width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: Liberális + baloldaltól különösen sokszor hangzanak el oroszellenes kijelentések, sőt kirohanások, mindez annak ellenére történik, hogy Oroszország minden eddigi kormánya az elmúlt 25 évben lelkiismeretesen ellátta Magyarországot energiahordozókkal, elsősorban kőolajjal és földgázzal.

2015. február 22., vasárnap

Liberális + baloldaltól különösen sokszor hangzanak el oroszellenes kijelentések, sőt kirohanások, mindez annak ellenére történik, hogy Oroszország minden eddigi kormánya az elmúlt 25 évben lelkiismeretesen ellátta Magyarországot energiahordozókkal, elsősorban kőolajjal és földgázzal.

Tényleg a függetlenségi népszavazások a jó párhuzam, amivel Koszovó és Montenegró is el tudott szakadni Szerbiától. A háttérhatalom őket is oroszbarátságuk miatt büntette?! De főleg antiliberalizmusuk miatt!

Sokkal nagyobb terület nem ukrán, és nyugaton lengyel, ruszin, de még német és cseh is van. Nem értem, miért kéne egy mesterséges állam területi egységéért pattogni. Csak folyamatos polgárháborúval tartható egyben = nem éri meg egyben tartani humanitárius szempontból sem azt az országot! Lemberg azaz Lvov példéul lengyel, német város volt. Egy Osztrák - Magyar Monarchia térképet is érdemes nézni, észak-keleti részei most ukrajnai területek. 1945-ben valamiért egy darab Csehszlovákia is átkerült a szovjetekhez, elfelezve ezzel egy magyar falut. A kárpátaljai magyarok érdeke sem a folyamatos háború, és az oroszellenes sovinizmus. Amit kisebbségelllenességnek is hívnak, de az orosz lakosságú területeken éppen többségben vannak.

A balliberálisok, akik a mai napig helyeselik a trianoni békét, etnikai térképeket mutogattak, többek közt. Hogy szerintük miért igazságos. Nem az persze, de nem is nacionalista nemzetállam volt a Magyar Királyság hogy etnikailag egységesnek kellett volna lennie. De nem is indított irtóhadjáratot a románok ellen pl, ahogy ezt tette a banditakormány a kelet-ukrajnai oroszokkal! A "Kiirtunk minden oroszt" elég világos üzenet volt, ez után került sor az orosz önvédelmi erők megszervezésére!

A MIKSZ ügyvezető testületének állásfoglalása az ukrán - magyar - orosz viszony kérdéseiről

A MIKSZ programjában rögzítette, hogy törekedni fog a népek közötti barátságot előmozdítani, ezért a mai közép- és kelet-európai konkrét helyzetben felhívja a figyelmet arra, hogy Magyarország politikai pártjainak és csoportjainak a népek közötti békés együttműködést kell támogatni és elősegíteni. Nyugtalanítónak látjuk azt a helyzetet, hogy egyes politikai körökből - ezek lehetnek politikai szervezetek vagy irányzatok - most különösen sokszor hangzanak el oroszellenes kijelentések, sőt kirohanások, mindez annak ellenére történik, hogy Oroszország minden eddigi kormánya az elmúlt 25 évben lelkiismeretesen ellátta Magyarországot energiahordozókkal, elsősorban kőolajjal és földgázzal.

Arról sem tudunk, hogy Oroszország vezető politikai pártjai támadták volna Magyarország politikai vezetését. Ebben a helyzetben nem lenne meglepetés senki számára – legalább is mi úgy látjuk –, hogy Oroszország megelégelné a folyamatos oroszellenes támadásokat, és a nyersolajat és a gázt vele barátságosabb államnak adná el. Emlékeztetni akarunk mindenkit, aki nem tudná, hogy a föld nyersolaj és gáztartalékai nem végtelenek, a földgáz és nyersolaj iránti igény pedig folyamatosan nő és nőni fog. A szibériai gázlelő helyek kb. ugyanolyan távolságra vannak Japántól és Kína keleti partjaitól, mint tőlünk. Ezek az országok fizetőképes vásárlók lehetnek bármikor, ezért nemzeti érdekünk, létérdekünk, hogy Oroszország a mindenkori magyar kormányban megbízható üzleti partnert és barátot láthasson és lásson! Nagyon nem szeretnénk olyan helyzetbe kerülni, hogy valamelyik este nem tudjuk bekapcsolni a fűtést!

Különösen élesen támadják a jó magyar-orosz viszonyt az ún. demokraták és az ún. liberálisok, teljesen érthetetlen, hogy mi bajuk van a jó magyar-orosz gazdasági kapcsolatokkal, mert ezek a kapcsolatok nekünk soha nem ártottak. Nem a mi dolgunk megszabni, hogy milyen kormánya legyen Oroszországnak, de szükségesnek tartjuk megjegyezni, hogy az Egyesült Államnak és az EU-nak sem! Ez Oroszország belügye, és egyedül az orosz nép hivatott eldönteni. A mi nemzeti érdekünk pedig, hogy jó viszonyunk legyen Oroszország és Ukrajna népével is, és nekik is azt tanácsoljuk, hogy egymással is legyenek jó viszonyban, mert ez az ő érdekük is! Mióta itt vagyunk a Kárpát-medencében, szomszédok voltunk és a jövőben is maradunk. Éppen ezért az orosz-magyar-ukrán viszonyt saját nemzeti érdekünk szempontjából kell megítélni, nem pedig az EU egyes vezetőinek és a NATO katonai vezetésének a szempontjából, ezekből következően ismételten követeljük, hogy minden politikai irányzat és szervezet a békés együttműködés szempontjából induljon ki, és ezt elvárjuk a magyar kormánytól is!

P. S.: különösen furcsa és ízléstelen szempontunkból, hogy addig, amíg a magyar tömegtájékoztatás vezetői nem ítélték el a skótokat szakadároknak, mert nemrégen szavaztak arról, hogy együtt maradjon-e Skócia és Anglia – addig a volt kelet-ukrajnai oroszokat szakadároknak bélyegezték meg, mert ők is felhatalmazva érezték magukat, hogy saját sorsukról szavazzanak, és mindenki tudja, hogy legalább tízmillió oroszról van szó, akiknek szintén joguk van, mint a skótoknak is volt eldönteni, hogy együtt maradnak vagy önálló államot alkotnak.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Reakció blog Reakciós blog ld50 blog emo blog antiszemita náci blog náciblog blogring nyilas blog nyilasblogja nyilas blogja konzervatív web keresztény freeblog főoldal nyilasblog jobboldali blog fasiszta blog cenzúrázott blog aszemita blog szókimondó blog radikális blog ufo blog extrém blog terrorista blogger neonáci blog neonáciblog újfasiszta blog sieg heil blog szélsőséges blog szélsőjobbos blog szélsőjobboldali blog szélsőjobboldali blogger acab alleycat blog zsidó blog antiliberális blog rendszerellenes blog neoliberális, neoliberalizmus, neoliberálisok, mainstream, ortodox, gazdaságpolitika, unortodox, orthodox, unorthodox, Matolcsy, Matolcsyzmus, kurucok, labancok, nemzetközi, nemzeti, gazdaság, pénzügyek, nemzeti érdek, bankok, balliberális, jobboldali, nemzeti radikális, imf, valutaalap, nemzeti bank, jegybank, adósságválság, nyomor, szegénység, bűnözés, hitel, hitelek, bankárok, occupy, 99%, szabad piac, piacbolsevizmus, piacbolsevik, nácizás, kommunistázás, álintellektuális, zsidó zsidók zsidókat zsidóknak náci nácik nácikat náciknak blog blogok blogokat blogoknak hungarista hungaristák hungaristákat hungaristáknak nyilas nyilasok nyilasokat nyilasoknak közgazdaság alternatív közgazdaságtan neoliberális neokonzervatív neoliberalizmus neokonzervativizmus neolib neokon antiszemita antiszemitizmus kommunista ökoszociális harmadikutas fasiszta fasizmus falangista falangizmus nemzeti szocialista nemzeti szocializmus erőforrások gazdaság gazdaságpolitika gazdaságpolitikai nemzeti érdek nemzeti érdekek Reakció Scall Fast SF blog nyilas Szálasi Ferenc nemzeti radikális érzelmű jobboldali politika hírek viccek vicc Reakció Reakciós ld50 industrial goth emo antiszemita náci blog blogring nyilas nem polkorrekt jobbikos jobbik konzervatív keresztény freeblog jobboldali fasiszta cenzúrázott buli fotók árpádsávos zászló rendszerellenes aszemita árpádsáv nemzeti radikális terrorista zsidó blogger neonáci sieg heil szélsőjobboldali szélsőközép acab alleycat magyar holokauszttagadás holokauszt tagadás káosz rend anarchia gonosz jó béke háború erőszak hírek történelem manipuláció hazugság politika pártok hírek fiúk