width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: Fidesz és az amcsi szabadkereskedelmi, nem bírnak egyenes választ adni a jogos kérdésre! Nem megbízható...

2015. január 28., szerda

Fidesz és az amcsi szabadkereskedelmi, nem bírnak egyenes választ adni a jogos kérdésre! Nem megbízható...

---------- Forwarded message ----------

Public RSS-Feed of Scall Fast. Created with the PIXELMECHANICS
'GPlusRSS-Webtool' at http://gplusrss.com
SF // via fulltextrssfeed.com

Nem láthatunk bele, mert a kereskeelem is fegyver. A neolib
rendszerben amúgy sincs a népnek beleszólása...
1/26/2015 10:35:33 PM

Nem láthatunk bele, mert a kereskeelem is fegyver. A neolib
rendszerben amúgy sincs a népnek beleszólása saját sorsába se, pláne
ha nagy pénzekről van szó. A korrupt hivatalnokokkal megegyeznek a
fejünk felett, ez a TTIP azaz az eu - usa szabadkereskedelmi
egyezmény. Titkos, mert felháborító dolgok vannak benne!

Korrupcióra épül a liberális kapitalizmus egész gazdasági rendszere,
ahol pár, akár senki által meg nem választott, multis - bankos lobbik
kinevezte eurokratát kell csak megvenni kilóra, és máris olyan
előnytelen szabad kereskedelmi szerződést köthetnek az usraeliek az
unió kárára amilyet nem szégyellnek, és nem szégyellik magukat
egyáltalán.

Bogár László: Kereskedelmi fegyverkezés

http://www.flagmagazin.hu/gazdasag/bogar_laszlo_kereskedelmi_fegyverkezes

gazdaság 2015. 01. 27.

Van egy jó tippünk? - tehetnénk fel a kérdést Európa és Amerika
lakóinak. A TTIP ugyanis az unió és az Egyesült Államok között zajló
szabad kereskedelmi megállapodás - amelyről most folynak a tárgyalások
- elnevezése, a Transatlantic Trade and Investment Partnership
rövidítése.

Bár a világ és benne Európa és Magyarország sorsát meghatározó
folyamatról van szó, az Európai Unió és az Egyesült Államok között
zajló szabad kereskedelmi tárgyalásokról szinte semmit nem tud a
közvélemény. Minden dokumentum minősített, tíz évre titkosított. Pedig
nem ártana, ha Európa népei kissé nagyobb figyelmet szentelnének
mindennek.

Az "eurokrácia" láthatólag diszkrét homályban igyekszik tartani az
egész kérdéskört, és hát legyünk őszinték, ez azért nem nehéz feladat,
mert látszólag valóban bürokraták egész hadának évekig tartó
tárgyalásairól, vagyis a közvélemény számára érthetetlen és
érdektelen(nek látszó) dolgokról van szó. Pedig a látszat csal, a
távlati következmények ugyanis közvetlenül érintik majd Európa népeit,
a szó szoros értelmében "húsbavágóak" lehetnek.

(Tudniillik az agrárkereskedelem és azon belül a hústermékek, például
a klórban fürdetett amerikai csirke, illetve a génkezelt élelmiszerek
ügye a legkényesebb kérdések közé tartozik.) Érdemes azon is
elgondolkodni, hogy a szabad kereskedelem témaköre elég vészjósló
módon lépett a világtörténelem színpadára.

A Nyugat globális uralma kiépülésének döntő fontosságú állomása volt
ugyanis annak a két birodalomnak a kifosztása, amely 1800 körül még
egyenként is sokkal nagyobb és erősebb volt, mint a Nyugat egésze.
Indiáról és Kínáról van szó, amelyek egész komplex anyagi
újratermelési rendszereit, a "szabad kereskedelem" elvét és pusztító
gyakorlatát a szó szoros értelmében fegyverként használó Nyugat
roncsolta szét. És mivel ezek a folyamatok ott is igen lassan mentek
végbe, és legalábbis kezdetben látszólag "unalmas", vég nélküli
bürokratikus egyezkedésekben zajlottak, feltehetően ott sem igen
sejtették e hatalmas birodalmak lakói az ennek nyomán rájuk váró
iszonyú megpróbáltatásokat.

Rendszerelméletileg viszonylag könnyű belátni, hogy a kereskedelem
"felszabadítása" mindig az erősebb félnek kedvez, pontosabban annak,
aki hatékonyabban képes az erőszak eszközeként, tehát fegyverként
használni a kereskedelem "szabadságát".

Mint a britek tették India hagyományos földművelési és kézműves-
rendszereinek lassú, de végül mégis brutális következményekkel járó
felbontásával, illetve Kínával szemben az ópium "szabad
kereskedelmének" a kikényszerítésével. Ekkor az is kiderült, hogy a
háború és kereskedelem között soha nincs éles határvonal. A két
menetben megvívott "ópiumháború" minden illúziót eloszlatott a Nyugat
valóságos természetét illetően.

Tény, hogy ma a Nyugat két osztaga egyezkedik egymással, ám jogos az
aggodalom, hogy az ennek nyomán létrejövő egyezség az európai és
amerikai globális tőkestruktúrák stratégiai érdekeit, és nem az
európai és amerikai "bennszülöttek" méltó emberi életfeltételeit
szolgálják majd. Amerika és Európa világunk gazdasági teljesítményének
közel ötven százalékát adja, a világkereskedelemnek viszont valamivel
kevesebb, mint negyven százalékát. A legutóbbi időkig mindig a
kereskedelmi részesedésük volt a magasabb, és ez a változás arra utal,
hogy bár Ázsia, legfőképpen Kína hihetetlen gyorsasággal növeli
részesedését mindkét területen, de leglátványosabb előretörés a
világkereskedelemben megy végbe. Az Európai Unió világkereskedelmi
részesedése ugyan sokkal magasabb, mint az Egyesült Államoké, de ennek
legalább a kétharmada az unión belüli kereskedelem.

Ha megfigyeljük az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió
egymással folytatott kereskedelmének alakulását, akkor azt látjuk,
hogy ez messzemenően a világ legnagyobb "kétoldalú" kereskedelme a
maga több mint ezermilliárd dolláros éves szintű forgalmával, de ezzel
együtt azt is látnunk kell, hogy a világkereskedelem egészén belüli
aránya most már több évtizede csökkenőben van, ugyanis 1990-ben még
7,8 százalékát jelentette, ma már azonban csak a 4,8 százalékát.

Még látványosabban mutatja a főbb tendenciákat az, hogy közben az
Európai Unió és Ázsia közötti kereskedelem részaránya 7,9-ről 9,2
százalékra nőtt, vagyis huszonöt éve lényegében azonos volt, ma már
majdnem kétszer akkora az Európai Unió és Ázsia kereskedelmi
komplexumának részesedése.

A két nyugati "óriás" tehát részben Ázsia elképesztően gyors
világkereskedelmi részarány-növekedésének lassítását is reméli a
szabad kereskedelmi tárgyalások végeredményétől, sikerességétől.

Elméletileg persze nem zárható ki, hogy a felek olyan egyezményt is
köthetnének, amely a kölcsönös előnyökre épülne. De akkor vajon miért
nem láthat bele az európai átlagpolgár ezekbe a dossziékba? Tény, hogy
az unióban sincs teljes egység, hisz egész mást tekint kölcsönös
előnynek a német autóipar és a francia hús- vagy tejtermelő
parasztgazda, vagy éppen a finn elektronikai ipar és a lengyel
gabonatermelő.

A legkényesebb terület kétségtelenül az agrárkereskedelem és a
szolgáltatások kereskedelme. Az előbbi esetében a génkezelt termékek,
az utóbbinál pedig a légi közlekedés, hírközlés, távközlés, média- és
pénzügyi szolgáltatások jelentik a legfőbb neuralgikus pontokat a
szabad kereskedelmi tárgyalásokon. A legnagyobb feszültséget azonban
mégis a beruházások kérdésköre váltja ki.

A térvesztését agresszív módon megállítani kívánó amerikai "birodalom"
leplezetlenül arra készül, hogy transznacionális óriásvállalatai
számára teljesen "szabad hozzáférést" tegyen lehetővé Európában.
Egyszóval módfelett kalandos idők előtt állunk, és sorsdöntő
fontosságú, hogy Európa képes legyen felismerni és bátran képviselni
stratégiai érdekeit. Amíg nem késő!

Bogár László - magyarhirlap.hu

[image]

Németekben azért nem bíznak az usraeliek, mert keresik annak
lehetőségét hogyan ne függjenek annyira...
1/26/2015 10:15:27 PM

Németekben azért nem bíznak az usraeliek, mert keresik annak
lehetőségét hogyan ne függjenek annyira az atlanti - cion
világhatalomtól. Tényleg Európa és Oroszország ellenségei, ellenségnek
nem érvelni kell vagy tárgyalgatni velük, hanem harcolni és legyőzni
őket! Legelőszöris visszavonni az oroszellenes szankciókat, mert nincs
értelme cionista érdekekért háborúba, gazdasági válságba sodorni
Európát.

Ezért jön Merkel, majd Putyin: A varászszó az Eurázsiai Unió

http://hunhir.info/?pid=hirek&id=81533

2015. január 26. 08:56 Kostás Roland - Hunhir.info

Fogadhatják a liberális páholyok, humanisták és demokratikusok kitörő
örömmel a liberális emlékezetpolitika földre szállt angyalát, Angela
Merkelt, és ugyanők őrjönghetnek az egypólusú világrendet alapjaiban
bontó orosz elnök látogatásakor, ez semmit sem változtat azon a
tényen: a két tekintélyes európai vezető, Putyin személyében egy
világhatalom első embere budapesti látogatásának a legfontosabb eleme,
az Eurázsiai Unióhoz való csatlakozás kérdése. Angela Merkel német
kancellár múlt héten a davosi Világgazdasági Fórumon állt elő
kezdeményezésével, hogy alakítsanak ki az Európai Unió és az Eurázsiai
Unió között szabadkereskedelmi térséget, amely így "Lisszabontól
Vlagyivosztokig terjedne". Merkel viszont jól ismeri a régi mondást
egy egy ülep két ló kapcsán. Noha próbálkozik ezerrel, ez
kivitelezhetetlen. Nem lehet egyszerre szolgálni a szabadkőműves
világpáholyok európai és amerikai gazdasági hadoszlopait, mikor a
legnagyobb ellentét pont köztük van. Eleget veszítettek az orosz
szankciók miatt az európai gyáriparosok, kereskedő mamutok ahhoz, hogy
úgy gondolják, jó, jó az a bizonyos dolog összeköt bennünket, de nem
jelentheti azt, hogy a tengerentúlon csak hízik a láda tartalma, itt
meg csökken. Európa gazdasági érdekei szembe mennek a
Washington-Tel-Aviv tengely világuralmi, katonai érdekeivel. Az meg
nem megy, hogy üzletelünk ezerrel az oroszokkal, közben meg a
globálcion gyarmattá tett Ukrajnában az orosz medve hátában
vonultatunk fel brutális katonai potenciált.

Ennek a gazdasági térségnek azonban feltétele lenne, hogy Oroszország
garantálja Ukrajna határainak tiszteletben tartását, és a szeptemberi
minszki megállapodás alapján véget vetnek a kelet-ukrajnai szakadárok
fegyveres lázadásának. Merkel ezzel világossá tette, hogy továbbra is
az érintett felek közötti párbeszéd a célja, vagyis egy állandó
kommunikációs csatorna fenntartása Vlagyimir Putyin orosz államfővel.

"Kívánatos volna, hogy a minszki megállapodás alapján helyreálljon egy
bizonyos fokú stabilitás, és ennek nyomán fontolóra lehetne venni,
hogy milyen együttműködést lehetne kialakítani az Európai Unió és az
Eurázsiai Unió közötti gazdasági térségben" - hangzott a kancellár
kezdeményezése.

Az Eurázsiai Unió Oroszország, Fehéroroszország, Kazahsztán,
Kirgizisztán és Örményország részvételével 2015. január 1-jén alakult
meg.

Merkel jön Orbánhoz és látogatásának legfontosabb kérdése az Eurázsiai
Unió szerepe még akkor is, hogyha ezt nem verik nagydobra. Sőt, az
amerikai páholyok magyarországi elkötelezettjei a tervezett
szimpátiatüntetésükkel pont figyelmeztetni akarják a németországi
vezetőt, hogy a hazai belvárosi értelmiség, a körúton belüliek
csoportjai elsősorban nem az európai, hanem a tengerentúli gazdasági,
hatalmi, politikai körök támogatói. Nem véletlen, hogy Merkel
magyarországi zsidó szervezetekkel tárgyal egyedül a magyarországi
egyházak közül, és döntsük már le azt a tabut, hogy hazai zsidó
vallási szervezetek nem gazdasági és politikai hatalmi képződmények,
csupán imádkozó vallásosok gyülekezete.

A zsidó körök és páholyok szerepe mindenütt meghatározó a világban, és
aki erre antiszemitizmust kiált, az vagy beteg, vagy egyértelműen
rosszindulatú. Merkel tudni akarja, hogy számíthat-e támogatásra a
magyarországi zsidó köröktől az Eurázsiai Unióval kapcsolatos európai
elképzelések megvalósításához, vagy ezek a szervezetek kizárólag az
amerikai-izraeli vonalat képviselik.

Bizonyára nem véletlen, hogy az amerikai páholyok magyarországi
elkötelezettjei próbálnak aktivizálódni mindenféle új kerekasztalok
meg egyebek létrehozásával, és az Orbán-ellenes támadás alapja is az,
hogy mindenképpen megakadályozzák Magyarország mérvadó szerepét az
eurázsiai közeledésben. Tengerentúli főnökeik ugyanis ezt a parancsot
adták ki nekik.

A Vlagyimir Putyin orosz elnök látogatására ugyanezek a hálózatok
szerveznek tüntetést, kifejezve ellenszenvüket az orosz vezető és az
általa vezetett gazdasági-politikai irányvonallal szemben. Ez az akció
megint csak a tengerentúlnak szól, hogy bizony az ottani hungarofób
páholyok és alapítványok támogatottjai megszolgálják a zsebükbe
csúsztatott dollármilliókat. Ezzel szemben ott van az az európai -
mondjuk ki nyugodtan - zsidó gyökerekkel rendelkező nagyvállalkozó,
gyáriparos, kereskedelmi multi kör, amely az Oroszország elleni
szankciókon már ez idáig is hatalmasat vesztett. Lassan az az
összekötő kapocs, amely az elmúlt évtizedekben látványosan próbált
mindent alárendelni az egy bizonyos szempont szerinti szemléletnek és
politikai iránynak, mára már fenntarthatatlan.

Mások az európai és mások a tengerentúli gazdasági összefonódások
érdekei. Emlékezetkultúrával ideig-óráig lehet ezt az ellentétet
elhallgatni és eltussolni, de az már évezredes szabály, hogy azért a
pénz az úr.

[image]

Egyes mérce szerint a cionistákkal szemben kell a megelőző csapás
elvével élni, mert jogunk van az önvédelemre...
1/26/2015 9:59:13 PM

Egyes mérce szerint a cionistákkal szemben kell a megelőző csapás
elvével élni, mert jogunk van az önvédelemre és az önszerveződésre!
Nemcsak a palesztinok, de minden ország nagyon rosszul jár, akik
felett zsidók uralkodhatnak.

Botrányos, kettős mércés cionista propaganda a 7. osztályos magyar
földrajzkönyvben

http://hunhir.info/index.php?pid=hirek&id=81434

2015. január 21. 16:11 Hunhir.info

Bizonyára véletlen hogy a hazai tankönyvkiadás önkéntes liberális
cenzorai és vizslatói most nem csaptak hatalmas ricsajt, mit általában
akkor szoktak, ha valami "nemzeti adalék" kerül a multikulti irányába
terelendő fiatalságnak szánt ismeretterjesztő anyagokba. Pedig a 7.
osztályos földrajzkönyvben olyan vad cionista propaganda található,
amely nemcsak hazug, kirekesztő, hanem kollektív bűnösnek állít be egy
népcsoportot.

Az olaj birodalma - Délnyugat Ázsia című fejezetben a Békétlen
Közel-Kelet alcímen találkozhatunk a Közel-kelet egyetlen
demokráciájával, a cionista rezsimmel. A nebulóknak a hivatalos
tankönyv szerint azt kell tudniuk, hogy ötöst kaphassanak: A térség
egyetlen állama Izrael, ahol nap mint nap ártatlan emberek életét
követelik a palesztin öngyilkos merényletek.

Ha tovább lapozunk, a következő oldalakon sincs szó arról, hogy hogyan
űzték el a zsidók a palesztinok százezreit, hogyan tartják megszállás
alatt Kelet-Jeruzsálemet és Ciszjordániát, milyen mészárlásokat
hajtanak végre a teljes blokád alatt tartott Gázai övezetben, hogyan
élnek másodrendű polgárokként a megszállás alatt lévő területeken az
"öngyilkos palesztin merénylők".

Facebook

[image]

Akiknek még a CÖF és Fricz Tamásék is náci szélsőségesek, azok csak
széllibbant 68-as trockista cionbolsik...
1/26/2015 8:46:32 PM

Akiknek még a CÖF és Fricz Tamásék is náci szélsőségesek, azok csak
széllibbant 68-as trockista cionbolsik lehetnek. Ahol egy pedofil
kohnbandita, akit bezzeg nem járat le a libsi média az
ellehetetlenítésig, kioktathat üvöltözve és hazudozva egy Václav
Klaust, mint egy rabszolgát! Ez a zsidó véleménye, toleranciája és
valódi érzésvilága rólunk európaiakról!

Európát eltérítették ezek, a sohasem volt európaiak szétszóratásban
élő söpredék hazátlanjai. Civil, független, sajtószabadság, minden
kulcsszó stimmel, dettó mint a budapesti balliberálisok mantrái.

Fricz Tamás - Így ne menjünk ki Brüsszelbe!

mondom a magamét 2015. 01. 27.

http://www.flagmagazin.hu/mondom_a_magamet/fricz_tamas_igy_ne_menjunk_ki_brusshttp://www.flagmagazin.hu/mondom_a_magamet/fricz_tamas_igy_ne_menjunk_ki_brusszelbe

Erős globális hatalmi érdekcsoportok továbbra is fontosnak tartják a
Magyarországgal szembeni támadássorozat fenntartását.
Úgy döntöttem/döntöttünk a Civil Összefogás Fórum vezetésével, hogy a
meghívás ellenére nem veszek/veszünk részt az Európai Parlament emberi
jogi bizottságának (LIBE) a magyar emberi jogi helyzettel foglalkozó
vitájában. És ezt tartjuk a továbbiakra nézve is iránymutatónak: addig
nem szabad részt venni ezeken a vitákon és meghallgatásokon, amíg az
unióban nem garantálják az egyenrangú és demokratikus vita
tisztességes feltételeit.

A döntést önállóan hoztuk meg, nem egyeztettünk senkivel, de
természetesen azonnal tájékoztattuk az érintetteket - a LIBE
szervezőit és a néppárti Fidesz-frakciót. Ezek után a néppárti
frakció, s ezen belül a fideszes néppárti képviselőcsoport a lehető
leghatározottabban járt el.

Gál Kinga fideszes európai parlamenti képviselő szerdán azt
nyilatkozta a Magyar Hírlapban, hogy megértik a szempontjainkat, s azt
kívánják elérni, hogy a bizottságnak küldött levelemet a meghallgatás
elején olvassák fel. Ez nem történt meg, ezért itt helyt adok a CÖF
közleményének, melyben a LIBE-hez írt levelem is megtalálható:

A Civil Összefogás Fórum meghívást kapott az Európai Parlament
állampolgári jogi, bel- és igazságügyi bizottságától (LIBE), hogy
vegyen részt egy, az emberi jogok magyarországi helyzetéről szóló
vitában 2015. január 22-én Brüsszelben. A résztvevők nevei és a
program néhány napja vált véglegessé. A következők a meghívottak:
három, erősen balliberális irányultságú civil szervezet, az Európa
Tanács liberális értékrendű munkatársa, a CÖF, illetve Kovács Zoltán
államtitkár.

A CÖF vezetősége végül úgy döntött, hogy nem kíván részt venni egy
olyan meghallgatáson, ahol a résztvevők politikai összetétele torz és
egyoldalú, a vita hangvétele és kimenetele pedig az Európai Unió jól
ismert, kormányellenes kettős mércéje szerint zajlana le. (Akárcsak -
például - szeptember közepén, amikor az EP liberális frakciója
szervezett vitát a magyar civil társadalom helyzetéről.)

Az ilyen tendenciózus vitákból elég volt! A CÖF nem kíván asszisztálni
az újabb színjátékhoz, s főleg nem kívánja jelenlétével legitimálni
azt.

Egyben felkérjük arra a LIBE-t, az összes frakciót és az unió egyéb
szervezeteit, hogy a következőkben a Magyarországról szóló viták és
meghallgatások esetén teremtsék meg a kiegyensúlyozott vita
demokratikus feltételeit, mert ez lenne méltó az Európai Unió
szellemiségéhez.

Mellékelten közöljük - magyar fordításban - a LIBE szervező
munkatársának elküldött lemondó levelünket.

"Kedves Cullimore Nessa!

Sajnos rossz hírt kell közölnöm: a Civil Összefogás Fórum (Civil Union
Forum) vezetősége hosszas mérlegelés után úgy döntött, hogy mégsem
vesz részt a január 22-i public hearingen. A késői döntésért
természetesen elnézést kérünk.

Döntésünk indoka: az emberi jogok magyarországi helyzetéről szóló vita
civil meghívottjainak összetétele a politikai oldalakat tekintve
aránytalan és torz, nem tükrözi a kiegyensúlyozottságra való
törekvést. Elsöprő többségben vannak a baloldali liberális szervezetek
képviselői az egyetlen jobboldali értékeket valló szervezettel (Civil
Union Forum) szemben.

Ezek alapján előre borítékolható a vita egyoldalú politikai hangulata,
amihez szervezetünk nem kíván asszisztálni.

Viszont amennyiben a továbbiakban politikai szempontból
kiegyensúlyozott szervezeti összetételű vitát szerveznének, szívesen
állunk a rendelkezésünkre.

Eredményes vitát kívánunk Önöknek!"

Akik nem követték a vitát, azoknak elmondom, hogy az Európai Néppárt
képviselői a meghallgatás elején kellő határozottsággal léptek fel.
Monika Holhmeier asszony ügyrendi kérdésben kért szót, s elmondta,
hogy a CÖF szóvivője nem más elfoglaltsága miatt nem vett részt a
vitán, hanem elvi okokból: kiegyensúlyozatlannak tartja a résztvevők
összetételét. Az egész meghallgatást - ebben a formájában -
szégyenteljes ügynek nevezte, s jelezte, hogy a néppárti frakció
kivonul az ülésről (így is történt). Jobboldali képviselők
csatlakoztak ehhez, egy konzervatív képviselő pedig kijelentette:
teljes mértékben aggályos, hogy olyan civil szervezetet is meghívtak,
amelyik ellen bírósági eljárás van folyamatban (az Ökotárs
Alapítványról van szó).

Mondani sem kell: a liberális, baloldali és zöldpárti képviselők e
felvetéseket lesöpörték az asztalról, s kezdődhetett a "meghallgatás"
- immáron a néppárti frakció tagjai nélkül, teljesen "demokratikusan"
és "kiegyensúlyozottan".

Nos, azt gondolom, hogy a néppárti frakció és a CÖF is helyesen járt
el, különösen látva a több órás vitát, melynek során - immár
megszokottan - Magyarországgal szemben totálisan elfogult,
hisztérikus, hazugságoktól hemzsegő felszólalások sokasága hangzott el
(e helyütt ki kell emelnem Kovács Zoltán államtitkárt, aki jól állta a
sarat az oroszlánbarlangban). Nekem ennek láttán a cirkusz (sőt
időnként a bohózat) szó jutott eszembe.

Konklúzió: erős globális hatalmi érdekcsoportok továbbra is fontosnak
tartják a Magyarországgal szembeni támadássorozat fenntartását.

Ilyenkor egyet lehet tenni: nem szabad ehhez asszisztálni, nem szabad
teljességgel elfogult, irracionális vitákban részt venni, s ezzel
legitimálni azokat. Ellenkezőleg: mint önmagát mindenben egyenrangúnak
tartó ország, ki kell követelni, hogy a vitákon ne dominálhasson a
balliberális, magyarellenes álláspont, ki kell harcolni az egyenlő
feltételeket. Ez szerintem érvényes civil szervezetre, pártra, más
politikai szervezetekre egyaránt.

S ha ez nem megy, akkor a távolmaradással kell tiltakozni. Ez ugyanis
világos üzenet, aminek súlya van.

Fricz Tamás - mno.hu

[image]

Fidesz és az amcsi szabadkereskedelmi, nem bírnak egyenes választ adni
a jogos kérdésre! Nem megbízható...

1/26/2015 8:27:56 PM

Fidesz és az amcsi szabadkereskedelmi, nem bírnak egyenes választ adni
a jogos kérdésre! Nem megbízható, nem hűséges, nem magyar érdekű, csak
a látszatra ad az ugyanolyan liberális fideszes érdekkör is. A
jobbosok meg kisebbségben vannak a pártban, anyagilag, kapcsolati
tőkét + médiát tekintve és ezekből következően hatalmilag.

Morvai: Szereti vagy nem szereti a Fidesz az EU-USA szabadkereskedelmi
megállapodást? (videó)

http://hunhir.info/?pid=hirek&id=81536

Az Európai Bizottság 2015-ös munkatervéről szóló szavazatmagyarázata
során Morvai Krisztina rámutatott: annak eldöntésekor, hogy melyik
párt jelentését szavazza meg, "perdöntő" volt, hogy milyen álláspontot
fogalmaznak meg az EU-USA közötti szabadkereskedelmi megállapodásról
(TTIP).

A Szájer József és Lara Comi képviselők által jegyzett néppárti
jelentés meleg szavakkal üdvözli e szabadkereskedelmi megállapodást,
tehát megszavazása "kiesett". (Furcsa ellentmondás ugyanakkor, hogy
otthon, Magyarországon a kormánypártok egyre kritikusabb hangot ütnek
meg a TTIP-pel kapcsolatban, jó okkal). Morvai idézte az északi
baloldal jelentését, amely viszont követeli a TTIP tárgyalások
titkosságának azonnali megszüntetését, az összes dokumentum
hozzáférhetővé tételét a képviselők és a polgárok számára. Szereti
vagy nem szereti a Fidesz az EU-USA szabadkereskedelmi megállapodást?

https://www.youtube.com/watch?v=oEzmeBiThIc

A Hír és az Echo tévéket sem bírják elviselni a szélsőségesen
liberálisak, akik megszabnák nekünk hogyan...
1/26/2015 8:19:17 PM

A Hír és az Echo tévéket sem bírják elviselni a szélsőségesen
liberálisak, akik megszabnák nekünk hogyan lehetünk szabadok. Hát
velük sehogy, csak ha megszabadulunk tőlük!

Lovas István FB :

"Mint várható volt, a balliberális médiát erősen felzaklatta az a hír
(lásd eggyel lejjebb itt), hogy az RT.com globális orosz
tévéállomásnak lesz magyar adása.

Az Index.hu rövid ideig magára az RT.com-ra hivatkozva cáfolta a hírt.
A szöveget átvette a Hvg.hu.

Ebben azt emelték ki, hogy az orosz elnökhöz szeptember 21-én itt
kitett levélben
(https://www.facebook.com/istvan.lovas.587/posts/562744377186485:0)
azzal indokoltam, érdemes megfontolni az RT.com magyar adásának
megindítását, mert "a Euronews magyar nyelvű adása túlságosan
balliberális, és szükség van egy tárgyilagos ellensúlyra."

A helyzet 25 éve változatlan: a balliberális média a jobboldalról
képtelen akár egyetlen mondatában is igazat írni. Az említett levél
Euronews-ra vonatkozó része így szólt:

"...Magyarországnak különleges súlya van, amit mutat az is, hogy a
nemzetközi sajtó mekkora figyelmet szentel a nem egészen 10 milliós
országunknak. Talán nem véletlen, hogy a Euronews nem sugároz műsort a
23 milliós Romániának, de magyar adása van , amely kevésbé különbözik
a magyarországi balliberális tévéadók által követetett
műsorfilozófiától és -politikától, mint egymástól az orosz és a finn
vodka. /Az előbbi jobb./"

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Reakció blog Reakciós blog ld50 blog emo blog antiszemita náci blog náciblog blogring nyilas blog nyilasblogja nyilas blogja konzervatív web keresztény freeblog főoldal nyilasblog jobboldali blog fasiszta blog cenzúrázott blog aszemita blog szókimondó blog radikális blog ufo blog extrém blog terrorista blogger neonáci blog neonáciblog újfasiszta blog sieg heil blog szélsőséges blog szélsőjobbos blog szélsőjobboldali blog szélsőjobboldali blogger acab alleycat blog zsidó blog antiliberális blog rendszerellenes blog neoliberális, neoliberalizmus, neoliberálisok, mainstream, ortodox, gazdaságpolitika, unortodox, orthodox, unorthodox, Matolcsy, Matolcsyzmus, kurucok, labancok, nemzetközi, nemzeti, gazdaság, pénzügyek, nemzeti érdek, bankok, balliberális, jobboldali, nemzeti radikális, imf, valutaalap, nemzeti bank, jegybank, adósságválság, nyomor, szegénység, bűnözés, hitel, hitelek, bankárok, occupy, 99%, szabad piac, piacbolsevizmus, piacbolsevik, nácizás, kommunistázás, álintellektuális, zsidó zsidók zsidókat zsidóknak náci nácik nácikat náciknak blog blogok blogokat blogoknak hungarista hungaristák hungaristákat hungaristáknak nyilas nyilasok nyilasokat nyilasoknak közgazdaság alternatív közgazdaságtan neoliberális neokonzervatív neoliberalizmus neokonzervativizmus neolib neokon antiszemita antiszemitizmus kommunista ökoszociális harmadikutas fasiszta fasizmus falangista falangizmus nemzeti szocialista nemzeti szocializmus erőforrások gazdaság gazdaságpolitika gazdaságpolitikai nemzeti érdek nemzeti érdekek Reakció Scall Fast SF blog nyilas Szálasi Ferenc nemzeti radikális érzelmű jobboldali politika hírek viccek vicc Reakció Reakciós ld50 industrial goth emo antiszemita náci blog blogring nyilas nem polkorrekt jobbikos jobbik konzervatív keresztény freeblog jobboldali fasiszta cenzúrázott buli fotók árpádsávos zászló rendszerellenes aszemita árpádsáv nemzeti radikális terrorista zsidó blogger neonáci sieg heil szélsőjobboldali szélsőközép acab alleycat magyar holokauszttagadás holokauszt tagadás káosz rend anarchia gonosz jó béke háború erőszak hírek történelem manipuláció hazugság politika pártok hírek fiúk