width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: Amerika ellenesség?

2008. szeptember 9., kedd

Amerika ellenesség?

Amerika ellenesség?

A Vadnyugat meghódítása során az előrenyomuló telepesek újdonságkeresése az egoizmust erősítette meg a tekintélyelvűséggel szemben, ugyanakkor a hagyománnyal, és a történelemmel szembeni tiszteletlenséghez is hozzájárult.

A manapság igen elharapódzott mérhetetlen egoizmus vélhetően itt indult világhódító útjára. A Vadnyugat telepesei szinte tökéletesen képviselik a Kos archetípusát - annak is a diszharmonikus változatát, amely fegyverrel a kezében indul el új területek hódítására, miközben meg van győződve róla, hogy nincs más hatalom, csak az ő akarata és testi ereje, amelyet megtold a coltjával. A Kos ezen képe a megszülető, s önnön határait még nem ismerő egót jeleníti meg. Egészséges esetben az ember fiatalkorában túlesik ezen a korszakon, s évei szaporodásával egyre inkább rájön, hogy nemcsak ő van a világon, majd a fájdalmas tapasztalatok után arra is, hogy láthatatlan erők irányítják az életét. Amerika történelmében ez az érés nem tudott bekövetkezni, aminek két okát is láthatjuk: egyrészt a vallási eredetű felsőbbségi tudat, másrészt az ifjúságmánia, amely nem engedte híveit lélektanilag felnőni. Az infantilizmus számos jelét láthatjuk megnyilvánulni az ifjúságmániában, de az egyik legsúlyosabb következménye az a gyerekes beállítottság, amely nem vállal felelősséget cselekedeteiért. Nem érdekli, hogy mi lesz a világgal, ha most tönkreteszi a környezetet, hiszen mire a baj kitör, ő már rég nem fog élni, vagy betonbunkerben biztosítja túlélését - de még hosszan sorolhatnánk az infantilizmus szomorú következményeit.

Az amerikai életstílus világszerte való elterjedése szorosan összefügg az emberi tudat beszűkülésével. Ennek három alappillére van: az első amerikai telepesek kiválasztottnak érezték magukat, ami anyagi mohósággal és birtoklási vággyal párosult. A hódítások során magukat tekintették minden dolog mércéjének, így az egoizmus összekapcsolódott a szellemi hagyományok megvetésével. Szellemi gyökereiket (azt az igen keveset, amit magukkal vittek Európából) kiirtották, és valós szellemi alapok nélkül alapítottak új országot, amelynek földjét vérrel vették el jogos tulajdonosaiktóI. Vagyis, azt az életstílust, amely most behálózza a világot, egy szellemi alapokat nélkülöző, szegényekből, kalandorokból és bűnözőkből álló igen vegyes (mindenféle európai nemzetből származó) népcsoport hozta létre egoista módon, kapzsin terjeszkedve, a meghódított föld jogos tulajdonosait leölve, saját felsőbbrendűségét hirdetve.

Ne higgyük azt, hogy az EU pillanatnyi gazdasági sikere nem az amerikai központtal rendelkező Világbankárok zsebében csapódik le. Pont ez a globalizáció lényege : a nemzetektől való erőforrás elszivattyúzás. Legyen egységes Európa, ami szervesen kapcsolódik az USA-hoz, majd néhány év múlva az Egyesült Észak-Amerikához - az USA fokozatosan annektálja Kanadát 9/11 óta. Nálunk pedig a zsidó Sarkozy - ő most az EU soros elnöke, sajnos - maga dolgoztatta ki magát a liszaboni szerződést, ez különféle jogtechnikai eszközökkel megkerüli az önnön életbe léptetéséről szóló népszavazások kiírásának szükségességét (a nép feje felett döntenek tehát) ami az USE-hez, azaz az United States of Europe elképzelés felé vezető út egyik fontos lépése. Afrika teljesen ki van fosztva, Dél-Amerika részben, az Arab világ megerőszakolasa a szemünk előtt zajlik. Ázsiában Kína és Japán és a kistigrisek még tartják magukat, nem hajlandóak aláírni az egyoldaúan hátrányos szerződéseket, és ezt megtehetik, mert az USA hatalmas összegekkel tartozik nekik.

Teljesen lényegtelen, hogy egy cég milyen országban van bejegyezve. A zsinórokat mozgató emberek soha nem egy országot, vagy egy kormányt kepviselnek.

A Marshall Terv sem egy ajándékcsomag volt, hanem egy újrakezdési - újjáépítési kölcsön, amit elsősorban olyan országok kaptak, mint Görögország, Franciaország, Olaszország. Németország is részesült a segélyből, ami a gazdasag újjáépítésére lett elköltve, és amit a németek részletekben ugyan, de mind egy centig visszafizettek 1971 júniusáig. Tulajdonképpen a partraszállás -vagy ahogy a szövetséges katonai szlengben nevezték, az invázió- is ezért történt meg. A Marshall Terv fő célja nem a jótékonykodas, és a más országokon való segíteni akarás volt, hanem a Nyugat-Európa feletti gazdaasági és politikai ellenőrzés megszerzése, válaszként Kelet-Europa szovjet kézre kerülésére.

Az USA amúgy is bőséges hadizsákmánnyal tért vissza a háborúból. El lehet képzelni egy győztes nagyhatalmat, aki a háború végén úgy vonul ki a legyőzött területekről, hogy érintetlenül hagyja annak technikai fejlesztéseit, anyagi forrásait, es egyéb erőforrás tartalékait? Az aranyvonat is elhajózott az USA-ba szépen, azóta sem került vissza.

Lényegtelen, mennyibe került Amerikának a háború, amíg meg nem nyerte, egy biztos : óriási plusszal jött ki belőle. Ha ez kétséges lett volna a belépés előtt, nem is léptek volna be. Amerika biztosra ment az első világháboruban is, és a másodikban is. Több tucat kisebb-nagyobb háborút indított az USA 1945 után, de ezeket szinte mind elveszítette, jelenleg is két vesztes háborút menedzsel (Afganisztán, Irak), és már készülődik Irán ellen, de valakinek valahol megéri, mert ha nem érné meg, nem kezdenék el. Ma az USA államadóssága 9 billió dollár (és ez napról napra növekszik), nincs és nem is lesz fezdezet arra, hogy ezt mind visszafizessék! De azért ez az eladósodott USA még odaajándékoz Izraelnek pár százmilliárdot évente. És ez csak segély jogcímén, az amcsi adófizetők pénzéből, ja és ezek nem kamukauszttal kapcsolatos pénzek.

A lényeg annyi, hogy ugyanazok az USA-ban élő, a ZOG hatalom köreibe nem tartozó fehér emberek ellenségei, mint a mieink : a cionista világzsidóság.

"Csak egy dolgot kell egyértelmûen kimondani, hogy az internacionalizmusnak minden formáját elvetjük. Mi a Nemzetek Európájáért szállunk síkra, amiben minden nép az õ õsi életterében alakíthatja saját nemzeti szocializmusát."

http://kitartas.mozgalom.org/cikk.php?p=447&highlight=n%E9met#447

A következő, Arial betűvel írt bekezdésben levő dolgokat RÉSZBEN éppen most valósítja meg Hugo Chávez Venezuelában. A saját hazájukat építik, ja és az indiánokat amúgy sem gyűlölöm... Amúgy is, ők ott élnek, mi meg itt. Nem potenciális EU-ba bevándorlók, szerintem túl büszkék is lennének ahhoz, hogy elmenjenek lealacsonyító, rosszul fizetett (többek közt ezért IS támogatják a neolib erők a tömeges színes bevándorlást, ez bizony modern rabszolgatartás) kulimunkát végezni számukra idegen országba... Hosszabb távon az ottani életminőség pedig meg fogja előzni az élvonalbeli (de hanyatló) EU-s országokét.

A magyar nemzetszocializmus megvalósítja az ősi magyar népi és nemzetvezéri elvet.” A gazdasági életben az egyéni kezdeményezést meghagyják, de az a „népközösség” érdekeit nem sértheti. A karteleket feloszlatják, a kamatrabszolgaságot eltörlik, s „iparral rendelkező magas fokú földmívelő államot szervezünk”. A „halódó kisipart” állami hitellel felélesztik, a vagyon- és jövedelemadókat csökkentik. A „nemzetközi szabad nagytőkés” rendszer kizsákmányoló jármából a „nemzettőkés magántulajdon-rendszerbe vezetik át” a magyarságot. A munkavállalók „munkakamarákba” egyesülnek, amelyek meghatározzák a nyereségből való részesedést, és arányuknak megfelelő képviselőket küldenek az egykamarás képviselőházba. A „föld a magyar népközösségé”. Az irodalom és a művészet a „magyar nemzetiszocialista világszemlélet hordozójává” válik. Az élet csak munkával tartható fenn, ezért a Nyilaskeresztes Párt programja (1939) követeli és tervezi a munkanélküliség teljes megszüntetését. „Munkaalkotmányt” fogadnak el, a „munkaállam” a magánkézben lévő nagybirtokokat és ipari üzemeket felügyelet alá helyezi.


http://www.nemzetifront.hu/marschalko.html

A nemzeti és szociális Magyarországnak csak egyik fele valósulhatott meg. Az országot, népet, a vezető magyarokat tiszta és nemes nemzeti meggyőződés vezette.

Ami a most elvesztett Magyarországon jó volt: antibolsevista állásfoglalás, a hithez, hazához, népi hagyományokhoz, a fajtához való ragaszkodás, a nemzeti kultúra művelése, a nemzeti szellem megtisztításnak akarata, a barbár trianoni diktátum elleni küzdelem, jó volt. Tehát egyszer fel fog támadni. Azonban, amíg a nemzeti ideálokhoz ragaszkodtunk, amíg Trianon ellen küzdöttünk, addig elhanyagoltuk a koreszme másik felét.

Egy szociális, vagy ha úgy tetszik nemzeti irányú forradalom elmaradt. Mindegy lett volna, hogy ezt a jobboldal, vágy a független kisgazdapárt, vagy az egészen szélső jobb robbantja ki. De jönnie kellett volna.

Meghasonlottunk. Kétfelé szakadt a lelkünk. A nemzeti gondolatnak nem volt teljes tartalma, amíg a magyar nemzet egy része három millió koldusból állott. Ahol hitbizományok vannak, ott a nemzeti szó nem jelent nemzetet. Ahol a liberális kapitalizmus élhet és virágozhat, ott a kereszténység csak a templom hűvös hajójába zárt dísznövény. Ahol a nagybirtok mellett egypengős napszámok vannak, ott nem illik Krisztusról beszélni.

Szociális forradalom kellett volna, hogy igazán nemzetiek és antibolsevisták lehessünk. Kiseperni a kaszinót, a bankot, a gyárat, a bankkapitalizmussal szövetkezett földbirtokos koalíciót és egy földdel, tulajdonnal, Istennel, hazával rendelkező nemzet másfélmilliós hadseregével kimenni a frontra 1941 júniusában. Ami utánunk jön, nem lesz „demokrácia". Magyarországon nincsenek demokraták a szó svéd, finn, vagy svájci értelmében. A demokráciát eddig hazaárulók csinálták. Károlyi Mihályok. Ezután is azok csinálják majd. 1918-ban cseh szurony. 1945-ben bolseviki szurony. Egyszer talán majd UN bajonett s világállam, amelyben gummigerincű magyar demokraták fogják végrehajtani egy titokzatos földi hatalom parancsait.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Reakció blog Reakciós blog ld50 blog emo blog antiszemita náci blog náciblog blogring nyilas blog nyilasblogja nyilas blogja konzervatív web keresztény freeblog főoldal nyilasblog jobboldali blog fasiszta blog cenzúrázott blog aszemita blog szókimondó blog radikális blog ufo blog extrém blog terrorista blogger neonáci blog neonáciblog újfasiszta blog sieg heil blog szélsőséges blog szélsőjobbos blog szélsőjobboldali blog szélsőjobboldali blogger acab alleycat blog zsidó blog antiliberális blog rendszerellenes blog neoliberális, neoliberalizmus, neoliberálisok, mainstream, ortodox, gazdaságpolitika, unortodox, orthodox, unorthodox, Matolcsy, Matolcsyzmus, kurucok, labancok, nemzetközi, nemzeti, gazdaság, pénzügyek, nemzeti érdek, bankok, balliberális, jobboldali, nemzeti radikális, imf, valutaalap, nemzeti bank, jegybank, adósságválság, nyomor, szegénység, bűnözés, hitel, hitelek, bankárok, occupy, 99%, szabad piac, piacbolsevizmus, piacbolsevik, nácizás, kommunistázás, álintellektuális, zsidó zsidók zsidókat zsidóknak náci nácik nácikat náciknak blog blogok blogokat blogoknak hungarista hungaristák hungaristákat hungaristáknak nyilas nyilasok nyilasokat nyilasoknak közgazdaság alternatív közgazdaságtan neoliberális neokonzervatív neoliberalizmus neokonzervativizmus neolib neokon antiszemita antiszemitizmus kommunista ökoszociális harmadikutas fasiszta fasizmus falangista falangizmus nemzeti szocialista nemzeti szocializmus erőforrások gazdaság gazdaságpolitika gazdaságpolitikai nemzeti érdek nemzeti érdekek Reakció Scall Fast SF blog nyilas Szálasi Ferenc nemzeti radikális érzelmű jobboldali politika hírek viccek vicc Reakció Reakciós ld50 industrial goth emo antiszemita náci blog blogring nyilas nem polkorrekt jobbikos jobbik konzervatív keresztény freeblog jobboldali fasiszta cenzúrázott buli fotók árpádsávos zászló rendszerellenes aszemita árpádsáv nemzeti radikális terrorista zsidó blogger neonáci sieg heil szélsőjobboldali szélsőközép acab alleycat magyar holokauszttagadás holokauszt tagadás káosz rend anarchia gonosz jó béke háború erőszak hírek történelem manipuláció hazugság politika pártok hírek fiúk