width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: Tehát baj, hogy hősnek nevezzük a hőst, honvédelemre és hazaszeretetre neveljük a fiatalokat és a magyar megmaradásra leselkedő veszélyekről is szót ejtünk. Ugyanaz a képlet, mint a másik Miklósi esetében: úgy beszél hozzánk, mintha kívülálló lenne, egy rosszindulatú UFO. De akkor miért tanít az ilyen? Mit keresnek az iskoláinkban, a gyermekeink közelében ilyen lelketlen, magyarfóbiás nyomorultak?

2020. február 15., szombat

Tehát baj, hogy hősnek nevezzük a hőst, honvédelemre és hazaszeretetre neveljük a fiatalokat és a magyar megmaradásra leselkedő veszélyekről is szót ejtünk. Ugyanaz a képlet, mint a másik Miklósi esetében: úgy beszél hozzánk, mintha kívülálló lenne, egy rosszindulatú UFO. De akkor miért tanít az ilyen? Mit keresnek az iskoláinkban, a gyermekeink közelében ilyen lelketlen, magyarfóbiás nyomorultak?

Hiába őrjöngenek Miklósiék – a gyerekeinket mostantól hazaszeretetre nevelik az iskolában

Miklósi László, aki nem szereti a magyar hősöket

Egetverő ricsaj támadt az új Nemzeti alaptanterv (NAT) ürügyén, mert az hazaszerető, büszke magyarrá nevelné fiainkat-lányainkat. Ha megnézzük, kik lármáznak és miért, nyugodtan hátradőlhetünk. Ugyanazok, akik mindig minden szépet, nemest, magyart gáncsolnak; akik nem szeretnék, hogy kihúzhassuk magunkat, büszkék legyünk hőseinkre, győzelmeinkre. Jó hír mindenkinek, aki szereti a hazáját: végre van egy NEMZETI alaptantervünk. Most minden eszközzel elejét kell venni, hogy a Miklósi-féle örök gáncsoskodók elszabotálják annak végrehajtását!

Úgy tűnik, nem csak egy olyan Miklósi van, aki nincs kibékülve velünk, magyarokkal. Noha ők is a honfitársaink, vagy mifene. Emlékeznek még a Miklósi Gáborra, az indexes firkászra, aki nem állt fel a Nélküledre a stadionavatón, lehuhogta a Székely himnuszt és úgy gúnyolódott a magyarokon, mintha kívülálló lenne? Persze, hogy emlékeznek. Az ilyesmit nem felejti az ember. A szívünkbe vésődik, mikor kiröhögik a meghatottságunkat. A helyszínen tízezrek, a tévé előtt milliók énekelték könnyezve a felvidéki gyerekekkel együtt a Nélküledet – ez az anyaszomorító pedig belénk törölte a lábát…

Most meg itt van ez a másik Miklósi, a László, aki történelemtanár, korábban a Soros Alapítvány társadalomismereti szakkuratóriumának tagja volt, jelenleg a Történelemtanárok Egyesülete nevű balliberális gittegyletet vezeti. Nagyon ki van akadva, már-már toporzékol a László, és közben ilyeneket nyilatkozik az új NAT-ról:

A törökkel folytatott háború magyar katonáit, harcosait hősökként emlegeti a szöveg, vagyis automatikusan minősíti is őket, nem hagyja meg a szabadságot, hogy a diák jusson el a megfelelő következtetésekre. (…) Ez az erőteljesen nacionalista NAT a magyarokat erősként, hősként, pozitív szereplőként kívánja láttatni. (…) Indokolatlannak és elfogadhatatlannak tarjuk a honvédelemnek a rendszerváltás óta minden korábbinál erőteljesebb megjelenését, prioritásként való kiemelését, számos tantárgyban hangsúlyos megjelenítését. (…) A legérdekesebb az általános iskolai témakörök közül az utolsó, amelynek a címe: »Mérlegen a magyar történelem: lábnyomaink a nagyvilágban; a magyar megmaradás kérdései«. Ez vajon a nemzethalál-vízió valamiféle felújítása?

Tehát baj, hogy hősnek nevezzük a hőst, honvédelemre és hazaszeretetre neveljük a fiatalokat és a magyar megmaradásra leselkedő veszélyekről is szót ejtünk. Ugyanaz a képlet, mint a másik Miklósi esetében: úgy beszél hozzánk, mintha kívülálló lenne, egy rosszindulatú UFO. De akkor miért tanít az ilyen? Mit keresnek az iskoláinkban, a gyermekeink közelében ilyen lelketlen, magyarfóbiás nyomorultak?

Miklósi ennyivel nem érte be, hanem belengette, hogy majd ők (mármint a szerinte „hivatástudattal rendelkezők") úgyse a tankönyv, hanem a lelkiismeretük szerint tanítanak majd. Értsd: el akarják szabotálni a tantervet, s nyomatnák tovább a magyarság állítólagos kollektív bűneinek, folytonos vereségeinek mantrázását. Hátha a tanítványok is olyan búskomorak és degeneráltak lesznek, mint Miklósiék… A szabotázst minden eszközzel meg kell akadályozni, és amelyik tanár ilyen összeesküvésben részt vesz, annak nincs helye az oktatásban! (A magam részéről Miklósit inkább a szippantós szakmában tudnám elképzelni. Similis simile gaudet…)

A másik balliberális fedőszervezetet (Magyartanárok Egyesülete) vezető Arató László ezzel egyidejűleg arról nyünnyögött:

Az irodalom tananyag kitüntetett eleme az üldözött magyarság koncepciója, a Trianon fölötti gyász hangsúlyozása és a határon túli magyarsággal való egység deklarálása. Nem tagadva e történelmi trauma miatt érzett fájdalom jogosságát, illetve a magyar irodalom államhatárokon túllépő jellegét, úgy véljük, ezt a fájdalmat az irodalomtörténet vezérgondolatává tenni mélyen irodalomellenes gesztus.

Szerintem pedig mélyen magyarellenes gesztus, hogy Trianon nem szerepelt súlyának megfelelően a történelem- és irodalomoktatásban 2010 előtt – akkor, amikor Arató és Miklósi komálósai voltak hatalmon. Most majd helyükre kerülnek a dolgok, remélhetőleg végleg.

Egy tiltakozó. A hazaszeretetre nevelés ezeknek „nacionalista agymosást" jelent (Forrás: Facebook)

Akiknek szégyen a hazaszeretet

Olvassunk csak bele a NAT-ba!

„A NAT a köznevelés szemléleti alapjainak meghatározásával kiegészíti a gyermekek, tanulók családban megvalósuló nevelését, erősíti ezzel a hazához és a nemzet történelméhez való kötődést, a generációk közötti kapcsolatot, a közös kulturális gyökereket, az anyanyelv használatát. Így rögzíti azt a minden magyar emberben közös tudást, amely megalapozza a nemzeti identitást"

– olvasható a tanterv fő célkitűzései között. Szívet melengető sorok minden jóérzésű magyarnak. Haza- és nemzetszeretet. Már ennyiből sejthető volt, hogy beindul majd a károgás. Amúgy annak már januárban híre kélt, hogy Wass Albert még hangsúlyosabban benne lesz a tananyagban, és hogy belekerülnek olyan nagyságok, mint Herceg Ferenc, Reményik Sándor, Gyóni Géza és Kós Károly. Aztán kiderült, hogy végre Nyírő József székely írófejedelemről is tanulni fognak a diákok. Ez Kunhalmi Ágnest, az MSZP „oktatáspolitikusát" is erőst kihozta a sodrából, noha nyilvánvalóan még egy büdös sort nem olvasott tőle (sem) az életben. A helyesírásáról is ismert Ágnes az ATV-ben adta elő fájdalmait, ám valami okból Nyírő József helyett szegény Nyírő Gyulát kezdte szidni, az egykori jeles elmegyógyászt. (Aki, ha élne, valószínűleg tehetetlenül szemlélné Kunhalmi, Miklósi meg a többi toporzékoló elmeállapotát, nem tudna rajtuk segíteni.)

Kunhalmi egyébként a nacionalizmust is ostorozta az interjúban. Mert a NAT „nacionalista". A nacionalizmus pedig rossz – szerinte. Szerintem meg nem. A nacionalizmus a haza, a nemzet szeretetét jelenti. Akinek ez rossz, annak kezeltetnie kéne magát. Például Fegyőr Andrisnak is, aki a minap a Momentum évértékelőjén arról regélt, hogy lejárt a nemzetben gondolkodók ideje, eljött az Európa hátsójába ájulás korszaka. (A szó, amit Kunhalmiék keresnek: a sovinizmus, amely a mások rovására megélt hazaszeretetre utal. A nacionalizmus viszont nem fáj senkinek, csupán azoknak, akik a nemzetek lebontásán ügyködnek.)

Ez tehát a régi-új csapásiránya a Magyarországon állomásozó ellenzéknek: a nemzeti gondolat végső letörése. A törekvés nem új, annak idején az SZDSZ is ezzel házalt. Mára a nemzeti erők és a globális hatalmak küzdelme szintet lépett. Azok, akik nem velünk vannak, akik idegen zsoldban állnak, akiknek nem fontos a megmaradásunk, azok minden olyan intézkedést gáncsolnak, amely a magyar nemzet megerősödését, gyarapodását segítheti. Ezért gyalázzák, gúnyolják meg-megújuló lendülettel a családtámogatásokat. Ezért gáncsolnak mindent, ami Magyarország szuverenitását, katonai, gazdasági erejét, érdekérvényesítő képességét növeli. Ezért ellenzik tűzzel-vassal a magyar nemzet gúnyhatárok feletti újraegyesítését. Ezért nem akarják, hogy a több évtizedes bűntudatkeltés után végre olyan Nemzeti alaptantervünk legyen, amely magyarságára büszke, derűs, hazaszerető embereket nevel. Ezért jobb ezeknek a vereségeinket indokolatlanul túlhangsúlyozó, sulykoló történelemszemlélet, mint a győzelmeinket, világraszóló hőstetteinket, a magyar géniuszt végre helyén kezelő tanterv.

Az első és legfontosabb lépést megtette a kormány, hogy végre az oktatásban beköszöntsön a valódi rendszerváltás. Most az a feladat – és ez sem kicsi –, hogy az elkövetkező évtizedekben ennek az új Nemzeti alaptantervnek a szellemiségében neveljük föl a következő generációkat. Ha Miklósi és társai nem is, a magyarok Istene remélhetőleg majd segít ebben.

"Nagyon jól teszi a kormány, hogy ebben a balliberális-zöld ellenzék mellett is kiáll a magyar hagyományok mellett és nem hagyja veszni a történelmünket. Az ilyen Miklosi féléket meg ha nem tettszik, kikell rakni az utcára vagy a CEU.-ba küldeni, hogy ott folytatthassák a magyar ellenes tevékenységüket, de nem közöttünk. Ennyi."

"Ne, ne ! Ott SEM folytassák "magyarellenes tevékenységüket", könyörgöm ! Miért kellene eltűrnünk a saját hazánkban idegen zsoldos hadsereget, aki folyamatosan az elpusztításunkra tör…? Az ilyet el kell törölni a föld színéről, de minimum kiutasítani ! Legalább is , egy normális ország ezt tenné…!
Nagyon nehéz lesz viszont harcolni a "szabotőrökkel", akik – ne áltassuk magunkat- ( "hála" a rendszerváltás utáni balga, öngyilkos "béketűrésünknek"), nem kevesen vannak. Nem lesz elegáns, és biztos nagy jajgatás lesz, de sajnos, fel kell jelenteni az ilyen "tanárokat". Az idéző jel jogos;- ezek ugyanis politikai agitátorok, ellenséges "partizánok"…"

"Úgy fest, hogy nemcsak a tanárverők okán kell az a kamera az osztálytermekbe…"

"Nem tudom, hogy valósítható meg a hazafias nevelés, amikor a töri tanár I. Szent István királyt úgy mutatja be, mint akinek a kezéhez sok vér tapad (értsd: véreskezű gyilkos), és a "szent" jelzőt zárójelbe teszi.
A Hadtörténeti Múzeumban 4. o-os gyerekeknek: Mátyás király nem volt igazságos és nem szerették.
És még tudnám folytatni a sort.
Mi otthon helyére tesszük a dolgokat, de jól látható, hogy a tanárok többsége kommunista beállítottságú. Legalábbis az általános alsó és felső tagozatán."

"A kamerával egyetértek, több szempontból is."

"Arra is vigyáznunnk kell, hogy a jobboldalt belülről ne zabálja föl a liberalizmus:
Bencsik Gábor (az idősebb Bencsik) szerint a többszörös irodalmi Nobel-díj jelölt (és akkor ez még jelentett valamit) Herczeg Ferenc közepes szerző. Azzal vádol mást, amit maga képvisel. Ez hamisítatlan liberális jellegzetesség.
A PS rendszeresen bírálja a hazafias Erdogant és a liberális Immaoglut kedveli, Karácsony valamint Cseh Katalin kedvencét. Ezt a békát még Huth Gergely kedvéért sem kívánjuk lenyelni. Nem ártana ezekre a bomlasztó jelenségekre is odafigyelni."

"Az a gond, hogy ez a Miklósi nevezetű alak is "soros" szárnyai alól bújt ki. Nem értem, miért garázdálkodhatnak hazánkban, a hazánk ellen, nem lehetne valamit tenni az ngo-k megszüntetése érdekében? (Álnaív a kérdés.)
Nálunk semmi dolga nincs az ngo-knak, hiszen nincsenek migránsok tömegével! Menjenek segíteni azokba az országokba, ahol igényt tartanak rájuk, a momentumos lila ködben élőkkel együtt!"

"Mivel nyitottak a határok az EU-ban nyugodtan elvihetik a gyerekeiket pl a bécsi iskolákba, ahol tanulhatják azt, amit az éppen integrálódó többség tanul."

"Ez a Miklósi László (Történelemtanárok Egyesülete? nevű gittegylet) mintha a valamikori szdsz-ből lépett volna elő. Kinézetre ápolatlan, hajléktalan benyomását kelti, arcvonásai egy állandó deliriumban lévő, züllött személyt mutat!
Megszólalása, zagyva beszéde inkább hajaz egy beszívott, retardált, éppen leépülőben lévő, az agysejtjei végső, még maradék részeit elhasználó emberre.
Ő az a liberális embertipus, aki mindent zsigerből tagad, ami nemzeti és keresztény.És ő akarja osztani az észt…? Mint egyesületi vezető??!! Kacagni kell!"

"Behálózzák az ilyen egyesületekkel a szakmát, ezzel kizárólagosságot követelve maguknak, hogy megkerülhetetlenek legyenek.
Ez a leglátványosabban a színházi berkekben volt tapasztalható, de ugyanúgy működik az oktatásban is. Kvázi aki nem liberális, az nem szakember.
Ezzel szakítani kell.
A humán tárgyakat ezek a rasszista, liberátor tetűk tanítják a felső fokon. Aki "partizánkodik", azt kirúgják.
Nem egy ilyen esetről tudnék mesélni."

"Nehéz lesz megszokni,az állampolgártárs,fából faragott vaskarika.De nem honfitárs,és nem is szeretne azzá válni.
Ha nem kapcsolódsz, eleve kivülállóként szövegelnél bele, mondván "a magyarok" hát ne mondd ránk hogy kirekesztünk!"

"Ráadásul behívják a Kossuth rádióba, és félórán keresztül hagyják ajvékolni, hülyéket beszélni, vérlázító baromságokat böfögött, szegény készülék egyszer kihúzza a gyufát! A szerkesztő asszony becsületére legyen mondva próbált a moslékképűbe belekötni, de szerintem túl gyenge próbálkozások voltak. Ha tehetnék ez ügyben, a tanári társadalom megrostálásával egy csapásra megoldanám az építőipar munkaerő gondját. Úgy ahogy ők tették eleinkkel az 56 utáni évtizedekben! Távoltartási végzés, 100 méternél közelebb iskola mellett sem mehet el, és mindezt állandó ellenőrzés alatt, had érezzék a gondoskodást! Történelem hazudók álegylete!"

"A közmédia is a liberátorok kezében. Nézd már meg a műsorrendet. Milyen nemzeti tv az, ahol első körben telepakolták a stúdiókat az RTL leharcolt celebjeivel, akik aztán giccsműsorban lepényevés, zsákbanfutá szinten "szeretik az ő Magyarországukat"?! A többiről, a gagyi, kilóra vett tucatsorozatokról, a giccs tőrk filmsorozatról, az késő éjszaka vetített magyar filmről, ha már kikerülhetetlen.(ismétlés du, munjaidőben, főműsoridőben coki)! Hagyjuk.
Na meg felépítettük a jobboldali médiát. Mi maradt belöle?
Az Echot alig, hogy felfejlesztették, beolvasztották az addigra már félliberálissá mutált HírTV-be. Megint nincs tiszta magyar, nemzeti, jobboldali médiumunk.
A Mandinerben meg visszaköszön a Heti Válasz."

"Köröskörül járnak a gonoszok, mihelyt az alávalóság felmagasztaltatik az emberek fiai közt." Zsoltárok 12,8.

"Annyi szent, hogy a destruktív ballib banda, ha behívják őket a médiába, soha nem a kérdésekre felel, hanem a saját hazugságait ismételgeti. Ha konkrétumokkal szembesítik, akkor kitérnek, terelnek. (Ezt én nem tudom, ezt én nem hallottam stb.)
A lényeg, hogy a hazugságaikat elmondják és szidni tudják a kormányt és gyalázzák a patrióta oldalt és annak vezetőit.
Szóval a know-how ismert.
1. Alapíts egy szervezetet, nevezd el megtévesztő módon, mintha mindenkit képviselnének.
2. Csapj ricsajt. Válassz ki egy-egy ügyet és állítsd be negatív módon.
3. Görgesd végig a (Soros) hálózatodon. Legyen civil, sajtópropaganda és politikusi fellépés, valamint f@szbúk hátszél.
4. Állítsd be magad áldozatként.
5. Nevezd ellenfeledet nácinak, rasszistának stb.
6. Áruld el hazádat az EU Parlamentben.
7. Végül tüntess és provokáld a rendőrőket.
+1 Bajod ritkán lesz mert a bíróságokon a vörös segély működik."

"Végre lesz (van!) magyar NEMZETI alaptantervünk! Megalkotói között olyan TANÁROKKAL mint Takaró tanár úr, olyanokkal, akik méltóak arra, hogy EGÉSZ NÉPÜNKET TUDJÁK TANÍ-TANI.
A huhogók joggal félnek; nem tudják végrehajtani a nemzetellenes agymosást gyermekeink, fiataljaink fejében.
Hajrá NAT 2020, nem szabad hagyni, hogy elszabotálják!"

"A nevezett Miklósi személynek csak fel kellene öltenie a remete öltözéket, és össze lehetne téveszteni a hupikék törpikék gonosz Hókuszpókjával. Tudom, illetlenség mások külső megjelenésével példálózni, de egy ennyi idős ember már maga tehet arról, hogyan néz ki. Arcáról ugyanaz a rosszindulat süt, mint Hókuszpókéról, és ez az, ami ellenszenvessé teszi."

"Simán el tudják szabotálni.
A tárgyi ismeretek közlése még nem azonos az érzelmi neveléssel. Egy tételt lehet így is, úgy is ismertetni.
Megtanítod a honfoglalás témát a mai ismeretek szerint: kik, mikor, hoonnan, hogyan.
Aztán a Nemzet Múzeum helyett az adott két tanórában a Magyar vándor című bárgyúságot vetíted le a gyerekeknek. Megtörtént.
A másik. 1956 a nyolcadik évfolyamon a második félév vége felé esett. A 90-es években ugyanazoknak kellett a forradalom és szabadságharcról tanítaniuk, akik addig azt ellenforradalomnak tudták/hitték. Az óraszám néhány százaléka ilyen-olyan címen "leírható". Akik akarták, valahogy "nem jutott rá idő". Aztán a középiskolában még úgy sem.
Aztán: a továbbképzéseket is felügyelni kell, ahol különféle "ajánlásokkal" fellazíthatják a tantervi anyagot. Nem tartják "fontosnak", hogy a versenyfeladatok között szerepeljen; hogy szavalóversenyen, prózamondó versenyen kötelezően választható legyen valamelyik műve.
Nagyon fontos a metakommunikáció, ahogyan a tanár egy mű elemzését előadja, rávezeti a tanulót.
Ezernyi trükköt bevetnek, hogy a célt megfordítsák, s a megértetés helyett megutáltassák a szerzőt és a művet. "Kötelező ugyan, meg kell tanulnotok, de itt van a kortárs zseni, az Esterházy, aki szellemes pamfletben látja el az ilyen nácik baját, mint az Így gondozd a magyarodat!"
Ezek behálózták már a történelem és a magyar tárgyak tanítását, szabotálni fognak.
Elérték azt, hogy nem új NAT készült, hanem módosítás. Kivárnak, abban reménykednek, hogy váltás lesz, s egy tollvonással megfordítják, a kötelezőből választható, a választhatóból kötelező lesz.
Még vannak trükkök, de ezek a legkirívóbbak, melyekre a 90-es évekből emlékszem. Ezek gátlástalanos, agresszívek, hangos terror alatt képesek tartani egy egész tantestületet.
S akkor még ott a szülői háttér: megköveteli, vagy összekacsint.
Érettségi téma lesz-e Wass, Nyírő, Hamvas, Herczeg, Tormay?! Ezeken is áll, vagy bukik.
A harc csak most jön.
Aki elszabotálja, azt ki kell rúgni."

"Hogy bizonyítod rá? Az a lényeg, amit közben a gyerek lelkébe ültet. Az pedig az ellenkezője lesz, mint amit a NAT alkotói elvárnak."

"A harc csak most jön"? Miért csak most? Még hány 2/3-os kormány kellene, hogy végre észbe kapjunk???"

"Sok múlik a szülőn és a gyereket körülvevő közösségen is. A tanár nem minden esetben elegendő. Tapasztalatom szerint sok tanárnak tekintélye sincs és nem hallgatnak rá a diákok.
A szülőnek kell a frontvonalban lennie a gyerek hazaszeretetre nevelésében. El kell vinni múzeumba beszélgetni vele, kivinni és jelen lenni a neves ünnepségeken és nem a hotelba menni fürdeni!!!!
A tudást meg kötelezően követelhetővé tenni! Érettségi, tanulmányi versenyek stb."

"A balhibbantak szerint hősök csak Kun Béla pereputtyai lehettek, mert ők bevezették a dicsőséges haza és országáruló tanács-köztársaságot. Őket követték dicsőségben a Rákosi és Kádár pribékek, akik a szovjethatalom árnyékában merészkedtek elő a patkánylyukakból és haladó tudatú diktatúrájukkal emelték a pártot világszínvonalra, csak a hazudozások miatt a világforradalom is elmaradt. Csökött agyukkal még mindig próbálkoznak, most liberálbolsevik álruhákba öltözve, legalább 32 névvel, mint annak idején elődeik tették. Hazaárulásban kitűnőek, szerintük Trianon igazságos volt, mert a nemzetiségeket elnyomták, most majd az ázsiai, meg az afrikai illegális bevándorlók felemelik EUrópát. Csak a magyar kisebbségek árulók, mint Gyurcsányi főböszme is nyilatkozta."

"A kommunista érában szégyellni kellett, hogy magyarok vagyunk. Generációkból próbálták kiirtani a nemzeti öntudatot, a nemzetköziséget sulykolva. Május elsejét, meg április 4-et ünnepeltettek velünk, ahol a Szovjetuniót és a kommunista pártot dicsőítették. De ugyanezt tették március 15-el is. A dicsőséges kommunista pártot élén Rákosival, később Kádárral magasztalták. A szüleink próbálták otthon a kommunista hazugságokat ellensúlyozni valahogyan. Ameddig ők vannak, lényegtelen, hogy minek hívják őket (Dk, MSZP. Momentum,..stb) ugyanezt akarják.. Szivárványos világot, arab és fekete keveredést, hogy a fehér keresztény képződmények eltűnjenek..Szüleik kommunista nevelése szinte a génjeikbe ültette a nemzeti lét gyűlöletét. Nagyon jól teszi a kormány, hogy fontos lépéseket tesz a hazaszeretet érdekében, a magyar hősök megbecsülésének érdekében, hogy vállalja a harcot a magyar identitás kialakításáért."

"Igen, de miért csak most? Eddig nem fogták fel?"

"Én mindig örülök, ha beindul az ajvékolás. Akkor a fidesz jól csinált valamit."
"Csak a felszínt kapirgálta."
"És akkor is örülsz, amikor rendre meghunyászkodik és semmit sem csinál úgy, ahogy kellene?"
"Jaj, akkor nem. De sajnos nem látok alternatívát, nincs kevésbé meghunyászkodó jobboldali párt. Te tudsz ilyet?"

MI HAZÁNK

"Én sem látok, de akkor inkább nem szavazok."
"Ha nem szavazol, akkor a ballibbantakat támogatod!"
"Ha nem szavazol, akkor momentum-dk kormány lesz. Ha neked ez jobb, akkor te tudod"

"Van még egy gond (illetve több is)…
Ha a pedagógusképzésben, a főiskolai-egyetemi oktatásban nem változik „a tananyag szellemisége" és nem változnak az oktatói felfogások, akkor könnyen megeshet, hogy sok Miklósi-szerű ember lehet a jövőben is a tanulók közelébe.
Ez pedig nagy mulasztás lenne!"
Erről van szó.
Hát ezen nem tudnak változtatni. Nézd meg, hogy a Pázmányon is mi folyik!"

Némi kulturálmarxista azaz liberálbolsi bullshit töltődik a diákok fejébe, konkrétan az folyik ott, történelemhamisítás, alapvető fogalmak jelentésének eltérítése, kútmérgezés.

"Teljesen egyetértek veled.Borzalom ami a Média Fronton van.Viktor nagyon téved hogy nőtt a nemzeti konzervativ médiaereje.Az M1 kontraproduktiv.ahiradók elemzői tudósitói gyakran vagy nyájas behizelgők - vagy nyílt komcsilibsi paneleket tolnak.Az egyértelmű roma rumli erőszakra nem reagáltak hanem másságos integrációs hablattyal tereltek. A Duna tv libsi szócső filmjeivel, az m2 dettô komcsi nosztalgia. Az elvileg jobboldali Tv-k műsorfolyamának egyesítése zsákutca.Tény hogy hiányzik a az Echo nyugodt szinvonalas műsorfolyama, vezetővel, filmjeivel, szervező erejével és bátor kiállàsával. A Hír tv, bár mostanában mintha némileg javulna, radikalizálôdna, némely műsorával Sajtóklub, Bayer show, és a Hős műsoraival - de a külpolitikai rész tiszta Bloomberg. A híradókban antikommunikatív bemondók, és a rengeteg szájkaratés műsor : Szabadfogás Címlap okoskodó fiatal hölgyek unalmas konyhapolitikája abszurd. Igazi mozgósító tényfeltàràs : Bayer Gyöngyöspata éjjel leadva majd délután* csak senki ne lássa! Dilettantizmus.A sok szófosó elemző cég : Nézőpont, Századvég, Alapjogok kp monoton elemzői unalomig kontraproduktívan. Az igazi radikális értékőrzők Szakács Árpád és Zöldi László kiszoritva, periférián. Vissza az Echo tv-t!
Ezzel szemben Soros médiagépezete Rtl - Atv – klubrádió a szennycsatornák álcázott propagandája aztán az online tér Zsindex Hvg 24h Portfolió- Viktor stábja nézhetne körūl is néha."

" /Bayer Gypata /éjjel leadva majd délután* csak senki ne lássa!Dilettantizmus."

NeM! Ez koncepció, mint a mesében: hoztam is, meg nem is.

"Az agy-mosottak beszélnek agymosásról. Családszeretőre gyerekeket nevelni nem szabad, hazaszeretetre sem, viszont a keresztény, fehér és ráadásul heteroszexuális "képződmények" gyűlölete elfogadott számukra. Kik ezek? Hol szocializálódtak? Nézzenek már kicsit körül a világban! Még a legvadabb, elvetemültebb literálbolsevikok is a saját szűkebb hazájuk érdekeit védik pl. Magyarország ellen Brüsszelben. Hazaárulók társasága! Mit akarnak tanítani a gyerekeiknek, gendersemlegességet, gyűlöletet, vagy maguk sem tudják? Nem ajánlom de ha mégis, legalább ne kényszerítsék rá a többségi haza és családszerető, emberbarát többségre!
Jó lenne kicsit tájékozódni mit is jelent a NEMZETI (nacionalista) jelző!"

"Az "irànyitott" megvett baloldal akik kimondottan kàrtevók minden téren"
"Az a bajuk, hogy nemsokára a baloldal hatalmas bukását kell tanítani az iskolákban."
"Ez a miklósi! Nyilvánvaló, hogy miért itt rontja a levegőt. Egy kibbucban ugyan milyen munkát végezhetne? Még egy lócitromot sem tudna felsöpörni a lapátra."

"És ugyan milyen katonája lenne annak a hazának?!Egy nyelesgránát letépné a kezét – robbanás nélkül, csak úgy a súlyától.
Nincs egy tisztességes ország, ahol helye volna. Tisztességtelen van több, elmehetne oda (Németo., Svédo.) stb."

"Sajnos a történelemtanárok között magasan felülreprezentált az SZDSZ-es szemétdomb."
"Sz@runk rá, mit gondolnak. Éljen az új NAT!"
"A magyartanárok között is."
"Magyarok ! Ébresztő. El kell távolítani az iskolákból a balliberális szennyet.
A tanárképzőket felülvizsgálni!"

"És ez az ostoba p…. akar az mszp elnöke lenni. Én drukkolok neki. 🙂"

"Volt kolléganőm mondta, aki nem titkoltan gyűlölte a magyarokat, hogy:
"Bosszúból lettem magyartanár".
Ezek a gyűlölet népe."
"Soha nagyobb "sikere" ne legyen!"
"Evvel az ostoba tyúkkal pedig nem kell törődni. Még, hogy oktatáspolitikus? Talán annyi esze van, hogy pisilés előtt letolja a bugyiját, de sokkal több nem lehet. Most a társelnöki posztra fáj a foga. Mi lenne evvel a világgal, ha itt is az ilyenek jutnának hatalomra. Iszonyat még belegondolni is!"
"A dzsihád elleni védekezést akarják kinevelni a gyerekeinkből, hogy szabadon garázdálkodhassanak az országban a muzulmánok. Az a bajuk a törökökökkel kapcsolatos tananyag kapcsán."
"Nem a mohamedánokkal, pláne nem a törökökkel van most a fő baj, hanem az eszelős bal-liberálisokkal, akik szándékosan rombolnak, és szabotálják a védekezést.
A bal-liberráltak internacionalista-kozmopolita világképébe nem illik bele a nemzet fogalma, a honvédelm meg végképp nem.
A honvédelem jelenlegi legfontosabb feladata éppen a haza megmentése bal-liberráltak eszelős ostobaságaitól."

"Már jóval korábban be kellet volna tömni a pofájukat!"
"Bizony 10 év el lett pocsékolva. Már 2010-ben be kellett volna vezetni!"
"Ez az Orbán kormány legnagyobb hibája!"

"2010-ben Az első dolog lett volna a nemzeti tanítás és alaptanterv az iskolákban!
A második dolog ugyanabban az évben az egyetemi tanárképzés felülvizsgálata!
Most már lehetne több tízezer (10 év alatt felnőtt) tisztességes hazaszerető fiatalunk"
Na igen, sok mindent be kellett volna már 2010-ben vezetni, csak, hát emlékezzünk vissza mi is volt akkor. Egy eladósodott, pénz nélküli, csődközelben tántorgó ország. Építkezés fejlődés semmi ("Úgy csináltunk, mintha kormányoznánk…"). A leköszönő kormány, másról se beszélt csak a megszorításokról, újabb nyugati kölcsönfelvételről, közben azzal vádolták Magyarországot, hogy túlságosan el van adósodva meg a bokros csomagról."

"…..a cikk tartalmával egyetértek…sajnos ilyen patkányok tanítanak az iskolákban…ezektöl csak azt kéne megkérdezni hogy ilyen hozzáállással ugyan hogy maradhattunk volna meg 1100éven keresztül…"

"Ezeknek az állatkertben lenne a helyük külön ketrecben a majmok mellett."
"Történelemtanárok egyesülete ? Ugyan nézzék már meg hányan vannak ! Ugyanakkor biztos vannak még többen is, akik baloldali gondolkodásúak, vagy kényelmesek, nem nyitottak arra, hogy ők is állandóan tanuljanak. De aki nyitott szemmel jár az láthatja, nem csak a természettudományok változnak , hanem a társadalomtudományok is. Részint ahogy telik az idő, több anyagot dolgoztak fel, részint a társadalmi mozgások hatására az értelmezési módok változása is hat a tudományra, az pedig az oktatásra. Ezt látjuk most, hogy a kormány le akarja hántani a kommunista-szocialista értelmezési burkokat illetve hamis tényeket. Hogy eközben egy nemzeti öntudatot identitást akar erősíteni, sz meg az ellenzék szerint szörnyű. Amit elfogadnak a románoknál pl., azt nekünk magyaroknak nem lehet ! Ez egy hosszú harc lesz, kitartást kívánok magunknak. Mert ez az a téma , ahonnan az egyszerű állampolgár sem vonhatja ki magát, mert valamilyen módon érintett. A gyerekeink unokáink sorsa függ tőle. Aki ezt nem fogja fel…….."

"Egy sorosi samesznek a magyar identitás olyan mint bikának a vörös posztó, amit az orra előtt lenget a torreádor az arénában.
Teljesen világos, hogy Gyuri bácsiéknak olyan emberekre van szükségük, akiknek nincs magyar nemzettudatuk. Csak az ilyen identitás nélküli nihilistákkal lehet a nyílt társadalom lázálmát megvalósítani. Aki magyar nemzettudattal rendelkezik az az ilyen hülyeségekkel szemben ellenáll. Tehát, kiírtandó!
Ezt mindjárt az iskolai oktatásnál kell kezdeni. Ezért visítoznak.
Viszont ha ők visítoznak, akkor a kormány jó úton jár.
Tehát amikor ezek a hazátlan sorosi sameszek visítoznak, én nyugodt vagyok, és örömmel fogadom az új NAT bevezetését.
Szar balliberális férgeknek soha nem volt hazája.
Egynek sem."

"Egy diákot oktatni, nevelni kell az iskolában. Az iskola nem szabadon választott gyakorlat, hogy nem a tényeket tanulom, hanem azt hablatyolom amit akarok. A példánál maradva, meg kell neki magyarázni, hogy miért harcoltunk a török ellen, és ebben a harcban kik jeleskedtek, és ha kellett kik áldozták fel az életüket a hazáért. Ezek a mi hőseink, és nem Kun, Szamuelly, Rákosi, Péter Gábor, Marosán, Péter Gábor, Kádár, Apró, Horn, Gyurcsány, Bajnai, Dobrev és a többi hazaáruló gazember!"

"A gyerekek hazafias nevelését otthon a családban kell megalapozni. A megfelelően nevelt gyerek a családjával szolidáris és ha az otthon tanultak ellen próbálják nevelni a fent emlegetett egyedek az nagyon kontraproduktív lessz mert a gyerek csakazértis ellenszegül és minden forrást igénybe vesz az önigazolására.Az említett műveket pedig a kormánynak támogatnia kellene és e-könyv formátumban ingyenesen elérhetővé kell tenni mindenki számára, ugyanis a hazafiság nem tűr üzleti szemléletet."
Otthon is sokan nevelnek gyermeket, akik idióta oktatást kaptak és elhitték."

"Az irigység eszi őket! AZ irigység! Elvégre a magyarság vérzivataros múltja ellenére megtartotta hazáját, hiába akarták többször eltörölni a Föld színéről, akkor is megmaradt, sőt(!) talpra állt tehetsége révén, ami különleges, mint ahogy nyelve is, hiszen gazdag kifejezőmódja, fordulatos gondolkodása lehetővé tette, hogy kitűnjön az összes, még, a semmirekellők, itt élősködők közül is, akik aztán a fondorlatos rosszindulaton, a furkáláson kívül semmihez sem értenek."
"Az irigység a legkevesebb. A fogcsikorgató, pusztítani vagyó gyűlölet vezérli ezt a torzképű, torzlelkű alakot."

"Meddig kell a szülőknek eltűrniük, a "tanárzsoldoshadsereg" ámokfutását???
E miatt fordulhat elő, hogy fiaink, lányaink, unokáink, felkészületlenségük miatt, idő előtt elesnek, a munkaerőpiacon!!!!
Tisztelt szülők, nagyszülők!
Ne vegyük fel a kényelmes pozíciót!
Ébresztő, Sorosék Judásai a jutalomfalatért, keményen dolgoznak!!!
Nem nagy öröm a funkcionális analfabéta gyermek, unoka, akinek az egyetemes és magyar történelem a hazugságok halmaza.
Hihetetlen, hogy eltelt 30-év a rendszerváltás óta, és lényegét tekintve ugyanaz az eszmeiség van hatalmon mint a kádár-rendszerben. Kicsit változtattak a jelszavakon, hogy ne legyen túl gyanús, de a lényeg ugyanaz."

"Akit a Kádár rezsim alatt idomítottak, azok zöme most a tanár. Ez megmagyaráz mindent."

"Itt is elmondom én a magyar Krédót!
1. Magyar férfi magyar nőt szeret és viszont.
2. Magyar ember magyar gyereket csinál, amennyit csak tud.
3. Magyar ember tiszteli a honszerző és hazavédő magyar hősöket.
4. Magyar embernek magyar ember a barátja és ha a magyar ember bajban van segíti a magyar embert.
5. Magyar ember magyar bort, sört, pálinkát iszik – mértékkel – és disznót öl, hogy legyen sok kolbász és szalonna (különösen sózott, 10 cm vastag fehér szalonna!!!)
6. Magyar ember pörköltet eszik, meg töltöttkáposztát, paprikás csirkét, halászlevet, és a legmagyarabb ember birkapörköltet eszik hatalmas szelet fehér kenyérrel és erőspaprikával, utána pálinkát rája!
7. Magyar embernek fáj Trianon, amelynél az elszaggatott hazarészekről soha nem mond le, ezt megtanítja a gyerekének is, és a csonkaország határain kívülrekedt magyarokat édestestvéreinek tekinti.
8. Magyar ember magyar (mondom: MAGYAR!!!) írókat olvas, úgy mint Jókait, Mikszáthot, Mórát, Móriczot, és biblia helyett Gárdonyi Géza Egri csillagok-ja van az éjjeli lámpája mellett.
9. Magyar ember ismeri az alanyi és tárgyas ragozást és soha nem mond olyat, hogy: alszoK alszoM helyett!
10.Magyar ember nem néz le más népeket, de pontosan ismeri, hogy a más népek mekkora hitványak és óvatosan viselkedik velük, semmiképpen nem bízik abban, amit mondanak és ígérnek.
Ennyi."

"Erre a Miklósira,csak rá kell nézni és mindent értesz."

"Elnézem ennek az alaknak a habitusát, ránézésre is bármelyik hajléktalan ápoltabb, mint ez a szellemi otthontalan, parvenü, aki az egzisztenciáját tekintve ápolt, emberszabásü is lehetne. S emellé még okádja magából a gyűlöletet, embertelen, pusztítana mindent, ami érték, ami magyar, ami a megmaradásunknak csak a legelemibb feltételét jelentené. Mert ő képtelen értéket, maradandót teremteni. Erkölcse nincs.
Kontrasztnak ott van Bayer filmjében a gyöngyöspatai apuka, aki lehet hogy még csak ötven felé jár, foghiányos, egyszerű öltözéke van, barázdált arcán ott a többgenerációs küzdelmek lenyomata.
És értelemben, erkölcsiségben, felelősségben, emberségben magasan az ilyen belpesti, romkocsmaagyú, jött-mett söpredék fölött áll!"

"Te műveletlen eccerű kis liba, olvastál egyáltalán valamit Wass Alberttől???? Ajánlom figyelmedbe gyakorlatilag bármelyik művét. Megunhatatlan, letehetetlen, könnyeket csal az ember szemébe. Mondom az emberébe!!!!"

Nem műveletlen. ENGEDELMES. Mivel a liberalizmus az uralkodó világnézet, és kisebbrendségi érzéséből adódóan megfeleléskényszer vezérli, hát gerinctelenül befekszik a korszellemnek. :3 Red Pill alapigazságok játszanak a politika terén is.

"Aki nem tud helyesen írni az elárulja magát. Az nem olvasott sem gyermekkorában, sem most(eleget). Mert aki olvas, annak megragad az agyában a szókép. Nem is feltételezem róluk, hogy olvastak volna valamit, mielőtt véleményt mondtak volna Wass Albertről, csak egymás mondatait szajkózzák."

Nekünk a nevezett jobboldali szerzők puszta létét sem említették meg!!!! 2. századból Móricz Zsigmond, Illyés Gyula, Radnóti Miklós kivételével MINDENKI nyugatos, urbánus, liberális író vagy költő volt a tananyagban, azaz a 4.osztályos gimnáziumi irodalomkönyvben
A mi sumák irodalomtanáraink egyike önkormányzati MSZP képviselő lett aztán 4 évre, másika pedig múzeumigazgatóvá neveződött ki a szoci önkorm által, aztán amint önkormányzat váltás történt repült, és hát kissé nem volt rendben a könyvelés... tipikus

"Az a baj Wass Alberttel, hogy olvasható és érthető, ellenben az "ő" ikonjaik. Élvezhetetlen szarrok. Betűszaporító tolvajnyikok."

Kard és kasza. Mondjuk ezzel kezdeném, ha még valaki semmit sem olvasott Wass Alberttől, legyen ez az első.

"Akinek nem tetszik, az el is mehet az országból, és taníthat máshol. Le vannak sz….a! Tetves ballibsik. Kilóra meg vannak véve. Az ország megrontói, szégyenei."

"A MUNKÁSŐRSÉG újjá alakult. De ez már CIVIL szervezet.
Várják a régi és új tagokat. egyenruhájuk is lesz.
Mi kell még egy polgárháborúhoz?????????????????"

Én, de nem egyszerűen én én :D hanem mindenki értse magára hogy én, továbbá minden kényszert alkalmazó érdekérvényesítési mód háború, nincs értelme gátlásosnak lenni ezekkel szemben.
Ha ezt a munkásőr szarságot nem tiltják be, alapítani kell egy hasonló közegű civil alakulatot nemzeti alapon.

"Kell még jobboldali civil szervezet is ! De várj csak – volt már ilyen -lefasisztázták. Tehát mi a mi feladatunk."

"StopGlobalizmusnak: Repedt Masnis Kardigán TÖMEGGYILKOS. Aki éppen a naCIONalista kártyával játszik, mint Csaú, Kija-Faco-Maza-Jánslota, Benes-MaSz@rik stb. Kardigán visított, amikor az örmény népirtást örmény népirtásnak neveztük. Emlékeztetném Kardigán altestét kényeztető jobbkerkonzi komment-társaimat: hosszú hajú, keresztény örmény nőket feszigettek keresztre meztelenül, százával. EZT tagadja a nyomorult, és mellesleg A FÜGGETLEN SZÍR ÁLLAM területén IS, köüzelebbról Rojava területén IS IRTJA AZ OTT ÉLŐ ŐSLAKOSOKAT. Orv bán-Szipetya meg ezt MAGYAR nemzeti érdeknek tekinti… Hogy kirtja B-Aszad meg a kurd területek őslakóit, és oda telepíti az onnan "elmenekült" turhamák MUSZLIM terroristákat meg "mérsékelten g&zi" ellenzékieket. Amúgy meséld már el, haver, LÍBIÁBAN mi a TASZ-omat keres, miért hurcibálja oda az Idlibből kivert terroristákat ezrével?? Ja, mert e nemzetköüzileg elismert SZARRÁCS-kormány ISZLÁM államotm akar, a ruszkik által támogatott Kaptár tábornok meg RENDET, és VILÁGI államot.
Közelebbről, a tárgyhoz: KIVÉTEL NÉLKÜL újheftita büdöspirézek visítanak a MAGYAR NEMZETI alaptanterv miatt. Akik Izaelben nem visítanak az IZRAELI NEMZETI tanterv miatt. Nem hát, mert ott akkkorát kapnának az ószövetségi óhéber arcukba, hogy a siratófal adná a másik hármat, csak mi, Hitler utolsó csatlósai/Sztálin legjobb tanítványai (döntsétek már el, melyik!!!) vagyunkl kénytelenek elviselni a folytonos acsarkodásukat – ami miatt VALÓDI problémáinkkal nem tudunk foglalkozni, pedig éppen elég va, amit tényleg és alaposan meg kéne beszélni, az állítólagos szegregációtól a bírói függetlenségen át a VALÓDI határvédelemig stb. stb.
Wass Albert nem tudom, írónak milyen volt, a Patkányhonfoglaláson kívül semmit nem ismerek tőle – számomra elég, h. Csaú számára az első számú közellenség volt… Vagyis rendes székely, rendes MAGYAR ember. Ja, hogy EZ a baj vele. Aha. Hát, ballibretard kreténjei az Úrnak: vagy mexoktok, vagy mexöktök… Szívesen segítünk csomagolni!"

"Az első bekezdést leírnád közérthetően is ? Érteni vélem a lényeget, de nálunk még Trianonnal sincsenek tisztában az emberek, nemhogy a Közel-kelet, Délkelet-Ázsia, Észak-Afrika stb. demográfiai megoszlásával lol. Nem komolyan mondtam – DE.
Azért azt vegyük tudomásul, hogy nem tudjuk magunkat kivonni a nemzetközi folyamatokból. Nekem az tetszik, ahogy Orbán Viktor ezt teszi. Nem egy nagyhatalom csatlósa, hanem valamennyire függetleníti magát azzal hogy mindenkivel jó de távolságtartó viszonyt ápol, ami gazdaságilag fontos. A NAT-al kapcsolatban kialakult harcban pedig minden magyar érzésű emberre szükség van, a gyerekeink és unokáink érdekében. Az ellenség már a spájzban van !"

"Ez a banda nem "Magyarországon állomásozó ellenzék", hanem ELLENSÉG!"

"A bal-liberráltak valahogy úgy képzelik a világot, hogy nekik csak jogaik vannak, kötelességeik meg nem.
A honvédelmi kötelezettségek teljesítése kérdésében:
Eddig még sohasem támadt olyan ellenség az országra, hogy a bal-liberráltak ne álltak volna át az oldalukra.
De nehogy elfelejtse Júdás, hogy Krisztus nélkül nincs harminc ezüstje,
a hazaáruló bal-liberráltak se felejtsék el, hogy ország nélkül nincs mit elárulniuk, akkor pedig üres marad a zsebük…
Az árulás is csak addig üzlet, amíg van aki védi a hazát!"

"Ephialtész nem juthat mesés vagyonhoz, ha nincsenek spártai hősök a thermopülai szorosban…
Mi magyarok jól megvagyunk árulók nélkül, de az árulók álla felkopik magyarok nélkül…"


"Nana,nehogy korai legyen az örömünk,ne igyunk előre a medve bőrére!
Én kinézek azért ennek a tisztatekintetűnek és elvbarátainak a tarsolyában lévő némi municiót."

https://www.youtube.com/watch?v=TZHcQjuFMDg

https://www.youtube.com/watch?v=fmNU9Mbke8k

"Annak idején legfőbb vezérük mondta:mi kommunisták különös emberek vagyunkEnnek jegyében minden igéretűk ellenére államosították a háromfős Tejcsarnokunkat, engem mint kizsákmányoló ivadékot az osztálynaplóba E betüvel káderoztak ami miatt nem kaphattam talputalványt a bakancsomra ezért fehér patentos hócipőben jártam iskolába képzelhetik mit éreztem akkor amikor ilyet csak lányok viseltek,Ez nem volt szegregáció? Igaza volt Leninek különös állatfajták voltak mindannyian,ugyanis egy velejéig romlott aljas rendszert gyerekkel megutáltatni csak kommunisták képesek!"

"Az ilyen alembereket, mint Miklósi meg a nő a táblával, Dobó István kiakasztotta volna a vár fokára, hadd lengesse őket a szél."

"de még Balassi Bálint is"

"Sok mindent mondtak róla, de nem vitatta senki, hogy Eger várát Dobó István megvédte a töröktől! Nekem ennyi elég."

"A kommunista tanárokat hajuknál fogva kellene kihúzni az iskolákból és úgy kib@szni az utcára, hogy kezük, lábuk kiszakadjon. Utána addig verni amíg egy bordájuk se maradna 2 centinél nagyobb töretlen résszel. Dögöljön meg minden rohadt kommunista."

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Reakció blog Reakciós blog ld50 blog emo blog antiszemita náci blog náciblog blogring nyilas blog nyilasblogja nyilas blogja konzervatív web keresztény freeblog főoldal nyilasblog jobboldali blog fasiszta blog cenzúrázott blog aszemita blog szókimondó blog radikális blog ufo blog extrém blog terrorista blogger neonáci blog neonáciblog újfasiszta blog sieg heil blog szélsőséges blog szélsőjobbos blog szélsőjobboldali blog szélsőjobboldali blogger acab alleycat blog zsidó blog antiliberális blog rendszerellenes blog neoliberális, neoliberalizmus, neoliberálisok, mainstream, ortodox, gazdaságpolitika, unortodox, orthodox, unorthodox, Matolcsy, Matolcsyzmus, kurucok, labancok, nemzetközi, nemzeti, gazdaság, pénzügyek, nemzeti érdek, bankok, balliberális, jobboldali, nemzeti radikális, imf, valutaalap, nemzeti bank, jegybank, adósságválság, nyomor, szegénység, bűnözés, hitel, hitelek, bankárok, occupy, 99%, szabad piac, piacbolsevizmus, piacbolsevik, nácizás, kommunistázás, álintellektuális, zsidó zsidók zsidókat zsidóknak náci nácik nácikat náciknak blog blogok blogokat blogoknak hungarista hungaristák hungaristákat hungaristáknak nyilas nyilasok nyilasokat nyilasoknak közgazdaság alternatív közgazdaságtan neoliberális neokonzervatív neoliberalizmus neokonzervativizmus neolib neokon antiszemita antiszemitizmus kommunista ökoszociális harmadikutas fasiszta fasizmus falangista falangizmus nemzeti szocialista nemzeti szocializmus erőforrások gazdaság gazdaságpolitika gazdaságpolitikai nemzeti érdek nemzeti érdekek Reakció Scall Fast SF blog nyilas Szálasi Ferenc nemzeti radikális érzelmű jobboldali politika hírek viccek vicc Reakció Reakciós ld50 industrial goth emo antiszemita náci blog blogring nyilas nem polkorrekt jobbikos jobbik konzervatív keresztény freeblog jobboldali fasiszta cenzúrázott buli fotók árpádsávos zászló rendszerellenes aszemita árpádsáv nemzeti radikális terrorista zsidó blogger neonáci sieg heil szélsőjobboldali szélsőközép acab alleycat magyar holokauszttagadás holokauszt tagadás káosz rend anarchia gonosz jó béke háború erőszak hírek történelem manipuláció hazugság politika pártok hírek fiúk