width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: A beutazási tilalom csak a kezdet, fenyeget a neokon zsidó charles gati karoly. Mint egy igazi mocskos rabszolgatartó féreg. Ez oktatna rasszizmusról minket, egy ruszofób, sinofób sőt mi több Ázsia-gyűlölő cionista. Ezeknek az egész világ "néger". Az a szó amúgy nem azért sértő, mert fekete azaz negro, hanem mert az egykori rabszolga státuszukra utal. Magyarul is, ha valaki keményen dolgozik aránytalanul kevés általános egyenértékért, akkor "bérnigger".

2014. november 1., szombat

A beutazási tilalom csak a kezdet, fenyeget a neokon zsidó charles gati karoly. Mint egy igazi mocskos rabszolgatartó féreg. Ez oktatna rasszizmusról minket, egy ruszofób, sinofób sőt mi több Ázsia-gyűlölő cionista. Ezeknek az egész világ "néger". Az a szó amúgy nem azért sértő, mert fekete azaz negro, hanem mert az egykori rabszolga státuszukra utal. Magyarul is, ha valaki keményen dolgozik aránytalanul kevés általános egyenértékért, akkor "bérnigger".

A beutazási tilalom csak a kezdet, fenyeget a neokon zsidó charles gati karoly. Mint egy igazi mocskos rabszolgatartó féreg. Ez oktatna rasszizmusról minket, egy ruszofób, sinofób sőt mi több Ázsia-gyűlölő cionista. Ezeknek az egész világ "néger". Az a szó amúgy nem azért sértő, mert fekete azaz negro, hanem mert az egykori rabszolga státuszukra utal. Magyarul is, ha valaki keményen dolgozik aránytalanul kevés általános egyenértékért, akkor "bérnigger".

Gáti a legragyogóbb példa a liberalizmus definíciójára.

Amíg olyan kormány van hatalmon hazánkban, amely kiszolgálja az amerikai hódító törekvéseket, addig minden liberális, demokrata, amikor egy nemzet a saját érdekei szeretne élni, levegőhöz jutni, megunva a keleti és a nyugati gyámkodást, akkor egyből diktatúra van.

Gáti egy magyargyűlölő zsidó, nincs egyedül, van belőlük sok itthon és külföldön is. Nem is rejti véka alá, hogy ha kell, akkor tisztességtelen eszközökkel is meg kell dönteni az Orbán kormányt.

Aljas módon felhasználja kapcsolatait egy szuverén állammal szemben, s erre büszke is. Freud új könyvet írhatna, ha élne és "ülőpartnere" lehetne Gáti az emberi gyűlölet deformálta belsőről.

Ugye ez demokratikus, mármint külföldről megüzenni, hogy ki az elfogadható egy külső hatalom részére, s ki nem. Ezt nevezhetjük illetéktelen beavatkozásnak, vagy a ballib értelmező szótárban ez a demokrácia maga?

Az oroszok sokkal kulturáltabban érvényesítették érdekeiket, Kádár alatt. Az amerikai bunkóságnak nincsenek határai. Miként agresszivitásuknak, hatalmi vágyuknak sem.

Nem tudom, hogy miért kellene egy népnek, jelesül a magyarnak szeretni egy olyan "szövetségest", amely nyíltan világossá teszi, hogy gyarmatként kezeik. Beleszólnak belső politikai-gazdasági rendjébe, megkérdőjelezve, felülírva az állampolgári akaratot.

A magyar pártok nyerjék meg az embereket, s a választásokat. Aki nyer, az a népakarat megtestesítője.

Gáti rokonlelke Hitlernek, a zsidónáci élő példája. Ugye ismert, hogy a koncentrációs tábort megjárt László Károly használta ezt a kifejezést saját hitsorsosaira, nem alap nélkül.

S akkor csodálkoznak itthon és külföldön, hogy nagy az antiszemitizmus? pedig csak a tükörbe kellene nézniük, s belátnák, hogy a zsidóság, közte Gáti is maguk gondoskodnak annak továbbéléséről.

S azt sem értem, hogy egy "demokrata" miért várja el, hogy egy orosz járomból felszabadult ország gyorsan egy másik "baráti" járomba" hajtsa a fejét? Pedig ezt történt, de még nem vagyunk eléggé engedelmes rabszolgák.

Az meg jó lenne, ha Gáti nem venné a szájára Szt.Istvánt, ugyanis semmi köze nincs hozzá, csak forog a sírjában, hogy ilyen baklövést - mármint az idegenek befogadását -szorgalmazta.

Bocsánat, csak a zsidók azok, akik leghálátlanabbak, s a legaljasabb módon fordultak szembe a befogadó magyarsággal, a többi "idegent", kisebbséget a nemzet részének tekintem.

Támadás a renitensek ellen

Okok

Milyen eszközöket alkalmaz a modern liberálfasizmus az útjában álló hiteles kormányok és államférfiak megsemmisítésére, eltávolítására, megbuktatására?

Sikeres, igen nagy támogatottságot élvező kormányokról és államférfiaktról van szó, akik a választóiktól jelentős felhatalmazással bírnak, országuk gazdasági, társadalmi felemelkedésében, gyakran csődközeli helyzetből való kilábalásában értek, érnek el eredményeket. Határozott és következetes kormányzással érvényesítik a választóik érdekeit, és a társadalom egészére igyekeznek kiterjeszteni a demokratikus jogokat, a közügyekbe való bekapcsolódást. Új utakat keresnek és fejlesztenek ki a leszakadt rétegek felemelkedésére, bevonva őket a munka világába, és ezzel párhuzamosan bontják le a segélyezésre korlátozódó szociális támogatást, ami valójában a leszakadásuk konzerválását okozta eddig.

Ugyanezek a kormányok és államférfiak számos sérelmet okoztak és okoznak a nagyhatalmi törekvések számára, a számos ponton egybefonódó multinacionális gazdasági és politikai érdekszövetségeknek. A legsúlyosabb cselekedetük az, hogy felvilágosítják a lakosságot az őket érő és érintő makrogazdasági és politikai folyamtokról, az azokban érintett tényezők eddigi tevékenységének következményeiről. A kivételezett adózási szabályozásról, a profit mérhetetlen kiszivattyúzásáról, a nemzeti valuták értékelésének manipulálásáról, az egyes gazdaságok önkényes fel- és leértékeléséről és annak súlyos következményeiről, a válságokat előidézők felelősségének mentességéről, stb. stb.

De a legsúlyosabb bűnük a renitenseknek az, hogy másféle, eredményes utakra mutatnak követhető és vonzó mintát, és ezzel a sikeres, működő példával már az egész gazdasági- politikai világberendezkedés stabilitását is veszélyeztetik. Annak a berendezkedésnek a stabilitását, ami a kitörni igyekvők kordában tartásával jut hatalmas, egyre növekvő előnyökhöz. A kevesek gazdagodásához és a tömegek mérhetetlen elszegényedéséhez, a nyomot expanziójához vezet.

Eszközök

Ha a félreállítás hagyományos módszereit alkalmazná a kiváltságokat féltő hatalmi szervezet, ha jégcsákánnyal vagy koncepciós perekkel érvényesítené akaratát, akkor a közvélemény előtt gyorsan lelepleződne, és ezzel akaratával ellentétben, csak megerősítené és kiszélesítené a szembenállók ellenállását. Ezért kezdetben puha eszközöket alkalmaz a közvélemény megdolgozásával, majd a rendszer megbuktatásánál lép közbe kemény, a fizikai megsemmisítésre szolgáló eszközökkel. Ha úgy tartja jónak a saját érdeke érvényesítéséhez, akkor kemény légicsapásoktól sem riad vissza.

Új módszerek

Minden alattomos manipulációnak időre van szüksége ahhoz, hogy lelepleződjön. Olykor évtizedeken keresztül lehet alkalmazni némelyiket, a nélkül, hogy a hatékonysága csorbát szenvedne. Ennek a sikeres alkalmazásnak a titka a következetesség és az összehangoltság. Egymással látszólag semmilyen kapcsolatban nem álló információforrásokból ugyanazt sugározza. Miáltal a leg óvatosabb vagy akár kétkedő hírolvasó is beleesik abba a csapdába, amit ellene alkalmaznak.

Úgy működik ez, mint az egyszeri történetben a füllentés:

- mondja jóember, igaz, hogy kigyulladt a Duna medre?
- Azt nem tudom, de az bizonyos, hogy az egész városban sült hal szaga terjeng.
Napjainkban is jelennek meg újabb módszerek, taktikai elemek. Ezek egyikére szeretném felhívni a figyelmet.

A dehonesztálás és démonizálás

Ha egy hiteles politikába vagy közszereplőbe vetett közbizalmat akarja megrendíteni, sőt szétzúzni, akkor ahhoz a korábbi személyhez vagy politikához kell hasonlítani, majd azzal azonosítani, amelyikhez a leg borzalmasabb képzetek társulnak, a közgondolkodásban megvetés, sőt gyűlölet és félelem övezi.

Nem könnyű ezt megtenni egy napjainkban sikeres, eredményes és általános megbecsülésnek örvendő személlyel vagy politikával. Hiszen nyilvánvaló a túlzás, sőt a gyűlöletkeltő szándék, amit már a bukottak mocskolódásaként értékelne a közvélemény. Vagyis felismerné a tényeges mibenlétét. Tehát nem a megtámadottat kell a gyűlölt alakhoz hasonlítani, hanem a gyűlöltet kell utólag olyan tulajdonságokkal felruházni, amiről a megtámadottra ismer a közvélemény.

Sikeres gazdaságpolitikát folytat a célszemély? Azt kell kommunikálni, hogy pl. Hitler tevékenységének volt köszönhető, hogy Németország kilábalt a gazdasági válságból.

Népszerű az eltávolítandó célszemély? Azt kell elhitetni a közönséggel, hogy Sztalint, Hitlert, vagy Rákosit is nagy népszerűség övezte.

A társadalmi problémák okai között a szabadosságot és a kiváltságosok érdekeit szolgáló liberális demokráciát nevezi meg? Azonosítani kell a liberális demokráciát a korabeli áldozatok védelmezésével, és el kell hitetni, hogy a kereszténység egy államellenes vallás, ami az emberi butaságra épül és kihasználja azt.

Tehát nem kell csak közvetlenül támadni a célszemélyt és annak politikáját, minél szélesebbre kell teríteni az összehangolódó dehonesztáló híreszteléseket. Míg bekövetkezik a végső cél: a választók megvonják a bizalmukat attól, azoktól, akik az ők érdekeit védték, és mint csalit a hal, magukévá teszik a démonizálók, dehonesztálók által keltett bizalmatlanságot.
Ha esetleg mégsem, akkor jöhet a légitámadás.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Reakció blog Reakciós blog ld50 blog emo blog antiszemita náci blog náciblog blogring nyilas blog nyilasblogja nyilas blogja konzervatív web keresztény freeblog főoldal nyilasblog jobboldali blog fasiszta blog cenzúrázott blog aszemita blog szókimondó blog radikális blog ufo blog extrém blog terrorista blogger neonáci blog neonáciblog újfasiszta blog sieg heil blog szélsőséges blog szélsőjobbos blog szélsőjobboldali blog szélsőjobboldali blogger acab alleycat blog zsidó blog antiliberális blog rendszerellenes blog neoliberális, neoliberalizmus, neoliberálisok, mainstream, ortodox, gazdaságpolitika, unortodox, orthodox, unorthodox, Matolcsy, Matolcsyzmus, kurucok, labancok, nemzetközi, nemzeti, gazdaság, pénzügyek, nemzeti érdek, bankok, balliberális, jobboldali, nemzeti radikális, imf, valutaalap, nemzeti bank, jegybank, adósságválság, nyomor, szegénység, bűnözés, hitel, hitelek, bankárok, occupy, 99%, szabad piac, piacbolsevizmus, piacbolsevik, nácizás, kommunistázás, álintellektuális, zsidó zsidók zsidókat zsidóknak náci nácik nácikat náciknak blog blogok blogokat blogoknak hungarista hungaristák hungaristákat hungaristáknak nyilas nyilasok nyilasokat nyilasoknak közgazdaság alternatív közgazdaságtan neoliberális neokonzervatív neoliberalizmus neokonzervativizmus neolib neokon antiszemita antiszemitizmus kommunista ökoszociális harmadikutas fasiszta fasizmus falangista falangizmus nemzeti szocialista nemzeti szocializmus erőforrások gazdaság gazdaságpolitika gazdaságpolitikai nemzeti érdek nemzeti érdekek Reakció Scall Fast SF blog nyilas Szálasi Ferenc nemzeti radikális érzelmű jobboldali politika hírek viccek vicc Reakció Reakciós ld50 industrial goth emo antiszemita náci blog blogring nyilas nem polkorrekt jobbikos jobbik konzervatív keresztény freeblog jobboldali fasiszta cenzúrázott buli fotók árpádsávos zászló rendszerellenes aszemita árpádsáv nemzeti radikális terrorista zsidó blogger neonáci sieg heil szélsőjobboldali szélsőközép acab alleycat magyar holokauszttagadás holokauszt tagadás káosz rend anarchia gonosz jó béke háború erőszak hírek történelem manipuláció hazugság politika pártok hírek fiúk