width Reakció Scall Fast SF Jobbik Jobbikos jobboldali nemzeti radikális érzelmű politika hírek viccek én: „A Magyar Tudományos Akadémia történész részlegén is a legmagasabb tudományos beosztásokban mérgezik az emberek lelkét. Persze nem mint kommunista pártharcosok, hanem mint csöndes és megkérdőjelezhetetlen szavú szakemberek. Egyik legfontosabb jellemzőjük az istentelen, ateista fölfogás. Vitathatatlan tény, hogy a liberális akadémikusok a marxista akadémikusok szellemi altestéből bújtak elő. A történészek harmadik, legkisebb lélekszámú csoportjához a konzervatív fölfogású tudósok tartoznak. A Magyar Tudományos Akadémia történész osztálya napjainkban az ateista, anyagelvű baloldal két csoportjának, a marxistáknak és a liberálisoknak féltve őrzött területe” – idézte Raffay Ernőt Popély Gyula

2020. február 16., vasárnap

„A Magyar Tudományos Akadémia történész részlegén is a legmagasabb tudományos beosztásokban mérgezik az emberek lelkét. Persze nem mint kommunista pártharcosok, hanem mint csöndes és megkérdőjelezhetetlen szavú szakemberek. Egyik legfontosabb jellemzőjük az istentelen, ateista fölfogás. Vitathatatlan tény, hogy a liberális akadémikusok a marxista akadémikusok szellemi altestéből bújtak elő. A történészek harmadik, legkisebb lélekszámú csoportjához a konzervatív fölfogású tudósok tartoznak. A Magyar Tudományos Akadémia történész osztálya napjainkban az ateista, anyagelvű baloldal két csoportjának, a marxistáknak és a liberálisoknak féltve őrzött területe” – idézte Raffay Ernőt Popély Gyula

Hajrá!

Valóban ideje rámutatni, kik is valójában a nemzetrombolók, milyen ideológiai alapon teszik, és mik a céljuk. Hiánypótló a "Fekete István Szabadegyetem", de jelzi, hogy immár elindult valami.
Talán eljut odáig, hogy ugyanakkora érdekérvényesítéssel fog rendelkezni, mint a számtalan semmitérő zsidó szervezetek.
Aki még nem olvasta volna, az itt megteheti Szakács Árpád - Kinek a kulturális diktatúrája című cikksorozatát, amikben lerántja a leplet arról a hazugságról, hogy "a balliberálisok el vannak nyomva, el vannak lehetetlenítve kulturálisan is". Tételesen bemutatja, hogy melyik felforgató, romboló személy vagy szervezet, mennyi állami támogatást kap a "fasiszta", "diktátori", "autoriter" (stb.) Orbán-rendszertől.

https://www.magyaridok.hu/szakacs-arpad-kinek-a-kulturalis-diktaturaja/

Nem csak arról van, hogy szeretnénk művészi irodalmat és színházat az erőltetett új világrendes propaganda-művek helyett, hanem főleg arról, hogy irányt tud mutatni a művészet az aljas diktatúrákból való szabadulásra. Emberhez méltót. Korunk nyílt társadalma pedig valószínűleg a legborzasztóbb népirtást hozza el a Természet és a társadalmak rendjének direkt káoszba döntésével.Mindenki érzi, hogy kilátástalanságba került a jövőnk annyira tönkretett mindent és nem jut el az emberekhez olyanokról szóló irodalom, akik kitartóan úsznak az ár ellen, nem adják el a lelküket az ördögnek, pedig rámegy gyakran az életük. Kívánom, hogy sikerüljön a kultúrharc a valódi művészetért.

A magyar kultúra ellenségei – Szakács Árpád előadása a Fekete István Szabadegyetemen

A Fekete István Szabadegyetemet (FISZ) a Mi Hazánk Mozgalom hozta létre értelmiségi holdudvarából a névadó író születésének 120., illetve halálának 50. esztendejében. A szabadegyetem tegnap megkezdődött első szemeszterének nyitóelőadását A magyar kultúra ellenségei címmel Szakács Árpád független újságíró tartotta a Mi Hazánk Budapest XI. kerület, Bartók Béla út 96. szám alatti irodájában. Egykor a MIÉP, majd a Jobbik, majd manapság a Mi Hazánk rendezvények, előadások megtartására is alkalmas újbudai helyiségében tegnap eddig ott soha nem látott nagyszámú érdeklődő jelent meg. A mintegy 300 ember közül néhányan a széksorok között álltak, sőt még az utcára is kiszorultak, többen a helyhiány láttán pedig hazamentek.

Az előadáson a közönség soraiban láttuk a Szatmár megyei Tamásváralján szolgáló Szatmári Elemér református lelkipásztort, aki 2019. október 23-án igei köszöntőt mondott a Mi Hazánk Corvin közben tartott megemlékezésén. De eljött a Bartók Béla útra – ezúttal még csak hallgatóként – Raffay Ernő történész is, aki május 21-én Elmulasztott revíziós lehetőségek a rendszerváltás óta címmel tart majd előadást a Fekete István Szabadegyetemen.

Novák Előd, a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke a szép számú hallgatóság köszöntése után elmondta: a nyitóelőadás iránt megnyilvánuló érdeklődés is azt bizonyítja, hogy van igény a most induló Fekete István Szabadegyetemre. Jókai Mór mellett a névadó Fekete István minden idők legolvasottabb magyar írója, akit a kommunisták már 1946-ben tiltólistára tettek következetes antibolsevizmusa miatt, az ÁVH pedig bántalmazta, fél szemére megvakította. Írásaiból nem élhetett meg, hanem sokáig patkányirtással és uszályrakodással kereste családja kenyerét – emlékeztetett Novák Előd, majd a szabadegyetem bekeretezett alapító okiratát fölmutatva hozzátette: Fekete István fia 1956-ban a forradalom egyik ikonikus helyén, a Széna téren harcolt egy páncéltörő egység parancsnokaként.

Uraim, elvtársaim, önök továbbra is mérgezik a légkört!

Prof., Dr. Popély Gyula, a Fekete István Szabadegyetem igazgatója, az MTA doktora megnyitóbeszédének elején kijelentette: valóban van igény erre a szabadegyetemre, mert az emberek az igaz kultúrát szomjazzák, s nem pedig a nemzet lekicsinylői, elbutítói által hangoztatott hazugságot. Harminc év telt el a rendszerváltás óta, de ez kevés volt az emberek gondolkodásának alapos megváltoztatásához, mert az egyetemek tanszékeit, de még a Magyar Tudományos Akadémiát is továbbra is az igazi magyar kultúra rombolói tartják megszállva, mondta Popély Gyula.

A professzor ezután a hallgatóság soraiban helyet foglaló Raffay Ernő A harcoló szabadkőművesség című könyvét vette kezébe, amelyből fölolvasta:

„A Magyar Tudományos Akadémia történész részlegén is a legmagasabb tudományos beosztásokban mérgezik az emberek lelkét. Persze nem mint kommunista pártharcosok, hanem mint csöndes és megkérdőjelezhetetlen szavú szakemberek. Egyik legfontosabb jellemzőjük az istentelen, ateista fölfogás. Vitathatatlan tény, hogy a liberális akadémikusok a marxista akadémikusok szellemi altestéből bújtak elő. A történészek harmadik, legkisebb lélekszámú csoportjához a konzervatív fölfogású tudósok tartoznak. A Magyar Tudományos Akadémia történész osztálya napjainkban az ateista, anyagelvű baloldal két csoportjának, a marxistáknak és a liberálisoknak féltve őrzött területe" – idézte Raffay Ernőt Popély Gyula, majd hozzáfűzte, hogy az idézett könyv megjelenése óta tíz év telt el (tudják az olvasók, hogy azóta melyik párt van hatalmon – H. J.), de ez a helyzet nem javult, hanem inkább romlott. Popély végül a most megnyílt szabadegyetem legfontosabb céljának megnevezve kijelentette: bátran ki kell mondanunk, uraim, elvtársaim, igenis tudomásunk van róla, miképpen mérgezik tovább a légkört állami pénzen, a mi adóforintjainkból – ellenünk.

Jászi Oszkár Martinovics páholyától az 1919-es vörösterrorig

Szakács Árpád újságíró, az est előadója elöljáróban elmondta, hogy a balliberális kulturális térfoglalás meg akarja semmisíteni a magyar identitást, s ezért egyre erősebb csapásokkal kívánja kiszorítani a magyar kultúrából a még meglevő öntudatunkat. Minden fölfordulást, kataklizmát, forradalmi hátteret a kultúrán keresztül készítettek elő, mert ezekben az identitásháborúkban a kultúra a legfontosabb terület, valóságos ötödik hadoszlop – szögezte le az előadó. Ha megvizsgáljuk az 1789-es, az úgynevezett nagy francia forradalomtól kezdve az első bolsevik, majd a második bolsevik állam létrejöttéig, illetve a mai napig tartó történéseket, akkor világosan látjuk, hogy kik, mikor és mit találtak ki.

Az 1918-19-es időszak kérdése az, hogy miképpen következhetett be az akkori összeomlás szinte egyik percről a másikra. Úgy, hogy előzőleg egy tudatos terv szerint meggyöngítették a társadalmat összetartó erőket, a nemzetet létrehozó tartópilléreket – mondta az előadó.

Az egyik ilyen társadalmat romboló erő a szabadkőművesség berkeiben bontakozott ki. A jelentős változást ebben a mozgalomban 1899-ben következett be, amikor egy Várady Zsigmond nevű, református keresztyén ügyvéd a nagyváradi szabadkőműves páholyból komoly vitairatot juttatott el a budapesti főpáholyba. A vitairat lényege az volt, hogy a szabadkőművesség hagyjon föl például a jótékonykodással, inkább foglalják el az ország vezetését, s ezután alakítsák majd ki azt az embertípust, amelyet a szabadkőművesek igyekeztek képviselni. Ekkortól jelentek meg a különféle szabadkőműves civil szervezetek, újságok. A Nyugat című folyóiratot is a szabadkőművesek hozták létre a magyar kultúra elfoglalásának egyik pilléreként, mondta Szakács Árpád.

Jászi Oszkárt 1911-ben a Martinovics páholy elnökévé választották, amelynek alkalmából Új Magyarország néven a magyar történelmet megingató új, a tudatformálást, a magyar identitás elfoglalását célzó programot hirdetett meg. Gyurcsány Ferenc programját is így nevezték 2006-ban, s itt föl kell hívni a figyelmet arra, hogy a módszerek ugyanazok, amiképpen az emberek is. Jászi Oszkár ekkor hirdette meg azt, hogy a magyar történelemből ki kell irtani az identitást, nincs szükség hőskultuszra, nemzeti érzelemre, mert ha az emberek érzelmileg kötődnek a hazájukhoz, történelmükhöz, nemzetükhöz, mindez komoly veszélyt jelent a szabadkőműves célokra.

A Nemzeti Alaptanterv körül manapság folyó vitákat elemezve azt látjuk, hogy a történelem- és a magyartanárok egyes szószólói ugyanazokat az ellenérveket sorolják föl, mint amelyeket Jászi Oszkár 1911-ben meghirdetett. A céljuk ma is az, hogy a még meglevő, maradék nemzeti öntudatunkat is elfelejtessék velünk. A módszerük manapság például az, hogy bizonyos szavakat, fogalmakat. eszméket tabusítanak, mondta Szakács Árpád, megjegyezvén, hogy ezeket a módszereket Raffay Ernő is részletesen bemutatja A politizáló szabadkőművesek című alapmunkájában. Jászi Oszkár vezetésével tehát a Martinovics páholyban dolgozták ki azt az eszmét, amely a Tanácsköztársaság 1919-ben történt kikiáltásához vezetett. Ám amikor Jászi Oszkár a Tanácsköztársaság rémtetteinek észlelésekor rájött, hogy hová vezetett a palackból általa kiszabadított szellem, a felelősségét nem vállalta, hanem előbb elmenekült Bécsbe, majd Amerikába. Lehet, hogy nem értett egyet a Tanácsköztársaság által elkövetett gyilkosságokkal, de az oda vezető eszme kidolgozásából derekasan kivette a részét – hívta föl a figyelmet az előadó.

Balliberális köztérfoglalás és tudatformálás

Szakács Árpád ezután rátért az 1919-es Tanácsköztársaság másik emblematikus figurája, Szabó Ervin bemutatására. Szabó Ervin hozta be Magyarországra a kommunizmus ideológiai hátterét. Ha van szélsőséges személy, aki kiemelt szerepet játszott a kommunista ideológia terjesztésében, első helyen Szabó Ervint kell említenünk. A korabeli internetet, a budapesti könyvtárhálózatot szintén a szabadkőműves páholyokban agyalták ki, miközben a korabeli Google a könyvtárak kartotékrendszere volt. A könyvtárakon keresztül terjesztették a kommunista ideológiát a nép körében. A könyvtárhálózat megszervezésén túl Szabó Ervin merényletet tervezett Tisza István miniszterelnök ellen, jelentette ki az újságíró, majd keserűen fölemlítette: az elmúlt tíz esztendő jobboldali kormányzása idején nem sikerült elérni azt, hogy Szabó Ervin neve lekerüljön a könyvtárhálózatról. Pedig Szabó Ervin ezen a téren megvédhetetlen, de mégis foggal-körömmel ragaszkodnak hozzá. Nevének levételére nem voltak polgári kezdeményezések, indítványok.

A nemzeti oldal ugyanis nem tanul balliberális erőktől, mert amikor ők jutnak hatalomra, tudják, hogy mi a teendő. Karácsony Gergely egyik első döntése Budapest főpolgármestereként az volt, hogy az újlipótvárosi Szent István parkba ne kerüljön oda a tervezett Szent István-szobor. Ami a magyar nemzetnek fontos, az nekik nem az, hangoztatta az előadó, majd megemlítette a balliberális városvezetés legutóbbi húzását, az egyik metrómegálló Árpád fejedelemről Göncz Árpádra történt átnevezését. Arról a Göncz Árpádról van szó, aki a Václav Havellel való találkozója során azt mondta a cseh elnöknek: milyen jó, hogy Trianonnal a magyarok megszabadultak a kisebbségektől. A balliberális oldal részéről köztérfoglalás és tudatformálás zajlik. S hogy a nemzeti oldal hatalmi pozícióban mennyire nem alkalmazza a balliberális módszert, arra példaként az előadó megemlítette, hogy az elmúlt években a XII. kerületi Hegyalja utat szerették volna elnevezni Mádl Ferenc néhai államfőről. Három fideszes kerületi önkormányzatot és a szintén fideszes Főpolgármesteri Hivatalt érintette az átnevezési javaslat, de az első szokásos balliberális tiltakozás után mindegyik bedobta a törölközőt.

A csapból is az folyik, hogy a balliberális körök mennyire el vannak lehetetlenítve, nem kapnak pénzt, lehetőséget a színházi életben, a könyvkiadásban és másutt kifejtett tevékenységükhöz. Mennyire el vannak nyomva, mert itt egy új jobboldali diktatúra alakítja a kultúrát, formálja az emberek tudatát. A ballib oldal azt is állandóan hangsúlyozza, hogy számukra a kultúrában is a minőség fontos. De hát hol van náluk ez a fene nagy minőség, melyik irodalmi körben? – tette föl a kérdést az újságíró, majd meg is válaszolta: Az ő irodalmi világuk egy belterjes állapot, ahová be sem kerülhet az, aki nem az ő ideológiájukat, világukat képviseli. A helyzet ugyanez a képzőművészet, a filmművészet és más területeken is.

Az egyesület, ahol mindenki SZDSZ-es

De érdemes emlékeztetni arra is, hogy milyen módszerekkel alkalmazzák a kiszorítás művészetét. Közel húsz évvel ezelőtt létrehoztak egy MASZRE, azaz Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete nevű szervezetet. A létrehozáskor, 2011-ben a szakkönyvkiadókat komoly veszteségek érték a fénymásolás miatt. A veszteséges kiadók kárpótlására az akkori Fidesz-kormányzat nyugat-európai mintára elrendelte, hogy a fénymásolók, nyomtatók után adóként be kell fizetni bizonyos összeget egy közös kasszába, majd azt odaadják ennek a kormányzati támogatással létrehozott MASZVE nevű egyesületnek. A dolog pikantériája az, hogy ebben az egyesületben mindenki SZDSZ-es (a közönség fölnevet – H. J.). Éves szinten az átutalt pénzt összege akkoriban talán 800 millió forintot jelentett, de ma már közelít az egymilliárdhoz. Összejött a balliberális könyvkiadók vezérkara, amely elhatározta, hogy pénzosztással az egyesület elnökségét ruházzák föl. Az elnökség pedig úgy döntött, hogy lesz itt pénz mindenre, kivéve a szakkönyvkiadókat.

A MASZRE igazgatói jó tíz éven keresztül Bart István (2019-ben elhunyt – H. J.) és Zentai Péter László voltak. Az elnökség elhatározta, hogy a legnagyobb nyertes a Budapesti Könyvfesztivált, a Frankfurti Könyvvásár magyar pavilonját és az Ünnepi Könyvhetet szervező Magyar Könyvkiadók Egyesülete (MAKKE) lesz. Az említett három rendezvényen aztán mindig kiállnak a Dés Lászlók, Esterházy Péterek és mások, és elmondják, hogy ők mennyire el vannak nyomva. Az elnyomottak könyveit pedig lefordítják idegen nyelvre, kiviszik Frankfurtba, s az mondják, hogy a műveik jelentik a minőséget. Pedig egyáltalán nem erről van szó. Ez a kánonképzés iskolája ezen a téren. A MASZRE igazgatói, Bart István és Zentai Péter László számításaim szerint eddig 4-500 millió forintot költöttek csak a Magyar Könyvkiadók Egyesületének programjaira, miközben a MAKKE igazgatói ugyancsak Bart István és Zenta Péter László. Magyarán, Bart István és Zentai Péter László pályázott Bart István és Zentai Péter Lászlóhoz, s mit ad Isten, nyertek – 4-500 millió forintot.

https://kuruc.info/r/2/208299/

Korábban írtuk: Videón a Fekete István Szabadegyetem megnyitója és első előadása

https://kuruc.info/r/34/208264/

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Reakció blog Reakciós blog ld50 blog emo blog antiszemita náci blog náciblog blogring nyilas blog nyilasblogja nyilas blogja konzervatív web keresztény freeblog főoldal nyilasblog jobboldali blog fasiszta blog cenzúrázott blog aszemita blog szókimondó blog radikális blog ufo blog extrém blog terrorista blogger neonáci blog neonáciblog újfasiszta blog sieg heil blog szélsőséges blog szélsőjobbos blog szélsőjobboldali blog szélsőjobboldali blogger acab alleycat blog zsidó blog antiliberális blog rendszerellenes blog neoliberális, neoliberalizmus, neoliberálisok, mainstream, ortodox, gazdaságpolitika, unortodox, orthodox, unorthodox, Matolcsy, Matolcsyzmus, kurucok, labancok, nemzetközi, nemzeti, gazdaság, pénzügyek, nemzeti érdek, bankok, balliberális, jobboldali, nemzeti radikális, imf, valutaalap, nemzeti bank, jegybank, adósságválság, nyomor, szegénység, bűnözés, hitel, hitelek, bankárok, occupy, 99%, szabad piac, piacbolsevizmus, piacbolsevik, nácizás, kommunistázás, álintellektuális, zsidó zsidók zsidókat zsidóknak náci nácik nácikat náciknak blog blogok blogokat blogoknak hungarista hungaristák hungaristákat hungaristáknak nyilas nyilasok nyilasokat nyilasoknak közgazdaság alternatív közgazdaságtan neoliberális neokonzervatív neoliberalizmus neokonzervativizmus neolib neokon antiszemita antiszemitizmus kommunista ökoszociális harmadikutas fasiszta fasizmus falangista falangizmus nemzeti szocialista nemzeti szocializmus erőforrások gazdaság gazdaságpolitika gazdaságpolitikai nemzeti érdek nemzeti érdekek Reakció Scall Fast SF blog nyilas Szálasi Ferenc nemzeti radikális érzelmű jobboldali politika hírek viccek vicc Reakció Reakciós ld50 industrial goth emo antiszemita náci blog blogring nyilas nem polkorrekt jobbikos jobbik konzervatív keresztény freeblog jobboldali fasiszta cenzúrázott buli fotók árpádsávos zászló rendszerellenes aszemita árpádsáv nemzeti radikális terrorista zsidó blogger neonáci sieg heil szélsőjobboldali szélsőközép acab alleycat magyar holokauszttagadás holokauszt tagadás káosz rend anarchia gonosz jó béke háború erőszak hírek történelem manipuláció hazugság politika pártok hírek fiúk