width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: Szélsőséges nézetek

2008. május 4., vasárnap

Szélsőséges nézetek

Szélsőséges nézetek

Globalizmus, avagy a bábkormányok ideje

Veszélyben az emberiség. A szabadkőműves globalista irányzat szerint 2020-30-ra a következőket kell végrehajtani az addigra gyarmati-rabszolga sorba süllyesztett emberiségen:

- a Föld összlakosságát a mostani lakosság 1/3-ára kell csökkenteni
- egységes médiumok megteremtése a cél, melyek "cirkuszt és kenyeret" elven fogják bután tartani a birka emberiséget
- az elszegényített emberiség termeli meg a kevés gazdag élvezeti alapjait
- a "megszállás" alatt lévő USA lesz a föld egyetlen gazdasági-politikai és katonai hatalma, mindenhol ő fog "rendet" rakni
- el lesznek törölve az egyházak, nem lesz vallás, a család szerepe elértéktelenedik, megszűnik
- nem lesz értéke a munkának, a gondolatnak
- a készülő "felszabadító" forradalmakat már csírájában el fogják folytani
- a kábítószerezés, a bűnözés és a korrupció fogja tizedelni a rabszolgasorba süllyesztett szegény emberiséget

Mindezeknek a neve az "új világrend", melynek megteremtéséért fáradoznak az "irányított" nagyhatalmak. átvitt értelemben mi is ezt érezhetjük mostanság megnyomorított kishazánkban, hiszen az SZDSZ-MSZP bábkormány is ezen érdekek gátlástalan kiszolgálója. a világ talán csak az ettől -egyenlőre- elhatárolódó Kínában bízhat, de valószínűleg ott is be fog következni a szabadkőműves vadkapitalista gondolkodásmódú rendszerváltozás.

Kérdés: miért és kiknek lesz ez jó?

Az új világrend integrált hatalmi elitjének uralomra kerülését az illuminátusok titkos internacionáléként működő zárt hálózatának tanulmányozásával érthetjük meg. Az illuminátusok természetesen nem tartják nemzetközi hálózatukat sem pártnak, sem internacionálénak. Sőt hálózatuk létét is tagadják, mivel annak hatékony működése csak az ismeretlenségbe burkolva biztosítható. De a neves amerikai történész, Carroll Quigley, bebizonyította, hogy ez a hálózat létezik, és egy hatékony internacionálé tulajdonságaival rendelkezik. Aki ezt kétségbe akarja vonni, annak Quigley személyében olyan tudós munkáit kell megcáfolnia, akinek megadatott, hogy éveken át kutathasson a háttérhatalom titkos irattáraiban. Azért részesült ebben a privilégiumban, mert maga is a pénzoligarchia hűséges hívei közé tartozott. Az illuminátusok nem azonosak a szabadkőművességgel, de a két mozgalom fokozatosan közeledett egymáshoz, és már 1782. július 16-án közös nemzetközi tanácskozást tartottak Wilhelmsbadban. Számos történelmi körülmény támasztja alá, hogy azóta együttműködnek. Noha már igen sokat írtak a szabadkőművességről, de a társadalom még a 20-ik század végén és a 21-ik kezdetén is nagyrészt tájékozatlan e részben nyíltan, de nagyobbrészt titokban tevékenykedő társaság valódi céljait illetően. Számos, a témával foglalkozó publikáció ellenére a szabadkőművesség, azon belül az illuminizmus belső lényege ma is titoknak számít.

NOAM CHOMSKY Porto Alegrében, Brazíliában tartott előadásában elmondta, hogy a hetvenes évektől felszámolták a Bretton Woods-i nemzetközi gazdasági szabályozást, elkezdődött a neoliberális politika, a "szerkezet-szabályozás". Egyre nőtt és nő az egyenlőtlenség. A gazdag országokban a jóléti támogatások elapadtak vagy megszűntek, egyre drágább és rosszabb az oktatás, az egészségügyi ellátás. (Ebben az Egyesült Államok mutat példát, ahol sosem volt általános és mindenkire kiterjedő betegbiztosítás.) Csökkentik az adókat, a polgárok ne várjanak semmit az államtól, fizessenek a szükségketeikért. Sorra adják magánkézbe az állami vállalatokat, a közlekedést, a közüzemeket, az áramszolgáltatást. Angliában késnek a vonatok, Kaliforniában, a világ államában, a nagyvárosokban, a nevezetes Silicon-völgyben napirenden vannak az áramszünetek - mint a balkáni háborúban, Szerbiában.

A globalizációról azt mondják, hogy szabad kereskedelmet jelent, ami teljesen félrevezető. A kereskedelem jelentős része központilag irányított, az cégeken belül zajlik.

A nemzetközi "szabadkereskedelmi" egyezmények magukkal hozzák a liberalizáció és a protekcionizmus bonyolult együttesét, sok fontos esetben (például a gyógyszereknél) lehetővé teszik az óriásvállalalatok számára a hatalmas haszon bezsebelését, ugyanis az állami támogatással kifejlesztett gyógyszerek árát monopolhelyzetük révén határozhatják meg. Lehetővé vált a terminátor vetőmagvak előállítása, kialakult a genetikai üzletág.

A pénzhatalom felszámolja a kormányok szabad tervezési lehetőségeit, ennélfogva a népek szuverenitását. A termékek főleg a gazdag országokba áramlanak. A társadalmi, gazdasági és politikai életről egy központosított, rejtélyes hatalom hozza a határozatokat, ez a kormány eszköze és egyben zsarnoka.

A sajtó az egész világon a nemzetek feletti vállalatok kezében van, azt írják és sugározzák, hogy a globalizáció nagyszerű dolog. (Ezért szeretem helyette a világgyarmatosítás kifejezést használni - ezt nehezebb dicsőíteni)

"Mivel a 20. század elején még sokan a marxizmusra és a marxizmus által hirdetett kommunizmusra úgy tekintettek, mint lehetséges reális megoldásra, ezért Ruhland már akkor szükségesnek látta annak bizonyítását, hogy a kamatkapitalizmus problémáira a marxizmus sem adhat választ, mert Marx elsősorban a termelőtőkével foglalkozik. Marx elemzésében szinte teljesen figyelmen kívül hagyta, hogy a pénztőke a kamatkapitalizmusban más mechanizmusok szerint működik, mint a termelőtőke a reálgazdaság elsőbbségén nyugvó piacgazdaságban. Marx a termelőtőke működésére szorítkozott, és ezzel hozzájárult ahhoz, hogy a homályban maradjon a bank- és tőzsdetőke tevékenysége, valamint a kamatmechanizmus szerkezete és működése. Ezért a marxista kommunizmus a kizsákmányolás legfőbb tényezőit egyszerűen figyelmen kívül hagyta. Ha a gazdagodás csak a termelőtőke által előállított értéktöbbletből származna - ahogyan azt Marx bizonygatta -, akkor a pénztőkének egy olyan hatványozott méretű felhalmozódása soha sem lenne lehetséges, mint ahogy az a kamatkapitalizmusban megtörténik. Ha a gazdagodás forrása a munka, akkor az értéktermelő munkaerő megfelelő karbantartása, fejlesztése nélkülözhetetlen és ez határt szab a gazdagodásnak. Ezzel szemben az a rendszer, ahol a pénz kamat útján történő szaporítása a cél, csak eszköznek tekinti az embert, és mihelyt nem alkalmas kamatjáradék előállítására valamely személy tevékenysége, akkor kiiktatódik a "pénz-munka-még több pénz" folyamatból. Éppen ezért minden kamatra épülő társadalom végül is elnyomó rendszerré alakul át. Ha a pénzkoncentráció révén a pénzelit elegendő hatalomhoz jut, akkor felszámolja az önálló középrétegeket és vállalkozókat."

Hogy mi a cionizmus valódi szándéka, az a büdös életben nem derült volna ki ha egy villám Isteni szóként agyon nem csapja a papírra vetett alapgondolatokat szállító lovasfutárt.

A modern globalizmus alapjait Bazelban az 1905-ös kongresszuson fogalmazták meg. ekkor döntötték el, hogy

- az Osztrák-Magyar Monarchiát meg kell semmisíteni
- a cári Oroszországot meg kell dönteni és a cári családot irmagjukban ki kell irtani (meg is tették)
- ki kell robbantani egy világháborút
- stb.

Milyen érdekes ugye, hogy az események szinte óramű pontossággal követték egymást.
A jelenlegi globalizmusban szerintem az a csodálatos, hogy a pénzemberek (néhány ügyes fifikás csóka) tartják egyensúlyban az egész világot. tudvalevő, hogy a dollár mögött már réges régen nincsen fedezet (arany, áru, stb.) és hogy az egész világon túltermelési válság tombol (kivétel ez alól a dolláralaptól függetlenné vált Kína - mint a globális világ egyetlen haszonélvezője és talán nyertese).

Most éppen az egészségbiztosítást szervezik át, ahogy mondják, üzleti alapon! Hiába figyelmeztetik őket, hogy ez így nem jó, ráadásul a figyelmeztetéseket nem Magyarországról kapják, mindenre az a válasz, hogy reformokra pedig szükség van! De ez a büdösbolsevikbagázs, amely létrehozója és kiváltója Magyarország sanyarú sorsának, nem tudni, honnan veszi a bátorságot, hogy élére álljon a dolgok rendbehozatalának. Ez pont olyan ökörség, mint a reformkommunizmus, vagy a szocialista demokrácia. mert ha reform, akkor nem lehet kommunista, ha szocialista, akkor az nem lehet demokrácia. De nálunk, Magyarországon már azt is sikerült létrehozni, amit sehol a világon még nem tapasztalt senki. A parlamentáris demokráciát sikerült úgy lejáratni, hogy annak gyakorlata nem más, mint a bolsevik csürhe legkeményebb diktatúrája.

Mindent birtokol a jelenlegi, zsidó - bolsi csapat. Úgy játszik a költségvetési pénzekkel, mint az „itt a piros, hol a piros?” – játékban szokás, és még ennek sincs következménye. A nagy elosztórendszereket megint csak, mondjuk, reformálni kell, a bolsik szerint. Itt most az egészségbiztosítás, a nyugdíjbiztosítás és nem utolsó sorban az önkormányzati nagyelosztó-rendszert kell szerintük megreformálni. Ha az a reform, hogy külföldi kézbe adom az egészségbiztosítás rendszerét, akkor fogalmi zavarok állnak elő. Ha azt szintén reformnak nevezik, hogy 3250 önkormányzatból összesen 270 (!) marad – akkor tényleg kár vitatkozni ezzel a csapattal, mert ez semmi más, mint falu-, város-, vagy környezetrombolás! Ugyanis, ha a helyi közösségeket leromboljuk, elvisszük az óvodát, iskolát, orvost, az értelmiséget, akkor ne csodálkozzunk, hogy védtelen közösségek fognak létrejönni.

És ki a reformer? Hát, Draskovics Tibor! Róla pusztán annyit, hogy szigorúan titkos tiszt, már a múlt rendszerben, és pusztán azért úszta meg a börtönt, mert a társait is besúgta a Lórántffy utcai lakás panamánál. Utána gengszterfőnök lett – lásd olajmaffia, és, hogy néha pénzügyminiszter, meg kormánytag, az ne zavarjon senkit, mert ő egyszerűen csak gengszter!

Az egész magyar rendszer ma úgy épül föl, hogy tulajdonképpen a parlament nem más, mint egy bűnszövetkezet, amelynek a kormánypárti oldala birtokolja a költségvetési forrásokat. Tehát ez a formáció, ami most jelenleg nemzetet romboló módon működik, egy csoportnak jó csupán a büdösbolsevikbagázsnak és a kiszolgálóknak! Ma az átlagos magyar ember sokkal rosszabbul él, mint húsz évvel ezelőtt, de ez a folyamat egyáltalán nem a vége felé közeledik. Az még nagyon messze van!

Az európai integráció tulajdonképpen nem megszünteti a határokat, hanem a magyarság alapvető érdekeit kívánja beolvasztani egy nagy tégelybe, amelyet a bankvilág, vagy a cionizmus irányít. Hiába tart beszédet Clinton elnök a globalizációról, azt tudni kell, hogy ez az az egyetlen egy rendszer, amelynek semmilyen pozitív hozadéka, az egyszerű ember számára, nem keletkezik. Ugyanis a globaliziált vállalatok erőfölényből dolgoznak és irányítanak, megvesztegetnek, kormányokat állítanak fel és buktatnak meg, de szociális érzékenységük egyenlő a nullával! Ők már a falansztert építik, a madáchi színből, mert nincs szükség értelmes emberekre. A gép helyettük mindent elvégez! A globalizáció az az eszmék globalizációját is jelenti, mert minden egyes országban, ahol a nagy multinacionális cégeknek erős a befolyásuk, már létrehozták az úgynevezett két oldalt! Ha ezt most Franciaországnak hívjuk, akkor legyen az, ha Angliának, Németországnak, vagy bárminek, vagy Amerikának, a forma ugyanaz.

Közép-Európa népei ugyanezt a folyamatot szenvedik, de ennek a legsúlyosabb vonzata a magyar érdekek védelme nélkül lefolytatott átalakításban csúcsosodott ki! Európa csúcs-országa volt Magyarország 20-25 évvel ezelőtt, ha a szocialista tömböt néztük. Ma már megdöbbentő, hogy a tények szerint a legutolsók közé sorolódtunk, és még mindig a folyamat, az egyre erősebb leszakadás! Most kezdődik a falurombolás, ma már nemcsak lélekben, hanem valósan is. Kezdődnek a betelepítések, és ami soha nem volt: a magyar munkaerő már nemcsak Nyugatra vándorol, hanem Délre és Keletre. Nincs olyan országa Európának, amely ne mutatna ki pozitív fejlődést valamilyen téren, az elmúlt 20-25 évben. Kivétel Magyarország, ahol egy ostoba, idegen érdekeket szolgáló diktatúrát hoztak létre azok és azok unokái, akik a múlt század elején tanácsköztársaság címén gyilkolták a magyarokat, majd utána 45 után felcímkézett kommunista gyilkosokká váltak. A ’80-as évektől ők lettek a reformerek, de szemléletüket jól mutatja Horn Gyula és Havas Szófia, akik szerint Magyarországon a szélsőjobbtól kell félni, ’56-ban ellenforradalom volt és minden egyes ünnepünket titokban kell megünnepelni. Hogy ez meddig tart, azt ma, sem a nyugatiak, sem a keletiek, de nyugodtan mondhatjuk: sem a magyar emberek nem tudják. Valószínűleg addig, amíg végzetesen össze nem vesznek a magyar koloncon, és nemcsak szavakban vesznek össze a magyar parlamentben, hanem tettekben is.

http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/kozgazd/penz/drabik/html/

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Reakció blog Reakciós blog ld50 blog emo blog antiszemita náci blog náciblog blogring nyilas blog nyilasblogja nyilas blogja konzervatív web keresztény freeblog főoldal nyilasblog jobboldali blog fasiszta blog cenzúrázott blog aszemita blog szókimondó blog radikális blog ufo blog extrém blog terrorista blogger neonáci blog neonáciblog újfasiszta blog sieg heil blog szélsőséges blog szélsőjobbos blog szélsőjobboldali blog szélsőjobboldali blogger acab alleycat blog zsidó blog antiliberális blog rendszerellenes blog neoliberális, neoliberalizmus, neoliberálisok, mainstream, ortodox, gazdaságpolitika, unortodox, orthodox, unorthodox, Matolcsy, Matolcsyzmus, kurucok, labancok, nemzetközi, nemzeti, gazdaság, pénzügyek, nemzeti érdek, bankok, balliberális, jobboldali, nemzeti radikális, imf, valutaalap, nemzeti bank, jegybank, adósságválság, nyomor, szegénység, bűnözés, hitel, hitelek, bankárok, occupy, 99%, szabad piac, piacbolsevizmus, piacbolsevik, nácizás, kommunistázás, álintellektuális, zsidó zsidók zsidókat zsidóknak náci nácik nácikat náciknak blog blogok blogokat blogoknak hungarista hungaristák hungaristákat hungaristáknak nyilas nyilasok nyilasokat nyilasoknak közgazdaság alternatív közgazdaságtan neoliberális neokonzervatív neoliberalizmus neokonzervativizmus neolib neokon antiszemita antiszemitizmus kommunista ökoszociális harmadikutas fasiszta fasizmus falangista falangizmus nemzeti szocialista nemzeti szocializmus erőforrások gazdaság gazdaságpolitika gazdaságpolitikai nemzeti érdek nemzeti érdekek Reakció Scall Fast SF blog nyilas Szálasi Ferenc nemzeti radikális érzelmű jobboldali politika hírek viccek vicc Reakció Reakciós ld50 industrial goth emo antiszemita náci blog blogring nyilas nem polkorrekt jobbikos jobbik konzervatív keresztény freeblog jobboldali fasiszta cenzúrázott buli fotók árpádsávos zászló rendszerellenes aszemita árpádsáv nemzeti radikális terrorista zsidó blogger neonáci sieg heil szélsőjobboldali szélsőközép acab alleycat magyar holokauszttagadás holokauszt tagadás káosz rend anarchia gonosz jó béke háború erőszak hírek történelem manipuláció hazugság politika pártok hírek fiúk