width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: Reakció blog : a zsidó diaszpóra jelentősége

2007. október 14., vasárnap

Reakció blog : a zsidó diaszpóra jelentősége

Reakció blog : a zsidó diaszpóra jelentősége

“Isten a szétszórtság ajándékát adta nekünk, az Ő Kiválasztott Népének, s éppen ez, , amit mindenki gyengeségünknek tart, bizonyult legfőbb erőnknek, mely most az egész világ feletti uralom küszöbére vezetett bennünket.”

"És nemzetközivé lesz holnapra a világ" - kommunista himnusz, azaz internacionálé

Az a tény, hogy a világ lakosságának alig 1 %-át kitevő, magát zsidónak valló nép - hitének gyakorlásától függetlenül - minden területen nagy hatást gyakorol életünkre, önmagában is igazolja az antiszemitának hazudott lényeglátók zsidókkal kapcsolatos kritikai észrevételeit. :)

Az újkori, neoliberális vadkapitalizmus fejlődésében, az olcsó bérű országokban kizsákmányolást (nálunk meg munkanélküliséget), és ezzel mindenütt nyomort okozó liberalizált világpiac létrejöttében, napjainkban kiteljesedő globalizmusban, ahol a nagytőke zsarolási pozícióban van a -liberalizmus miatt- gyenge állammal szemben, a zsidó hatalomtechnikusok, pénzemberek, közgazdászok, politikusok - túlségosan is meghatározó tényezők.

És ne akarjon egy 1%-os kisebbség uralkodni az egész emberiségen, mert nincs hozzá joga. Pláne, hogy a vallásuk úgy tartja, a nemzsidók nem emberek, és bármit meg lehet velük tenni. Ilyen soviniszta, elvakult cionista barmok kezébe semmi hatalom nem való. Úgyis csak emberiségellenes bűnök elkövetésére használják, mint a zsidó neokonok, irakban és Afganisztánban. (és VANNAK koncentrációs táboraik a jenkiknek, bizony) Mire fel hollókosztoznak akkor, azt hiszik, hülye nép beveszi a hazugságaikat. Magyar embernek több esze van, aztán meglátja a cionisták hazugságait, erre a médiazsidók meg sipárognak, hogy "ántiszemiták a magyarok" pedig csak okosak, és mostmár szerencsére egyre többen, éberek és gyanakvók. Nem véletlenül volt az éberség önmagában is jelszó a harmincas években.

A cionista veszély igenis létezik, akkor, amikor a legfelsőbb bíróság elnöke egy zsidó, a miniszterelnök olyan, mint egy zsidó, a köztársasági elnök zsidó, a főváros főpolgármestere zsidó, a titokminiszter egy zsidó, a pénzügyi miniszter egy zsidó (veres) és még van tovább is.

Ez olyan, mint ha mondjuk Angliában a magyarok nem pincérkednének, meg buszt vezetnének, hanem beházasodnának a kirélyi családba, pártokat alapítanának, és minden hatalmi pozíciót átvennének fokozatosan. Milyen jogon? A zsidók nem azonosulnak a többségi nemzettel, különállnak tőle, félnek tőle, és rendszeresen csőcseléknek, szélsőségesnek hazudják a nekik jogosan ellentmondó, ellent tevő magyar embereket.

http://www.radioislam.org/hongr/cionp.htm/ - CION BÖLCSEINEK JEGYZÕKÖNYVEI

ELŐSZÓ
Az 1922-ben kiadott angol nyelvű változathoz

Magukról a Jegyzőkönyvekről nem kell sok szót ejteni bevezetés gyanánt. 1905-ben Szergej Nyil jelentette meg a 24 jegyzőkönyvet tartalmazó könyvet. Egy példány a British Múzeum tulajdonában van. A könyvön pecsét mutatja a nyilvántartásba vétel dátumát: 1906. augusztus 10. Oroszországban a Kerenszkij rezsim idején az összes fellelhető példányt megsemmisítették, utódai pedig azonnal végrehajtandó halálbüntetéssel sújtottak mindenkit, akinek ez a könyv a birtokában volt. Ez már önmagában is elegendő bizonyítékot szolgáltat arra nézve, hogy a Jegyzőkönyvek valódiak. Természetesen zsidó kiadványok cáfolják valódiságát, ami arra enged következtetni, hogy Nyil professzor esetleg maga ötlötte ki és foglalta össze az egészet saját céljai érdekében.

Mr. Henry Ford, egy 1921. február 17-én, a New York-i Worldben megjelent interjúban a “Cion bölcseinek jegyzőkönyvei”-ről tömören és meggyőzően kifejtette:

“Az egyetlen nyilatkozat, amit a Jegyzőkönyvekről hajlandó vagyok közzétenni az, hogy ezek összhangban vannak a fejleményekkel. Tizenhat évesek, és mindvégig összhangban voltak a világhelyzettel egészen mostanáig. Most is összhangban vannak.”

Csakugyan összhangban vannak!

A Jegyzőkönyvek tartalma Cion uralkodóinak legbensőbb köreiben elhangzott beszédét tárja az olvasó elé. Feltárja a zsidó nemzet több évszázados közös működési tervét, melyet maguk a bölcsek mindig korszerűsítenek. A terv egyes részei vagy kivonatai, mint a bölcsek titkai, az évszázadok alatt többször is kiszivárogtak. A zsidóknak az az állítása, hogy a Jegyzőkönyvek hamisak, már önmagában is valódiságuk beismerése, mert az okmányok tartalmát sohasem próbálják cáfolni, sőt, a leírtak és a beteljesedések között az összefüggés túlságosan szembeszökő ahhoz, hogy azokat mellőzzük, vagy hogy elbagatellizáljuk. Ezt a zsidók is jól tudják és ezért kerülik a szembesítést.

Hol tartották az összejövetelt és kik hirdették ki a Jegyzőkönyveket?

Ezekre a kérdésekre a válasz egy bizonyos fokig feltevésen alapszik, de nagy a valószínűsége annak, hogy 1897-ben, Bázelben, az első cionista kongresszuson tették őket közzé, Theodor Herzl, a modern cionizmus atyjának elnöksége alatt.

Vannak-e közvetett bizonyítékok minderre?

Igen, és ez a bizonyíték nagyon meglepő. Nemrégiben jelent meg Herzl “Naplók” című kötete, amelyből lefordított részletek jelentek meg a “Jewish Chronicle” 1922. július 14-i számában. Herzl beszámol az 1895-ben tett első angliai látogatásáról és ott a Goldsmid ezredessel folytatott beszélgetéséről. Goldsmid keresztényként nevelkedett zsidó, az angol hadsereg tisztje, és szíve szerint örök zsidó nacionalista. Goldsmid azt javasolta Herzl-nek, hogy az angol arisztokrácia kisajátításának és hatalma megsemmisítésének – ezáltal az angol nép kiszolgáltatottságának - legjobb módja az, ha aránytalanul magas adókat vetnek ki a birtokokra. Herzl szerint ez kiváló ötlet volt, és a Hatodik jegyzőkönyvben határozott utasítások vannak erre vonatkozóan!

Az 1906-os angliai választás “liberális” győzelme, amely lényegében zsidó győzelem, a bölcsek számára lehetővé tette, hogy birtokadózási politikájukat megvalósítsák. Következésképp az angol arisztokráciának két lehetősége maradt: vagy eladják birtokaikat a zsidóknak, vagy gyermekeiket zsidókkal házasítják össze.

Herzl “Naplók” című kötetének feljebb említett példája fölöttébb jelentős bizonyítékkal szolgál arra, hogy létezik egy zsidó világ-összeesküvés és hogy a Jegyzőkönyvek valódiak. Az intelligens olvasó a jelenlegi történelem ismereteiből és saját tapasztalataiból is megerősítheti minden sorának valódiságát. Ennek fényében tanulmányozhatja ezt az embertelen dokumentumot.

KIK AZOK A BÖLCSEK?

Tulajdonképpen kik azok a Cion bölcsei, kérdezhetnénk? Kijelentéseiket maguk a zsidók úgy hirdetik egymás között, mint keresztények az evangéliumot.

Van egy másik nagyon jelentős körülmény. Dr. Weizmann, Herzl jelenlegi utóda, mint a cionista mozgalom vezére, 1920. október 6-án, Hertz főrabbi tiszteletére adott búcsúztató banketten idézett a Jegyzőkönyvekből. A főrabbi birodalmi körútra indult – ez Őfelsége, a Walesi Herceg birodalmi körútjának afféle zsidó változata. Dr. Weizmann a bölcsektől származó következő idézetet mondta: “A jóságos oltalom, melyet Isten a zsidók javára cselekedett az, hogy az egész világon szétszórta őket.” (Jewish Guardian, 1920. október 8.)

Egy nagy embertől hadd idézzek valamit :

"Vannak igazságok, amelyek annyira kézenfekvõk, hogy az emberek nagy része talán éppen ezért nem látja vagy legalábbis nem ismeri fel õket. Az ilyen sarkalatos igazságok mellett néha vak módjára elhalad, észre sem veszi, és nagyon csodálkozik, ha valaki egyszer felhívja reájuk figyelmét. Százezrével hevernek a világon a kolumbusztojások, csak az a baj, hogy kevés a Kolumbusz."

Az idézet innen származik, amúgy :

http://www.radioislam.org/historia/hitler/mkampf/hun/11.htm/

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Reakció blog Reakciós blog ld50 blog emo blog antiszemita náci blog náciblog blogring nyilas blog nyilasblogja nyilas blogja konzervatív web keresztény freeblog főoldal nyilasblog jobboldali blog fasiszta blog cenzúrázott blog aszemita blog szókimondó blog radikális blog ufo blog extrém blog terrorista blogger neonáci blog neonáciblog újfasiszta blog sieg heil blog szélsőséges blog szélsőjobbos blog szélsőjobboldali blog szélsőjobboldali blogger acab alleycat blog zsidó blog antiliberális blog rendszerellenes blog neoliberális, neoliberalizmus, neoliberálisok, mainstream, ortodox, gazdaságpolitika, unortodox, orthodox, unorthodox, Matolcsy, Matolcsyzmus, kurucok, labancok, nemzetközi, nemzeti, gazdaság, pénzügyek, nemzeti érdek, bankok, balliberális, jobboldali, nemzeti radikális, imf, valutaalap, nemzeti bank, jegybank, adósságválság, nyomor, szegénység, bűnözés, hitel, hitelek, bankárok, occupy, 99%, szabad piac, piacbolsevizmus, piacbolsevik, nácizás, kommunistázás, álintellektuális, zsidó zsidók zsidókat zsidóknak náci nácik nácikat náciknak blog blogok blogokat blogoknak hungarista hungaristák hungaristákat hungaristáknak nyilas nyilasok nyilasokat nyilasoknak közgazdaság alternatív közgazdaságtan neoliberális neokonzervatív neoliberalizmus neokonzervativizmus neolib neokon antiszemita antiszemitizmus kommunista ökoszociális harmadikutas fasiszta fasizmus falangista falangizmus nemzeti szocialista nemzeti szocializmus erőforrások gazdaság gazdaságpolitika gazdaságpolitikai nemzeti érdek nemzeti érdekek Reakció Scall Fast SF blog nyilas Szálasi Ferenc nemzeti radikális érzelmű jobboldali politika hírek viccek vicc Reakció Reakciós ld50 industrial goth emo antiszemita náci blog blogring nyilas nem polkorrekt jobbikos jobbik konzervatív keresztény freeblog jobboldali fasiszta cenzúrázott buli fotók árpádsávos zászló rendszerellenes aszemita árpádsáv nemzeti radikális terrorista zsidó blogger neonáci sieg heil szélsőjobboldali szélsőközép acab alleycat magyar holokauszttagadás holokauszt tagadás káosz rend anarchia gonosz jó béke háború erőszak hírek történelem manipuláció hazugság politika pártok hírek fiúk