width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: Zsidó vérvád igaz sajnos

2007. augusztus 1., szerda

Zsidó vérvád igaz sajnos


Emberek rituális feláldozása napjainkban, talmudista zsidók által.

The History of Jewish Human Sacrifice By Willie Martin ( MARTINRitualMurder.pdf )http://www.aaargh.com.mx/engl/engl.html

58 page: Following is quoted from "Mullins' New History of the Jews.

In the United States,Jews have been able to practice ritual murder of gentile children with impunity,because they control the press, and because they hold so many high public offices. Ithas been estimated by a leading police official that four thousand children disappearin the United States each year. There is no question that the majority of them arevictims of Jewish ritual murder. So prevalent has the custom become in this countrythat Jews are able to ship large quantities of the children's blood to Israel for use in their ceremonies there.

58. oldal : idézet a "Mullins" zsidók újkori történetéből :

"Az Egyesült Államokban a zsidók képesekké váltak büntetlenül rituális gyilkosságokat véghezvinni, gój gyermekeket ölhetnek meg büntetlenük ( elsősorban szüzeket ) mert övék a sajtó, ( így elhallgathatják a sok eltűnés valódi okát ) és mert sok magas hivatalban ők terpeszkednek, úgy az igazságszolgáltatában mint a rendőrségen. Eltussolják ezeket az ügyeket, legtöbbször úgy, hogy egy bűnbakra ráfogják, ő tette.

Mint a Tánczos ügyben!!!!! Van 3 linkem a témában !!!!!
Egy nevét titokban tartani kívánó amerikai rendőrtiszt becslése szerint NÉGYEZER AZAZ 4000 nemzsidó gyerek tűnik el az Egyesült Államokban minden évben. Nem kétséges, hogy a többségük zsidó rituális gyilkosságok áldozatai és ezért nem kerülnek elő. Annyira nyílt szokásukká vált a dolog, hogy a zsidók izraelbe is küldenek nagy mennyiségű gyerekvért, amit ott a sötét talmudista ceremóniájukhoz használnak fel ( persze állati vérnek álcázva, de ha ezeket törvényszéki orvosok megvizsgálnák valójában... AKKOR ŐKET IS MEGÖLNÉK ! )

Bulányi atya írásával amúgy én is teljesen egyetértek. Az Ószövetség tűzre való. A kereszténység a talmudizmus ellentézise, Jézus Krisztus Isten Fia volt, és nagyon nagy kár, hogy a zsidó Pál révén tanítása el lett torzítva. A protestantizmus bomlasztása révén pedig még erősebb lett a zsidó befolyás.A Magyar Szent Koronán egyáltalán nem találhatóak Ószövetségi alakok, azért ez is sokat mond.
Olvastam Buji Ferenc nagyszerű tanulmánykötetét Az Ismeretlen Evangéliumot, vagy az Emberré lett Embert, abban vázolja Krisztus félreértett, vagy eltorzított tanításainak zsidó méregtől megtisztított lényegét.
Máskülönben a zsidók tényleg világuralomra törnek. említésre sem méltó 14 milliós kicsi kis népecske lenne, de így harcolnunk kell ez ellen a világuralmi törekvés ellen.
Világszerte numerus claususokat kéne alkalmazni az élet minden területén és kiszorítani őket a hatalomból.
Ha nemzetek végre felébrednének, nem kevés szervező munkával meg lehetne valósítani egy szélsőjobboldali felkelést egész Európában, az egész világon, ellenük.
És akkor nem garantált, hogy az eddig soha meg nem történt holokauszt számukra valósággá nem válik.
A dicsőséges III. Birodalom és a nemzetiszocializmusok sem voltak bekalkulálva terveikbe...
Vérgyilkosság, zsidók, titkok, döbbenet - részlet a június 28-án megjelent Magyar Jelenből– hubatka
( Címlapos anyag a Magyar Jelen című lapban )
Szerkesztőségünk névtelen levelet kapott, amelyben a levélíró egy kilenc évvel ezelőtt történt, az egész országot megrázó brutális gyilkossággal kapcsolatban hívja fel egy új eshetőségre a figyelmünket. Olvasónk szerint az 1998-ban Körmenden meggyilkolt 11 éves kislányt nem a kézzelfogható bizonyítékok híján elítélt, ártatlanságát máig hangoztató, 9 éve börtönben ülő Tánczos Gábor ölte meg, hanem zsidók, akik akkoriban a városban tartózkodtak.A móri ügy után, amikor végleg kiderült, hogy a magyar rendőrség képes bárkit ártatlanul, koncepciós ítéletekkel börtönben tartani, már semmin sem lepődünk meg, ám azért ez a feltevés minket is megdöbbentett. Bár, a körmendi ügy így első hallásra is meglehetősen hasonlít az 1882-es tiszaeszlári perhez. Az úgynevezett vérvád szerint ugyanis egyes zsidó fundamentalista csoportok a zsidó húsvétkor, a Pészah idején keresztény gyermekeket gyilkolnak meg és rituális célokra használják fel a vérüket. Annak ellenére, hogy a vád – különösen így az ezredforduló táján – hihetetlennek tűnik, szerkesztőségünk mindenre kiterjedő nyomozásba kezdett, már csak azért is, mert az ismeretlen levélíró szerint már több újságnak is elküldte írását, ám mindezidáig senki sem merte a körmendi gyermekgyilkosságot ebből az irányból megközelíteni. Ahogy kutakodásunk során fokozatosan feltárult előttünk egy látszólag érthetetlen gyilkossági ügy, döbbenetes, iszonytató összefüggésekre bukkantunk.1998 tavaszán az egész országot sokkolta a hír: H. Zsófit, egy 11 éves kislányt brutálisan meggyilkoltak a család körmendi, lakótelepi lakásában. Az édesapa talált rá a holttestre, amikor hazatért a munkájából. A gyilkos követte Zsófit, aki fél hat körül az iskolából tartott hazafelé a barátnőjével, s csak éppen felugrott a lakásba, hogy a táskáját letegye, majd visszajöjjön a játszótérre a barátai közé. Zsófi azonban sohasem tért vissza. A gyilkos ugyanis benyomult utána a résnyire nyitva hagyott ajtón keresztül, s megtámadta. Először dulakodtak, a kislány védekezni próbált, de végül a túlerő, a felnőtt gyilkos ereje legyőzte a gyermek ellenállását. A lakásban volt egy számadó juhászt ábrázoló kerámia szobor, amit a gyilkos felkapott és azzal vágta fejbe áldozatát. Miután a kislány teste elernyedt, a tettes éles vágóeszközt, minden bizonnyal egy kést vett elő, s módszeresen – két felületi sérülést okozó próbavágás után – fültől fülig átvágta Zsófi torkát. A kislány még mozgott, halkan nyöszörgött, s ahogy levegőért kapkodott, habzott a vére. A metszés és az elkövetés módszere profi gyilkosra vall, akinek még ahhoz is volt lélekjelenléte, hogy borzalmas tette után a kezeit és a kést lemossa a lakás fürdőszobájában, majd észrevétlenül távozzon.Amikor Zsófi édesapja, H. Ferenc este hazaérkezett, rosszat sejtett, hiszen az ajtó szokatlan módon nyitva volt. Gyermekét kitekert testhelyzetben, vérbe fagyva, holtan találta meg a lakásban. Egyik szeme még nyitva volt, a másik az ütlegeléstől feldagadva már örökre lecsukódott. Az édesapa teljesen összeomlott, ahogy a foglalkozását tekintve tanárnő édesanya is, aki a gyilkosság idején Zsófi testvérével Finnországban tartózkodott, ahová az osztályát kísérte el. Az ügy az egész országot sokkolta, Körmendet ellepték az újságírók. Senki sem értette, hogy a jó kedélyű, szorgalmas, segítőkész szőke kislánynak miért kellett meghalnia. Épeszű ember erre magyarázatot nem találhat, de a kéjgyilkosság is kizárható volt, mert annak, ahogy a szexuális indíttatásnak sem volt semmi jele. A lakásból semmi sem tűnt el, tehát a rablógyilkosság is kizárható volt. A rendőrség, az újságírók és a körmendiek sem találtak semmiféle indítékot a brutális kegyetlenségre.A gyilkosság másnapján egy akkoriban 18 éves fiú, Tánczos Gábor ment be a körmendi Zsade bisztróba, ahol – mint akkoriban egész Körmenden és az országban is – természetesen a gyermekgyilkosság volt a téma. Innentől egy ideig átadjuk a szót Balaton Balázsnak, aki A Tánczos-dosszié címmel könyvet írt az egész történetről. Azt maguk az érintettek, Tánczos Gábor, a szülők és dr. Tóth László, Tánczos ügyvédje is elismerik, hogy az egész ügyet Balaton Balázs újságíró ismeri a legjobban, aki elsőként érkezett a gyilkosság helyszínére, végigülte a hosszú tárgyalásokat, személyesen találkozott és interjúkat készített az összes érintettel, Zsófi szüleitől kezdve Tánczos Gáboron át a rendőrökig, nyomozókig, ügyészekig. Balaton Balázsra és könyvére is visszatérünk még tényfeltáró írásunkban többször, annál is inkább, mert mi magunk is felkerestük az újságírót, aki akkoriban a Mai Nap című napilap munkatársa volt, jelenleg pedig a főváros II. kerületi önkormányzatának kommunikációs vezetője. Mindenekelőtt álljon itt a részlet Balaton Balázs könyvéből, amelyből kiderül, hogy pontosan hogyan keveredett bele a zárkózott fiatalember, Tánczos Gábor az ügybe, akit a legtöbben csupán egy olyan szerencsétlen bűnbaknak tartanak, akivel elvitették a balhét: …
A teljes cikk a Magyar Jelen 2007. Június 28-án megjelent számában olvasható.
(Magyar Jelen)
Vagy itt is olvasható :
Itt pedig Balaton Balázs könyvének teljes szüvege olvasható :

2 megjegyzés:

 1. Molnár F. Árpád2009. december 16. 3:19

  Üdvözletem!

  A Tánczos Gábor elleni perben a teljes politikai hatalom és a média benne volt, ahogyan most is azzal demonstrálja bűnrészességét, hogy bár a konkrét bűnügyi adatok tömege jelenik meg az Interneten, egyetlen árva kukkot a televízió nem közöl, Lomnici (Mazsihisz) Zoltán legfelsőbb bírósági elnök úr menekül, az ügyészségek lapítanak és ellenlobbiznak, a Gábort pedig államvédelmi megbízatásokat teljesítő börtönőrök (smasszerek) terrorizálják és visszatérőleg - mint a szerbiai magyar fiút, aki a börtönből írt levelet - elítéltekkel veretik és megerőszakolják.

  A valódi elkövetői háttér elleplezése céljából kapóra jött a tapasztalatlan Tánczos Gábor arra, hogy hamisan vádolják meg és ítéljék el gyilkosságért. Letartóztatását követően az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetből (a Veéres-Popperes politikai intézetről van szó, ahová a politikai foglyokat szokták beszállítani, s amely rosszabb, mint a Bastille volt) küldtek át egy pszichopata párttrógert, bizonyos Magdics Tamást, aki a betechnikázott cellában, a kormányszervek őrzőinek és jelentéstevőinek orra előtt verte ki a hamisan megvádolt Tánczos Gáborból a vallomást. Ezt (is) használták fel később a Gábor ellen. A vas megyei vérbíróság mindenről tudott, de az ügyvéddel közösen megannyi perdöntő bizonyítékot lenyeltek, mert politikai utasítás volt arra, hogy a Gáborral kell elvitetni a balhét, és a valódi elkövetőkről minden nyoimot és bizonyítékot el kell tüntetni. Tánczos Gábort kezdettől fogva igyekeztek elmebeteggé nyilvánítani, hogy elvegyék tanúvallomásainak az élét, valamint azért, hogy elmegyógyintézetbe záratva örökre megszabadulhassanak tőle. Az elkövetői háttér védelmében a miniszterelnökök személyesen jártak el, ahogyan pl. Nógrádi Ádám esetében is egymásnak adták a kilincset.

  Ezt a pártsöpredék Magdics Tamást később áthelyezték Csidei Tamás elítélthez, ahol - jó pártbűnözői szokás szerint - Magdics-államféreg beismerte, hogy a Gáborból ő verte ki a beismerő vallomást (nála sokkal profibbak is, bérgyilkosok is elpofáznak a börtönben szinte mindent).

  Magdics Tamás elítélt később levelet írt Tánczos Gábor ügyvédjének, melyben közölte ezen tényeket, azonban a politikai bűnbanda a teljes vas megyei gazságszolgáltatási tanáccsal politikai utasításra esett hasra a Sátán trónja előtt, és az ügyvéddel közösen eltussolták az ügyet, nehogy szabadon kelljen engedni a Tánczos Gábort. A Vas Megyei Vérbíróság díszes bűnbandája már akkor tudott erről a levélről, ahogyan nem sokkal később ennek másolata a médián belül is kőrözött, mielőtt a levél ellen és annak írója ellen indított államhatalmi kampány igazán tetőzött volna. A Tánczos elleni vérbíróság talán két legmeghatározóbb alakja..

  VálaszTörlés
 2. A rituáléhoz kapcsolódóan megjegyezném, hogy Tiszaeszlár és Körmend is pontosan 119 km-re van a főváros középpontjától légvonalban (a GoogleMap szerint). Lehet, hogy nincs jelentősége, de érdekes. Érdemes lenne utánanézni, hogy ezen felező alakzathoz még milyen pontok kapcsolhatók, ahol meg nem magyarázott gyilosságok történ(het)tek. Vagyis a térképen rajzoltak-e valamilyen alakztot?
  gyng@freemail.hu

  VálaszTörlés

Reakció blog Reakciós blog ld50 blog emo blog antiszemita náci blog náciblog blogring nyilas blog nyilasblogja nyilas blogja konzervatív web keresztény freeblog főoldal nyilasblog jobboldali blog fasiszta blog cenzúrázott blog aszemita blog szókimondó blog radikális blog ufo blog extrém blog terrorista blogger neonáci blog neonáciblog újfasiszta blog sieg heil blog szélsőséges blog szélsőjobbos blog szélsőjobboldali blog szélsőjobboldali blogger acab alleycat blog zsidó blog antiliberális blog rendszerellenes blog neoliberális, neoliberalizmus, neoliberálisok, mainstream, ortodox, gazdaságpolitika, unortodox, orthodox, unorthodox, Matolcsy, Matolcsyzmus, kurucok, labancok, nemzetközi, nemzeti, gazdaság, pénzügyek, nemzeti érdek, bankok, balliberális, jobboldali, nemzeti radikális, imf, valutaalap, nemzeti bank, jegybank, adósságválság, nyomor, szegénység, bűnözés, hitel, hitelek, bankárok, occupy, 99%, szabad piac, piacbolsevizmus, piacbolsevik, nácizás, kommunistázás, álintellektuális, zsidó zsidók zsidókat zsidóknak náci nácik nácikat náciknak blog blogok blogokat blogoknak hungarista hungaristák hungaristákat hungaristáknak nyilas nyilasok nyilasokat nyilasoknak közgazdaság alternatív közgazdaságtan neoliberális neokonzervatív neoliberalizmus neokonzervativizmus neolib neokon antiszemita antiszemitizmus kommunista ökoszociális harmadikutas fasiszta fasizmus falangista falangizmus nemzeti szocialista nemzeti szocializmus erőforrások gazdaság gazdaságpolitika gazdaságpolitikai nemzeti érdek nemzeti érdekek Reakció Scall Fast SF blog nyilas Szálasi Ferenc nemzeti radikális érzelmű jobboldali politika hírek viccek vicc Reakció Reakciós ld50 industrial goth emo antiszemita náci blog blogring nyilas nem polkorrekt jobbikos jobbik konzervatív keresztény freeblog jobboldali fasiszta cenzúrázott buli fotók árpádsávos zászló rendszerellenes aszemita árpádsáv nemzeti radikális terrorista zsidó blogger neonáci sieg heil szélsőjobboldali szélsőközép acab alleycat magyar holokauszttagadás holokauszt tagadás káosz rend anarchia gonosz jó béke háború erőszak hírek történelem manipuláció hazugság politika pártok hírek fiúk