width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: "Áldozatként nem kellett az embernek szükségszerűen antiszemitává válnia?""

2013. november 8., péntek

"Áldozatként nem kellett az embernek szükségszerűen antiszemitává válnia?""

Az antiszemétizmus valóságos tapasztalatból fakadt akkor is - most is,
és nem holmi öncélú gyűlölködés miatt vagy egyéb alaptalan
előítéletből. Mondjuk aki egyszer bizalmat megelőlegezve póruljárt
velük, a továbbiakban már nem bízott meg zsidókban - nehogy már baj
legyen ha nem hagyja magát becsapni az ember. Se üzletben, se
politikában. Igen, ez vonatkozik a mostani politikai pártokra is, még
részben a Fideszre is. Csak a Jobbik!

"Ön nagyon plasztikusan írja le, hogyan vettek fel elszegényedett
parasztok tömegesen minimális hiteleket uzsorásoktól heti 10
százalékos kamatra, és hogyan vonszolták őket bíróság elé
fizetésképtelenség miatt és tették nincstelenné mohó ügyvédek. Az
uzsorások és az ügyvédek mind zsidók voltak, az áldozatok többnyire
magyarok. Áldozatként nem kellett az embernek szükségszerűen
antiszemitává válnia?"

Levél Mesterházy Attilának

Bayer Zsolt

2013. november 8., péntek

Elnök Úr!

Varsó egyik külvárosában, pontosabban a Bieloleka kerületben áll egy
emlékmű. Vörös márványból készült háttér előtt bronzalak ül: O'sváth
László. Kolozsvárott végezte jogi tanulmányait, majd a
Belügyminisztérium köztisztviselője lett. 1938-ban ő kapta az egyik
legfontosabb feladatot: a menekültek befogadásának, ellátásának,
Nyugatra menekítésének megszervezését. A varsói emlékmű felirata így
hangzik:

"A magyar-lengyel történelmi barátság elkötelezettje, több mint 130
ezer lengyel menekült befogadásának, ellátásának és Nyugatra
segítésüknek megszervezője 1939 és 1943 között, szembeszállva a
szélsőjobb és a szélsőbal erőivel. A közép-európai
kereszténydemokrácia megújulásának hirdetője. Emlékművén keresztül
fejezi ki a lengyel nemzet köszönetét mindazoknak, akik a lengyel
menekültek megmentését előmozdították." És ezután 35 név olvasható
azon az emlékművön, vörös márványba vésve. Többek között ezek a nevek:
Antall József, Esterházy János, Horthy Miklós, Kállay Miklós,
Keresztes-Fischer Ferenc, Kudar Lajos, Teleki Pál, Serédi Jusztinián.
Ha Magyarországon állítanának fel egy ilyen emlékművet, összeülne az
ENSZ Biztonsági Tanácsa, porokat szedne rettenetes felháborodásában a
Zsidó Világkongresszus, és önök, Elnök úr, szintúgy mélységesen fel
lennének háborodva. Még hogy emlékmű örökítse meg Kállay Miklós nevét!
Aki miniszterelnök volt 1942 márciusától egészen 1944 márciusáig, az
ország megszállásáig és a nyilas puccsig? Hiszen akkor csak náci
lehet, ugye? Vagy Keresztes-Fischer! Aki belügyminiszter volt a
Károlyi-, Gömbös-, Imrédy-, Teleki-, Bárdossy- és Kállay-kormányokban?
Hát ez meg micsoda nácifajzat, igaz, Elnök úr? Hát ez az alak
személyesen irányította a politikai rendőrséget, és volt képe ahhoz
is, hogy a nyilasok mellett a kommunisták ellen is keresztes háborút
vívjon! Mit számít, hogy amúgy a német megszállás után Mauthausenbe
hurcolták. A lényeg, hogy a háború után a magyar kormány háborús
bűnösként akarta elítélni, csak az "imperialisták" nem adták ki, így
ágyban, párnák közt halhatott meg Bécsben. Hát Kudar Lajos?! Az meg
csendőr alezredes volt! Miképpen lehetséges egy csendőr alezredes
nevét márványba vésni és példaképül állítani az utókornak? Ráadásul
"ezt a Kudart" Horthy avatta vitézzé. S nem átallott 1942-ben az
Államvédelmi Központ helyettes vezetője lenni. Igaz ugyan, hogy Kudar
Lajos csendőr alezredes hamis okmányokkal látta el a politikai
üldözötteket, akik így menekültek meg a Gestapo és az SS elől; igaz,
hogy a nyilas hatalomátvétel után fegyveres erővel akadályozta meg,
hogy a nyilas állatok a védett házakból hurcolják el a zsidókat; igaz
ugyan, hogy előre értesítette a letartóztatandó személyeket, hogy
azoknak legyen idejük és lehetőségük elmenekülni. Aztán a Nemzeti
Számonkérő Szék pribékjei elhurcolták, és a németek 1945 februárjában
agyonlőtték. De akkor is csendőr volt! A háború után a kommunisták el
is vették özvegyétől a járadékot, sőt kitelepítették. És én tartok
tőle, Elnök úr, hogy ön még mindig "onnan" szedi történelmi
ismereteit...

Aztán itt ez a Teleki. Ez is olyan "gyanús alak", ugye, elnök úr?
Cserkész is volt, miniszterelnök is volt "azokban az időkben", szinte
lúdbőrözik az ember háta. Nem csoda, hogy önök és a hazai
"liberálisok" megakadályozták szobrának felállítását a fővárosban, és
Teleki emlékezetét Boglárra száműzték. De tudja, mit, Elnök úr? Teleki
jó helyen van ott! Mert Bogláron gyakran találkozhat Serédi Jusztinián
szellemével. Annak a magyar hercegprímásnak a szellemével, aki Vácott
és Bogláron általános iskolát, gimnáziumot és kollégiumot alapított a
lengyel menekültek gyermekeinek, illetve a Lengyelhonból érkező
árváknak. És tudja, kik voltak zömében azok az árvák, Elnök úr?
Lengyel zsidók gyerekei. Zsidó gyerekek ezrei leltek menedéket
Magyarországon, Elnök úr. Horthy Magyarországán. Idősebb Antall József
menekültügyi kormánybiztos pedig kiadott egy körlevelet minden magyar
közigazgatási szervnek, ezzel a szöveggel: "Magyarországon nincsenek
lengyel zsidók, csak lengyel menekültek!" Nem tudom, érti-e az Elnök
úr... Úgyhogy elmondom ezt is: Serédi Jusztinián és Glattfelder Gyula
csanádi püspök már 1938-ban az első zsidótörvény parlamenti vitájában
elítélte a zsidók kollektív büntetését. És Serédi tudtával és
támogatásával rengeteg lengyel zsidó nyert menedéket magyar
kolostorokban. Tudja, Elnök úr, ez a "klerikális reakció". Horthy
Magyarországán, amiről Ungváry Krisztián így nyilatkozott a Die
Weltnek új könyve megjelenése kapcsán:

"- Ön nagyon plasztikusan írja le, hogyan vettek fel elszegényedett
parasztok tömegesen minimális hiteleket uzsorásoktól heti 10
százalékos kamatra, és hogyan vonszolták őket bíróság elé
fizetésképtelenség miatt és tették nincstelenné mohó ügyvédek. Az
uzsorások és az ügyvédek mind zsidók voltak, az áldozatok többnyire
magyarok. Áldozatként nem kellett az embernek szükségszerűen
antiszemitává válnia?
- Ilyen körülmények között nagyon nehéz volt nem rasszistává lenni.
Ennek bizonyos képzettségi szint lett volna az előfeltétele, amellyel
ezek az emberek nem rendelkeztek. Sajnos a természetes reflex az, hogy
az embereket a külső attribútumok szerint ítélik meg, és zsidónak
élték meg azt, aki a hitelt adta, még akkor is, ha esetleg nem is volt
az. Az átlagember számára túlságosan nagy kihívás volt - és ma is az
-, hogy e mögé a kategorizálás mögé nézzen."

Mindez nem ad felmentést a szörnyű bűnökre - de azért előbbre jutnánk,
ha ezt is meg lehetne vitatni. De addig is, Elnök úr, ez Horthy
Magyarországa. Ezek Horthy miniszterelnökei, belügyminiszterei, ez
Horthy csendőr alezredese, hercegprímása. És a lengyelek tudják ezt.
És nem felejtik. Jó, ha magyar emlékezetet, magyar múltat, magyar
históriát kutatunk a lengyelek fővárosában. Magyar múltat kutatva,
időt tapogatva térjünk most vissza Varsóba, a Palota térre. Azért,
hogy megálljunk a régi várfalnál egy pillanatra, idősb Antall József
emléktáblájánál. Kicsit odébb sétálva pedig az 1944-es varsói felkelés
emlékműve áll elénk. Döbbenetes látvány az emlékművön ez a
gyerekember, kezében fegyverrel, fején az őhozzá képest óriási
rohamsisakkal. És ennek az emlékműnek is van magyar vonatkozása,
mégpedig óriási jelentőségű! Mert bár Magyarország a második
világháborúban Németország szövetségeseként harcolt, a Varsó környékén
állomásozó magyar honvédcsapatok - a német hatóságok szigorú parancsa
ellenére - élelmet és fegyvert juttattak a harcoló lengyel felkelőknek
és a lengyel Honi Hadsereg katonáinak. Lengyel Béla és Szabó László
főtisztek tárgyalásokat folytattak a Honi Hadsereg tisztjeivel, és
kötelezettséget vállaltak arra, hogy semmiféle harci tevékenységet nem
folytatnak a lengyelek ellen, még német parancs esetén sem, illetve
engedélyezik a lengyel civilek és felkelő egységek átvonulását a
magyar állásokon keresztül.

Megható pillanatai voltak a lengyel-magyar barátságnak azok a
vasárnapok is, amikor a magyar katonák és a lengyel lakosság együtt
vett részt a miséken.

Mi jórészt elfelejtettük mindezt. Mert elfelejttették velünk, Elnök
úr, és elfelejttették önnel is. A lengyelek azonban emlékeznek. Erre
is.

Jó mindezt észben tartani. Mert "mélységes mély a múltnak kútja" - és
mi itt a második világháború óta e kút kávája körül nyargalászunk, és
csak azt látjuk, amit a kommunista történetírás látni engedélyezett
nekünk. Semmi mást. Így aztán, amikor önök a "történelem átírása és
meghamisítása" miatt panaszkodnak, akkor csak azt a történelmet
féltik, amit önök már átírtak és meghamisítottak. Úgyhogy legyen
méltányos, Elnök úr. Ön kiadott egy nyilatkozatot, többek között ez
áll benne: "Horthy Miklós mellszobrának avatása a mai politikai kurzus
személyikultusz-imádatának egyenes következménye. A mai politikai
légkörben egy ilyen gyalázatos rehabilitáció következmények nélkül
megvalósítható. A Fidesz tiltakozása álságos: csak azért tiltakozik a
szoboravatás ellen, mert attól tart, a külföldi baloldali média
antiszemitizmus címén rossz színben tünteti fel ismét Magyarországot."
Elnök úr! Ennek a néhány sornak minden állítása hazugság. Méltánytalan
hazugság. Semmi szükség arra, hogy ön Gyurcsány Ferenc szintjére
süllyedjen. Inkább utazzon Varsóba, és kutassa a magyar emlékeket.
Utána töprengjen el azon, vajon a romániai zsidóságot kiirtó Antonescu
marsallnak miért lehet annyi szobra szerte Romániában. Azért miért nem
őrjöng senki sem?

Talán, egyszer lesz lehetőség értelmes szóváltásra minderről. Már ha
fontos ez egyáltalán...

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Reakció blog Reakciós blog ld50 blog emo blog antiszemita náci blog náciblog blogring nyilas blog nyilasblogja nyilas blogja konzervatív web keresztény freeblog főoldal nyilasblog jobboldali blog fasiszta blog cenzúrázott blog aszemita blog szókimondó blog radikális blog ufo blog extrém blog terrorista blogger neonáci blog neonáciblog újfasiszta blog sieg heil blog szélsőséges blog szélsőjobbos blog szélsőjobboldali blog szélsőjobboldali blogger acab alleycat blog zsidó blog antiliberális blog rendszerellenes blog neoliberális, neoliberalizmus, neoliberálisok, mainstream, ortodox, gazdaságpolitika, unortodox, orthodox, unorthodox, Matolcsy, Matolcsyzmus, kurucok, labancok, nemzetközi, nemzeti, gazdaság, pénzügyek, nemzeti érdek, bankok, balliberális, jobboldali, nemzeti radikális, imf, valutaalap, nemzeti bank, jegybank, adósságválság, nyomor, szegénység, bűnözés, hitel, hitelek, bankárok, occupy, 99%, szabad piac, piacbolsevizmus, piacbolsevik, nácizás, kommunistázás, álintellektuális, zsidó zsidók zsidókat zsidóknak náci nácik nácikat náciknak blog blogok blogokat blogoknak hungarista hungaristák hungaristákat hungaristáknak nyilas nyilasok nyilasokat nyilasoknak közgazdaság alternatív közgazdaságtan neoliberális neokonzervatív neoliberalizmus neokonzervativizmus neolib neokon antiszemita antiszemitizmus kommunista ökoszociális harmadikutas fasiszta fasizmus falangista falangizmus nemzeti szocialista nemzeti szocializmus erőforrások gazdaság gazdaságpolitika gazdaságpolitikai nemzeti érdek nemzeti érdekek Reakció Scall Fast SF blog nyilas Szálasi Ferenc nemzeti radikális érzelmű jobboldali politika hírek viccek vicc Reakció Reakciós ld50 industrial goth emo antiszemita náci blog blogring nyilas nem polkorrekt jobbikos jobbik konzervatív keresztény freeblog jobboldali fasiszta cenzúrázott buli fotók árpádsávos zászló rendszerellenes aszemita árpádsáv nemzeti radikális terrorista zsidó blogger neonáci sieg heil szélsőjobboldali szélsőközép acab alleycat magyar holokauszttagadás holokauszt tagadás káosz rend anarchia gonosz jó béke háború erőszak hírek történelem manipuláció hazugság politika pártok hírek fiúk