width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: Lobbidemokrácia vs nemzeti szocializmus

2008. augusztus 3., vasárnap

Lobbidemokrácia vs nemzeti szocializmus

Lobbidemokrácia vs nemzeti szocializmus

Német gondolatok a demokráciáról

A National Journal-ról fordított írás alapján írt cikkünk a demokráciáról.

Az NDK (Német “Demokratikus” Köztársaság) idején gyakran hangoztatták az állam bölcs vezetői az emberéleteket is követelő vasfüggöny és az elnyomásra épülő rendszer árnyékában, hogy kerül, amibe kerül, megvédik a demokráciát az antidemokratikus nyugati hatalmaktól. Sokba is került.

Aztán jött a rendszerváltozás és csiribí-csiribá, na mit hallunk már megint? A demokráciát mindenáron meg kell védeni a demokrácia ellenségeitől. Wolfgang Schäuble német belügyminiszter például úgy szeretné megőrizni a polgárok alapjogait, hogy korlátozza azokat. Na ezt most tessék próbálni megérteni!

A Német Szövetségi Köztársaságnak a demokráciára irányuló védelme leginkább abból áll, hogy mindenkit üldöz, aki ellentmond a második világháború győztes nagyhatalmai propagandájának. Évente több mint 10.000 német kényszerül politikai üldöztetést elszenvedni azért, mert a multikulti nyomorát, az izraeli-lobbit kipellengérezi és a német történelemről kitalált hazugságokat helyreteszi.

Németország lobbi-demokráciája elsősorban a "szélsőjobboldaliaktól" és "neonáciktól" érzi magát fenyegetve. Ezért aztán folyamatosan tiltják be a különböző egyesületeket és csoportokat. Egy NS-párt létrehozása Németországban természetesen úgy, ahogy van, be van tiltva. Amerre csak néz az ember a "demokratikus" Németországban: betiltások, üldözések, a polgárok megfigyelése.

A demokrácia az, amit a nép akar, hiszen a szó lefordítva maga is “népuralmat” jelent. Ha azonban a demokrácia népuralmat jelent, miért van például betiltva az NSDAP? Ha a német nép történetesen egy ilyen utódpártot szeretne, akkor ezt a megnyilvánuló népakaratot az ország hatalmasainak el kellene fogadniuk. Ez lenne a demokrácia. Ha a nép meg úgysem akarna NS-pártot, akkor az egész betiltósdi eleve szükségtelenné válna.

Az NPD-t például – ami Németország jelenleg egyetlen létező szabad szellemű pártja -, “alkotmányellenesnek” bélyegeznek, üldöznek, a választásokon való részvételét pedig gyakorlatilag megakadályozzák. Ha vannak alkotmányellenes pártok, akkor azok maguk a rendszer-pártok. Vegyük csak sorban:

- Ki törölte el a szabad véleménynyilvánítást? Nem az NPD.
- Ki üldözteti a másképpen gondolkodókat? Nem az NPD.
- Ki rendeli el az egész nép felügyeletét és megfigyelését? Nem az NPD.
- Ki kényszeríti az embereket arra, hogy hazudjanak a saját történelmükről? Nem az NPD.
- Ki tilt meg népszavazásokat fontos kérdésekben? Nem az NPD.
- Ki szentesíti pártok és egyesületek betiltását? Nem az NPD.

A győztes hatalmak szája íze szerint létrehozott demokráciák a polgárokat valójában nem tekintik nagykorúnak. Így azonban nincs is szükség demokráciára, ha az embereknek úgyis diktálni kell, hogy mit akarjanak. Ugyanígy választásokra sincsen szükség. Ha a polgároknak úgyis azt kell választaniuk, amit a hatalom birtokosai előkészítettek neki, akkor őszintébb lenne, ha amazok rendeletekkel, nyílt diktatúrával uralkodnának. Akkor legalább nem kellene senkinek tapogatóznia a demokrácia csapdájában. Mindenki szépen tartaná a száját, ahelyett, hogy beleesne a szabad véleménnyilvánítás hazugságának csapdájába és ezért a börtönben kellene magát találnia.

Ha valaha volt is olyan rendszer Németországban, ami magát demokratikusnak nevezhetné, az Adolf Hitler diktatúrája volt - áll a National Journal cikkében. Hitler demokratikusan került hatalomra és demokratikus parlament hatalmazta fel arra, hogy felszámolja az országban uralkodó nyomort (Felhatalmazási törvény - "Ermächtigungsgesetz"). Jellemző módon, ezután az alapjaiban is demokratikus megbízatás után mindössze egy nappal (1933 március 24.) a világ zsidósága nemcsak Hitlernek, hanem az egész német népnek hadat üzent. Ezt nevezik lobbi-demokráciának.

Hitlert, amellett, hogy ezután többször is megerősítették pozíciójában, a nép valóban szerette is (egy darabig... - a szerk.). El tudja ezt mondani magáról egy Andrea Merkel, aki még amellett is, hogy női kancellár, sok mindent kap a néptől, csak nem szeretetet. A mai Németország demokráciájával ellentétben a Vezér és Birodalmi Kancellár minden, a jövőt érintő intézkedés kapcsán kikérte a nép véleményét népszavazás formájában.

Nos, a lobbi-demokrácia értelmezése szerint Adolf Hitler valóban antidemokrata volt. Vizsgáljuk meg ezt azonban egy kicsit közelebbről! Hitlert maga a nép akarta Vezérnek. A hatalmat legálisan tartotta a kezében, mert azt rá a nép ruházta. Hitler abban az értelemben, hogy nem akarta, hogy egy lobbi-demokrata csoport vezesse pórázon a politikusokat, valóban antidemokratikus volt. De két teljesen különböző dologról van szó, ezt látnunk kell: Hitler a néptől kérte és kapta a hatalmat, míg a lobbicsoportok a saját érdekeik szolgálatába állítják a hatalomgyakorlást, demokratikusnak hazudva azt.

Maga Hitler nevezte a lobbi uralmát diktatúrának, ami valóban az is, hiszen a lobbi nem enged beleszólást a polgároknak, amikor ő a politikusokat irányítja. Idézet a Welt egy 2008. május 22.-ei cikkéből: "Szinte hihetetlen: Hitler a 'Mein Kampf' című könyvében az ellenállást hangsúlyozta egy diktatórikus uralmi rendszer ellenében. [...]

'Állami autoritásnak mint öncélúságnak nem szabad lennie, mivel ebben az esetben a Földön minden zsarnoki rendszer megtámadhatatlan és szentesített lenne. Ha egy kormány eszközeinek segítségével egy népet a pusztulása felé visz, akkor a nép minden egyes tagjának a lázadás nemcsak joga, hanem kötelessége.'

Ennél egyértelműbben nem lehet kifejezni a diktatórikus rendszerek elleni ellenállás joga melletti kiállást. A fenti két mondat mindenekelőtt szerzőjük személye miatt figyelemre méltó: éppen Adolf Hitlertől származnak és a 'Mein Kampf' egykötetes 'népi kiadásának' 104. oldalán olvashatóak."

Olyan hazug rendszerben élünk tehát, ahol üldöznek és zaklatnak, börtönbe vetnek minket, ha kimondunk néhány szót, ami a lobbi érdekeivel ellentétes. Ilyen állapotok uralkodnak abban a rendszerben, amit demokráciának neveznek.

(Szent Korona Rádió - Krisz, a National Journal nyomán)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Reakció blog Reakciós blog ld50 blog emo blog antiszemita náci blog náciblog blogring nyilas blog nyilasblogja nyilas blogja konzervatív web keresztény freeblog főoldal nyilasblog jobboldali blog fasiszta blog cenzúrázott blog aszemita blog szókimondó blog radikális blog ufo blog extrém blog terrorista blogger neonáci blog neonáciblog újfasiszta blog sieg heil blog szélsőséges blog szélsőjobbos blog szélsőjobboldali blog szélsőjobboldali blogger acab alleycat blog zsidó blog antiliberális blog rendszerellenes blog neoliberális, neoliberalizmus, neoliberálisok, mainstream, ortodox, gazdaságpolitika, unortodox, orthodox, unorthodox, Matolcsy, Matolcsyzmus, kurucok, labancok, nemzetközi, nemzeti, gazdaság, pénzügyek, nemzeti érdek, bankok, balliberális, jobboldali, nemzeti radikális, imf, valutaalap, nemzeti bank, jegybank, adósságválság, nyomor, szegénység, bűnözés, hitel, hitelek, bankárok, occupy, 99%, szabad piac, piacbolsevizmus, piacbolsevik, nácizás, kommunistázás, álintellektuális, zsidó zsidók zsidókat zsidóknak náci nácik nácikat náciknak blog blogok blogokat blogoknak hungarista hungaristák hungaristákat hungaristáknak nyilas nyilasok nyilasokat nyilasoknak közgazdaság alternatív közgazdaságtan neoliberális neokonzervatív neoliberalizmus neokonzervativizmus neolib neokon antiszemita antiszemitizmus kommunista ökoszociális harmadikutas fasiszta fasizmus falangista falangizmus nemzeti szocialista nemzeti szocializmus erőforrások gazdaság gazdaságpolitika gazdaságpolitikai nemzeti érdek nemzeti érdekek Reakció Scall Fast SF blog nyilas Szálasi Ferenc nemzeti radikális érzelmű jobboldali politika hírek viccek vicc Reakció Reakciós ld50 industrial goth emo antiszemita náci blog blogring nyilas nem polkorrekt jobbikos jobbik konzervatív keresztény freeblog jobboldali fasiszta cenzúrázott buli fotók árpádsávos zászló rendszerellenes aszemita árpádsáv nemzeti radikális terrorista zsidó blogger neonáci sieg heil szélsőjobboldali szélsőközép acab alleycat magyar holokauszttagadás holokauszt tagadás káosz rend anarchia gonosz jó béke háború erőszak hírek történelem manipuláció hazugság politika pártok hírek fiúk