width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: Public RSS-Feed of Scall Fast. Created with the PIXELMECHANICS 'GPlusRSS-Webtool' at http://gplusrss.com

2016. október 2., vasárnap

Public RSS-Feed of Scall Fast. Created with the PIXELMECHANICS 'GPlusRSS-Webtool' at http://gplusrss.com

Your RSS feed from RSSFWD.com. Update your RSS subscription
RSSFWD

Public RSS-Feed of Scall Fast. Created with the PIXELMECHANICS 'GPlusRSS-Webtool' at http://gplusrss.com

SFA Nemzeti Jogvédo Szolgálat a népszavazásról: az EU diktátumával szembeni ellenállási jogot gyakorolhatjuk...
4:35:37 AM
A Nemzeti Jogvédo Szolgálat a népszavazásról: az EU diktátumával szembeni ellenállási jogot gyakorolhatjuk a nem szavazattal

A franciaországi kisvárosban Allex-ben a közigazgatási bíróság betiltotta a népszavazást, amit Gérard Crozier polgármester kezdeményezett arról, hogy akarják-e, hogy az állam eroszakkal telepítsen a kisvárosba illegális bevándórlókat Calais-ból.

Akarunk ilyesmi agyatlan libsizmust ide is? Az újszadeszes vadliberális újgenerációsok még a régieknél is elborultabbak volnának ha kormányozhatnának. Hatalmon most is vannak, a szervezett magánhatalom nemzetközi pénzügyi körei futtatják a helyi érdekekkel totálisan szembe menetelo nem kormányzati "civil" szervezeteiket.

A Nemzeti Jogvédo Szolgálat a népszavazásról: az EU diktátumával szembeni ellenállási jogot gyakorolhatjuk a nem szavazattal

A Nemzeti Jogvédo Szolgálat szerint jogsértések sorozatán, a menedékjoggal való tudatos visszaélésen, szervezett bunözés keretében virágzó embercsempészésen alapuló, az európai civilizációt és hazánkat is fenyegeto tömeges bevándoroltatás miatt nemzetünk jogos védelmi helyzetben van, ezért az október 2-i népszavazáson való részvétel és kötelezo migránstelepítés elleni állásfoglalás (nem szavazat leadása) nemzeti ügy és hazafias kötelesség.

Szervezetünk - ahogy azt a 2002-2010 közötti tömeges szabadságjogi jogsértések, önkényes bebörtönzések, szemkilövések idején tette és azóta is teszi - a nemzeti jogvédelem eszközeivel lép fel a határon innen és túli magyarok jogainak védelmezése érdekében.

"Bevándorlási válsághelyzet, a magyaroknak is vannak jogai" c. tavaly szeptemberi közleményünkben (http://nja.hu/hirek/friss-hirek/bevandorlasi-valsaghelyzet-a-magyaroknak-is-vannak-jogai.jog) egyértelmuen kiálltunk a hazánkat fenyegeto illegális bevándorlás ellen, határaink védelme mellett és jogvédelmet ajánlottunk fel jogsértett magyaroknak, majd sikerrel védtünk több hazafit, akiket az illegális bevándorlók elleni jogos védelemrol szervezése miatt eljárás alá vontak. Tavaly decemberben pedig "Menekültjog és a migráció idoszeru kérdései az Európai Unióban" címmel tényfeltáró és a nemzeti önvédelem szempontjait bemutató nemzetközi konferenciát tartottunk (http://nja.hu/hirek/videok-es-kepek/amit-europa-nepei-elott-elhallgatnak.jog).

Akkor is kimondtuk, ahogy most is: a bevándorláshoz való jog nem alapveto emberi jog. A magukat a nemzetköz joggal ellentétesen menekültnek állító, többnyire álcázott gazdasági bevándorló százezrek humanitárius igényei nem csonkíthatják és semmisíthetik meg Magyarország államalkotó közösségeinek és egyéneinek alapveto emberi jogait, így a szabad mozgáshoz, személyes biztonsághoz és szabadsághoz, egészséghez és szociális biztonsághoz való jogot és a közösségi léthez, megmaradáshoz való jogot. A magyaroknak is vannak emberi jogai, amelyek a tömeges betelepítéssel sérülnének és ezt a liberális "jogvédok" tudatosan elhallgatják !

Hazánkban tavaly megtapasztalhattuk a déli határok indokolt, bár késedelmes lezárása elott, hogy milyen a tömeges migráció. A célországként leginkább érintett, legyengített nyugat-európai államokban pedig félelmetesen felgyorsult az oshonos európai népek térvesztése.

A nemzeti önvédelem gyakorlását sem az Európai Unió, sem pedig a nemzeti érdekeinket pártpolitikai önzés alá rendelo játszmák nem akadályozhatják meg. Bár az október 2-i népszavazás önmagában még nem alkalmas eszköz hazánk megvédésére, de a nemzeti ellenállási jogon alapuló olyan kivételes és közvetlen népakarat kinyilvánítási lehetoség, amely a hatása az egész európai történelem alakulására kihathat. Elutasító döntés nyomán az Alaptörvényben szükséges rögzíteni a betelepítési tilalmat megszorítás nélkül és ennek jegyében kell a kormányzatnak megakadályoznia minden betelepítést célzó uniós törekvést.

Minden egyes nem szavazat erosítheti az oshonos európai nemzeti közösségekhez tartozó, jövojük miatt joggal aggódó polgárok egyre szélesebb köru ellenállását az európai nemzetek felszámolását egyre leplezetlenebbül célzó, az EU intézményei mögé bújt háttérerok törekvéseivel szemben. Dominóhatást gyakorolhatunk a döntésünkkel: sorozatban utasíthatják el a tagállamok az európai hagyományokat és jogrendet nem tisztelo, lényegében megszállást végrehajtó idegen tömegek betelepítését, ez pedig fordulatot hozhat nemzeti szuverenitást védo európai küzdelemben, végso soron elosegítheti az említett háttérerok és az európai embereket eláruló bábfiguráik szükséges bukását. Meg kell szervezni az európai népek olyan összefogását, amellyel meg lehet menteni és meg lehet védeni Európát olyannak, amilyennek megálmodták oseink és amelyért annyi áldozatot hoztak.

Tény, hogy a népszavazási kérdés feleslegesen az Országgyulés számára döntési jogot tart fent a hazánkba betelepíteni kívánt illegális bevándorlók kérdésében, dacára annak, hogy e körben a közvetlen népakarat által hozandó döntés mindenki számára kötelezo. Az elutasító válaszok minél nagyobb száma viszont éppen azt zárhatja ki, hogy ezzel ellentétes döntést bármikor is legitim módon hozzon az Országgyulés.

Ne higgyünk az anarchista-liberális, álbaloldali és áljogvédo megtévesztéseknek: az Európai Unióban léteznek kötelezo migráns betelepítést eloíró szabályok, sot ezek egyre szélesebb köruvé tételén évek óta kitartóan dolgoznak az EU intézményei, ahelyett, hogy az oshonos európai polgárok emberhez méltó életét és gyarapodását mozdítanák elo, illetve csökkentenék a jelentos regionális fejlettségi és életszínvonalbeli különbségeket, a hazánkat is sújtó belso gyarmatosítást felszámolnák.

Tény, hogy az Európai Unió Tanácsa által 2015. szeptember 14-én, majd 22-én a szubszidiaritás elvét sérto módon elfogadott (EU) 2015/1523 és (EU) 2015/1601 tanácsi határozatok arra kötelezik a tagállamokat, hogy meghatározott kvóta alapján vegyenek át Olaszországból és Görögországból magukat menekültnek álcázó gazdasági bevándorlókat, 160 ezer fot. Bár ezt hazánk helyesen az Európai Bíróság elott keresettel támadta, a döntések hatályosak és végrehajtás alatt állnak.

Tény, hogy az Európai Bizottság az áthelyezésre és áttelepítésre vonatkozó 2016. március 16-i elso jelentésében rámutatott, hogy a tagállamoknak minimum havi 5680 fos áthelyezési ütemet kell elérniük ahhoz, hogy áthelyezési kötelezettségüknek eleget tudjanak tenni a kétéves határidon belül.

Tény, hogy az Európai Parlament 2016. április 12-i állásfoglalásában felszólított az Unióba érkezo menedékkérok és menekültek számára több biztonságos és jogszeru út kidolgozására, többek között az áttelepítéssel kapcsolatban egy kötelezo érvényu jogalkotási megközelítésre.

Tény, hogy az Európai Bizottság 2016. július 13-án közös uniós áttelepítési keretprogramra vonatkozó javaslatot terjesztett elo az áttelepítésre vonatkozó közös európai szakpolitika kialakítása céljából, hogy "a nemzetközi védelemre szoruló személyeknek lehetoségeik legyenek rendezett és biztonságos módon jutni Európába." A javaslat szerint az áttelepítési keretprogram "éves uniós áttelepítési terveken keresztül valósul meg, amelyek végrehajtása a Bizottság által elfogadott, célzott uniós áttelepítési programok révén zajlik." Sot menekültenként negyedmillió eurós, bírságjellegu "díjat" fizettetnének azon az EU tagállamokkal, amelyek nem kívánnak befogadni más uniós tagországokból áttelepített "menekülteket".

Tény, hogy az idén júliusban létrehozott Európai Határvédelmi és Parti Orség valójában európai adófizetok pénzén tömegével szállítja ingyenesen Európába az Afrikából érkezo migránsokat, ahelyett, hogy az elnevezése szerinti védelmi feladatát látná el.

Tény, hogy az Európai Parlament 2016. szeptember 15-i jogalkotási állásfoglalásában támogatta a kötelezo áttelepítést eloíró 2015/1601 tanácsi határozat módosításáról szóló tanácsi határozatot, amely többek között bovíteni kell a nagyarányú áttelepítést, a humanitárius befogadást, illetve a Törökországból történo legális befogadást,mert ezek " szükségesek a migrációs nyomás tagállamokban történo enyhítéséhez azáltal,hogy legális és biztonságos lehetoséget biztosítanak az Unióba történo belépésre." A döntés szerint az afgánoknak is jogosultnak kell lenniük az áthelyezésre.

Mélyen elítéljük azt a liberális "jogvédok" (MHB, TASZ), egyes civil szervezetek és pártok által vallott szemléletet és gyakorlatot, amely kizárólagosan a "szegény, elesett menekültekre" fókuszál és jogaikat az oshonos nemzeti közösség jogai fölébe helyezi és azt, hogy érvénytelen szavazatok leadására, illetve távolmaradásra agitálnak.

Továbbra is támogatjuk - nem kritikátlanul - a törvényes rendet és a hazánk biztonságát fenyegeto bevándorlás elleni, szükséges és arányos kormányzati erofeszítéseket, valamint indokolt a bevándorlási áradatért felelosséggel bíró személyek és - nem egy esetben magukat jogvédonek nevezo, kollaboráns szerepu, liberális - szervezetek elszámoltatása.

A Nemzeti Jogvédo Szolgálat tehát a jogvédelem elveit lábbal tipró, liberális áljogvédo szervezettekkel ellentétben a részvételt és a nem szavazatok leadását tartja helyes döntésnek, erre buzdítjuk támogatóinkat és szimpatizásainkat.

Budapest, 2016. október 1.

A Nemzeti Jogvédo Szolgálat http://www.njsz.hu elnöksége nevében:

Dr. Novozánszky Ilona elnök

Dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvezeto

Nemzeti InternetFigyelo (NIF)

https://internetfigyelo.wordpress.com/2016/10/01/a-nemzeti-jogvedo-szolgalat-a-nepszavazasrol-az-eu-diktatumaval-szembeni-ellenallasi-jogot-gyakorolhatjuk-a-nem-szavazattal/?


?Ha érvénytelen a népszavazás, hiába tüntetsz Budapesten a bevándorlás ellen A kép nem Afrikában készült...
4:26:16 AM
?Ha érvénytelen a népszavazás, hiába tüntetsz Budapesten a bevándorlás ellen

A kép nem Afrikában készült, hanem egy nyugat-európai nagyvárosban.

Ha nem lesz érvényes a holnapi népszavazás, késobb már hiába szervezodnek tüntetések Budapesten a bevándorlás ellen, mert a magyar kormánynak nem lesz hatáskörében a bevándorlás elleni fellépés - akkor sem, ha a Jobbik esetleg kormányra jut. Olcsóbb holnap elmenni szavazni, mint késobb Brüsszelbe utazni egy tüntetésre.

Több mint négymillió ember kell részt vegyen a holnapi kvótareferendumon ahhoz, hogy annak eredménye érvényes legyen, és jogalkotásra kötelezze a kormányt. A választók a következo kérdésre kell választ adjanak:

"Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyulés hozzájárulása nélkül is eloírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történo kötelezo betelepítését?"

Amennyiben a referendum eredményes lesz, a kormány ennek megfeleloen kell törvénymódosítást végrehajtson; tehát ahhoz, hogy az Európai Unió tömegesen bevándorlókat kezdjen küldeni Magyarországra, elobb a magyar országgyulés is hozzájárulását kell adja.

Ugyanakkor, ez a kérdés nem csak a bevándorlásról szól, hanem a tagállami jogkörökrol is; arról, hogy késobb Brüsszelben, vagy Budapesten kell-e tüntetni a bevándorlás ellen, ha megkezdodik a tömeges betelepítés. Ha a holnapi referendum érvénytelen lesz, a magyar lakosság többsége hallgatólagosan belegyezik abba, hogy az Európai Uniónak ne kelljen megkérdeznie a magyar országgyulést arról, hogy indulhat-e a tömeges betelepítés.

Az érvénytelen referendumot követoen a betelepítés látványossá válásakor hiába szervezodik bevándorlásellenes tüntetés Budapesten, hiszen a magyar országgyulésnek ebbe már nem lesz beleszólása; Brüsszel a magyar politikusok jóváhagyása nélkül is megkezdheti az arab és afrikai migránsok tömegeinek Magyarországra betelepítését, ezért a Kossuth téren, a parlament épülete elott hába tüntetünk.

Ez a feltétel akkor sem fog változni, ha esetleg kormányváltás történik: a holnapi népszavazás eredményei nem válnak semmissé egy kormányváltással, így egy esetleges Jobbik-kormány esetén is Brüsszelbe kell majd elutazni tüntetni, ha nem akarjuk, hogy a magyar nagyvárosokat ugyanúgy arab és afrikai tömegek lakják, mint a nyugat-európai nagyvárosokat.

http://www.hidfo.ru/2016/10/ha-ervenytelen-a-nepszavazas-hiaba-tuntetsz-budapesten-a-bevandorlas-ellen/

Akinek az a fontos, hogy ne menjenek el elegen szavazni, az egyetértésben van gyurcsánnyal + a többi ballib párttal. És az egyáltalán nem vicces, hanem soros bérenc kétfarkú kutyákkal, akik ellen megindult a vizsgálat törvénysérto appjuk miatt, ami érvénytelen szavazatok képeit gyujtötte volna össze. Ennyire fontos hogy a brüsszeli diktátum lehessen csak érvényes, liberális láthatatlan lapos sumákok? Az o plakátaikat leszaggatni volt a demokratikus és valódi civil kezdeményezésu vélemény - nyilvánítás, meg is tettem. Neveljék oket a kopasz taxisok csak, arra a pofonra ezek a magyarellenes szdsz-árva új generációs kis gennyek simán rászolgáltak. :D

Vicces, mennyire látni ilyenkor kiket idegesít ÍGY EGYÜTT a népszavazás sikere. Zsidó csoportkép! "á, én nem vagyok balliberális, csak.... blablabla" (ahol elmondja ugyanazt amit a ballib) PEDIG DE :P

Sajnos ezek továbbra is gyulölni fognak minket.?


RSSFWD - From RSS to Inbox
3600 O'Donnell Street, Suite 200, Baltimore, MD 21224. (410) 230-0061
WhatCounts

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Reakció blog Reakciós blog ld50 blog emo blog antiszemita náci blog náciblog blogring nyilas blog nyilasblogja nyilas blogja konzervatív web keresztény freeblog főoldal nyilasblog jobboldali blog fasiszta blog cenzúrázott blog aszemita blog szókimondó blog radikális blog ufo blog extrém blog terrorista blogger neonáci blog neonáciblog újfasiszta blog sieg heil blog szélsőséges blog szélsőjobbos blog szélsőjobboldali blog szélsőjobboldali blogger acab alleycat blog zsidó blog antiliberális blog rendszerellenes blog neoliberális, neoliberalizmus, neoliberálisok, mainstream, ortodox, gazdaságpolitika, unortodox, orthodox, unorthodox, Matolcsy, Matolcsyzmus, kurucok, labancok, nemzetközi, nemzeti, gazdaság, pénzügyek, nemzeti érdek, bankok, balliberális, jobboldali, nemzeti radikális, imf, valutaalap, nemzeti bank, jegybank, adósságválság, nyomor, szegénység, bűnözés, hitel, hitelek, bankárok, occupy, 99%, szabad piac, piacbolsevizmus, piacbolsevik, nácizás, kommunistázás, álintellektuális, zsidó zsidók zsidókat zsidóknak náci nácik nácikat náciknak blog blogok blogokat blogoknak hungarista hungaristák hungaristákat hungaristáknak nyilas nyilasok nyilasokat nyilasoknak közgazdaság alternatív közgazdaságtan neoliberális neokonzervatív neoliberalizmus neokonzervativizmus neolib neokon antiszemita antiszemitizmus kommunista ökoszociális harmadikutas fasiszta fasizmus falangista falangizmus nemzeti szocialista nemzeti szocializmus erőforrások gazdaság gazdaságpolitika gazdaságpolitikai nemzeti érdek nemzeti érdekek Reakció Scall Fast SF blog nyilas Szálasi Ferenc nemzeti radikális érzelmű jobboldali politika hírek viccek vicc Reakció Reakciós ld50 industrial goth emo antiszemita náci blog blogring nyilas nem polkorrekt jobbikos jobbik konzervatív keresztény freeblog jobboldali fasiszta cenzúrázott buli fotók árpádsávos zászló rendszerellenes aszemita árpádsáv nemzeti radikális terrorista zsidó blogger neonáci sieg heil szélsőjobboldali szélsőközép acab alleycat magyar holokauszttagadás holokauszt tagadás káosz rend anarchia gonosz jó béke háború erőszak hírek történelem manipuláció hazugság politika pártok hírek fiúk