width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: Fricz Tamás: Amerika mindenáron világhatalmi identitását védi És ezért ellentétes nemcsak hazánk vagy tágabb térségünk alapvető érdekeivel, de egész Európa számára is kártékony a libsik + álbalosok + álzöldek usa imádata! Amiért megfizetik őket, érdekből usa proopagandisták és lobbisták, na meg a liberalizmust is onnét kívánják ránk erőltetni. Támogatást is tengerentúlról kapnak az újabb kormányra kerüléshez a szocionisták. Nem szabad hogy sikerüljön nekik!

2014. december 31., szerda

Fricz Tamás: Amerika mindenáron világhatalmi identitását védi És ezért ellentétes nemcsak hazánk vagy tágabb térségünk alapvető érdekeivel, de egész Európa számára is kártékony a libsik + álbalosok + álzöldek usa imádata! Amiért megfizetik őket, érdekből usa proopagandisták és lobbisták, na meg a liberalizmust is onnét kívánják ránk erőltetni. Támogatást is tengerentúlról kapnak az újabb kormányra kerüléshez a szocionisták. Nem szabad hogy sikerüljön nekik!

És ezért ellentétes nemcsak hazánk vagy tágabb térségünk alapvető érdekeivel, de egész Európa számára is kártékony a libsik + álbalosok + álzöldek usa imádata! Amiért megfizetik őket, érdekből usa proopagandisták és lobbisták, na meg a liberalizmust is onnét kívánják ránk erőltetni. Támogatást is tengerentúlról kapnak az újabb kormányra kerüléshez a szocionisták. Nem szabad hogy sikerüljön nekik!

Fricz Tamás: Amerika mindenáron világhatalmi identitását védi

2014. 12. 31. mno.hu

Ha az Egyesült Államok jelenlegi világpolitikai, illetve minket is érintő cselekvéseit, megnyilatkozásait meg akarjuk érteni – s ahhoz „okosan" próbálunk viszonyulni –,{...}

{...} akkor azt kell felismernünk, hogy mi a tengerentúli ország önidentitásának legfontosabb eleme. Ez pedig nagyon egyszerű és kézenfekvő: a világuralmi vezető szerep.

S Amerika éppen ezt, világuralmi szerepét érzi veszélyben, ami immáron bő száz éve az amerikaiak önazonosságának legfontosabb kötőszövete, átjárja lelküket, gondolataikat, mindennapjaikat. Ebből származik az amerikai öntudat, magabiztosság, a harci szellem, a szívósság, de persze a fölényesség, az arrogancia, a dölyf és a mások – a többi ország és népek – lekezelése is. Rengeteg jó és rengeteg rossz tulajdonság egyszerre.

Természetesen az identitás, az önazonosság elvesztése a legnagyobb veszély az egyénre, a csoportokra és a nemzetekre nézve egyaránt. Ne csodálkozzunk tehát, ha az Egyesült Államok kétségbeesetten ragaszkodik a világ vezető hatalma szerepéhez, nem kíván és nem tud belenyugodni abba, hogy a huszadik század eleje óta meglévő uralmi pozíciója megrendüljön. Ebben az identitásban nincs különbség demokraták és republikánus között, akár ilyen, akár olyan az elnök, illetve a kongresszus összetétele, az amerikai uralmi pozíció megőrzése alapszabály minden politikai elit számára. Legfeljebb ebben az identitásmegőrzésben a republikánusok inkább héják (erősebb katonai fellépés sürgetése mindenütt, lásd McCain), a demokraták inkább galambok (több teret adnak a diplomáciai módszereknek).

Ebből a pozícióból kiindulva Amerika nem fogadja el, hogy Oroszország újra megerősödjön, hogy Kína kihúzza a talajt a lába alól, hogy általában a BRICS-országok (Brazília, Oroszország, India, Kína, Dél-Afrika) elhiggyék magukról, hogy versenytársaivá válhatnak az USA-nak. S természetesen a gyengülő Európára úgy tekint, mint alárendelt szövetségesére, akit a világuralmi szerepéért folytatott küzdelemben saját céljaira felhasználhat, irányíthat, igazgathat.

Amerika úgy gondolkodik, hogy a Kínával, Indiával folytatott versenyben nincs szüksége Európa segítségére, viszont az erősödő Oroszország megtörése nem képzelhető el az unió segítsége nélkül. Ráadásul azt tapasztalja, hogy az európai országok és az unió – reálpolitikai alapokon – az Oroszországgal való konstruktív együttműködésre törekednek. Ez az Egyesült Államok számára a gyengeség jele, s számukra felmerül annak a veszélye, hogy Oroszország fokozatosan kiterjeszti befolyási övezeteit Európára (az ázsiai országokon túl).

Ebben a globális, világuralmi megközelítésben „Sam bácsi" számára újra Oroszország vált a legfőbb ellenséggé, amelyik veszélyezteti a neki alárendelt, hű szövetséges Európa amerikai elkötelezettségét, s ezzel egyben veszélyezteti a világ más nagyhatalmaival (Kína, India, Latin-Amerika, Közel-Kelet) szembeni küzdelmeik sikeres kimenetelét. Ezért is van szükség minél előbb az Amerika és az unió közötti szabadkereskedelmi megállapodásra, http://mno.hu/magyar_nemzet_gazdasagi_hirei/trojai-falo-amerikabol-1264520 hiszen az végső soron az amerikai gazdaság megerősödését szolgálhatja.

A huszonegyedik század elejére tehát előállt a „régi szemét", az amerikai–orosz hidegháború újjáéledt, igaz, ma már nem kizárólagos a szerepe a világpolitika alakulásában. Ukrajna, illetve a közép- és kelet-európai régió ebben a világpolitikai metszetben értelmeződik újra, mint az Oroszország és Nyugat-Európa közötti ütközőzóna, s ebben a térben jelenünk meg mi is. Amerika számára kizárólag az a fontos, hogy az itteni országok, köztük Magyarország is, mint NATO- és EU-tagok, az amerikai világuralmi törekvések segítői és kiszolgálói legyenek. Ha ezzel valaki szembe megy, s „nyit" Kelet felé, miként szerintük mi ezt tesszük, különféle büntetésekre és szankciókra számíthat.

Amerika gazdasági és politikai érdekeit „hard" (kemény) és „soft" eszközökkel érvényesíti. „Kemény", azaz elsősorban katonai eszközöket alkalmaz a vele nem szövetséges, vele szembenálló országokkal és csoportokkal szemben, erre volt jó példa a 2001. szeptember 11-e után az iszlám „terrorism" elleni világszintű fellépés, következménye Afganisztán, Irak, ezt követte a „diktatúrák" megdöntése, lásd Szíria, Líbia.

Ezzel szemben a „puha" eszközöket a vele szövetséges államokkal szemben veti be az USA – mint most a régiónkban. Ennek része a közösen vállalt értékek: demokrácia, emberi jogok, civil társadalom szabadsága stb. megsértésének felpanaszolása, illetve a korrupció, az állam egészét behálózó korrupció bírálata. S mint láthatjuk: e puha kritikai tevékenységben központi szerepet játszanak az amerikai nagykövetségek, lásd Magyarországot, Csehországot és Szlovákiát.

Ami azonban a legkevésbé örömteli fejlemény: akár a terrorizmussal és a diktátorokkal szembeni fellépésről, akár a demokrácia és az emberi jogok védelméről, akár a korrupció kritikájáról van szó – mindegyik egyaránt az amerikai világuralmi érdekek érvényesítésének eszköztárához tartozik, s mindegyik mint az USA nemzetbiztonsági szempontjainak érvényesítéseként jelenik meg a nyilvánosság előtt.

E helyütt Kövér Lászlót kell idéznem, aki a napokban a Magyar Hírlapban világosan fogalmazott az Egyesült Államok hatalmi öndefiníciójával kapcsolatban: „…nemzetbiztonsági szempontból nincs a földön egy olyan négyzetméternyi terület, amely az ő érdekeiken kívül esne. Ebből az is adódik, számukra nem létezik, hogy a magukén kívül más országnak is lehet szuverenitása."

Így váltak nagyon fontos politikai értékek és elvek a világuralmi eszköztár részeivé.

Jó, ha ebből kiindulva politizálunk – szelíden, mint a galambok, és ravaszul, mint a kígyók.

Megindult a huszonegyedik század.

Fricz Tamás - mno.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Reakció blog Reakciós blog ld50 blog emo blog antiszemita náci blog náciblog blogring nyilas blog nyilasblogja nyilas blogja konzervatív web keresztény freeblog főoldal nyilasblog jobboldali blog fasiszta blog cenzúrázott blog aszemita blog szókimondó blog radikális blog ufo blog extrém blog terrorista blogger neonáci blog neonáciblog újfasiszta blog sieg heil blog szélsőséges blog szélsőjobbos blog szélsőjobboldali blog szélsőjobboldali blogger acab alleycat blog zsidó blog antiliberális blog rendszerellenes blog neoliberális, neoliberalizmus, neoliberálisok, mainstream, ortodox, gazdaságpolitika, unortodox, orthodox, unorthodox, Matolcsy, Matolcsyzmus, kurucok, labancok, nemzetközi, nemzeti, gazdaság, pénzügyek, nemzeti érdek, bankok, balliberális, jobboldali, nemzeti radikális, imf, valutaalap, nemzeti bank, jegybank, adósságválság, nyomor, szegénység, bűnözés, hitel, hitelek, bankárok, occupy, 99%, szabad piac, piacbolsevizmus, piacbolsevik, nácizás, kommunistázás, álintellektuális, zsidó zsidók zsidókat zsidóknak náci nácik nácikat náciknak blog blogok blogokat blogoknak hungarista hungaristák hungaristákat hungaristáknak nyilas nyilasok nyilasokat nyilasoknak közgazdaság alternatív közgazdaságtan neoliberális neokonzervatív neoliberalizmus neokonzervativizmus neolib neokon antiszemita antiszemitizmus kommunista ökoszociális harmadikutas fasiszta fasizmus falangista falangizmus nemzeti szocialista nemzeti szocializmus erőforrások gazdaság gazdaságpolitika gazdaságpolitikai nemzeti érdek nemzeti érdekek Reakció Scall Fast SF blog nyilas Szálasi Ferenc nemzeti radikális érzelmű jobboldali politika hírek viccek vicc Reakció Reakciós ld50 industrial goth emo antiszemita náci blog blogring nyilas nem polkorrekt jobbikos jobbik konzervatív keresztény freeblog jobboldali fasiszta cenzúrázott buli fotók árpádsávos zászló rendszerellenes aszemita árpádsáv nemzeti radikális terrorista zsidó blogger neonáci sieg heil szélsőjobboldali szélsőközép acab alleycat magyar holokauszttagadás holokauszt tagadás káosz rend anarchia gonosz jó béke háború erőszak hírek történelem manipuláció hazugság politika pártok hírek fiúk