width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: Mi volt a baj a Bokros csomaggal

2008. április 15., kedd

Mi volt a baj a Bokros csomaggal

Mi volt a baj a Bokros csomaggal?

Most, hogy újra hallatta a hangját a zsidaj Bokros, sőt, a mszp neoliberálisai egy Simon nevű (Bokrosnál is rosszabb) zsidót akarnak a Fletó helyébe, aktuálissá vált ez a kis írás.

A Bokros-csomag lényege a két év alatt végrehajtott közel 20%-os reálbér-csökkentés volt.

Az újra aktív és gátlástalanul javaslatokat gyártó "meg nem értett" közgazdász most az államháztartási reformot erőlteti, ami ha lefordítjuk magyarra, az egészségügy az oktatás, a nyugdíjrendszer privatizációját jelenti. Ennek következménye pedig megint az életszínvonal jelentős esése, az civilizációs vivmányok felszámolása lesz. Kikerülhetetelenül!

Válasz Bokros Lajos újabb terveire - Romlásba döntő jó tanácsok

Rohan az idő, már a Bokros-csomag is tízéves. Az évforduló alkalmat adott Bokros Lajos kitüntetésére, amit szégyenlősen nem vett át, ám mivel szívügye a magyar gazdaság a Népszava (2005. ápr. 2) jóvoltából jó tanácsokkal látta el a hazát.

Bokros mindenek előtt reformokat javasol és fájlalja, hogy az elmúlt tíz évben nem születtek "igazi" reformok. A "reform" szó a magyar fülnek általában pozitívan hangzik, hiszen az iskolában sokat tanult a XIX. század elejei reformkorról, arról, hogy azok, akiket a magyar történelem a nagyja között tart számon, hogyan igyekeztek az ország előrehaladását segíteni.

Csakhogy a Bokros által javasolt reformok valami egészen mást jelentenek, mint amit Kossuth és Széchenyi korában értettek reformokon.

Amit ő javasol, annak nincs sok köze a magyar gazdaság és társadalom konkrét problémáihoz. Amit mond az nem más, mint a neoliberális gazdaságfilozófia szabványszövege, amit e hit terjesztői, mindenek előtt a Világbank és a Nemzetközi Valutaalap munkatársai a világ kétszáz országában helytől, időtől, gazdasági helyzettől és mindenféle konkrét adottságoktól függetlenül javasolnak. Ezt gúnyolta ki Joseph Stiglitz, aki valaha a Világbank fő közgazdásza volt (persze nem saját intézményére, hanem a Valutaalapra vetítve), amikor a "Globalizáció és visszásságai" című könyvében arról írt, hogy a Valutaalap ország-tanulmányai minden országra ugyanazt tartalmazzák, csak az ország-neveket cserélik ki a szövegben egy "replace" utasítással.

Tudni kell még, hogy a közgazdászoknak valójában fogalmuk nincs arról, hogy működik egy gazdaság, ez azonban nem akadályozta meg őket abban, hogy Adam Smith-től Milton Friedman-ig az elmúlt bő két évszázad során számos elméletet gyártsanak róla. Ennek egyik gyöngyszeme a monetarizmus, vagy más néven a neoliberális gazdasági elmélet. Nevéből már következik, hogy valaminek a megújítása, mégpedig éppen annak a liberális gazdaságpolitikának, amely Woodrow Wilson elnöksége idején az Egyesült Államokat történelme legmélyebb gazdasági válságába sodorta.

Az elmélet felújítása Hilary Clinton szerint (lásd a könyvében: Élő történelem) azzal függ össze, hogy az amerikai jobboldal Goldwater 1964-es választási veresége után át akarta formálni az amerikai közvéleményt és bő kézzel elkezdte finanszírozni az olyan konzervatív agytrösztöket, mint a Heritage Foundation, a Cato Institute vagy a Hoover Center. A várt hatás nem is maradt el: tömegével láttak napvilágot a korábbi keynes-i gazdaságpolitikát, az állam gazdasági szerepét, továbbá a jóléti állam eszméjét támadó cikkek, tanulmányok.

Az elmélet népszerűségét egyszerűségének és gyakorlatiasságának köszönheti. Milton Friedman, a neoliberális hit pápája szerint "csak a pénz számít" és ezt, különösen fizetés előtti napokban, kevesen vitatnák. Az elmélet azt tartja, hogy a szabad piac tökéletesen működik és ha ebbe a harmóniába az állam beavatkozik, akkor azzal csak bajt okozhat. Különösen nagy károkat okoznak az adók. Ha az adó szint kisebb, akkor egyre több vállalkozó kezd vállalkozni és a gazdaság fellendül. Ezt hívják - kínálati - politikának. A munkanélküliek is csak magukat és a szakszervezeteket okolhatják bajukért, mert túl magas béreket és egyéb szociális juttatásokat követelnek, emiatt azután nem kellenek a vállalkozóknak. Ha a munkaerőpiacot rugalmasabbá teszik, vagyis a béreket a szociális juttatásokat csökkentik, a munkaidőt kiterjesztik, akkor csökkenni fog a munkanélküliség. Az általános betegbiztosítás és nyugdíjrendszer is rossz, mert a nemtörődömmé teszi az embereket. Ha magánbiztosításon, magán nyugdíjpénztáron keresztül történik a biztosítás, akkor mindenki igyekszik gondoskodni magáról. Tehát meglévő állami rendszereket (egészségügyet, nyugdíjrendszer) privatizálni kell. Az állam egyébként is rossz tulajdonos, nem tudja a reá bízott vagyont hatékonyan működtetni, ezért az állami tulajdont privatizálni kell, előbb a termelő vállalatokat, majd az olyan szolgáltatásokat is, mint a hírközlés, vasúti közlekedés, vízellátás. De, ha még ennek hatására sem lendül fel a gazdaság, akkor az egészségügy privatizációja jön sorra. Persze lehet, hogy e politika hatására a jövedelemkülönbségek nőnek, de a szegények mégis jobban járnak, mert a gazdagok növekvő fogyasztása "lecsorog" hozzájuk és javítja helyzetüket. Ez tehát az a filozófia, amely alapján a mi Bokros Lajosunk is összeállította csomagját, illetve adja tanácsait.

E gazdaságpolitika legfőbb haszonélvezője a multinacionális tőke mert az elmélet alkalmazása (a kereskedelem és a tőkeáramlás liberalizálása révén) szabad hozzáférést biztosít az egyes országok piacaihoz és nyersanyagforrásaihoz. Éppen most folyik a harc a XXI. század stratégiai terméke, az édesvízkészletek feletti ellenőrzés megszerzésérért, úgy, ahogy az a XX. században az olaj esetében történt.

E változások mögött az húzódik meg, hogy a második világháborút követő három évtizedben a társadalom egyes rétegei között fennálló hatalmi egyensúly mára teljesen megbomlott. A "népet" képviselő szakszervezetek ereje jelentősen meggyengült, ami annak a következménye, hogy a technológiai fejlődés következtében megszűntek a nagyüzemek, amelyekben a dolgozók szervezése és mozgósítása viszonylag könnyű volt. Nincsenek más szervezetek sem, amelyek a szakszervezetek szerepét átvehették volna, tulajdonképpen egy szervezetlen és növekvő számban csonka családokból, egyedülállókból álló "törmeléktársadalom" alakult ki, amely nem képes a multinacionális tőke elleni védekezésre.

Ugyanakkor a nemzetközi pénztőke vezető köreiből, a multinacionális vállalatok menedzseri köréből, a hozzájuk csatlakozó felső vállalatvezetői rétegből, az értelmiség egy részéből és politikusokból kialakult "elit" elfelejtette, vagy soha nem is járt a fejében az, amit Kennedy mondott beiktatásakor: "Ha egy szabad társadalom, nem tudja azokat a sokakat megsegíteni, akik szegények, nem tudja megvédeni azon keveseket sem, akik gazdagok". (If a free society cannot help the many who are poor, it cannot save the few who are rich.)

Így nem igen lehet csodálni, hogy a fejlett országok többségében, különösen a nyugat-európai országokban, napirendre került a jóléti állam lebontása, amely a Bokros Lajos által is javasolt, egészségügyi, államháztartási, nyugdíj, munkaerő-piaci és hasonló "reformok" segítségével megy végbe.

A multinacionális vállaltok előtti utat simára hengerlő két szervezet a Világbank és a Nemzetközi Valutaalap arra kényszerítette a hetvenes évek kőolajválsága miatt eladósodott országokat, hogy a további hitelek fejében nyissák meg piacaikat, liberalizálják gazdaságaikat. Ahol e tanácsot megfogadták, ott az eredmény az adott ország gazdaságára nézve katasztrófális volt, mert a multinacionális tőke lerombolta a helyi gazdaságokat. Ennek iskolapéldája Magyarország, de hatalmas károkat szenvedett számos latin-amerikai és afrikai ország is.

Neoliberális gazdaságpolitika jellemzi az Európai Uniót is és bár még nem okozott akkora károkat, mint a fejlődő országokban, de jelentősen hozzájárul a tagországok gazdaságának lassulásához, gyakorlati stagnálásához. A munkanélküliség tíz százalék körül stabilizálódott és a térség a nemzetközi versenyben egyre inkább lemarad. A hruscsovi tirádákra emlékeztető lisszaboni deklaráció, amely 2010-re az Egyesült Államok utolérését tűzte ki célul, a köznevetség tárgyává vált. Az uniós propaganda a "tudás alapú gazdaságról" (knowledge based economy), meg élethossziglani tanulásról (life long learning) beszél, azt sugallva, hogy aki tanul, az munkát is kaphat. Ezzel szemben a valóság az, hogy az úgynevezett "relocating" (áthelyezés) és "outsorcing" (kihelyezés) keretében a multinacionális vállalatok nem csak az egyszerű szakmunkát, de még a magas képzettségű munkát is kihelyezik. Indiában ugyanis a mérnök is tizedannyiba kerül, mint mondjuk Németországban, és mi több, jobban tud angolul.

Magyarország helyzete annyival rosszabb, mint az Unió többi országaié, hogy igen nagymértékű a gazdaság külső eladósodottsága és egyensúlytalansága. A rendszerváltás kezdetén a külkereskedelmi mérleg még egyensúlyban volt, a piacnyitás és privatizálás következtében azonban az ország nagyrészt elvesztette belső és külső piacait (elfoglalták a multinacionális cégek) és hatalmas méretű áruforgalmi hiány alakult ki. 1993-94-re ez a hiány megközelítette a négymilliárd dollárt és az exportnak közel negyven százalékát, ami rendkívül magas, a válságban lévő afrikai és latin-amerikai országokra jellemző arány. Ezt a túrizmus többlete nem kompenzálhatta, mert az éppen csak arra volt elég, hogy kamatfizetéseket fedezze. Nyilvánvalóvá vált, hogy ezt így nem lehet folytatni, ekkor jött a Bokros-csomag.

Mit csinált a Bokros-csomag, amelynek hatására Magyarország " Bokros szerint ""nagyon rövid idő alatt túljutott a krízisen"?

Jelentősen leértékelte a forintot és nagymértékben csökkentette a költségvetési kiadások reálértékét. Ennek hatására az 1995.-ik évben az export erőteljesen az import alig nőtt és az egyensúlyi helyzet javult, de semmi sem oldódott meg, mert a leértékelés önmagában nem javítja egy gazdaság versenyképességét, csak átmenetileg jelent egyensúlyjavító hatást azután a felgyorsuló infláció megint csak visszaállítja az eredeti helyzetet. A két év alatt végrehajtott közel 20%-os reálbér-csökkentést sem lehetett folytatni és 1996-től a külkereskedelmi mérleg újból romlani kezdett.

A bajokat azonban átmenetileg eltakarta, hogy a magas reálkamatlábak és a privatizáció miatt beáramló tőke fedezte a fizetési mérleg hiányát. Látszólag a gazdaság is fellendült, mert a GDP növekedése 1997 és 2002 között elérte a négy-négy és fél százalékot. E növekedés azonban szinte kizárólag a vámszabadterületre bejött multinacionális cégeknek volt köszönhető, amelyeknek azon kívül, hogy a munkaerő két százalékát foglalkoztatták semmi közük nem volt, és ma sincs a magyar gazdasághoz (leegyszerűsítve: a távol-keleti leányvállalataiknál legyártott alkatrészeket Magyarországon szereltetik össze, és a készterméket a német piacon értékesítik kihasználva ily módon az olcsó kínai és magyar munkabéreket). A magyar gazdaság valójában valahol az 1993-as szinten stagnált és stagnál ma is.

A multinacionálisok tevékenységével statisztikailag összemosott "teljesítmény" azonban mintegy öt évig eltakarta az egyre növekvő bajokat, amelyek az elmúlt két évben elemi erővel jöttek a felszínre. Az ország már mindent eladott, amit tudott, a multinacionálisok is felvásároltak már mindent, ami kellett nekik (talán a termőföldet kivéve) és felhasználták a képzett és olcsó munkaerőt. A befektetések tehát lecsökkentek, de ami még nagyobb baj, hogy elkezdték kivonni a profitjukat. Az elmúlt évben a fizetési mérleg hiánya (ami a kereskedelmi mérleg, a túrizmus és a befektetéseken realizált jövedelmek egyenlegeinek összege) elérte a kilencmilliárd dollárt, ami az ország GDP-jének több mint 10%-a, ez óriási szám, de ha az exporthoz viszonyítjuk, és ahhoz kell, hiszen végső soron csak abból kell ellentételezni, akkor az arány még rosszabb, magyar vállalatok exportjának felét teszi ki. Csak a korábbi tőkebefektetéseken hat milliárd dollár jövedelem áramlott ki az elmúlt évben az országból, a magyar vállalatok exportjának egynegyede. A hiányt fedezendő újra jelentős mennyiségű hiteleket kellett felvenni. Ez a helyzet nyilván fenntarthatatlan, a kérdés az, hogy mit lehet és kell tenni?

Bokros megoldásként az államháztartási reformot ajánlja. Az államháztartási reform, ha lefordítjuk magyarra, az egészségügy az oktatás, a nyugdíjrendszer privatizációját jelenti, ami a társadalom jelentős rétegeinek teljesen reménytelen helyzetbe hozásával könnyíthet ugyan a költségvetés helyzetén, de nem oldja meg az alapproblémát, az export és import egyensúlyhiányát. A neoliberális közgazdászok, egy a nemzetgazdasági jövedelemfolyamatokra felírt azonosság, az úgynevezett ikerdeficit, téves olvasata miatt, úgy tartják, hogy a költségvetési hiány csökkentésével a fizetési mérleg hiánya is csökkenthető. Minden gondolkodó ember előtt ugyanakkor világos kell hogy legyen, hogy mondjuk az egészségügyre, vagy oktatásra fordított összegek csökkentésével nem lehet elérni azt, hogy a technikai felszereltség tekintetében a nyugati versenytársaiknál sokkal gyengébb, tőkehiányos, helyismerettel, marketingre fordítható erőforrásokkal és hasonló piacszerző eszközökkel nem rendelkező hazai vállalatok exportképességüket lényegesen növeljék.

Itt a Bokros által ajánlott másik eszköz, az adócsökkentés sem segít, mert eltekintve költségvetési hiányt növelő hatásától, javít ugyan a vállalatok helyzetén, de versenyképességüket alapvetően nem változtatja meg. Az adócsökkentés csak abban, a neoliberális közgazdasági tankönyvekben létező, esetben segítené a vállalatokat és hatna a fizetési mérleg egyensúlya irányába, ha a piacon több-kevésbé azonos erejű vállalatok lennének. De mindenki tudja, hogy nem ez a helyzet, a piacokat a nagy nemzetközi monopóliumok uralják, ahol a kellő tőkeerővel nem rendelkező vállalatoknak nincs esélyük. A Bokros által hangoztatott javaslatok megfogadása néhány évvel ugyan megint arrébb tolhatná a közvetlen válság (alapvető fizetési problémák) kibontakozását, de az újabb, hatalmas társadalmi áldozatokat kívánó "reformok" árán csak a problémák heveny jelentkezését toljuk ki néhány évvel. Amit Magyarország piacképessége növelése érdekében tehet, az, az Unióhoz való csatlakozással kapcsolatos 9. jegyzőkönyv 26. pontjának kihasználása. Ez az érvényben lévő megállapodás a következőket mondja ki:

"(1) Legfeljebb 2004. május 1-jét követő harmadik év végéig, amennyiben a gazdaság bármely ágazatában súlyos és tartósnak mutatkozó, illetve egy adott térség gazdasági helyzetének komoly romlásával fenyegető nehézségek merülnek fel, az új tagállam felhatalmazást kérhet arra, hogy a helyzet orvoslása és az érintett ágazatnak a belső piaci gazdasághoz történő hozzáigazítása érdekében védintézkedéseket tegyen."

Ami Magyarországon a csatlakozással kapcsolatos piacnyitás kapcsán végbement, az kimeríti a fenti tényállást, piacaink nagy részét épp német és francia cégek foglalták el. Ezt kell tudni megmagyarázni az Európai Unió vezetőinek, letéve mellé persze azokat a jól átgondolt intézkedéseket is, amelyek a hazai piacok és termelők védelmét, továbbá a hazai vállalatok piacképességének erősítését szolgálják.

Nekünk, hogy egyensúlyt teremtsünk ugyan olyan mértékű piac kell mint amekkorát átadtunk. Mindaddig tehát, amíg a kereskedelmi mérleg egyensúlyba nem kerül, szükségünk van különleges eszközökre, megfelelő piaci kvótákra és egyéb az egyensúly irányába mutató intézkedésekre.

Sajnos azonban ilyenfajta politika kidolgozására a magyar kormány aligha képes. Az elmúlt két évtizedben ugyanis a gazdasági minisztériumok vezető posztjait a neoliberális közgazdasági hittan képviselőivel töltötték fel, akik nem csak, hogy nem ismerik a magyar gazdaságot, de meggyőződésük, hogy nem is kell ismerniük, hiszen a piac az említett problémákat majd magától megoldja, legfeljebb az adókat kell kissé csökkenteni. A hazai lapok közgazdasági tárgyú cikkeiben nyoma sincs annak, hogy az akár közgazdasági szakírók tisztában lennének a magyar gazdaság szerkezetével, az egyensúlytalanság okaival. Jellemzően adóreformról, nyugdíjreformról esetleg az egészségügy privatizációjáról szólnak, és nem arról, hogy mik a fizetési mérleghiány összetevői és mi húzódik meg mögöttük.

Ilyen körülmények között a gazdasági helyzet folyamatos romlása, az ország további jelentős eladósodása természetes jelenség, és, ha a Bokros-féle javaslatok stabilizálhatják is egy-két évre a helyzetet, nem jelentenek tartós megoldást, sőt pont a tartós megoldások kereséséről terelik el a figyelmet.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Reakció blog Reakciós blog ld50 blog emo blog antiszemita náci blog náciblog blogring nyilas blog nyilasblogja nyilas blogja konzervatív web keresztény freeblog főoldal nyilasblog jobboldali blog fasiszta blog cenzúrázott blog aszemita blog szókimondó blog radikális blog ufo blog extrém blog terrorista blogger neonáci blog neonáciblog újfasiszta blog sieg heil blog szélsőséges blog szélsőjobbos blog szélsőjobboldali blog szélsőjobboldali blogger acab alleycat blog zsidó blog antiliberális blog rendszerellenes blog neoliberális, neoliberalizmus, neoliberálisok, mainstream, ortodox, gazdaságpolitika, unortodox, orthodox, unorthodox, Matolcsy, Matolcsyzmus, kurucok, labancok, nemzetközi, nemzeti, gazdaság, pénzügyek, nemzeti érdek, bankok, balliberális, jobboldali, nemzeti radikális, imf, valutaalap, nemzeti bank, jegybank, adósságválság, nyomor, szegénység, bűnözés, hitel, hitelek, bankárok, occupy, 99%, szabad piac, piacbolsevizmus, piacbolsevik, nácizás, kommunistázás, álintellektuális, zsidó zsidók zsidókat zsidóknak náci nácik nácikat náciknak blog blogok blogokat blogoknak hungarista hungaristák hungaristákat hungaristáknak nyilas nyilasok nyilasokat nyilasoknak közgazdaság alternatív közgazdaságtan neoliberális neokonzervatív neoliberalizmus neokonzervativizmus neolib neokon antiszemita antiszemitizmus kommunista ökoszociális harmadikutas fasiszta fasizmus falangista falangizmus nemzeti szocialista nemzeti szocializmus erőforrások gazdaság gazdaságpolitika gazdaságpolitikai nemzeti érdek nemzeti érdekek Reakció Scall Fast SF blog nyilas Szálasi Ferenc nemzeti radikális érzelmű jobboldali politika hírek viccek vicc Reakció Reakciós ld50 industrial goth emo antiszemita náci blog blogring nyilas nem polkorrekt jobbikos jobbik konzervatív keresztény freeblog jobboldali fasiszta cenzúrázott buli fotók árpádsávos zászló rendszerellenes aszemita árpádsáv nemzeti radikális terrorista zsidó blogger neonáci sieg heil szélsőjobboldali szélsőközép acab alleycat magyar holokauszttagadás holokauszt tagadás káosz rend anarchia gonosz jó béke háború erőszak hírek történelem manipuláció hazugság politika pártok hírek fiúk