width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: Solymosi Eszter emlékére

2008. június 15., vasárnap

Solymosi Eszter emlékére

Solymosi Eszter emlékére

Bizonyos körök a mai napig szeretnék, ha a feledés homályába merülne az alábbi 126 éve történt gyilkosság, ami annak idején nagy por kavart szerte Európában. Ne hagyjuk, hogy így legyen, mert a bűnösök most is köztünk vannak, csak éppen másképpen hívják Őket.

Tiszaeszlár:

Solymosi Eszter 14 éves keresztény, református kislány élte békés, gyermekkori életét. Azon a napon 1882. április 1 –én déltájban, édesanyja elküldte lányát a falusi boltba, hogy festéket vegyen a házuk kifestésére, a közelgő húsvét előtt. A boltból annak rendje, módja szerint elindult Eszter. Útközben találkozott, nővérével, Zsófival, de rövid idő múlva elsietett, mondván várják a festéket. Nővére és több szemtanú is látta amint eltűnik az öreg malomnál, a zsinagóga irányában. A zsinagógánál a töltésről egy ösvény fordul el. Solymosi Esztert ezen az ösvényen a zsinagóga közelében látták utoljára.

Minthogy Eszter délután kettő órakor még nem ért haza, édesanyja keresni kezdte. Estefelé ért a zsinagógához, ahol Scharf József a zsinagóga felügyelője cinikusan megjegyezte: ne féljen, megkerül az élve, vagy halva. Nánáson is volt ilyen eset, és ott a lányt holtan megtalálták. E kijelentések hallatán és mivel a faluban többen is felvetették, hogy a lányt a zsidók ölhették meg, április 3 –án és 4 – én is feljelentést tett, kérve kutassák át a zsinagógát. A bírák hitetlenkedtek a feltevés hallatán, de mégis rákényszerültek, hogy a zsidóság között keressék a bűnösöket, mert Scharf József 6 éves fia Samu, játszótársai előtt eldicsekedett, hogy a zsidók miként ölték meg Esztert megemlítve, hogy a16 éves bátyja Móric, erről többet tudna mesélni.

Május 19 – én Bary József vizsgálóbíró letartóztatta a Scharf házaspárt. Május 20 – án a nagyobbik Scharf fiú Móric, beismerő vallomást tett. Vallomásában kifejtette, hogy a zsinagógába becsalt Solymosi Eszter nyakát egy zsidó sakter vágta át. Majd kicsurgatták vérét, és nyakát rongyokba csavarták. Ezt a vallomását, teljes önszántából még egyszer elismételte, minek alapján tizenkét zsidót letartóztattak.

A per folyamata alatt Kornis Ferenc törvényszéki elnök, végig elfogulatlanul és pártatlanul viselkedett a zsidók cselszövéseinek és fenyegetőzéseinek ellenére.

Scharf Móricot tanítója – aki szintén zsidó – igazmondónak tartotta, aki képtelen meséket kitalálni. Móric tanúvallomását támasztotta alá többek között, a zsinagóga szomszédságában lakó özv. Lengyel Istvánné, valamint több helybéli is, akik sírást, jajgatást véltek hallani a gyilkosság feltételezett időpontjában. A vallomást Schwarz Salamon is alátámasztotta saját történetével, miszerint fejbe vágta Esztert, ki holtan rogyott össze. Bár ezt a vallomását később visszavonta.

Folyamatosan történtek a per folyása alatt a zsidók általi megfélemlítések, félrevezetések, megvesztegetések és hamis nyomok általi figyelem elterelések. Ilyen volt, a tiszadadai eset is, amikor tutajosokat vesztegettek meg, akik csónakjuk alá kötöztek egy holttestet, hogy aztán a köteléket elvágva, a legmegfelelőbb helyen bukkanjon fel a női holtest, amelyet aztán június 18 –án meg is találtak. Csak elszámították magukat a csalók, - Grósz Márton és Klein Ignác tiszaeszlári zsidók -, mert a „rendelkezésre bocsátott„ holttest 18 – 20 év körüli volt, míg Eszter csak 14 évet élt.

A bizonyítékok alapján 14 zsidót helyeztek vád alá 1883. április14 – én. A vádlottak védelmét Eötvös Károly látta el. Hiába volt a rengeteg bizonyíték és tanú a zsidó vérengzők ellen, 1883. július 30 –án felmentő ítélet született, mely 1884. május 10 –én jogerőre emelkedett.

Hogy mi történt a gyilkosság és az ítélet között a háttérben, arról legyen itt néhány példa:

1/ Az első vizsgálóbíró Bóth Menyhért nyakig adósságban úszott, melyet egyik napról a másikra ki tudott egyenlíteni. A vesztegetés kiderült, Bóth öngyilkos lett.

2/ Az ügyészek is, a becsületes Bary József vizsgálóbíró ellen tevékenykedtek, melyek közül az első agyonlőtte magát, mert a zsidók úgy hírlett, megvesztegették. A másik kettő ellen fegyelmi eljárást indítottak, mert tanúkat fogadtak fel a vizsgálóbíró ellen.

3/ Solymosi Eszter édesanyjának a zsidó Lichtmann József, egy lányt és pénzt ajánlott fel lánya helyett.

4/ Scharf Móricról, a koronatanúról azt terjesztették, hogy őrült, szava hihetetlen.

5/ Tudni vélték, hogy alattomos módon kicserélték a zsinagóga zárját, hogy be tudják bizonyítani Móric semmit, sem láthatott….

És még sorolhatnánk tovább az eseteket, de végül talán álljon itt egy idézet Huber Lipót:

A vérvád és vérgyilkosságok története című könyvéből:

A végső szót a tiszaeszlári ügyben az osztrák parlamentben mondták ki 1899. november 10-én. Schneider képviselő az egyik ülésen szót kérvén …. a legutóbbi idők vérgyilkosságai fölött s ez alkalommal a tiszaeszlári esetre vonatkozólag a következőket mondta el:

-Ma, midőn az az ember már meghalt, mi sem akadályoz többé, hogy elmondjam önöknek, miképpen magyarázta meg Ő a fölmentést. Ugyanis Andrássy grófot - Ő az, akiről szólni akarok - (Id. Andrássy Gyula gróf tudvalevőleg 1890-ben halt meg Voloscában.) megkérdezte valaki ez ügyben, ezt a kérdést intézvén hozzá:

- Hiszi ön, hogy az rituális gyilkosság volt?
- Természetesen - felelte Andrássy -, nincs benne semmi kétség; ez bebizonyított tény, nincs egyáltalán mit vitatkozni erre vonatkozólag.
- De hát akkor miért mentették fel őket?
- Oh - szólt Andrássy - hát azért, mivel az elítélést követő napon a nép bizonyára agyonütött volna 20 000 zsidót, azután pedig, ki ad nekünk pénzt, ha nincsenek kéznél a zsidaink?
... Íme - folytatta Schneider -, íme a tiszaeszlári fölmentő ítélet magyarázata.

Kiáltások balról: "Kinek mondotta ezt Andrássy?"

- Lichtenstein herceg fölemelkedve:
- Nekem mondta! (Óriási hatás. Hosszú mozgás.) ( Alb. MONNIOT "Le crime rituel chez les Juifs", Paris, 1914. 276-277. oldal.). „

Ennyi az idézet és még azt is suttogták: azért kellett fölmenteni a zsidókat, mert Amerikából Rotschild báró megüzente: Magyarország nem kap több hitelt, ha a vádlottakat elítélik. Összehangzik a suttogás az idézettel.

Napjainkban is fel – fel tűnik Solymosi Eszter emléke, ki egyike azoknak az ártatlanoknak kinek védtelenségét használták fel a vérre szomjazók. A mai hatalom szócsövei még sírjában sem hagynák békében pihenni az ártatlanul meggyilkoltat.

Legyen itt ismét egy idézet – helyszín: Tiszaeszlár - :

Népszabadság • Kácsor Zsolt • 2003. március 8.:„

Megkérdezem az alpolgármestertől, mi a véleménye a temetőben lévő sírhelyről.

Nagy Tibor azt mondja:

- Nem értem, hogy egyeseket mi zavar benne. Szerintem nincsen abban semmi bántó, hiszen csak Solymosi Eszternek állít emléket. Egyébként az önkormányzatnak semmi köze a sírhelyhez. Nem mi állítottuk.

Az alpolgármester nem tekinti politikai kérdésnek az ügyet.

1994-ben egy magánszemély kegyeleti emléket állított egy cselédlánynak, aki valaha itt élt. Ez az emberségről szól. Miért keverjünk ebbe politikát?
/Bizony, bizony akadékoskodó „Elvtárs”, nagyon művelt firkásza: a temetőben sírok és kegyeleti emlékek vannak, bármily meglepő ez önnek és köreinek./
Vérvád, vagy vérgyilkosság döntsék el önök kedves olvasók. Saját megállapításom tömören csak ennyi: ha valakinek nem piszkos a keze, az nem mos kezet. Solymosi Eszter miatt meg vannak, akik egyfolytában mossák kezeiket

Budapest, 2008. április 15.

Viktoria/Győzelem

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Reakció blog Reakciós blog ld50 blog emo blog antiszemita náci blog náciblog blogring nyilas blog nyilasblogja nyilas blogja konzervatív web keresztény freeblog főoldal nyilasblog jobboldali blog fasiszta blog cenzúrázott blog aszemita blog szókimondó blog radikális blog ufo blog extrém blog terrorista blogger neonáci blog neonáciblog újfasiszta blog sieg heil blog szélsőséges blog szélsőjobbos blog szélsőjobboldali blog szélsőjobboldali blogger acab alleycat blog zsidó blog antiliberális blog rendszerellenes blog neoliberális, neoliberalizmus, neoliberálisok, mainstream, ortodox, gazdaságpolitika, unortodox, orthodox, unorthodox, Matolcsy, Matolcsyzmus, kurucok, labancok, nemzetközi, nemzeti, gazdaság, pénzügyek, nemzeti érdek, bankok, balliberális, jobboldali, nemzeti radikális, imf, valutaalap, nemzeti bank, jegybank, adósságválság, nyomor, szegénység, bűnözés, hitel, hitelek, bankárok, occupy, 99%, szabad piac, piacbolsevizmus, piacbolsevik, nácizás, kommunistázás, álintellektuális, zsidó zsidók zsidókat zsidóknak náci nácik nácikat náciknak blog blogok blogokat blogoknak hungarista hungaristák hungaristákat hungaristáknak nyilas nyilasok nyilasokat nyilasoknak közgazdaság alternatív közgazdaságtan neoliberális neokonzervatív neoliberalizmus neokonzervativizmus neolib neokon antiszemita antiszemitizmus kommunista ökoszociális harmadikutas fasiszta fasizmus falangista falangizmus nemzeti szocialista nemzeti szocializmus erőforrások gazdaság gazdaságpolitika gazdaságpolitikai nemzeti érdek nemzeti érdekek Reakció Scall Fast SF blog nyilas Szálasi Ferenc nemzeti radikális érzelmű jobboldali politika hírek viccek vicc Reakció Reakciós ld50 industrial goth emo antiszemita náci blog blogring nyilas nem polkorrekt jobbikos jobbik konzervatív keresztény freeblog jobboldali fasiszta cenzúrázott buli fotók árpádsávos zászló rendszerellenes aszemita árpádsáv nemzeti radikális terrorista zsidó blogger neonáci sieg heil szélsőjobboldali szélsőközép acab alleycat magyar holokauszttagadás holokauszt tagadás káosz rend anarchia gonosz jó béke háború erőszak hírek történelem manipuláció hazugság politika pártok hírek fiúk