width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: A Forradalmak "Coca-Cola" gyártásáról... Az utolsó fegyver a történelem végének a fegyvertárában

2014. március 4., kedd

A Forradalmak "Coca-Cola" gyártásáról... Az utolsó fegyver a történelem végének a fegyvertárában

Szíriai Hírek fb

A Forradalmak "Coca-Cola" gyártásáról... Az utolsó fegyver a történelem végének a fegyvertárában

Nem azért írok, mert reménykednék vagy egyáltalán hinnék abban, hogy a mai forradalmárokat a világon, megtudnám győzni a saját nézőpontomról, sem azért hogy az árulók megérthessék végre, hogy mennyire számkivetettek valójában saját társadalmaikban..

Én nem az árulóknak írok, sem az őrülteknek, akiket a világ ma forradalmároknak hív, mert az őrültek meg az árulók agya sós akár a vörös tenger vize, és a becsületük savanya akár a kénsav, lelki ismertük sötét akár a sírhelyek.. és gondolataik bűzlenek mint a hiénák lehellete...

És minden szó, melyet az ilyen emberek agyában szeretnék el juttatni, leginkább egy pohár ivó vízhez hasonlítana, melyet a vörös tengerbe öntök, vagy az atlanti óceánba.. vagy egy damaszkuszi parfüm üveghez, melyet az arabok teve istállóiban dobnék ki.. vagy talán egy damaszkuszi rózsához, melyet hiába próbálok cementbe, vagy a sivatag homokában ültetni..

Mit ér egy pohár ivóvíz az óceán mélyén, és hogyan tudnék virágot ültetni én a mozgó homokban?

Én nem fogom a fényt megalázni azzal, hogy értelmetlen utazásba vigyem magammal, vak szemekben, melyek képtelenek érzékelni.. és ha a szavaim meteoritok lennének melyeknek lángjaikkal, a napot is megtudnám gyújtani, egy galaktikus gyertyaként mely megvilágítja az univerzumot, akkor sem tudnám a napot meggyújtani azok szívében, kiknek szívük olyan mint univerzumunk fekete lyukjai..

Mert ha a napfényével is írnám amit írok, akkor sem tudnék, egyetlen egy gyertyát sem meggyújtani az őrültek, meg az árulók agyában. mivel ezekben nincsen sem gyertya, sem fáklya, sem bármi más, mely világítani is tudna, és lelkeik a végtelen sötétség bástyái, meg a végtelen fekete lyukak világunkban.

Én Barátaim nem a forradalmárokért írok, sem az árulókért, én csupán azért írok hogy megmentsem a történelmet a fulladástól a sós tengerekben, meg hazugságok árvizében. én ha írok, én a bárkát akarom felépíteni Noénak.. és a mi Noénk ma, az az történelem, melyet a hazugságok özönei soha többet nem fognak tudni elárasztani.

Mi azért írunk kedves barátaink, hogy a történelem ne Francis Fukuyama elképzelése szerint érjen véget.. mi azért írunk hogy ne rothadjanak el a betűk, hogy fent maradjon az írás, mert az igaz betűk, azok a damaszkuszi illó olajak, meg rózsa vizek, melyeket az idő meg a történelem, meg az események vizében, fogunk beleönteni, hogy a történelem lehellete tisztulhasson.. a szabad emberek azért írnak, mert nem akarják hogy a többi emberek agyai só raktárak legyenek, sem hogy a sav beköltözzön a szívekben, meg a szemekben.. ezért engedjék meg hogy ma együtt utazzunk el Ukrajnába, ahol meg találhatjuk együtt az arab forradalmak farkát, és Francis Fukuyama körmeit.

Az ukrán tavasz sokak szerint hirtelen jött, de egy időben jött el, a venezuellai tavasszal, és itt azért le kell állnunk egy percre, mivel elég bizonyíték van arra már, hogy az összes forradalmat a közel múltban egy Cionista brigád irányította, kiket Bernard Henry Lévy képvisel, Lévy ki az ukrán mozgalmakban úgy vett részt, mint ha törzsgyökeres ukrán lenne.

Mi ma az ipari forradalmak korában élünk, pontosabban e forradalmak aranykorában, mert az ipari forradalmak melyeket tökéletesített az Amerikai Egyesült Államok, ma a csúcsát érte el, mikor számára sikeres forradalmakat tudott kreálni, mellyel a történelem gyártás titkait sajátította el, Amerika elkezdte gyártani a Coca-Cola-t, az autókat , a repülőket, a forradalmakat, a forradalmárokat, meg a forradalmi értelmiségieket, kik azt mondják a népüknek, arra veszik rá, hogy azt akarják amit Amerika.. meg néha még egészen új vallásokat is sikeresen létrehoznak.. és ma ami közös a forradalmakban, meg a Coca-Cola-ban az az hogy a harmad világországainak a népei, hasonló élvezettel engedik be otthonaikban, keleten mind a kettőt.

Minden bizonnyal az ipari amerikai forradalmak lesznek, a leghatalmasabb találmányai a vad kapitalizmusnak, főleg hogy eltudták már azt is érni, hogy a tömegek érzelmeit hogyan irányíthassák, és ugyan úgy ahogyan irányítják, és kirobbantják az érzelmeket, egyszerűen be is palackozzák amikor akarják, akár egy üveg Coca-Cola italt, melyet újra is töltenek, majd kiürítenek akár ugyan az nap is, ha úgy felel meg nekik.

Ez a feltalálás, a forradalmak gyártása, ugyan olyan feltalálás, mint a legtöbb többi gyártás, a természet tele van alapanyaggal, de a művelet összeállítani ezeket az anyagokat, más hasznos dolgokra az az igazi művészet, és ott vannak elásva valóban a szakmák titkai.. a társadalmak viszont mind tele vannak szegényekkel, tudatlanokkal, kalandorokkal, álmodozókkal, és korrupt emberekkel.. de ezeket a rétegeket átváltoztatni irányított rakétákká, és időzített bombákká, az az igazi zsenialítás, és ez a történelem végének fegyverraktárainak utolsó fegyvere.. mert a történelem nem ér véget, ha nem irányíthatják a történelem gyártását, a tömegek irányításával, melyek a történelmet írják, avagy megváltoztatni a természetes változó dolgokat, a társadalmi vulkánokat és földrengéseket, ahogy óhajtják.

Sokat változott a világ igen, és majdnem el is rabolták a történelmet.. a közel múltban az oroszok vezették a forradalmakat világszerte, a kommunizmus nevében, és kommunista forradalmárok vezették forradalmaikat, mint Gevara, Castro, meg Nazim Hikmat.. azokban az időkben az amerikaiak voltak körbe véve mindenhol, és válaszként a népi megmozdulásokra, katonai puccsokat rendeztek, és saját érdekeiket szolgáló diktátorokat erősítettek meg.. de miként meghalt a szovjet anya, és szét váltak a forradalmi felhők mindenhol.. felszabadult az Egyesült Államok a népi megmozdulások elöl, Che hangjától, meg Vlagyimir Iljitsch Lenin, Leo Trotzki, Marks meg Engels könyveiktől.. és végre átléphetett abban a stádiumban, hogy sorba szabaduljon meg a katonai rendszerektől, melyeket népi vezetőségekkel hellyetesített, ma viszont a sors fintora számukra, hogy az egyik legjobban általuk által kitervelt forradalmat, a szíriai arab hadsereg állította meg, melynek vezetői, Vlagyimir Putyinnal kötöttek szövetséget, és itt azért megint meg kell állni egy pillanatra, mert nagyon nagy a különbség a két Vlagyimir, Vlagyimir Lenin, meg Vlagyimir Putyin között.

Ma a legnagyobb ámulatra méltó paradox, hogy a népek maguk lettek az eszközei az Egyesült Államoknak, hogy e népeket, avagy saját magukat uralhassa Amerika.. Az Egyesült Államok sikeresen létre tudta hozni a saját "Imperialista kommunizmusát" mely e népek közt terjed, e népek között melyek a halálukba nyomulnak vakon gondolkodás nélkül, alig várva, hogy saját országaik kulcsait átadhassák a nyugati államfőknek, az IMF nek, meg az EU-nak.. meg olyan forradalmároknak, kik más, néha ellenséges országok útleveleivel rendelkeznek, más társadalmakban élnek, és más kultúrákban, akár csak régebben a kommunista mozgalmak, melyek magukat Moszkva védelmezőinek is tekintették, és egy részének a Kreml őrségének..

De hogy mi a titka annak, hogy a modern forradalmak csak is olyan országokban törnek ki melyeket nem szeret az Egyesült Államok, vagy olyanokban éppen, melyekről azt gondolja az Államok hogy már ideje lenne leváltani.. és nem törnek ki sose ezek a forradalmak azokban az országokban, melyek amerikai megszállás alatt vannak mint az arab öböl országai pl? és mind e forradalmak ugyan azokat a lépéseket, és forgatókönyvet követik mintha ugyan abból az iskolából jöttek volna ki.. mindig tüntetőket kell látnunk, kiket valami okból, összelehetett gyűjteni valamelyik ország nagyobb terén, kiket több száz kamera fényképez, és nagyon, a békés megmozdulásukra próbál koncentrálni minden TV adás, miután megsiratta az egész világot, a vezetőségük kegyetlenségével.. majd pár hét erölködés után, sikerül is nekik az egész országot meggyőzni nézeteikkel, majd hirtelen fegyvert is fognak, majd létre hoznak egy olyan államot, melynek egyetlen gondja, és célja, hogy helyre állíthassa a legjobb kapcsolatokat a Nyugattal, meg az Amerikai Egyesült Államokkal.

Mik ezek a fura véletlenek, ezek a hasonlóságok-? először a narancssárga forradalom Ukrajnában, majd a zöld forradalom Iránban, majd a függetlenség forradalma Libanonban, majd a véres arab forradalmak, majd végül a második ukrán forradalom, meg a venezuellai forradalom? mind népi békés forradalmak, melyekben mást sem lehet hallani mint hogy: a nép követel, a nép akar.. mind ugyan abban az iskolában végzett, melynek a neve: a nép azt követeli, amit Amerika akar. és mindegyikben ha megoldható, Bernard Henry Lévy is személyesen részt vesz.

Ezek a forradalmak Amerika modern rakétái, melyekkel ott pusztít ahol akar , és minden nemzetnek megvannak előre gyártva, a saját önpusztító rakétái, és mesterségesen létre hozott ellenzékei, melyek közül a legveszélyesebb az Iszlamista töltetű robbanékony fejek, melyek egy társadalmat kiürítenek az állam formából, meg a hazaszeretetből. majd végül a teljes szétoszlás következhet be..

Ami ma Ukrajnában történik, az egy kornak a vége, a mesterséges forradalmak korának a vége, melynek már egyszer szét is törtek a Coca-Cola-s üvegei Damaszkuszban. a játék véget ért, és az orosz térben bemenetele, csupán azt bizonyította, amit régóta mondunk, a háborúnk egy nagyobb háborúnak, egy kisebb, de meghatározó része. de az Ukrajnára váltás, mindenképpen azt mutatja hogy a forradalmi játékuk Szíriában nagyon nagyon fárasztó számukra, olyannyira, hogy már forradalmaknak kell hogy elősegítsenek, más forradalmakat. a szíriai mesterséges forradalom haldoklik, ezért az amerikaiaknak ki kellett robbantaniuk egy új forradalmat, de most az orosz partokon, hátha az oroszok zavarba jönnek, és megfeledkeznek Szíriáról, és megengedik végre, hogy Szíria végre megihassa a forradalma Coca-Cola-ját, hogy Amerika rajta keresztül, minden keleti otthonban is betudjon törni utána, meg a forradalmai során.

Néhány forradalmár azt hiszi hogy az amerikaiak megfogják buktatni Assad elnököt Ukrajnából, mert az oroszok drágán megfizettek az álláspontukért, és néhány álmodozó azt hiszi hogy ezzel fog majd Oroszország meggyengülni.. de ez az amit, éber álmoknak hívnak. a logika azt mondja hogy ami történt, az jobban ráveszi Oroszországot hogy ragaszkodjon a szír álláspontjához.. mi több az ukrán lángok azok azok, melyek nagyon megfogják égetni a szír forradalmat több okból.. ha ma tegyük fel Oroszország elveszítené Ukrajnát, az biztos hogy nem a Szíriáról lemondásával szerezné vissza, mert Ukrajna többször is kicsúszhat a kezéből, de Szíria mely az egész világot meghódította ellenállásával, erősebb és szilárdabb mint valaha, és ha Moszkva el is veszítené Ukrajnát, Damaszkuszt biztos nem fogja megrizikózni. főleg hogy Ukrajnát vissza szerezni nem olyan bonyolult dolog, mint Szíriát ha elveszítené. mivel ha Szíria megbukna, akkor azonnal Amerika 3-4 országgá tépné vallási alapon, olyan országokká melyeket Izrael ural.

Szintén biztos hogy Putyin elnök, igen csak makacs férfi, aki a végtelenségig hisz hazája történelmi hatalmában, és szerepében, meg saját maga szerepében is a világon, és nagyon jól tudja hogy történelmi felelősségeket hajt végre.

Követtem sokat a megfigyelők, és politológusok véleményeit, megfogott egy pár vélemény, melyek szerint Putyin lehet mégsem avatkozik be Ukrajnában katonailag, vagy ha be is avatkozna katonailag, akkor nagyon mérsékelten, és leginkább 3 különböző irányban lennének határozó választásai:

1 - a szír ügyben: talán az oroszok a katonai opciót a maximális szintjére emelnék, mely során Moszkva olyan diplomáciai és katonai fedelet adna Damaszkusznak, mellyel el söpörnék véglegesen az úgy mond szír fegyverese ellenzéket, mellyel Amerika elveszítené a szír lapját, melyel tudna egyeztetni még az oroszokkal.. és itt elkezdődhet a szír bosszú, hogy végezhessen a régi amerikai szövetségesekkel a régióban.. és talán ez az oka, mindazoknak az amerikai hangoskodásoknak, a déli meg éjszaki szír csatákról, meg a pakisztáni elemek bevonásával.. miután az izraeli beavatkozás egyre nyilvánvalóbb.. és bár nekem kételyeim vannak ennek lehetőségével, de mindenképpen aki a legjobban megfogja fizetni az ukrán forradalom árát, az a szír forradalom, és nem a hazafi szír állam..

2 - Putyin talán úgy véli, hogy a nyugat meg az amerikaik leállításához, egy izraeli háborún keresztül tudna szert tenni, mivel az oroszok még a nagyon közeli múltban, is próbálták a szíreket, Iránt, meg a Hezbollahot leállítani, egy várható Izraeli összecsapással..de mivel izraeli és cionista kezek is vannak az ukrán események mögött, (lásd Bernard Henry Lévy beszédét Kiévben), meg az izraeli katonák részvételét a lázadásokban.. mellyel több akadály is megremegett.. és néhányan kérdezősködnek is arról, hogy a Hezbollah valójában orosz engedélyre vár, hogy válaszoljon a múltkori izraeli csapásra.. de e pillanatig nincsenek olyan tények, melyek e gondolatot megerősítenék.. de ugyan akkor nem szabad ezt a rejtélyes, csöndes részletet hanyagolni.. mert ez a pillanat, várakozik egy ideje az ajtó mögül, egy olyan gyors változásra, mely a szövetségesek véleményét megváltoztatná.

3 - Néhány orosz megfigyelő, azon gondolkodik, hogy Putyin meg az orosz vezetőség, először gondolkoznak azon, hogy válaszként a nyugati meg az amerikai cselekményekre, képes lesz kirobbantani egy hasonló konfliktust a nyugat, egy egy hűséges barátjánál, mivel az összeütközés még nem nyílt, a két tengely között, és itt Törökország vagy talán Szaúd-arábia lenne a tökéletes célpont.. mivel a hidegháború fegyverei, a két különböző tengely érdekeinek forrását, meg rázni, nem is lenne ideálisabb hely, mint az arab öböl országok, az olaj piacok, meg Szaúd-arábia.. Szaúd-arábia mely túlzás nélkül az amerikai korona drágaköve.. hisz Szaúd-arábia az a dzsihadisták, a politikai Iszlám, meg a olaj tárolója a világon.. főleg ha bebizonyosodik hogy Szaúd-arábia fogja finanszírozni Ukrajna hiteleit, miután Oroszország megállította a 15 milliárd dolláros támogatását.. mivel az európai gazdaság gyenge, az amerikai megterhelt, és legyengült gazdaság képtelen lenne erre.. itt fog megmozdulni Szaúd-arábia, hogy megajándékozza, az ukrán forradalmárokat, hogy Putyin ellen léphessen, Putyin kiállása miatt Szíria oldalán.. és ha ez bebizonyosodik, akkor Szaúd-arábia bele is lép abba a csábító hibában, melyet várnak ellenségei.. és elképzelhetik a nyomást meg a dühöt mely Szaúd-arábia keleti részein növekszik a lakosság soraiban, a szaúdi rendszer ellen.. mely kirobbanásához elég lenne csupán egy gyufás doboz is..

Törökországban szintén elképzelhetik mennyire meggyengült a török társadalom, és mennyire meggyengült Erdogan, kinek sokan számolják az utolsó napjait.. nem beszélve arról hogy a végtelennek tűnő etnikai és vallási kisebbségek közti rések csak növekedtek, a szíriai konfliktus kirobbanásával.


Francis Fukuyama mondása a történelem végéről, egy olyan elmélet melyet a nyugati hit táplált, azzal kapcsolatosan hogy a történelmet, úgy írja ahogy neki megfelel, és ő is irányítja a történelem menetének eszközeit. avagy a nemzeteket meg a népi forradalmakat.. de úgy tűnik hogy az oroszok is érdekeltek, a történelem gyártásban.. és ahogyan megtudták az atom fegyver gyártásának titkait, és szét is ültették a világot nukleáris rakétákkal, ők ugyan úgy tudni fognak forradalmakat is kirobbantani.

Francis Fukuyama azt látta hogy a szovjet peresztrojka forradalom volt, a liberális Amerika termékeiknek csúcsa, a történelem gyártás eszközeihez.. azért is hitte Fukuyama hogy a történelem véget ért, a titkainak és mozgásának kulcsai átvételével.. a természetes történelem véget ért, és megkezdődött a mesterséges történelem.. de Fukuyama elhamarkodta elméleteit.. és egyesek életének a hibája, az volt hogy a történelmet meg annak a végzetét Szíriában akarták meggyártani.. de Szíriában kezdődött el az egész történelem, és nem érhet véget benne.. az amerikai történelem gyártóknak a hibájuk viszont az volt, hogy a találmányukat Szíriában akarták kipróbálni, és az emberek természetes történelmét átírni.. de hogyan halhat meg a történelem abban az országban, ahol megszületett és elindult az egész világ felé?? Fukuyama vége volt Szíriában, és a természetes történelem visszatérése az élethez, miután a Nyugat megpróbálta gyilkolni.. a Coca-Cola forradalmak időszaka véget ért, és a mesterséges történelem pusztult el.

A természetes történelem várakozik talán, a nyugat európai gettókban, és külvárosokban, ahol tartózkodnak a színes bőrűek, a szegények, az elhanyagoltak, kik a mai napig szembesülnek a rasszizmussal, és igazságtalansággal, és elkülönítéssel, az európaiak meg a bevándorlók között, azok akik már egyszer fel is lázadtak Londonba, Párizsban, és milyen meglepő, de Bernard Henry Lévy az arab forradalmak keresztapja, ki Ukrajnában is előadásokat tartott a demokráciáról, egyenlőségről meg emberjogokról, nem jelent meg náluk, és nem segítette meg ezeknek az embereknek a mozgalmát.. sem Ban Kimon, nem karolta fel őket, sem a szaúdi dús gazdag olajhercegek.. a természetes történelem várakozik az amerikai hispánoknál, meg a nagy résekben a gazdagok meg a szegények között , azoknál a szegényeknél kiknek nem jut a társadalmi biztosításból, se nem találnak munkát.. ezeket az embereket nem veszik fel a kamerák, és ők nem jelennek meg az Al-Jazeerán, és nem is várják hogy megjelenjenek rajta, szaúdi finanszírozásból.. nem várják a kamu barátságos országok egyetértését, és támogatását.. nem várják hogy megjelenjen náluk Bernard Henry Lévy a nagy tereken előadásokat tartani, sem mást cukorkákat osztogatni... sem azt hogy a szaúdi vallási vezetők nekik tartsanak a király parancsára imákat a mecsetekben.. és végkép nem várják el azt, hogy az angyalok az oldalukon harcoljanak, mint ahogy az őrültek terjesztették a szír forradalmárokról, hogy angyalok harcolnak soraikban.. és mi több, ezek az emberek, nem is akarják ezeket az angyalokat.

Naram Sarjoon, Szíriai Hírek

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Reakció blog Reakciós blog ld50 blog emo blog antiszemita náci blog náciblog blogring nyilas blog nyilasblogja nyilas blogja konzervatív web keresztény freeblog főoldal nyilasblog jobboldali blog fasiszta blog cenzúrázott blog aszemita blog szókimondó blog radikális blog ufo blog extrém blog terrorista blogger neonáci blog neonáciblog újfasiszta blog sieg heil blog szélsőséges blog szélsőjobbos blog szélsőjobboldali blog szélsőjobboldali blogger acab alleycat blog zsidó blog antiliberális blog rendszerellenes blog neoliberális, neoliberalizmus, neoliberálisok, mainstream, ortodox, gazdaságpolitika, unortodox, orthodox, unorthodox, Matolcsy, Matolcsyzmus, kurucok, labancok, nemzetközi, nemzeti, gazdaság, pénzügyek, nemzeti érdek, bankok, balliberális, jobboldali, nemzeti radikális, imf, valutaalap, nemzeti bank, jegybank, adósságválság, nyomor, szegénység, bűnözés, hitel, hitelek, bankárok, occupy, 99%, szabad piac, piacbolsevizmus, piacbolsevik, nácizás, kommunistázás, álintellektuális, zsidó zsidók zsidókat zsidóknak náci nácik nácikat náciknak blog blogok blogokat blogoknak hungarista hungaristák hungaristákat hungaristáknak nyilas nyilasok nyilasokat nyilasoknak közgazdaság alternatív közgazdaságtan neoliberális neokonzervatív neoliberalizmus neokonzervativizmus neolib neokon antiszemita antiszemitizmus kommunista ökoszociális harmadikutas fasiszta fasizmus falangista falangizmus nemzeti szocialista nemzeti szocializmus erőforrások gazdaság gazdaságpolitika gazdaságpolitikai nemzeti érdek nemzeti érdekek Reakció Scall Fast SF blog nyilas Szálasi Ferenc nemzeti radikális érzelmű jobboldali politika hírek viccek vicc Reakció Reakciós ld50 industrial goth emo antiszemita náci blog blogring nyilas nem polkorrekt jobbikos jobbik konzervatív keresztény freeblog jobboldali fasiszta cenzúrázott buli fotók árpádsávos zászló rendszerellenes aszemita árpádsáv nemzeti radikális terrorista zsidó blogger neonáci sieg heil szélsőjobboldali szélsőközép acab alleycat magyar holokauszttagadás holokauszt tagadás káosz rend anarchia gonosz jó béke háború erőszak hírek történelem manipuláció hazugság politika pártok hírek fiúk