width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: 2014.03.06.

2014. március 6., csütörtök

A kijevi példa - Tóth Gy. László az atlantista nyomulásról

A kijevi példa - Tóth Gy. László az atlantista nyomulásról

Ami számunkra az elmúlt hónapok kijevi történéseiből igazán érdekes, az a meglehetősen nyílt nyugati beavatkozás. Az idegen pénz, a külföldi mentorálás a magyar belpolitikából is ismerős - mondta a Demokratának Tóth Gy. László politológus, publicista.

- Mi történt, mi történik Ukrajnában, és milyen tanulságokkal szolgálnak számunkra az ottani események?

A legfontosabb, amit le kell szögezni, hogy Magyarországnak elsősorban a kárpátaljai magyarság életlehetőségeit kell figyelembe vennie. Ezért súlyos hiba lenne akár egyik, akár másik fél oldalán elkötelezni magunkat. Oroszország, illetve az Egyesült Államok és az Európai Unió geopolitikai játszmájában számunkra a kivárás a helyes álláspont. Hogy Kijevben mi történik, az akkor válik érthetővé, ha sorra vesszük az eseményeket : tavaly év végén Viktor Janukovics racionális döntést hozott, amikor orosz nyomásra visszatáncolt az Európai Unióval kötendő társulási szerződéstől. Ekkor elkezdődtek a nyugatról támogatott és pénzelt tüntetések, amiket Janukovics képtelen volt kezelni, hibát hibára halmozott, és a végén már az engedmények sem segítettek rajta, a Konrad Adenauer alapítvány és mások által pénzelt tüntetések megbuktatták. Nem érdektelen, hogy az International Business Times megszellőztette, izraeli extisztek képezték ki az ellenzék fegyvereseit. Ez abban a térségben amúgy nem szokatlan, 2008-ban Grúzia hadserege mellett is ténykedtek izraeli kiképzőtisztek, amikor két orosz többségű területet, Abháziát és Dél-Oszétiát próbálta elfoglalni. Akkor is az orosz érdekszférába való behatolás volt a cél, de az a kísérlet a határozott orosz fellépés nyomán sikertelen maradt. Sőt, az amerikai-grúz kettős állampolgár Miheil Szaakasvili grúz elnök később meg is bukott.

- Akkor mi történt Kijevben? Forradalom vagy államcsíny?

Az atlantista - cionista világbirodalom közvetett és közvetlen eszközökkel eltávolította a neki nem tetsző, egyébként tehetségtelen és züllött vezetést. Kérdés ugyanakkor, az új helyzet konszolidációhoz vezet-e, vagy Oroszország valamilyen módon revansot vesz, netán a megosztott, az atlantista irányultságú pártoktól a magyarokat is verő szélsőjobboldalig terjedő ellenzéki tábor szétszakítja az országot. Kérdés továbbá, ki fogja finanszírozni Ukrajna gazdaságának talpra állítását. Egyelőre csak a bizonytalanság biztos. Ugyanakkor, ami számunkra az elmúlt hónapok kijevi történéseiből igazán érdekes, az a meglehetősen nyílt nyugati beavatkozás. Ezt a fajta nyomásgyakorlást tapasztalhattuk mi is az Orbán Viktor elleni hadjárat idején, a 2011 őszétől 2012 tavaszáig tartó időszakban, amikor megpróbálták megbuktatni a magyar miniszterelnököt. Az idegen pénz, a külföldi beavatkozás a magyar belpolitikából is ismerős, gondoljunk csak a 2011 húsvétján a gyöngyöspatai cigányokat látványosan evakuáló Richard Fieldre, vagy Bajnai Gordon Haza és Haladás Alapítványára, amit Soros György, valamint Hillary Clinton és köre támogat. De amerikai pénzen tartottak kiképzést a HaHa aktivistáinak is Budapesten, akik a zavarosan gondolkodó Saul Alinsky tézisei alapján próbálták elsajátítani a társadalmi stabilitás megszüntetésére irányuló módszereket. Maga Gyurcsány Ferenc mondta, hogy jobb, ha nem tudja senki, hogy pártelnöksége idején honnan áramlott a pénz az MSZP-be. Nyilván az sem véletlen, hogy Mesterházy Attila az elmúlt időszakban hosszú időt töltött az Egyesült Államokban.

- Elképzelhető Magyarországon az ukrajnaihoz hasonló forgatókönyv?

Bár Charles Gati nyíltan hangot adott azon meggyőződésének, hogy az Orbán kormány szükség esetén nem demokratikus eszközökkel is megdönthető, Magyarország nem Ukrajna. Hazánkban a jobboldal meglehetősen egységes, monolit politikai tömb, amely széles társadalmi támogatottságot élvez. A baloldal bomlófélben van, a színpadias összeborulás valójában kétségbeesett vergődés, hatalmi harc. Gyurcsány Ferenc célja nyilvánvalóan az, hogy ismét a baloldal első számú vezére legyen, ennek érdekében a maga deformált személyiségéből fakadóan megszállottan rohangál keresztül - kasul az országon, hogy az áprilisban bekövetkező bukás után elmondhassa, Mesterházy és Bajnai gyáva volt kampányolni, ezért vesztett a baloldal.

- Vagy talán az említettek meg épp arra játszanak, hogy a túlmozgásos Gyurcsány legyen a bűnbak.

Ez is elképzelhető. Mindenesetre egyértelmű, hogy a balliberális értelmiség által kikényszerített összefogást semmilyen értékrend, társadalmi vízió, politikai program nem tartja össze. Ezért és a csekély társadalmi támogatottságból fakadóan Magyarországon nincs esélye a kijevihez hasonló felfordulásnak. De ne legyenek illúzióink, a kampány harsány és mocskos lesz, bizonyos, hogy a választások előtt még megpróbálnak övön aluli módszerekkel javítani pozícióikon. Reméljük, hogy ezek tényleg a baloldal utolsó rúgásai lesznek, de az elbizakodottságtól mindenkit óvnék.

- Következetesen használja a jobb- és baloldal kifejezéseket, noha számos közéleti szereplő szerint e fogalmak meghaladottak, nem írják le kellő pontossággal a jelenségeket. Miért ragaszkodik mégis hozzájuk?

Meggyőződésem szerint az csak a baloldali és liberális erőknek előnyös, ha a jobboldal feladja a bal - jobb ellentétpár használatát, mert ennél jobbat még nem találtak ki. A baloldaliak a társadalmi igazságosságról beszélnek, egyenlőségpártiak, állandóan az átalakítás lázában égnek, egyre nagyobb szabadságot követelnek, progresszívnak nevezett utópiákat igyekeznek megvalósítani és betegesen kisebbségpártiak. Náluk mindig hadban áll egymással a rögeszme és a valóság. Újabban kétségbe vonják a nemzetek jelentőségét és a nemi szerepek létezését. Ez utóbbi, illetve a szabadság elvont fogalmának definiálatlan abszolutizálása az Isteni és a természeti rend tagadása. ilyen értelemben normálisan gondolkodó ember nem lehet sem liberális, sem baloldali. Ezzel szemben a jobboldaliak fontosnak tartják a nemzetek és a családok létét, tisztelik az egyén méltóságát, magától értetődően vállalják hagyományaikat, ideértve elődeik hitrendszerét. A szabadossággal szemben az élhető rend hívei. A két oldalt nem lehet összemosni, ráadásul a szociális érzékenység sem a forradalmi munkásmozgalom találmánya, hiszen ez a keresztény etikából és értékrendből következő magatartásforma. Tehát szociális érzékenysége miatt senki sem lesz automatikusan baloldali.

- Nyílt vizeken címmel tavaly év végén megjelent, többek között a Demokratában megjelent publicisztikáit összegyűjtő kötetében visszatérően foglalkozik a keleti nyitás kérdéskörével. Nem veszélyes ez, látva az ukrajnai eseményeket?

Magyarország az Európai Unió és a NATO tagja. Ezen jelen pillanatban nem tudunk, és talán nem is érdemes változtatni. De az egyoldalúság kiszolgáltatottságot jelent, ezért ezen változtatni kell. Lovas Istvánnal, Stier Gáborral és másokkal jó tíz éve szorgalmazzuk, hogy minden nagyhatalommal építsünk ki kölcsönösen előnyös gazdasági - politikai kapcsolatokat, mert az Amerikai Egyesült Államoknak való túlzott kiszolgáltatottság komoly veszélyekkel jár. Magyarország jövője szempontjából létkérdés, hogy minél több nagyhatalommal építsünk ki jó kapcsolatokat. Márpedig ezek, Németországot ls Brazíliát leszámítva, tőlünk keletre találhatók. Minél több ilyen kapcsolatra van szükségünk nemcsak Oroszországgal, hanem Törökországgal, a közép - ázsiai országokkal, Dél - Koreával, Japánnal, Kínával, Indiával és az arab világgal. Ez természetesen nem jelenti az ottani politikai és jogi rendszerek importját. A kölcsönösen előnyös gazdasági és diplomáciai kapcsolatok kiépítése a nagyhatalmakkal nem veszélyezteti az ország társadalmi berendezkedését, ahogy azt a balliberális oldal sugallja. Éppen ellenkezőleg, Magyarország biztonságát és szuverenitását csak növeli, ha hazánkban több nagyhatalomnak vannak komoly érdekeltségei, hiszen ebben az esetben ők is érdekeltek az ország függetlenségének fenntartásában. ez jelentősen növelheti Magyarország nemzetközi súlyát, és okos politizálással csökkentheti kiszolgáltatottságunkat a válsággal sújtott Európai Uniótól, és a belső ellentétekkel küszködő atlantista - cionista világtól.

Magyar Demokrata, 2014. március 5.

Ukrajna lángokban áll. A „forradalmárok” halált hozó eszközöket vetnek be, de – mint Catherine Ashton uniós külpolitikai főképviselő jelentette ki csütörtök este Brüsszelben a rendkívüli uniós külügyi találkozó utáni sajtótájékoztatóján – „minden helyzetben a kormány felelőssége az emberek biztonságát szavatolni”. Ó, micsoda fennkölt szavak! De kár, hogy az uniónak nem jöttek a szájára 2006 őszén!

AZ ÚJ HIDEGHÁBORÚ – ÉS AKIK AZT KIROBBANTJÁK

Ne asszisztáljunk oly lelkesen: Ukrajnában sorsunkról van szó

Lovas István

„Az égbolt alatt mindenhol teljes káosz uralkodik; a helyzet kiváló"

(Mao Ce-tung, Kína volt kommunista ura)

* * *

Az idősebb George Bush amerikai elnök 1990 szeptember 11-én - napra 11 évvel az USA elleni támadások előtt – körvonalazta a kongresszus előtt tartott beszédében a hidegháború megnyerése utáni új amerikai külpolitikát. Ezt ő „új világrendnek" nevezte. 23 és fél évvel később e „világrend" láttán Mao elnök, ha élne, nyalogatná szája szélét.


Hogy a mai helyzetért mennyire felelős a világ még mindig egyetlen szuperhatalma, azt döntse el ki-ki magának. Szíriában tombol a polgárháború a rezsim és a Nyugat által támogatott, egyetemeket és kórházakat is robbantgató terroristák között. Az öldöklésnek eddig 136 ezer ember esett áldozatul. 9 millióan lettek menekültek. Több mint négy millióan bolyonganak az országban. A menekültáradat destabilizálással fenyegeti Szíria nem egy szomszédját. Líbiáról a nyugati beavatkozás után minden elmondható csak az nem, hogy rend van. A világon egyre terjed Izrael gazdasági bojkottja Palesztina megszállása miatt. Bejrútban, a libanoni fővárosban rendre robbannak a bombák. A NATO megszállta Afganisztán „demokratikusan" megválasztott elnöke inkább tárgyal a tálibokkal, mint az őt elnöki székébe segítő amerikaiakkal. Irakban ma rosszabb a helyzet, mint ahogyan az amerikaiak 2011-ben 8 év megszállás után ott hagyták, nem is beszélve a 2003-as lerohanás előtti állapotokról Szaddam Huszein diktatúrája idején, melyre ma igen sokan nosztalgiával gondolnak. Egyiptomban a nyugati hatalmak által támogatott zsarnok megdöntése után demokratikusan megválasztott elnököt puccsal fosztották meg hatalmától. Az afrikai Maliban, a Közép-Afrikai Köztársaságban, Dél-Szudánban, Szomáliában és Jemenben a pokol az úr. Eritrea robbanás előtt áll. Nigériában a mind erősebbé váló iszlamista Boko Haram milícia hányja kardélre a keresztényeket. Thaiföldön lázadások törtek ki. Boszniában épületek égtek, de amikor a napokban Valentin Inzko, az ENSZ boszniai és hercegovinai főképviselője azzal kecsegtette a helyieket, hogy az Európai Unió segítséget nyújt, a demonstrálók nem a legudvariasabb szavakkal mondták el véleményüket Brüsszelről.


Indiában várható, hogy a radikális hinduizmusra tevő Baratija Dzsanata párt kerül ismét hatalomra, miközben a szubkontinens 28 – tegnapelőtt óta 29 – szövetségi államának mintegy a felében a naxalita-maoista lázadók állnak gyilkos háborúban a központi kormánnyal. Az erősödő japán „nacionalizmust" Washington mind hangosabban bírálja, miközben miatta nő a feszültség Pekinggel és Szöullal.

Folytassuk? Nem, mert kevés a hely, pedig Latin-Amerikát még meg sem említettük. De a politikai értelemben vett Nyugat-Európát sem, mint a szabad sajtó hiányában élő, irdatlan gazdasági bajokkal és munkanélküliséggel küszködő Görögországot, vagy azt a Spanyolországot, ahol hasonló bajok mellett olyan drasztikusan kurtították meg a tüntetés jogát, hogy a miatt más ország vezetőit az EU minden bizonnyal szankcionálná.

Hogy mindehhez miért kellett Amerikának és Nyugat-Európának még a lángba borult Ukrajna is, nehéz megérteni.

Arról a 46 milliós Ukrajnáról van szó, amelyben a Nyugat egyszer már kudarcot vallott, miután 2004-ben kirobbantotta a „narancsos forradalmat". Hogy kik? A brit Guardian napilap szerint a narancsosokat főként az amerikai külügyminisztérium, az amerikai USAID, valamint számos más amerikai kormányzati és nem kormányzati szervezet támogatta, beleértve a mi sajtószabadság osztályzásunkat jobboldali kormányzás idején látványosan lerontó Freedom House-t, és a Soros-féle Nyílt Társadalom Alapítványt.

Csak nem az nem tetszett Washingtonnak és Brüsszelnek, hogy a 2010-es demokratikus választásokon az a most ostromlott Viktor Janukovics elnök győzött, akit támogatói „a narancsos rémálom végének" megvalósítójaként üdvözöltek?

Ahhoz, hogy lássuk, mi történik most, elég bekapcsolni a televíziót. Ukrajna lángokban áll. A „forradalmárok" halált hozó eszközöket vetnek be, de – mint Catherine Ashton uniós külpolitikai főképviselő jelentette ki csütörtök este Brüsszelben a rendkívüli uniós külügyi találkozó utáni sajtótájékoztatóján – „minden helyzetben a kormány felelőssége az emberek biztonságát szavatolni". Ó, micsoda fennkölt szavak! De kár, hogy az uniónak nem jöttek a szájára 2006 őszén!

A csata központja a kijevi Majdan-tér. Ahol csak az a nyugati vezető nem fordult meg a demonstrálókat lázítani, aki nem elég fontos az észak-atlanti hierarchiában. És ők meg is fogadták a tanácsot. Január 17-én átmentek totális támadásba. Azóta épületek, autók, gumihegyek égnek, és már dörögnek a lázadók fegyverei. Hogy a hatalom visszalő? A washingtoni Fehér Házat netán máshogy védenék meg ilyen esetben?

Paul Craig Roberts – annak az amerikai Reagan elnöknek gazdaságpolitikáját kialakító pénzügyi államtitkára, akinek köszönhető a kommunisták elleni hidegháború megnyerése – a mértékadó Foreign Policy folyóirat internetes portálján február 18-án megjelent írásában számszerűen mutatja be, hogy a legtöbb tüntető napi 2-300 hrivnyát (mintegy 4500 – 7500 forintot) kap protestálásáért. Így az Angela Merkel német kancellár CDU pártjához kötődő Konrad Adenauer Alapítványtól is. Azt pedig maga a „fanatikus russzofób és neokonzervatív háborús uszító" Victoria Nuland amerikai külügyminiszter helyettes kotyogta el tavaly decemberben egy sajtókonferencián, emlékezet Roberts, hogy kormánya 5 milliárd dollárt „fektetett be" egy hálózat megszervezésébe, amellyel Ukrajnának olyan kormánya lehet, mint amit Washingtonnak tetszik. Ez a Nuland volt, aki kiszivárgott telefonbeszélgetésében elmondta a kijevi amerikai nagykövetnek, hogy Washington kiket tart kívánatosnak a kijevi kormányban és kiket nem. Mindehhez pedig, írja Roberts, az általa „presstitute"-nak (sajtóprostinak) nevezett amerikai sajtó asszisztál, Washington bűneit és csalárdságait fedezve.

Vlagyimír Csizsov, Oroszország brüsszeli uniós nagykövete egy Brüsszelben kedden rendezett vitában azt kérdezte az Ukrajnát szintén a legerősebb EU-szankcióval sújtani akaró neokon Elmar Broktól, az Európai Parlament külügyi bizottságának német fejétől, vajon tudja-e, hogy a tüntetők nem Barroso, hanem a Szovjetuniót megszálló németekkel rokonszenvező Stefán Bandera képét emelik magasba, és a kijevi izraeli nagykövetség tájékoztatja az Ukrajnában élő zsidókat, mit tegyenek, ha az ellenzék hatalomra kerül és ismét jönnek a pogromok? Brok hirtelenjében okostelefonját kezdte babrálni.

Az Orbán-kormány rákent „antiszemitizmusától" rettegő Nyugatot azonban az ilyen csekélységek neoimperialista politikája végrehajtásakor nem zavarják. Ha Szíriában az al-Kaidát támogatják, miért ne támogatnák az ukrajnai Szvoboda pártot, amely két fényévre áll jobbra a Jobbiktól?

Csak azt nem értjük, hogy e háborús, káoszfokozó, új hidegháborút indító projekthez miért kell keletre nyitó országunk külügyének ismét szinte másokat is túllihegve támogatni azt, amit a Financial Times tegnapi számában megjelent figyelmeztető cikk e kezdő mondatával jellemzett: „A világ a bizonytalanság korszakába lépett"? Miközben Kárpátalján 152 ezer magyar él.

(Magyar Nemzet, 2014-02-22)

A jövőben a teljesítmény- és hálózatbővítéssel, a csatlakozással, a bekötéssel, a mérőhely-kialakítással kapcsolatos költségek, illetve a fejlesztési hozzájárulás összegének legalább 50 százaléka a szolgáltatókat terheli

Ezekhez az intézkedésekhez szoros ellenőrzés is szükséges, mert minden kiskaput meg fognak keresni,hogy át tudják hárítani a fogyasztókra a költségeket. Ismerjük őket. Duplájára fognak emelni minden, már eleve alaptalan jogcímeken követelt költséget (azok a bizonyos tételek) és máris ugyanannyit fogunk fizetni, mint a költségcsökkentés előtt. És aztán adtunk egy pofont a kupacnak!

A Jobbik erre is tudna megoldásokat.

Egyébként meg ha nem tetszik nekik, hogy vége a magyar fogyasztókat kirabló, monopolista extraprofitos világnak, majd kivonulnak. És akkor eladják nekünk azt az infrastruktúrát, és más nemzeti vagyont, amit a szocionista kormányok áron alul kiprivatizáltak. Ápv zrt, ahonnét és ahova mindenki balliberális körökbe jött és ment. Az ÁVÜ első igazgatója Csepi Lajos, a hajdani KISZ KB egyik titkár. 2001-02 közt az index pont hu vezérigazgatója is volt.

Vissza kell államosítani a közműszolgáltató cégeket és meg lesz oldva a probléma - csak ehhez egy kicsit "tökösnek" is kell lenni.

Soha ne feledjük, az emberek többségének az állam jelenti a BIZTONSÁGOT. Nem lehet egy országot liberális -individualista alapon működtetni. Önzésre és semmi másra társadalmi együttműködés soha nem épült a történelemben! A pénzügyekbe és gazdaságba aktívan beavatkozó állam egyik szószólója, Keynes is az 1929-es nagy világválságból tanulta tudományát. Etatizmus, dirigizmus, és ilyesmi bevált gazdaságirányítási modellek hosszú sora, melyek nem azonosak a szocialista tervgazdasággal.

Elengedett kormánnyal fának - falnak lehet csak menni, valahogy a gazdaságban folyó verseny kereteit is szabályozni kell. Az álamnak, mert a látszólag ezt szolgáló nemzetközi szervezetek sajnos a cionista bankárok és a nagytőke oldalán állnak. Pl. oecd, wto, fto, lehetne sorolni...

Elvégre egy sportversenynek is vannak szabályai!

És egyáltalán : a "bal" libás oldalnak az fáj hogy azt teszik mások , amit NEKIK kellett volna.

Alábbi kedvezmény, reszicsökkentés vagy inkább rezsinormalizáció cégekre és lakossági fogyasztókra IS vonatkozik, amúgy.

A közműszolgáltatókat terheli minden fejlesztés fele

Magyar Hírlap 2014. március 5., szerda

A jövőben a teljesítmény- és hálózatbővítéssel, a csatlakozással, a bekötéssel, a mérőhely-kialakítással kapcsolatos költségek, illetve a fejlesztési hozzájárulás összegének legalább 50 százaléka a szolgáltatókat terheli - közölte a kormány szerdai döntéséről a Kormányzati Információs Központ.

A méltányos tehermegosztás érdekében hozott döntés a lakosságot, a civil szervezeteket, az önkormányzatokat és a vállalkozásokat egyaránt érinti - közölte a központ.

A kormány szerdai ülésén a rezsicsökkentéssel kapcsolatos további lépésekről tárgyalt.
Az intézkedés alól kivételt képeznek azok a területek, ahol a fogyasztót már eddig is nagyobb kedvezmény, vagy teljes díjmentesség illette meg.

A közlemény emlékeztet, hogy a villamosenergia-szolgáltatás esetében a lakosság számára 32 amper igényig a csatlakozás díjmentes. Többletdíj keletkezése esetén viszont már életbe lép a minimum 50 százalékos tehermegosztás.
A távhőszolgáltatás területén fejlesztési hozzájárulást a lakossági fogyasztók továbbra sem fizetnek. A földgázhálózatra való csatlakozásnál továbbra is a szolgáltató viseli a csatlakozási költségeket a fogyasztásmérő berendezéssel együtt - sorolta a központ.

Ugyanakkor a kormány felül kívánja vizsgálni azokat a jogszabályokat, amelynek alapján az önkormányzatok - különösen a víziközmű-beruházások megvalósításához - akár több százezer forintos nagyságrendben előírhatnak a lakosság számára fejlesztési hozzájárulás jellegű fizetési kötelezettséget.

Továbbá víziközmű-szolgáltatással kapcsolatban a csatornázott településeken az előírt bekötési (ivóvíz és szennyvíz) költségeket is felülvizsgáltatja a kabinet - közölte a Kormányzati Információs Központ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A szocialista - szadeszes kormányok idején bizony így ment ez. Nem csak a villanyszámlával! És most nyíltan finanszírozzák a neoliberális "baloldali" pártokat na meg az ezeket propagáló médiát, a kisembereket és cégeket egyaránt kiszipolyozó közműszolgáltatók!

Közben fel is jelentgetnek az unióban, kötelezettségszegési eljárások indulnak ellenünk. Nem Orbán vagy a Fidesz, hanem a magyar emberek érdekeinek védelme a problémájuk a rezsicsökkentéssel!

Ha a langyos Fideszt így betámadják - magát objektív hírforrásnak hazudó origó, hír24, it cafe stb. csak és kizárólag szidni bírják a kormányt - a Jobbikot sem kímélnék a nemzetközi neoliberális érdekeltségűek, az már egyszer biztos.

Ezt az adást nem ártana, ha mindenki fogná, aki szociálisan elégedetlen vagy ilyesmi. Rossz, kevés, elégtelen a Fidesz is, de sajnos létezk sokkal rosszabb is nála.

Ám nem feltétlen kell őket választani, kisebbik rossz helyett van Jobbik választás!

Elveszett szavazat viszont a csak facsén ismert megélhetési kispártok bármelyikéra voksolni!

Önmagában egy vicc az, hogy mennyi új tök ismeretlen párt indul, még 1990 tavaszán is kevesebben álltak rajthoz.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lehet Más a Villanyszámla avagy mese a péksütemény áráról

atduskrissing Földanya Álma Csü, 2010-04-15 22:00

A kölcsönfinanszírozott pannonpuma bealudhatott, s hazánk sok sok "állompolgára" kezd végre felébredni...ráébredni, hogy a kölcsönt kölcsönből fizető fogyasztói társadalmak (leánykori nevén: liberális gazdaságpolitika )eddig is meg ezután is polgáraival fizettet meg mindent... Jó példa lehet az energia számlákkal kapcsolatos - nagyon eufemizálva - anomáliák. Idézném szó szerint mert nagyon tanulságos :

Egyébként:

Ma már semmi szükség sincsen se villanyórára, se gázórára!

Miért?

Mert ezek a mérőórák eredetileg azt a célt szolgálták, hogy a Fogyasztó és a Szolgáltató egymás közötti korrekten elszámoljon és a Fogyasztó annyi díjat fizessen, amennyi villanyt, vagy gázt a mérőóra szerint elhasznált.

Ennek ma már semmi jelentősége nincsen, mert bármit mutat a mérőóra a Szolgáltató olyan összegű számlát állít ki, amilyet akar.

Miért ?

Mert nincsen ember, aki ellenőrizni tudná, hogy a számlán szereplő összeg megfelel-e a tényleges fogyasztásnak.

Miért ?

Mert a számlán szereplő fizetendő díj és a mérőóra által mutatott elhasznált mennyiség és annak egy egységnyi díja köszönő viszonyban sincs egymással.

Egy normális országban, tisztességes államrendszerben, egyértelműen meg van határozva, hogy egy kilowatt áram, vagy egy m3 gáz mennyibe kerül és a mérőóra által mutatott mennyiséget be lehet szorozni ezzel az egységárral és máris megvan az eredmény, hogy mennyit kell fizetni. Nálunk nem így van, mert ez nem normális ország és nem működik tisztességes államrendszer.

Vegyünk akkor egy villanyszámlát. Nézzük meg miből áll össze a számla végösszegét jelentő, fizetendő 6.758.-Ft díj:

24h áramdíj tömb I. 2009.02.12.-2009.03.22. 110 kWh 20,38 Ft/kWh 2.242.-Ft
24h áramdíj tömb II. 2009.02.12.-2009.03.22. 45 kWh 21,68 Ft/kWh 976.-Ft

Összesen: 3.218.-Ft.

Idáig rendben is lennénk, hiszen a fentiek szerint a 40 napos időszakra 155 kWh fogyasztás után 20,38 és 21,68 Ft-os egységáron (az már rejtély, hogy miért a két különböző egységár, de még belefér) 3.218.-Ft áramdíj fizetendő.

De ezzel nincsen vége, mert a számla folytatódik, úgy, mint

Szénipari szerkezetátalakítási támogatás 31.-
Kedvezményes árú villamosenergiai támogatás 19.-

Összesen: 50.-

Átviteli-rendszerirányítási díj 89.-
Rendszerszintű szolgáltatás díj 66.-
Elosztói forgalmi díj 1.341.-
Elosztói veszteség díj 648.-
Menetrend kiegyensúlyozási díj 78.-

Összesen: 2.222.-

Még nincs vége, de egy villanyszámlában ez a "Menetrend kiegyensúlyozási díj", figyelemreméltó kreativitásra vall, ezért érdemes egy kicsit megpihenni.

Továbbá:

Elosztói alapdíj 150.-

Összesen: 2.372.-

Na már most, ha az áramdíjhoz (3.218.-)

hozzáadjuk ezt a többit (2.372.-)
akkor 5.590.-Ft jön ki,
amihez még a 20 % ÁFA jön hozzá
+ 50.-Ft AHK (ez is rejtély, hogy micsoda)

és máris megkapjuk a villanyszámla 6.758.-Ft végösszegét.

Ha valaki meg tudja mondani, hogy az áramdíjon túl megjelölt őrületek, amik összesen 2.372.-Ft-ot tesznek ki, miért kerülnek Lajos bácsi és Ilonka néni villanyszámlájába felszámításra, az akkor azt is mondja meg, hogy ezek az ilyen-olyan díjak miért éppen annyi összegűek és miért nem alacsonyabbak, vagy magasabbak. Valamint mikor, ki állapította meg pl. a "menetrend kiegyensúlyozási díj" 0,5000 HUF/kWh egységárát és ennek mi a fene köze van az én villanyszámlámhoz.

Ha mégegyszer megnézzük a számlát, akkor láthatjuk, hogy a tényleges áram fogyasztás után 3.218.-Ft-ot kellene fizetni, de ezt feltornázták a TELJESEN ELLENŐRIZHETETLEN plusz költségekkel 6.758.-Ft-ra.

A gázszámlával hasonló a helyzet, de ott az átejtés talán még bonyolultabb. Persze a számla itt sem az elfogyasztott gázmennyiség és az egységár szorzata, hanem korrekciós tényezőt, fűtőértéket (MJ/m3), elszámolt hőmennyiséget is számítanak és a számla összege az egységár és az elszámolt hőmennyiség szorzata, amiben a fűtőérték (MJ/m3) és az elszámolt hőmennyiség (MJ) adja a két ismeretlenes egyenletet és őrzi meg a számla összegének titkát.

Miért van ez így?
Hol van ilyenkor a fogyasztóvédelem?
Mikor lesz már ennek vége?

Ha valaki ezt meg tudja magyarázni kérem írja meg nekem !

A villanyszámla analógiájára elképzeltem, hogyan is festene egy zsemle számlája a LEKVÁRZSIBBASZTÓ ÁLTALÁNOS Zrt. büféjében.

péksütemény 1 db 8.50 Ft

búza vetési és aratási összetevő 2.32 Ft

búza érlelési Nap-egyenérték 0.27 Ft

búza kelési bizonytalansági faktor 1.88 Ft

búza feldolgozási (háztáji) veszteség 0.66 Ft

búza sikér-díj 1.30 Ft

kukorica bánatpénz 0.72 Ft

vízbázis fejlesztési hozzájárulás 0.20 Ft

pékség újrafestés, rovarirtás 0.52 Ft

gömbölyítési jutalék (művészeti felár) 0.78 Ft

szolárium (régebben színkezelési) pótdíj 1.70 Ft

sütőlapát korszerűsítési alap 0.88 Ft

azonosítás 0.34 Ft

kifli szolidaritási együttható 2.40 Ft

PTU.KAH.ZZ 1.90 Ft

összesen: 27 Ft "

Eddig az idézet (köszönet Istvánnak Miskolcon)

Ez persze csak azért lehet így mert a pékségek és sütödék esetében nem történt liberalizált privatizáció...

Bár addig javasolnám a pékséglátogatási díj bevezetését...

Ehhez jól fel tudnánk használni azokat az egészségügyből kiszelektált vizitdíj automatákat kis módosítás után... A pékséglátogatási díj automatákat ugyanis fel kellene szerelni akusztikai egységgel, mely sóhajtásra adná a nyugtát...

most már tényleg elmegyek aludni...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vegyünk akkor egy villanyszámlát.

Nézzük meg miből áll össze a számla végösszegét jelentő, fizetendő 6.758.-Ft díj:

24h áramdíj tömb I. 2009.02.12.-2009.03.22. 110 kWh 20,38 Ft/kWh 2.242.-Ft
24h áramdíj tömb II. 2009.02.12.-2009.03.22. 45 kWh 21,68 Ft/kWh 976.-Ft

Összesen: 3.218.-Ft.

Idáig rendben is lennénk, hiszen a fentiek szerint a 40 napos időszakra 155 kWh fogyasztás után 20,38 és 21,68 Ft-os egységáron (az már rejtély, hogy miért a két különböző egységár, de még belefér) 3.218.-Ft áramdíj fizetendő. De ezzel nincsen vége, mert a számla folytatódik, úgy, mint

Szénipari szerkezetátalakítási támogatás 31.-
Kedvezményes árú villamosenergiai támogatás 19.-

Összesen: 50.-

Átviteli-rendszerirányítási díj 89.-
Rendszerszintű szolgáltatás díj 66.-
Elosztói forgalmi díj 1.341.-
Elosztói veszteség díj 648.-
Menetrend kiegyensúlyozási díj 78.-

Összesen: 2.222.-

Még nincs vége, de egy villanyszámlában ez a "Menetrend kiegyensúlyozási díj", figyelemreméltó kreativitásra vall, ezért érdemes egy kicsit megpihenni.

Továbbá:

Elosztói alapdíj 150.-

Összesen: 2.372.-

Na már most, ha az áramdíjhoz (3.218.-) hozzáadjuk ezt a többit (2.372.-) akkor 5.590.-Ft jön ki, amihez még a 20 % ÁFA jön hozzá + 50.-Ft AHK (ez is rejtély, hogy micsoda) és máris megkapjuk a villanyszámla 6.758.-Ft végösszegét. Ha valaki meg tudja mondani, hogy az áramdíjon túl megjelölt őrületek, amik összesen 2.372.-Ft-ot tesznek ki, miért kerülnek Lajos bácsi és Ilonka néni villanyszámlájába felszámításra, az akkor azt is mondja meg, hogy ezek az ilyen-olyan díjak miért éppen annyi összegűek és miért nem alacsonyabbak, vagy magasabbak. Valamint mikor, ki állapította meg pl. a "menetrend kiegyensúlyozási díj" 0,5000 HUF/kWh egységárát és ennek mi a fene köze van az én villanyszámlámhoz.

Ha mégegyszer megnézzük a számlát, akkor láthatjuk, hogy a tényleges áram fogyasztás után 3.218.-Ft-ot kellene fizetni, de ezt feltornázták a TELJESEN ELLENŐRIZHETETLEN plusz költségekkel 6.758.-Ft-ra. Nálunk:91 napra,szolgáltatás$34.50 és 19.83 cent/kWh. Semmi más fizetnivaló nincs a számlán!