professzor (University of New York) hamarosan megjelenő könyvére alapozza, amely szerint “A holocaust jelenlegi interpretációját amerikai zsidó csoportosulások meghatározott szándékkal kreálták, egy fajta etnikai szupremáció kialakításán túlmenően politikai előnyszerzés és anyagi nyereség érdekében.” Finkelstein szerint “Az 1960-as évektől egész holocaust ipar alakult ki, amely kultuszt csinált a zsidó áldozatok halálából. Az ipar célja véleményem szerint egyfajta etnikai felsőbbrendűség kialakítása részben azzal a céllal, hogy lehetetlenné tegye Izrael állam bárminemű kritikáját, ugyanakkor általánosságban megakadályozza az egész zsidóság kritizálását.”