width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: Orosz Mihály Zoltán.Toroczkai, muzulmánok, ÁSOTTHALMI RENDELET : "Aki valóban mindenható szellemi lény, az nem szorul rá tömegek feltétlen imádatára, hívei közös és egyéni tudatának teljes uralására. Főleg arra nem, hogy dzsihádot vagy keresztes háborút vívjanak érte, és a cionista vérengzések is ide tartoznak harmadikként. Egy emberiséget trollkodó démonféle entitás aki ezekből nyer energiát, kifejezetten örül a viszálynak, a végtelen vallási és egyéb háborúknak."

2016. november 29., kedd

Orosz Mihály Zoltán.Toroczkai, muzulmánok, ÁSOTTHALMI RENDELET : "Aki valóban mindenható szellemi lény, az nem szorul rá tömegek feltétlen imádatára, hívei közös és egyéni tudatának teljes uralására. Főleg arra nem, hogy dzsihádot vagy keresztes háborút vívjanak érte, és a cionista vérengzések is ide tartoznak harmadikként. Egy emberiséget trollkodó démonféle entitás aki ezekből nyer energiát, kifejezetten örül a viszálynak, a végtelen vallási és egyéb háborúknak."

Miközben mindenki Orosz Mihály Zoltánnal van elfoglalva...

http://szentkoronaradio.com/blog/2015/11/23/tegnap-meg-zsidoztunk-ma-mar-muszlimozunk/

Ez jutott eszembe : oké, az arabok ilyenek meg olyanok, de zsidóztunk-e már ma? És honnan lehet az ösztönös viszolygás a magukat kereszténynek mondó, de Istenképükben és tevékenységükben egyaránt zsidós szektáktól?

Vallás filozófia elméleti magyarázat akármi, materialistáknak persze csak politika az alábbi valami :

Mindhárom világvallásban szerepel ugyanaz az álisten, aki féltékeny, kicsinyes, kiszámíthatatlan, és bosszúálló. A keresztény Ószövetségben is. Aki valóban mindenható szellemi lény, az nem szorul rá tömegek feltétlen imádatára, hívei közös és egyéni tudatának teljes uralására. Főleg arra nem, hogy dzsihádot vagy keresztes háborút vívjanak érte, és a cionista vérengzések is ide tartoznak harmadikként. Egy emberiséget trollkodó démonféle entitás aki ezekből nyer energiát, kifejezetten örül a viszálynak, a végtelen vallási és egyéb háborúknak.

A kereszténység európai, és azon belül például a magyar változata mentes ettól a befolyástól, az ószövetség meg valóban nem Isten igéje ahogy Bulányi atya azt elmondta. http://users.atw.hu/bulanyi/oszovetsegnem.pdf

Az iszlámon belül is előfordulnak kivétel a fentiek alól pl. a szúfizmus, a civilizációt építeni képes iráni síiták, vagy világi alapon az amerikai-izraeli-nato hadigépezet által mindig is ellenségként kezelt Baasz Párt azaz arab szocializmus. Ilyen volt Líbiában, Irakban, Szíriában, Nasszer elnöksége idején Egyiptomban...

A zsidóknál viszont, még ha ateistáknak mondják magukat, akkor is érezhető a romboló, pusztító létforma jelenléte minden megnyilvánulásukban. Mindenki más ellehetetlenítésére törekednek, a legkisebbtől a legnagyobbig, a világhatalom legrosszabb törekvései mellé odaállni érvelni és cselekedni még kisember létükre is olyan természetes nekik, mint levegőt venni. Észre se veszik magukat, pl. a zsidóliberális wikipédián : benn a sűrú erdőben forrást keresnek arra, hol láttunk mi fákat, mert különben "POV".

A 444 félék minden második cikke azokat próbálja kinevettetni, akik valósan látják a világ történésenek háttér érdek mozgatóit + folyamatait.

Sátán jelentése héberül : ellenség, nyilván saját szemszögből megállapítva, de hát magukon kívüli minden más nép ellenségei éppen a zsidók.

Toroczkai: reagálása OMZ-re : https://kuruc.info/r/2/166657/

Akkor szeressük a zsidókat, akik magukon kívül gyűlölnek mindenki mást?! Ugyanazt a kérdést több szemszögből látni a jobb! Akkor menjenek a fideszes arabellenes neokohn zsidajok egyedül harmincéves vallás - háborúzni, a mai világ akkorinál sokkal pusztítóbb fegyvereivel mindkét oldalon. A keresztes háborúzók is ugyanúgy fanatikusok, mind bábuk és bohócok!

http://www.usu.edu/markdamen/1320hist&civ/slides/06plague/fourhorsemen.jpg

A szélsőséges iszlámot támogatja a háttérhatalom, a mérsékeltet irtja ahol éri.

"Kedves barátaim! Engedtessék meg,hogy rávilágítsak néhány dologra ezzel kapcsolatban! Orosz úr,helyesen ismerte fel a problémát,csak elkésett vele,vagy tízenöt évet! Amikor az amerikaiak lerohanták Irakot,egész Európában Amerika ellenes hangulat alakult ki,nacionalista körökben.Felmerült az a gondolat,hogy az USA által üldözött arab,és perzsa muszlemek,esetleg jó szövetségesek is lehetnének az elviselhetetlenül tejeszkedő amerikai-zsidó globalizmussal szemben. Ez,odáig fajult,hogy Jörg Haider felkereste Saddam Husseint azzal a céllal,hogy az osztrák jobboldal,és irak,fogjanak össze az amerikai-zsidó világhódítás megakadályozására! Más európai jobboldali szervezetek is felismerték az esélyt.a globalizmus feltartóztatására,az iszlámmal karöltve. Ez az elgondolás az elején ígéretesnek látszott. Az ellenoldal is felismerte ezt a tényt,és ravasz tervet készített,ezeknek a nemzetközivé terebélyesedett anti-zsidó törekvéseknek a megakadályozására.Először is likvidálták Haidert,a legmarkánsabb európai nacionalistát,és Szaddamot is megölték,még a családját is kiirtották. Aztán,mikor az USA elindtotta az "arab tavaszt",és egymás után döntötte romba az arab államokat,még mindig nem volt elég! Az orosz segítségnek köszönhetően,ha jól emlékszem 2013 körül,az amerikaiaknak meg az ENSZ, buszokkal kellett kimenekítse a zsoldosait Damaszkuszból,mert meg lettek volna döglesztve mind. A "humanitáriusnak" álcázott akció,csak álca volt. A tervek készen álltak,Az USA,európai,izraeli és arab segítséggel megalakította az Iszlám Állam nevű terrorhadsereget. A kiképző tisztek az USA-ból származtak,lebuktak,már az elején mikor fényképezgették a kiképzést.A felszerelést közösen állták a globalisták. Aztán elkezdődtek a szörnyűségek! Már az elején rájöttem arra,hogy ez a toroknyiszáló felesleges brutalitás,csak azt a célt szolgálja,hogy szembefordítsa a muszlemeket a keresztényekkel. Nem akarom részletezni a háború szörnyűségeit,de ezek a zsoldos állatok mindent megtettek azért,hogy a világ meggyűlölje a muszlemeket. Aztán,mikor az arab országokból szervezetten kezdtek özönleni a "menekültek",azok is ki lettek oktatva,hogyan viselkedjenek Európában. A tömeges erőszak,az igazságtalan jogalkalmazás a betolakodó bűnözőkkel szemben,mind azt a célt szolgálja,hogy szembefordítsa a muszlemeket a keresztényekkel. Ez a megtervezett folyamat,már annyira sikeres,a tonnaszámra kiontott keresztény vér miatt,hogy bejött a globalisták számítása,és egy euópai polgárháború is a küszöbön áll.A háború a muszlemek,és az európaiak közt. Közben a globalista zsidó tőke dörzsöli a markát,csak a kis zsidók rettegnek.Ezért mondom azt,hogy jól látta Orosz úr a dolgokat,csak elkésett vele 15 évet. A muszlimok és a keresztények közé sikerült egy hatalmas éket vernie a globalista háttérhatalomnak."

Az eredeti Orosz Mihály Zoltán megnyivánulás meg ez volt :

POLGÁRMESTERI KÖZLEMÉNY AZ ÁSOTTHALMI RENDELET KAPCSÁN

Magyar (és angol) nyelven itt olvashatják:

http://erpatakimodell.hu/polgarmesteri-kozlemeny-az-asotthalmi-rendelet-kapcsan/

Angol nyelven pedig itt olvasható:
http://erpatakimodell.hu/mayor-statement-on-local-government-decree-in-asotthalom/

Tisztelt Istent Szerető Muszlim Közösség, Kedves Keresztény Testvérek!

Magyarországi katolikus keresztény polgármesterként szeretném kifejteni véleményemet egy szakrális vallást, annak hagyományait és áttételesen annak követőit meggyalázó ásotthalmi önkormányzati rendelet kapcsán:

https://www.facebook.com/laszlo.toroczkai/photos/a.152103624970939.1073741826.151665991681369/661445307370099/?type=3&theater

1./ Súlyos tévedésnek tartom, hogy egy Isten odaadó szolgálatára tanító vallás, jelen esetben az Iszlám követőinek erkölcsi és világi törvényeket betartó hithű sokaságát összemossák azon csoportokkal, akik akár Európába özönlő „migránsként", akár szülőföldjükön maradottként a saját vallásukat megtagadó, kiilleszkedett, garázda és bűnöző életmódot folytatnak. Ezen bűnöző rétegeknek semmi közük az Iszlámhoz. Ezen elemek nevében nem lehet elítélni egy hagyományos világvallás hithű követőinek maghatározó és normatív többségét!

2./ Álláspontom szerint a migrációs válságnak semmi köze a vallásháborúhoz. A keresztényeknek nemhogy nem ellenségei a muszlimok, hanem a jelenlegi Isten-tagadó világban a keresztények és a muszlimok egymás természetes szövetségesei. Ezt így kell felfogni, s ha nincs így, törekedni kell arra, hogy így legyen. Minden magát katolikus kereszténynek valló ember emlékezzen a következő zsinati nyilatkozatra: „Az Egyház megbecsüléssel tekint az iszlám követőire is, akik az egy élő és önmagában létező, irgalmas és mindenható Istent imádják, ki a mennynek és a földnek Teremtője, aki szólt az emberekhez, s kinek még rejtett határozatait is teljes szívből engedelmeskedve akarják követni, miként Ábrahám — kinek hitére az iszlám szívesen hivatkozik – engedelmeskedett Istennek. Jézus istenségét ugyan nem ismerik el, de prófétaként tisztelik, szűz anyjaként becsülik Máriát, s olykor áhítattal segítségül is hívják. Várják az ítélet napját, amikor Isten minden embert föltámaszt és megfizet mindenkinek. Ezért értékelik az erkölcsi életet és Istent leginkább imádsággal, alamizsnával és böjtöléssel tisztelik. Bár a századok folyamán a keresztények és a muszlimok között nem kevés nézeteltérés és ellenségeskedés támadt, a Szentséges Zsinat mindenkit arra buzdít, hogy a múltat feledvén, őszintén törekedjen a kölcsönös megértésre és mindenki számára közösen gyarapítsák és óvják a társadalmi igazságosságot, az erkölcsi értékeket, a békét és a szabadságot." (A II. Vatikáni Zsinat NOSTRA AETATE kezdetű nyilatkozata az Egyház és a nem keresztény vallások kapcsolatáról)

http://uj.katolikus.hu/konyvtar.php?h=9

3./ Az Iszlám vallás és a körülötte kiépült civilizáció meggyűlöltetése Európában és az egész nyugati világban tudatosan tervezett és nagy erőkkel folytatott propaganda, melyben egyetlen európai ország nemzeti oldalát képviselő polgármesternek sem lenne szabad már elvi okokból sem részt venni, pláne nem kellene fokozni, dacolva azzal, hogy ebből népszerűség növekedés várható.

4./ A keresztényeknek és a muszlimoknak az ellenséget nem egymásban kell keresniük, hanem mindenekelőtt abban a benső tudati sötétségben, ami ilyen fontos kérdésekben nem képes világosan látni és a problémát másokkal láttatni.

5./ Azt pedig végképp érthetetlennek tartom, hogy ezen Isten törvényei szerint élő, tisztességes muszlim hívők sokaságát és azok hitéleti tevékenységét miért kell egy lapon említeni a fajtalankodó és a természeti rendből kifordult társadalmi csoportok emberellenes és társadalom züllesztő propagandájával.

English version/angol nyelvű fordítás: http://erpatakimodell.hu/mayor-statement-on-local-government-decree-in-asotthalom/

Érpatak, 2016. november 26.

Tisztelettel

Orosz Mihály Zoltán

Érpatak polgármestere

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Reakció blog Reakciós blog ld50 blog emo blog antiszemita náci blog náciblog blogring nyilas blog nyilasblogja nyilas blogja konzervatív web keresztény freeblog főoldal nyilasblog jobboldali blog fasiszta blog cenzúrázott blog aszemita blog szókimondó blog radikális blog ufo blog extrém blog terrorista blogger neonáci blog neonáciblog újfasiszta blog sieg heil blog szélsőséges blog szélsőjobbos blog szélsőjobboldali blog szélsőjobboldali blogger acab alleycat blog zsidó blog antiliberális blog rendszerellenes blog neoliberális, neoliberalizmus, neoliberálisok, mainstream, ortodox, gazdaságpolitika, unortodox, orthodox, unorthodox, Matolcsy, Matolcsyzmus, kurucok, labancok, nemzetközi, nemzeti, gazdaság, pénzügyek, nemzeti érdek, bankok, balliberális, jobboldali, nemzeti radikális, imf, valutaalap, nemzeti bank, jegybank, adósságválság, nyomor, szegénység, bűnözés, hitel, hitelek, bankárok, occupy, 99%, szabad piac, piacbolsevizmus, piacbolsevik, nácizás, kommunistázás, álintellektuális, zsidó zsidók zsidókat zsidóknak náci nácik nácikat náciknak blog blogok blogokat blogoknak hungarista hungaristák hungaristákat hungaristáknak nyilas nyilasok nyilasokat nyilasoknak közgazdaság alternatív közgazdaságtan neoliberális neokonzervatív neoliberalizmus neokonzervativizmus neolib neokon antiszemita antiszemitizmus kommunista ökoszociális harmadikutas fasiszta fasizmus falangista falangizmus nemzeti szocialista nemzeti szocializmus erőforrások gazdaság gazdaságpolitika gazdaságpolitikai nemzeti érdek nemzeti érdekek Reakció Scall Fast SF blog nyilas Szálasi Ferenc nemzeti radikális érzelmű jobboldali politika hírek viccek vicc Reakció Reakciós ld50 industrial goth emo antiszemita náci blog blogring nyilas nem polkorrekt jobbikos jobbik konzervatív keresztény freeblog jobboldali fasiszta cenzúrázott buli fotók árpádsávos zászló rendszerellenes aszemita árpádsáv nemzeti radikális terrorista zsidó blogger neonáci sieg heil szélsőjobboldali szélsőközép acab alleycat magyar holokauszttagadás holokauszt tagadás káosz rend anarchia gonosz jó béke háború erőszak hírek történelem manipuláció hazugság politika pártok hírek fiúk