width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: a szükséges szakmákon kívül (mentők, tűzoltók, rendőrség, honvédség, s talán még kevés) általános tilalom alá essék a vasárnapi munkavégzés! (Ezen szakmák dolgozói pedig kapjanak kiemelt ellenszolgáltatást!) A dolgozó munkás bérét pedig úgy kell megállapítani, hogy az ne szoruljon rá a vasárnapi munkapótlékra (dolgozzanak ám nyugodtan az ateisták, ha akarnak – de őket se lehessen erre kényszeríteni!) s a „melós” kétkezi munkájáért, legalább annyi jövedelemre tegyen szert, hogy ne kerüljön önhibáján kívül se hitelspirálba, s jövedelméből nemcsak puszta élete fenntartására, hanem életminőségének javítására is jusson: a munkásember gyermekének is joga van üdülni a Balatonon, a Tisza-tónál! A munkásember is el tudjon jutni emberhez méltó jövedelméből színházba, moziba, étterembe, s ne elérhetetlen vágyálom legyen számára! S ne kelljen mindezekért vasárnap is dolgozni!

2016. április 14., csütörtök

a szükséges szakmákon kívül (mentők, tűzoltók, rendőrség, honvédség, s talán még kevés) általános tilalom alá essék a vasárnapi munkavégzés! (Ezen szakmák dolgozói pedig kapjanak kiemelt ellenszolgáltatást!) A dolgozó munkás bérét pedig úgy kell megállapítani, hogy az ne szoruljon rá a vasárnapi munkapótlékra (dolgozzanak ám nyugodtan az ateisták, ha akarnak – de őket se lehessen erre kényszeríteni!) s a „melós” kétkezi munkájáért, legalább annyi jövedelemre tegyen szert, hogy ne kerüljön önhibáján kívül se hitelspirálba, s jövedelméből nemcsak puszta élete fenntartására, hanem életminőségének javítására is jusson: a munkásember gyermekének is joga van üdülni a Balatonon, a Tisza-tónál! A munkásember is el tudjon jutni emberhez méltó jövedelméből színházba, moziba, étterembe, s ne elérhetetlen vágyálom legyen számára! S ne kelljen mindezekért vasárnap is dolgozni!

A fidesz törölte el a vasárnapi bérpótlékot is, a 2011-es Munka Törvénykönyve átíráskor. Érdekes, hogy ezeket a munkatörvényeket a tőke és a munkaadók javára már libajnaiék is át akarták szerkeszteni, csak nem volt rá idejük. Hát meghozta a fidesz nemzeti színekben ugyanazt a megszorítást helyettük.

Plázába leginkább semmikor se érdemes menni, indokolatlanul drága, egyrészt mert magas a bérleti díj az üzleteknek, másrészt lehúzós boltokkal vannak tele. :)

Kereskedelemben dolgozni amúgy 24/7 dolog, pl. a teszkók éjjel is nyitva vannak, nem túl családbarát állás ez, és főleg nőket foglalkoztatnak. El lehet menni hétköznap késő délután a CBA-ba, ahol a többihez képest valamivel olcsóbb a húsféle és a felvágott. A dk-sok és a szocik igen utálják mert magyar cég, az utálkozásukba beszállt a liberális média is.

Aki folyamatos műszakban 12 órázik annak a hétvégéje mindig tolódik, aki délutános és éjszakai műszakot vállal, akár hétvégén is, annak a pótlékja a fideszes MT miatt kevesebb mint 2011 előtt. Akik azt megszerkesztették, életükben nem dolgoztak nem nappali műszakban. Bitang burzsuj egy "polgári" párt ez!

Hungarista álláspont a vasárnapi munkáról

A hungarizmus – a katolikus klérushoz hasonlóan – a szabad vasárnap, a pihenőnap mellett foglal állást. Ennek nem csak vallási, hanem szociális okai is vannak. A lényeget talán ott ragadhatjuk meg a legjobban, hogy ez az isteni parancs (újabb véletlen, mondanák a materialisták) pont megegyezik az ember fiziológiai-biológiai adottságaival: a legtöbb normális ember munkával tölti a hét köznapjait, s hét végén a családjával töltött időn túl, az ember Isten felé irányuló hűségéről, szeretetéről, imájáról sem feledkezik meg.

Nagy Konstantin Kr.u. 321-ben kiadott rendelete tette kötelezővé a keresztény híveknek a vasárnap megtartását. Ennek nemcsak a Sol Invictus, az ókorban dívó Napistenhit és a hozzá kapcsolt pogány rítusok átelevenítése volt az oka. Vasárnap történt ugyanis Jézus feltámadása, a Szentlélek kiáradása is, valamint azt is tudjuk, hogy az óidők keresztényei ezen a napon gyűltek össze imádkozni, közös bűnbánatot gyakorolni. Ezért a vasárnap méltó a tiszteletre, olyannyira, hogy a katolikus egyházi év azóta is Advent első vasárnapjával kezdődik és a következő év első adventi vasárnapját megelőző vasárnappal, Krisztus Király ünnepével zárul.

„A Magyar Katolikus Lexikon szerint parancsolt ünnep minden olyan nap, amelyet a katolikus Egyházban szentmisével és munkaszünettel kell megszentelni. Hanyagságból történő elmulasztása halálos bűn. Kötelező megtartása különbözteti meg a tanácsolt ünneptől és kisebb közösségek fogadott ünnepétől. Parancsolt ünnep általában minden vasárnap és a nagyobb ünnepek, de ezek száma koronként és helyenként is változik. A szentmisén való részvétel kötelezettségének eleget tesz, aki bárhol, katolikus rítus szerint végzett misén jelen van, akár magán az ünnep napján, akár az előző nap estéjén." http://www.novaiplebania.hu/

Láthatjuk tehát, hogy nem utolsó kérdés az, hogy legyen-e szabad a vasárnap, vagy ne. Egyes sötét hátterű, luciferiánus erők, természetesen erősen szeretnék, hogy a modern ember „szabadon", Isten iránti kötelezettségéről és szeretetéről megfeledkezve kóricálhasson (mint az ördög kísértésétől megvert, Istentől elfordított, szétszéledt nyáj!) a bevásárlóközpontokban, s a kisgyermeke kezét fogva a modern idők templomába járuljon „áldozattételre". Mi, hungaristák nem ezt szeretnénk. A vita a mi részünkről nem is ebben áll, hiszen mi örültünk az egy évvel ezelőtti kezdeményezésnek. Annak nem örültünk, ahogy ezt a kezdeményezést kisiklatták azok a liberálisok, akik jelenleg is kormányon vannak. (Hiába beszél a Liberális Internacionálé egykori alelnöke, Orbán Viktor dicséretre méltó illiberális államokról, a szíve mélyén az ember nem tud hitet cserélni! Liberális kutyából nem lesz nemzeti szalonna!)

A mi problémánk tehát egyáltalán nem az volt, hogy a kormány kiterjesztette a szabad vasárnapot a kereskedőkre – a mi gondunk inkább az volt ez a rendelkezéssel, hogy a többi szakmára nem terjesztette ki! Ha egy kormány ugyanis valóban a népet, s nem a saját hatalmi érdekeit szolgálja, akkor az nem akkor törli el a vasárnapi munkavégzés tilalmát (sőt, el sem törli!) amikor már nyilvánvaló, hogy az ellene kiírt népszavazási kísérleteket tovább elgáncsolni nem tudja, hanem eleve úgy vezeti be, hogy a multinacionális kizsákmányolás a gyárakban, a 3 és 4 (ún. folyamatos) műszakban dolgozó tömegeket is védje! Ehhez persze valóban keresztény kormány kellett volna, nem pedig olyan, amelynek a kereszténység és a nemzeti érzés csak pántlika a liberális mellényen. Olyan kormány, amely nem a nemzeti jelszavak pufogtatásakor és lejáratásakor („nemzeti érzés" versus „dohánybolt"!) érez beteges örömöt, hanem szívéből, lelkéből Árpád népét szolgálja!

Ma Magyarországon, és az egész csatolt kelet-európai gyarmat domíniumon – a nyugati gyári termeléssel ellentétesen – számos gyár folytat több műszakos termelést, a gyári termelőkapacitások maximális kihasználhatósága érdekében. Ez a közhiedelemmel ellentétben egyáltalán nincs rendkívüli módon megfizetve, ugyanis éppen a „népnemzeti" Orbán kormány volt az, amelyik úgy írta át a Munka Törvénykönyvét, hogy az kizárólag a munkaadók érdekeit képviselje. Éppen a hiper-keresztény, csúcs-populista Orbán kormány volt az, amelyik csökkentette a műszakpótlékokat, hogy a zsidó-német (!) ipari tőkének kevesebbet kelljen fizetnie a magyar munkásoknak...

Ha egy kormány valóban a nép érdekeit és Istent kívánja szolgálni – akkor a vasárnapi munkavégzés teljes tilalmát rendelte volna el, amely kiterjedt volna a gyári munkásokra, a kereskedőkre, kereskedelmi alkalmazottakra egyaránt. Ha pedig ezt nem lehet elérni, gyávaságból, akkor legalább arra kellett volna kötelezni a munkaadói oldalt, hogy a vasárnap végzett munkáért, legalább 300%-os túlórát fizessenek, különösképpen a gyermekeiket nevelő szülőknek. S kizárólag önkéntes alapon lehessen vasárnap munkát végezni!

Kíváncsiak vagyunk, vajon mennyi gyár és kereskedelmi egység lett volna nyitva ilyen feltételekkel.... Jha kérem, hogy egy ilyen rendelkezés kellemetlenül érintette volna a saját tőkéseiket? Nos, az igazság sokszor fáj, de ahogy Tamási Áron fogalmazott: az igazságot is meg lehet szokni! Isten igazságánál pedig nincsen ragyogóbb igazság! A dolgozó néptömegek emberszámba vevése pedig nemzeti sorsparancs, kiváltképp, ahol egy népet újfent jobbágysorba akarnak dönteni!

A hungarizmus számára minden magyar egyaránt fontos! A hungarizmus számára a fizikai munkás nemhogy lebecsülendő, lenézett valaki, hanem a nemzet építője! Szálasi Ferenc – mozgalmunk alapítója – nem véletlenül kérte azt, hogy pártigazolványában a „takácsipari munkás" kifejezés szerepeljen! A Nyilaskeresztes Párt sohasem felejtette el, és utódja, a Hungarista Mozgalom sem fogja soha elfelejteni a munkásemberek, a munkás hivatásrendek iránti kötelességeit! Ez az „alap", Istenhitünkön és becsületünkön túl, amiben jóval fölötte állunk a politikai cirkuszon amely ebben az országban folyik, s árulja ki a magyar munkás vérét és verejtékét idegen erőknek, a Mammon hatalmának!

A Hungarista Mozgalom ismét nemet mond a globális erőknek! És kimondjuk az igazságot is: a szükséges szakmákon kívül (mentők, tűzoltók, rendőrség, honvédség, s talán még kevés) általános tilalom alá essék a vasárnapi munkavégzés! (Ezen szakmák dolgozói pedig kapjanak kiemelt ellenszolgáltatást!) A dolgozó munkás bérét pedig úgy kell megállapítani, hogy az ne szoruljon rá a vasárnapi munkapótlékra (dolgozzanak ám nyugodtan az ateisták, ha akarnak – de őket se lehessen erre kényszeríteni!) s a „melós" kétkezi munkájáért, legalább annyi jövedelemre tegyen szert, hogy ne kerüljön önhibáján kívül se hitelspirálba, s jövedelméből nemcsak puszta élete fenntartására, hanem életminőségének javítására is jusson: a munkásember gyermekének is joga van üdülni a Balatonon, a Tisza-tónál! A munkásember is el tudjon jutni emberhez méltó jövedelméből színházba, moziba, étterembe, s ne elérhetetlen vágyálom legyen számára! S ne kelljen mindezekért vasárnap is dolgozni!

A modern ipari termelés korában, ahol a gépek és robotok segítenek a termelésben, a vasárnapi munka már nem életszükséglet! Ha Nyugaton megoldható a pihenőnap, akkor itt is... Nincsenek háborús idők, hiszen állítólag a „boldog békeidőket" éljük! A megtermelt haszon amúgy sem a nemzet nagy közösségéé, hanem keveseké, többnyire idegen, nagytőkés, banki csoportoké. A mi követelésünk tehát Magyarország felszabadítása a gyarmati sorból! Álláspontunk ezért határozott NEM, mert nem hiszünk a visszavonulás gyáva politikai megfontolásaiban, s a politikai haszonleső kormánnyal és a kalmár-ellenzékkel ellentétben a tisztességes, hiteles, valóban keresztény álláspontot képviseljük továbbra is.

„Szolnoki" – Kitartás.net

http://kitartas.net/2016/04/12/hungarista-allaspont-a-vasarnapi-munkarol

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Reakció blog Reakciós blog ld50 blog emo blog antiszemita náci blog náciblog blogring nyilas blog nyilasblogja nyilas blogja konzervatív web keresztény freeblog főoldal nyilasblog jobboldali blog fasiszta blog cenzúrázott blog aszemita blog szókimondó blog radikális blog ufo blog extrém blog terrorista blogger neonáci blog neonáciblog újfasiszta blog sieg heil blog szélsőséges blog szélsőjobbos blog szélsőjobboldali blog szélsőjobboldali blogger acab alleycat blog zsidó blog antiliberális blog rendszerellenes blog neoliberális, neoliberalizmus, neoliberálisok, mainstream, ortodox, gazdaságpolitika, unortodox, orthodox, unorthodox, Matolcsy, Matolcsyzmus, kurucok, labancok, nemzetközi, nemzeti, gazdaság, pénzügyek, nemzeti érdek, bankok, balliberális, jobboldali, nemzeti radikális, imf, valutaalap, nemzeti bank, jegybank, adósságválság, nyomor, szegénység, bűnözés, hitel, hitelek, bankárok, occupy, 99%, szabad piac, piacbolsevizmus, piacbolsevik, nácizás, kommunistázás, álintellektuális, zsidó zsidók zsidókat zsidóknak náci nácik nácikat náciknak blog blogok blogokat blogoknak hungarista hungaristák hungaristákat hungaristáknak nyilas nyilasok nyilasokat nyilasoknak közgazdaság alternatív közgazdaságtan neoliberális neokonzervatív neoliberalizmus neokonzervativizmus neolib neokon antiszemita antiszemitizmus kommunista ökoszociális harmadikutas fasiszta fasizmus falangista falangizmus nemzeti szocialista nemzeti szocializmus erőforrások gazdaság gazdaságpolitika gazdaságpolitikai nemzeti érdek nemzeti érdekek Reakció Scall Fast SF blog nyilas Szálasi Ferenc nemzeti radikális érzelmű jobboldali politika hírek viccek vicc Reakció Reakciós ld50 industrial goth emo antiszemita náci blog blogring nyilas nem polkorrekt jobbikos jobbik konzervatív keresztény freeblog jobboldali fasiszta cenzúrázott buli fotók árpádsávos zászló rendszerellenes aszemita árpádsáv nemzeti radikális terrorista zsidó blogger neonáci sieg heil szélsőjobboldali szélsőközép acab alleycat magyar holokauszttagadás holokauszt tagadás káosz rend anarchia gonosz jó béke háború erőszak hírek történelem manipuláció hazugság politika pártok hírek fiúk